Wydarzenia kulturalne

Rzeszów

Preambuła statutu ZLP


Związek Literatów Polskich jest zawodową organizacją pisarzy. Jego członkowie, w swojej twórczości i działalności, nawiązują do humanitarnych tradycji myśli ogólnoludzkiej, które w kulturze polskiej zawsze były zespolone z troską o dobro kraju i narodu. Kontynuacja tych tradycji oraz wszechstronny rozwój współczesnej literatury polskiej stanowią przedmiot starań i pracy wszystkich członków i władz Związku Literatów Polskich.Związek Literatów Polskich

Menu


Wydarzenia kulturalne 2018


Zaproszenie na PRZEMYSKIE ZADUSZKI POETYCKIE

Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Przemyślu zaprasza na Przemyskie Zaduszki Poetyckie

Spotkanie odbędzie się 29 listopada 2018 r. o godz. 18:00, sala koncertowa Towarzystwa Muzycznego – Przemyśl, Rynek 5

Szczegóły na plakacie


 

 

 

Wydarzenia kulturalne


„OBDAROWANI POLSKĄ” - relacja z koncertu niepodległościowego w Filii MDK Podzwierzyniec

„OBDAROWANI POLSKĄ”

11-ego listopada w Filii MDK Podzwierzyniec odbył się koncert patriotyczny pn. „ Obdarowani Polską” w ramach obchodów 100. Rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. W tym dniu w całej Polsce zorganizowano radosne uroczystości i wydarzenia. Dnia 11 listopada 1918 roku cały naród ogarnęła radość, Polska była krajem niepodległym. 11 listopada 1918 r. spełnił się sen pokoleń Polaków - Państwo Polskie narodziło się na nowo. Po rozbiorach i 123 latach niewoli, rusyfikacji i germanizacji, po wielkich powstaniach, wolna Polska powróciła na mapę świata. Uchwałą Sejmu ustanowiono rok 2018 Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. To dzięki tym, którzy pozostali nieugięci, nasz Naród wyszedł zwycięsko z dziejowej próby. Odzyskanie niepodległości dokonało się poprzez walkę pełną poświęcenia i bohaterstwa nie tylko na polach bitew, ale i w codziennych zmaganiach o zachowanie duchowej i materialnej substancji narodowej oraz w codziennym trwaniu polskich rodzin. Mieszkańcy dzielnicy Łańcut – Podzwierzyniec godnie uczcili to wyjątkowe święto. Niedzielny koncert wypełniły polskie pieśni patriotyczne, ludowe oraz powstańcze w wykonaniu solistki Anny Śliwy i Zespołu Śpiewaczego „Seniorzy„ przy akompaniamencie Jacka Babiarza. Bogaty program artystyczny zaprezentowały dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 3 w Łańcucie. Uczestnicy koncertu mieli niepowtarzalną okazję wysłuchać wierszy patriotycznych w wykonaniu autora, poety, literata Mieczysława Łypa. Koncertowi towarzyszyła wystawa „ Pamiątki Niepodległości” przygotowana przez uczniów ZS nr 2 w Łańcucie. W uroczystościach wzięli udział: b. burmistrz Miasta Łańcuta Stanisław Gwizdak, burmistrz elekt Rafał Kumek, dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 3 Danuta Pajda, dyrektor Zespołu Szkół nr 2 Bogusław Blajer, katecheta ks. Piotr Niemczyk.Dorota Chudzik


Fotorelacja - MDK i Mieczysław A. Łyp

 

Wydarzenia kulturalne


Relacja z uroczystego wręczenia nagród laureatom i osobom wyróżnionym w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „Strofy o Niepodległej”

Poeci dla Niepodległej

W jasnej, pięknie urządzonej sali konferencyjnej Osiedlowego Domu Kultury „Tysiąclecie” przy ul. Kochanowskiego w Rzeszowie odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom i osobom wyróżnionym w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „Strofy o Niepodległej”. Konkurs ten został zorganizowany przez Oddział ZLP w Rzeszowie i czasopismo Samorządu Gminy Błażowa „Kurier Błażowski” dla uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez nasze państwo niepodległości.

Wszystkich przybyłych powitał prezes Oddziału ZLP w Rzeszowie, Mieczysław A. Łyp. Wspólnie z Teresą Paryną i Małgorzatą Żurecką złożyli gratulacje burmistrzowi Błażowej, Jerzemu Kocójowi, który właśnie wygrał wybory samorządowe, zdobywając urząd miażdżącą przewagą ponad 80 % głosów. Członkowie Oddziału pogratulowali również Bogusławowi Sakowi, kierownikowi administracji RSM Osiedla „Tysiąclecie” z okazji zwycięstwa w wyborach samorządowych do Rady Miasta Rzeszowa.

