Pro memoria

Rzeszów

Preambuła statutu ZLP


Związek Literatów Polskich jest zawodową organizacją pisarzy. Jego członkowie, w swojej twórczości i działalności, nawiązują do humanitarnych tradycji myśli ogólnoludzkiej, które w kulturze polskiej zawsze były zespolone z troską o dobro kraju i narodu. Kontynuacja tych tradycji oraz wszechstronny rozwój współczesnej literatury polskiej stanowią przedmiot starań i pracy wszystkich członków i władz Związku Literatów Polskich.Związek Literatów Polskich

Menu

TYM, KTÓRZY ODESZLI...

Zmarli członkowie Rzeszowskiego Oddziału ZLPRoman Bańkowski • Marian Berkowicz • Bronisława Betlej • Stanisław Stefan Gębala • Czesław Główka • Emil Granat • Józef Kapuściński • Stanisława Kopiec • Wiesław Kot • Zbigniew Krempf • Tadeusz Kubas • Ryszard Kulman • Franciszek Lipiński • Jan Łysakowski • Anna Mirosława Nowak • Stanisław Orzeł • o. Cherubin Pająk • Tadeusz Piekło • Ludmiła Pietruszkowa • Jerzy Pleśniarowicz • Regina Schönborn • Maria Siedmiograj • Stanisław Siekaniec • Tadeusz Sokół • Czesław Sowa-Pawłowski • Władysław Strumski • Roman Turek • Ryszard Ziemba (honorowy członek ZLP O/Rzeszów)
Horacy
Exegi monumentum aere perennius

przeł. Lucjan Rydel

Stawiłem sobie pomnik trwalszy niż ze spiżu.
Od królewskich piramid sięgający wyżej;
Ani go deszcz trawiący, ani Akwilony
Nie pożyją bezsilne, ni lat niezliczony

Szereg, ni czas lecący w wieczności otchłanie.
Nie wszystek umrę, wiele ze mnie tu zostanie
Poza grobem. Potomną sławą zawsze młody,
Róść ja dopóty będę, dopóki na schody

Kapitolu z westalką cichą kapłan kroczy.
Gdzie z szumem się Aufidus rozhukany toczy,
Gdzie Daunus w suchym kraju rządził polne ludy,
Tam o mnie mówić będą, że ja, niski wprzódy,

Na wyżyny się wzbiłem i żem przeniósł pierwszy
Do narodu Italów rytm eolskich wierszy.
Melpomeno, weź chlubę, co z zasługi rośnie,
I delfickim wawrzynem wieńcz mi skroń radośnie.

 

Związek Literatów Polskich