Władze Oddziału

Rzeszów

Preambuła statutu ZLP


Związek Literatów Polskich jest zawodową organizacją pisarzy. Jego członkowie, w swojej twórczości i działalności, nawiązują do humanitarnych tradycji myśli ogólnoludzkiej, które w kulturze polskiej zawsze były zespolone z troską o dobro kraju i narodu. Kontynuacja tych tradycji oraz wszechstronny rozwój współczesnej literatury polskiej stanowią przedmiot starań i pracy wszystkich członków i władz Związku Literatów Polskich.Związek Literatów Polskich

Menu

Zarząd Oddziału Rzeszowskiego ZLPW dniu 4 lipca 2015 r. na Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym członkowie Oddziału Rzeszowskiego Związku Literatów Polskich wybrali na czteroletnią kadencję nowe władze. Obecnie w ich skład wchodzą:


Zarząd Oddziału

Mieczysław A. Łyp — prezes
Wacław Turek — wiceprezes
Małgorzata Żurecka — sekretarz
Teresa Paryna — skarbnikKomisja Rewizyjna

Adam Decowski — przewodniczący
Ryszard Mścisz — członek komisjiSąd Koleżeński

Halina Kurek — przewodniczący
Agata Linek – wiceprzewodnicząca
Andrzej Talarek – sekretarz


W Zarządzie Głównym ZLP

Mieczysław A. Łyp — członek
 

Związek Literatów Polskich