Przewodnicząca jury konkursu, dr Hanna Krupińska-Łyp, odczytała werdykt, informując o przyznanych nagrodach i wyróżnieniach. W skład jury weszli: Anna Heller, przedstawicielka redakcji „Kuriera Błażowskiego” i Ryszard Zatorski, dziennikarz, redaktor programowy „Naszego Domu Rzeszowa”. Wyżej wymienieni jednomyślnie przyznali następujące nagrody:
I nagroda Teresa Paryna (Przemyśl) za tekst „Wołyń”; II nagroda Andrzej Szypuła (Rzeszów) za tekst bez tytułu, incipit: „w chopinowskim zapamiętaniu”; III nagroda Jolanta Michna (Łańcut) za tekst „Dom pod lasem”.
Wyróżnienia otrzymali: Wiktor Bochenek (Niebylec) za tekst „Dar ojcowizny”; Marta Gdula – Żukowicz (Stalowa Wola) za tekst „Do Niepodległej”; Maria Gibała (Przemyśl) za tekst „Widziałam”; Mateusz Mitąg (Warszawa) za tekst „Kraj”.

Burmistrz Gminy Błażowa i przewodnicząca jury wręczyli nagrodzonym i wyróżnionym dyplomy oraz nagrody. Fundatorem wszystkich nagród był burmistrz, Jerzy Kocój.

Całości imprezy towarzyszyła muzyka. Wiktor Bochenek wspaniałą grą na harmonii zachęcał obecnych do śpiewu, grając popularne piosenki żołnierskie z okresu 20-lecia międzywojennego o powszechnie znanych tekstach.

Wszyscy laureaci konkursu zostali zaproszeni do prezentacji nagrodzonych i wyróżnionych tekstów. Czytane wiersze wywołały wśród słuchaczy silne emocje, spowodowane patriotycznymi i dramatycznymi treściami liryków.

W ramach wystąpień zaproszonych gości pani Emilia Wołoszyn spontanicznie wygłosiła napisany przez siebie wiersz także o patriotycznym, ale i bardzo optymistycznym przesłaniu.

Należy też podkreślić, że ogólnopolski charakter konkursu „Strofy o Niepodległej” znalazł swoje potwierdzenie w fakcie uczestnictwa osób z Warszawy, Krakowa, Kielc, Rakszawy, Rzeszowa, Birczy, Mielca, Baryczki, Jankowic, Stalowej Woli, Przemyśla, Limanowej, Miastka (woj. pomorskie), Wysokiej k. Łańcuta.

Należy też podkreślić, że ogólnopolski charakter konkursu „Strofy o Niepodległej” znalazł swoje potwierdzenie w fakcie uczestnictwa osób z Warszawy, Krakowa, Kielc, Rakszawy, Rzeszowa, Birczy, Mielca, Baryczki, Jankowic, Stalowej Woli, Przemyśla, Limanowej, Miastka (woj. pomorskie), Wysokiej k. Łańcuta.

Wszyscy uczestnicy imprezy na zakończenie prowadzili dyskusje i rozmowy przy kawie, herbacie i ciasteczkach „kostka alpejska” ze słynnej rzeszowskiej cukierni mistrza Kazimierza Raka.

Na zakończenie prezes Oddziału ZLP w Rzeszowie podsumował poetyckie przeżycia słowami Mariana Berkowicza:
           bądź pozdrowiony poeto
           za przyswajanie ojczyzny

Na stole między kwiatami stał odwieczny symbol siły twórczej – błękitny Pegaz. Niewykluczone, że to on sprawił, iż całe spotkanie przebiegło w nadzwyczaj uroczystym, podniosłym i poetyckim nastroju.Urszula Pantoła, prezes
Grupy Literackiej „Inspiratio”


Fotorelacja - Mieczysław A. Łyp
Fotorelacja - Urszula Pantoła
Fotorelacja - Małgorzata Żurecka

 

Wydarzenia kulturalne


„Strofy o Niepodległej”

Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Strofy o Niepodległej”, zorganizowany przez Oddział ZLP w Rzeszowie i redakcję „Kuriera Błażowskiego”, wzbudził zainteresowanie wielu twórców z całego kraju. We wrześniu br. spośród nadesłanych liryków jury w składzie: przewodnicząca dr Hanna Krupińska-Łyp, członkowie: Anna Heller i Ryszard Zatorski przyznało I nagrodę Teresie Parynie z Przemyśla za wiersz „Wołyń”, II nagrodę Andrzejowi Szypule z Rzeszowa za wiersz bez tytułu, III nagrodę Jolancie Michnie z Łańcuta za wiersz „Dom pod lasem”.

Wyróżnienia przyznano (w kolejności alfabetycznej) Wiktorowi Bochenkowi (z Niebylca) za wiersz „Daj ojcowizny”, Marcie Gduli (ze Stalowej Woli) za wiersz „Do Niepodległej”, Marii Gibale (z Przemyśla) za wiersz „Widziałam” i Mateuszowi Mitągowi (z Warszawy) za wiersz „Kraj”.

Wyniki konkursu zostały ogłoszone w dniu 26.10.2018 r. w Rzeszowie na uroczystym spotkaniu w Osiedlowym Domu Kultury „Tysiąclecie”.

Fundatorem nagród był burmistrz Gminy Błażowa.(R)


 

Wydarzenia kulturalne


100. Rocznica Odzyskania Niepodległości. Błażowa 2018

ROLA LITERATURY W ODZYSKANIU NIEPODLEGŁOŚCI

13 października 2018 r. w klubie „Arkadia" w błażowskim GOK odbyło się spotkanie z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości, zatytułowane „Rola literatury w odzyskaniu niepodległości”. Organizatorami spotkania byli burmistrz Błażowej, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Błażowej oraz Związek Literatów Polskich Oddział w Rzeszowie. Na początku prowadząca imprezę Anna Heller powitała gości: burmistrza Błażowe Jerzego Kocoja, członków Związku Literatów Polskich z przewodniczącym Mieczysławem A. Łypem na czele, dr Hannę Krupińską-Łyp, Teresę Paryne, Edytę Pietrasz, Adama Decowskiego, Bogusława Kotulę oraz Wiktora Bochenka, który zadbał o oprawę muzyczną imprezy, radnych Rady Miejskiej, których reprezentował Stanisław Cag, dyrektora GOK w Błażowej Andrzeja Wróbla oraz wszystkich zaproszonych gości.
Prowadząca powiedziała: „Spotkaliśmy się wszyscy, aby uczcić 100. rocznicę odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Postaramy się przypomnieć Państwu, że walka o wolność naszej ojczyzny toczyła się nie tylko na frontach, lecz także słowem, piórem i pędzlem. W literaturze i sztuce istnieje wiele utworów o charakterze patriotycznym. Nasi goście ze Związku Literatów Polskich także przedstawią swoje utwory o charakterze patriotycznym i nie tylko.
Dlaczego Święto Niepodległości obchodzimy 11 listopada? – na to pytanie odpowiedziała nam Joanna Bałutowska-Bialic pracownica biblioteki, która przygotowała referat o Święcie Niepodległości. Kolejny referat na temat: „Rola literatury w odzyskaniu niepodległości” przygotowała Anna Heller. (...)

Pełna relacja ze spotkania

Anna Heller


Fotorelacja - M. A. Łyp
Fotorelacja - Jakub Heller

 

Wydarzenia kulturalne


Promocja książki „Dzieje Głogowa Małopolskiego”

W niedzielne popołudnie 7 października sala widowiskowa przy MGDK w Głogowie Małopolskim wypełniła się mieszkańcami naszej gminy i gośćmi, którzy wzięli udział w promocji I tomu „Dziejów Głogowa Małopolskiego” wydanego przez Miejsko Gminną Bibliotekę Publiczną.
Jest to pierwsza publikacja, która w obszerny sposób przedstawia historię miasta od chwili jego założenia w 1570 r. do końca II wojny światowej. Podczas promocji głos zabrali Paweł Baj, burmistrz Głogowa Małopolskiego, Roman Grodecki i Walenty Kotula, mieszkający w naszym mieście, dr. hab. Beata Lorens z Uniwersytetu Rzeszowskiego, która była recenzentką książki i Renata Pomykała, która dokonała korekty. Następnie autor (Robert Borkowski) opowiedział z jakimi trudnościami przyszło mu się zmierzyć podczas pisania. Zachęcam wszystkich do obejrzenia zdjęć wykonanych podczas promocji.

W wydarzeniu wziął udział prezes Oddziału ZLP w Rzeszowie, Mieczysław A. Łyp.(R)


Fotorelacja - M. A. Łyp
Fotorelacja

 

Wydarzenia kulturalne


48. ROCZNICA ŚMIERCI JULIANA PRZYBOSIA

6 października 2018 r. minęła 48. rocznica śmierci wielkiego poety, Juliana Przybosia. Zgodnie z tradycją młodzież Szkoły Podstawowej im. J. Przybosia w Gwoźnicy złożyła wiązankę kwiatów i zapaliła światła pamięci na grobie współtwórcy Awangardy.

5 października br. zapłonęły również znicze przywiezione z Rzeszowa przez przedstawicieli Oddziału ZLP w Rzeszowie. Z uwagi na fakt, że w 2018 r. obchodzimy 100. Rocznicę odzyskania niepodległości, kwiaty od środowiska literackiego Rzeszowa spowite były biało-czerwonymi wstążkami. Był piękny, pełen słońca dzień. Jednak przy drodze Niebylec-Gwoźnica nie znaleźliśmy już tablicy z napisem Muzeum Juliana Przybosia. W marcu 2018 r. mogliśmy jeszcze zobaczyć tablicę z napisem Izba Pamięci Juliana Przybosia w Gwoźnicy Górnej. W chwili obecnej teren byłego Muzeum opatrzone jest informacją, że jest to Zagroda Pogórzańska. W głębi, przy samej zagrodzie, na jednej z plansz czytamy:
Zagroda Pogórzańska to dawna zagroda nr 67 z Gwoźnicy Górnej wykupiona od Antoniego Błądzińskiego w 1979 roku. Została przeniesiona na teren zbliżony do oryginalnej konfiguracji, na działkę przekazaną przez Urząd Gminy w Niebylcu. W skład zagrody wchodzą: chałupa, stajnia końska i spichlerz (wszystkie z ok. połowy XIX w.) oraz stodoła z ok. 1890 r. W Zagrodzie Pogórzańskiej w 1988 roku zorganizowano Muzeum Biograficzne Juliana Przybosia, poety pochodzącego z Gwoźnicy Dolnej. Ekspozycja poświęcona poecie prezentowana była we wnętrzu chałupy, w oparciu o materiały ikonograficzne oraz kopie rękopisów utworów, pochodzące ze zbiorów Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie. W budynkach gospodarczych umieszczono zabytki etnograficzne. Ze względów bezpieczeństwa Muzeum Juliana Przybosia zostało zamknięte w 2008 roku. Publikacje J. Przybosia, kopie dokumentów, fotografii można obejrzeć w Bibliotece Naukowej Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.
Obecnie, w strukturze organizacyjnej Muzeum Okręgowego w Rzeszowie Zagroda Pogórzańska figuruje jako Oddział – Muzeum Etnograficznego im. F. Kotuli w Rzeszowie z Izbą Pamięci Juliana Przybosia w Gwoźnicy Górnej.

Rodzą się pytania: na jakiej podstawie i kto zamknął Muzeum Juliana Przybosia? Po co i kto powołał Izbę Pamięci Juliana Przybosia? Jak rozumieć stwierdzenie, że w strukturze organizacyjnej Muzeum Okręgowego w Rzeszowie Zagroda Pogórzańska figuruje jako Oddział Muzeum Etnograficznego im. F. Kotuli z Izbą Pamięci Juliana Przybosia? Dlaczego akcentuje się status Zagrody a nie Izby? Kto chce zniszczyć pamięć o Przybosiu?(R)


Fotorelacja - Mieczysław A. Łyp

 

Wydarzenia kulturalne


Spotkanie autorskie z twórcami regionu pt. Nasze Małe Ojczyzny

We współczesnym świecie pełnym pośpiechu i zgiełku Mała Ojczyzna jest azylem - miejscem wyciszenia, zatrzymania, uspokojenia. W rodzinnym domu, wśród najbliższych, w kontakcie z przyrodą zyskujemy nową wewnętrzną energię, budujemy w sobie pragnienie pełnego i wartościowego życia. Za Małą Ojczyznę jesteśmy odpowiedzialni wszyscy. To od nas zależy czy inni będą szanować nasze tradycje i kulturę. Powinniśmy pamiętać o przodkach, budować naszą tożsamość, kultywować lokalne obyczaje i przekazywać je kolejnym pokoleniom. Jak poucza Goethe: Kto dba o dom swój, skarbów domowych pilnuje, stare mury naprawia i nowe buduje, kto dach utrwala na czas wiosennych powodzi, temu się całe życie szczęśliwie powodzi.

Nasze Małe Ojczyzny to temat przewodni kolejnego spotkania z poezją twórców regionalnych, które 3 października 2018 roku zorganizowała Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu. Tym razem bohaterami wydarzenia byli: Małgorzata Żurecka, Teresa Paryna, Mieczysław Arkadiusz Łyp i Adam Decowski z Oddziału ZLP w Rzeszowie.


Pełna relacja ze spotkania

Agnieszka Biedroń


Fotorelacja - Elżbieta Krupa
Fotorelacja - Mieczysław A. Łyp

 

Wydarzenia kulturalne


„Trwam w narkozie słowa” relacja spotkania ze Zdzisławą Górską

Przytoczony tu cytat został wyjęty z autorskiego wiersza Zdzisławy Górskiej pt. „Czytając Lechonia”. Niech więc posłuży on za odniesienie, a nawet określenie bardzo ciekawej osobowości twórczej – urodzonej w Strzyżowie poetki, eseistki, malarki, krytyka literackiego, publicystki, miłośniczki przyrody i sztuki, członkini Rzeszowskiego Oddziału ZLP. Jesienne spotkanie z poetką odbyło się dnia 27.10.2018 w ramach Podkarpackiej Izby Poetów w Klubie Turkus rzeszowskiego WDK. Zdzisława Górska wydała 12 tomików wierszy, pisze także prozę wspomnieniową i maluje. Jest laureatką wielu konkursów poetyckich, literackich i zdobyła w tej dziedzinie dużo nagród. Najwięcej czasu poświęca pisaniu poezji. Poetycki wieczorek Zdzisławy był wspaniałym wydarzeniem dla wszystkich uczestników spotkania. Emocje jakie przekazała nam poprzez swoje wiersze niezwykle wzbogaciły, rozjaśniły duszę, przyniosły bardzo wiele radości. Świadomość przemijania, jednocześnie żal za mijającym życiem, które przebijały się w tematyce prezentowanych utworów świadczą o wielkiej miłości autorki do świata, ludzi, jej wrażliwości na piękno i przyrodę.


Pełna relacja ze spotkania

Urszula Pantoła


Fotorelacja - arch. WDK Rzeszów i arch. Zdzisławy Górskiej
Fotorelacja - Mieczysław A. Łyp

 

Wydarzenia kulturalne


Osowski spotkał się czytelnikami

26 września odbyło się spotkanie autorskie Mirosława Osowskiego, członka rzeszowskiego Oddziału ZLP, w Borzęcinie, pow. Brzesko, w rodzinnej wsi znanego krakowskiego poety, Józefa Barana. Spotkanie miało na celu promocję własnej twórczości prozatorskiej i pokazanie drogi życiowej, jaką przeszedł począwszy od studiów uniwersyteckich aż do podjęcia decyzji o zajęciu się twórczością literacką. Osowski wspominał między innymi, że pod koniec lat 80., aby kupić maszynę do pisania, musiał pojechać aż do zakładów „Łucznika” w Radomiu, bo w sklepach, jeśli nie miało się znajomości, była ona prawie nieosiągalna. Spotkaniu towarzyszyła także wystawa jego książek. Organizatorem imprezy była dyr. Gminnej Biblioteki Publicznej w Borzęcinie, Elżbieta Kwaśniewska. Czytelnicy biblioteki wysłuchali z uwagą wspomnień Mirosława Osowskiego, który podkreślał, że jego twórczość jest nierozerwalnie związana z jego życiem i w wielu miejscach ma ona charakter autobiograficzny, gdyż pisarz chciał być w książkach świadkiem swej epoki. Najbardziej jest to widoczne w „Sadze rodu Oryszów”, opowiadającej dzieje jego rodziny, osadzonej na ziemi łęczyckiej od ponad półtora wieku. Na zakończenie dyrektor GBP Elżbieta Kwaśniewska wręczyła Mirosławowi Osowskiemu na pamiątkę spotkania pięknie wydaną antologię „Borzęcin – poezja i proza Józefa Barana”. Warto dodać, że było to w tym roku 4. z kolei jego spotkanie autorskie. Wcześniej pisarz odwiedził m.in. Jastkowice, Kamień oraz spotkał się ze swoimi czytelnikami w Stalowej Woli, gdzie mieszka.(R)


Fotorelacja

 

Wydarzenia kulturalne


Zaproszenie na Wieczór autorski Agaty Linek

Serdecznie zapraszamy na Wieczór autorski Agaty Linek

Spotkanie odbędzie się 13 października 2018 r. o godz. 17:00 w Muzeum Regionalnym SCK w Mielcu, ul. Legionów 73.

Szczegóły na plakacie


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia kulturalne


Spotkanie okolicznościowe 100. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Serdecznie zapraszamy na spotkanie okolicznościowe pt: 100. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Spotkanie odbędzie się 13 października 2018 r. o godz. 14:00 w kawiarni błażowskiego GOK.

W spotkaniu wezmą udział między innymi: Adam Decowski, Zdzisława Górska, Bogusław Kotula, Mieczysław A. Łyp, Andrzej Talarek oraz "Duet Galicyjski" Wiktora Bochenka.


 

 

 

 

Wydarzenia kulturalne


„O Dmuchawce Skojarzeń” relacja z gali finałowej w Stalowej Woli

29 września w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli odbyła się gala finałowa I Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Mariana Berkowicza „O Dmuchawce Skojarzeń”, który zorganizowało nasze stowarzyszenie. Konkurs ten został ogłoszony w czerwcu i cieszył się sporą popularnością.
WWieczór rozpoczął się piosenką Urszuli „Dmuchawce, latawce, wiatr”. Następnie prowadzący Agnieszka Bulicz (prezes „Witryny”) oraz Grzegorz Męciński (nasz sympatyk i były prezes) – przywitali wszystkich gości, w tym zaproszone władze, sponsorów, jurorów i laureatów. Na spotkanie przybyli m.in. starostwa stalowowolski Janusz Zarzeczny, Lila Wojciak (Specjalista ds. Kultury, Zdrowia i Sportu Starostwa Powiatowego), Edmund Myszka (radny miejski), Kamila Piech (dyrektor Wydziału Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego), Krystyna Wojniak (Specjalista ds. Kultury Urzędu Miasta), Joanna Rybak (kierownik Biblioteki Głównej MBP), Mieczysław A. Łyp (prezes Związku Literatów Polskich Oddz. Rzeszów), Beata Sudoł-Kochan (firma El-Tech), Anna Linek (tłumacz przysięgły jęz. angielskiego), Agnieszka Zapora (Centrum Kształcenia „Torus”), Marek Gruchota (dyrektor Miejskiego Domu Kultury) i Ewa Biały (dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej).
Wiceprezes SL „Witryna” Kazimierz Linda przybliżył sylwetkę patrona konkursu Mariana Berkowicza – znakomitego literata i mentora poetów Podkarpacia, członka SL „Witryna” i rzeszowskiego ZLP. Nie zabrakło kilku słów od serca o oddanym przyjacielu, które poruszyły publiczność. W tle można było oglądać zdjęcia w formie prezentacji przygotowane przez sekretarz Agatę Linek. Następnie przyszedł czas na ogłoszenie wyników. Poetka Małgorzata Żurecka, przewodnicząca jury, w którego skład weszli również Krystyna Wojniak, Joanna Rybak i Ryszard Mścisz (poeta, polonista, krytyk literacki), odczytała protokół jury. Na konkurs wpłynęło 239 wierszy spełniających warunki regulaminowe od autorów ze wszystkich województw w Polsce. Przyznano trzy nagrody główne (o wartości 1000 zł, 700 zł i 400 zł), sześć wyróżnień (po 100 zł) oraz Nagrodę Specjalną od naszego stowarzyszenia (300 zł) za wiersz nawiązujący do życia lub twórczości Mariana Berkowicza. Dodatkowo, doceniając wysoki poziom wielu nadesłanych prac, zdecydowano wyróżnić drukiem 25 utworów. Pokłosiem konkursu jest bowiem almanach, w którym znalazło się łącznie 35 wierszy, w tym 6 poświęconych patronowi konkursu (publikację przygotowały Agata Linek i Beata Sudoł-Kochan).
Jako pierwsza została nagrodzona Marta Męcińska ze Stalowej Woli (godło: Stella), która otrzymała Nagrodę Specjalną za wiersz „Krawędź”. Kolejno wręczono wyróżnienia, które otrzymali: Magdalena Cybulska z Łodzi (godło: Mirabelka) za wiersz „… (Przestrzeń)”, Zdzisława Górska ze Strzyżowa (godło: Odys) za wiersz „dmuchawiec”, Dorota Grzesiak z Krakowa (godło: Kwiat, którym jestem) za wiersz „Bernikla.”, Mieczysław A. Łyp z Rzeszowa (godło: Żuraw) za wiersz „Z głębi pamięci”, Kacper Płusa z Łodzi (godło: Monter instalacji) za wiersz „VII” oraz Andrzej Ziobrowski z Krakowa (godło: Vincent) za wiersz „Słoneczniki”.
Następnie przyszedł czas na wręczenie nagród głównych. Trzecie miejsce przypadło Marcie Męcińskiej za wiersz „Świt”, II otrzymał Janusz Pyziński z Dębicy (godło: Czeremcha) za wiersz „Miejsca”. Zwyciężył Tadeusz Knyziak z Warszawy (godło: Wolfgang) za wiersz „Veni, Vidi…”. Laureaci i prowadzący przedstawili nagrodzone wiersze.
Wręczono też podziękowania naszym sponsorom, patronom i współorganizatorom i zaproszono wszystkich do zwiedzania wystawy „Zbudowaliśmy to miasto” przygotowanej z okazji 80-lecia miasta, a także na poczęstunek PSS „Społem”.
Piękną oprawę muzyczną wydarzenia zapewnili nauczyciele i uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. I.J. Paderewskiego – Monika Kuca (pianino), Janusz Turek (klarnet), Aleksandra Nadbrzeska (wokal), Anna Patron (flet). Oprócz piosenki otwierającej wykonano również: Ennio Morricone "Cinema Paradiso", Harold Arlen "Over the rainbow", Zbigniew Preisner "Winter light", Yiruma "Kiss the rain" oraz "Forrest Gump Suite".(AL)


Fotorelacja - Konrad Sinica
Fotorelacja - Mieczysław A. Łyp

 

Wydarzenia kulturalne


Spotkanie poetyckie ze Zdzisławą Górską

Serdecznie zapraszamy na spotkanie poetyckie ze Zdzisławą Górską, pt: Trwam w narkozie słowa

Spotkanie odbędzie się 27 września 2018 r. o godz. 18:00 w Klubie Turkus WDK Rzeszów.


 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia kulturalne


Informacja o Walnym Zebraniu członków Oddziału ZLP Rzeszów w dniu 22.09.2018r. (sobota) o godz. 12:00

Zarząd Oddziału ZLP w Rzeszowie na posiedzeniu w dniu 15.06.2018r. postanowił zwołać Walne Zebranie członków w dniu 22.09.2018r. (sobota) o godz. 12:00, przy braku statutowej większości członków wyznacza się termin w tym samym dniu o godz. 12:30. Walne Zebranie odbędzie się w Osiedlowym Domu Kultury RSM „Tysiąclecie” w Rzeszowie, przy ul. Kochanowskiego 29.

Prosimy wszystkich Członków Oddziału o niezawodną obecność ze względu na ważność spraw, które będą omawiane podczas zebrania.
Podczas zebrania będzie można również uzupełnić zaległe i bieżące składki członkowskie.

Szczegółowy program w załączeniu.


 

 

 

 

 

Wydarzenia kulturalne


NARODOWE CZYTANIE ’2018 - relacja z Błażowej

Lekturą Narodowego Czytania na kulminację akcji 8 września 2018 roku jest Przedwiośnie Stefana Żeromskiego. Ponadto Para Prezydencka proponuje do czytania przez cały rok 44 teksty Antologii Niepodległości.
- W trwającym roku stulecia odzyskania niepodległości pragnę zaprosić Polaków do Narodowego Czytania właśnie Przedwiośnia. Jestem przekonany, że wspólna lektura tej pięknej i mądrej książki pomoże nam jeszcze bardziej przybliżyć się do doświadczeń sprzed wieku. Bardzo zależy mi na tym, aby tegoroczna akcja, oprócz jej stałego, głównego celu, którym jest promocja czytelnictwa, była też formą uczczenia jubileuszu. A zarazem chcę, aby przesłanie Żeromskiego wzbogaciło program obchodów i wydarzeń o niezwykle istotny i potrzebny element krytycznej refleksji nad dziejami ojczystymi – napisał w liście Prezydent RP Andrzej Duda.
- Zachęcam jednocześnie do czytania Antologii Niepodległości, przygotowanej z myślą o tym jubileuszowym roku. Prezentuje ona powstałe na przestrzeni wielu wieków utwory, zaliczane do kanonu polskiej literatury patriotycznej. Ufam, że wraz z Narodowym Czytaniem stanie się inspiracją do podejmowania wciąż na nowo debaty o sprawach Ojczyzny, o dawnej i o przyszłej Rzeczypospolitej – dodał w liście Prezydent.

***

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Błażowej włączyła się do tej akcji w 2015 r. lekturą „Lalki” Bolesława Prusa, a w kolejnych latach czytaliśmy: w 2016 r. „Quo Vadis” Henryka Sienkiewicza, a w 2017 „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. Narodowe czytanie to jedna z większych imprez organizowanych przez bibliotekę, na którą bardzo chętnie przychodzą mieszkańcy Błażowej.
Współorganizatorami Narodowego Czytania są: burmistrz Błażowej, Związek Literatów Polskich Oddział w Rzeszowie i GOK w Błażowej. Scenariusz przygotowała i pięknie imprezę poprowadziła dr Hanna Krupińska-Łyp. Przybliżyła zebranym dzieło Żeromskiego i epokę, której dotyczy. To ważne informacje, gdy od matury upłynęło trochę czasu.
Naszymi gośćmi byli: dr Hanna Krupińska-Łyp, Mieczysław A. Łyp, Adam Decowski, Zdzisława Górska z mężem, gospodarz gminy Jerzy Kocój, radni Rady Miejskiej Małgorzata Drewniak i Sławomir Kowal i czytelnicy biblioteki.
Jako prezenterzy wystąpili: Jerzy Kocój, Michał Czapla, Małgorzata Kutrzeba, Mieczysław A. Łyp, Zdzisława Górska, Anna Heller, Zuzanna Heller, Joanna Bałutowska-Bialic, Barbara Rutkowska-Kędzior, Małgorzata Drewniak, Ewelina Szumska, Mariusz Król, Sławomir Kowal.
Dziękuję wszystkim przybyłym gościom, że zechcieli spędzić ten wieczór z nami. Podziękowania należą się również pani Ani Słupek, która zadbała o wystrój oraz wszystkim, którzy pomogli zorganizować tę imprezę. Dziękuję serdecznie burmistrzowi Jerzemu Kocojowi za przekazanie do błażowskiej biblioteki limitowanego egzemplarza „Przedwiośnia”, wydanego z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.Anna Heller


Fotorelacja ze spotkania - fot. Mieczysława A. Łypa
Fotorelacja ze spotkania - fot. Jakuba Hellera

 

Wydarzenia kulturalne


„Przedwiośnie” na Narodowym Czytaniu w Stalowej Woli

W sobotę, 8 września odbyła się kolejna edycja Narodowego Czytania. W tym szczególnym roku, w 100. lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, w tysiącach miejsc w kraju czytano fragmenty „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego.
Wśród nich znalazła się Miejska Biblioteka Publiczna im. Melchiora Wańkowicza w Stalowej Woli, gdzie 18 osób – przedstawicieli władz, kultury, edukacji oraz mieszkańców – wspólnie czytali fragmenty wybrane przez reżyserkę Teatru „Blagier” przy Spółdzielczym Domu Kultury – Marię Bembenek. Wśród nich była również nasza członkini, Agata Linek. Oprawę muzyczną zapewniła Nadsańska Orkiestra Kameralna pod kierownictwem Edwarda Horoszki.
Wszyscy chętni, podobnie jak w poprzednim roku, mogli otrzymać pamiątkową monetę z tegorocznej edycji. Mieszkańcy miasta mogą też obejrzeć wystawę o Stefanie Żeromskim i różne wydania „Przedwiośnia” oraz 44 teksty „Antologii Niepodległości”, w której znalazły się wiersze, powieści, eseje z różnych epok, od najdawniejszych po współczesne, przekrojowy obraz naszej kultury i literatury narodowej. Kto przyniósł własny egzemplarz powieści mógł wbić okolicznościowy stempel.
„Przedwiośnie” to ostatnia powieść Stefana Żeromskiego, która została opublikowana w 1924 roku. Pisarz dokonał w niej bilansu pierwszych lat niepodległości Polski, zwracając uwagę na entuzjazm, chęć odbudowy państwa, ale także na błędy i zaniechania. Książka stanowiła zachętę do wspólnej debaty nad kształtem II Rzeczypospolitej. Do tej pory ukazało się około 120 polskich i ponad 10 zagranicznych wydań „Przedwiośnia”. Doczekało się też dwóch ekranizacji (1929, 2001).
Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana przez Bronisława Komorowskiego wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W kolejnych latach czytano dzieła Aleksandra Fredry, trylogię Henryka Sienkiewicza, „Lalkę” Bolesława Prusa, „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza oraz „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego.(R)


Fotorelacja ze spotkania

 

Wydarzenia kulturalne


Międzynarodowy Plener Malarski „Lańcut 2018”

W czerwcu 2018 r. odbyła się XXI edycja Międzynarodowego Pleneru Malarskiego „Łańcut 2018” pod hasłem zaproponowanym ongiś przez wspaniałego artystę, Franciszka Frączka, „Słońcesława” z Żołyni.

Bujna przyroda ziemi łańcuckiej zainspirowała artystów do stworzenia 70 prac. Dorobek pleneru pokazano 15 czerwca br. w Zajeździe „Gościniec” w Łańcucie. W trakcie wystawy przeprowadzono aukcję, a zebrane środki przekazano na rzecz biednych dzieci w Gruzji.

W plenerze wzięło udział 13 artystów. Byli to: Roman Choinka, Anna Fruhauf, Kazimierz Hamada, Marian Knobloch, Józef Machała, Jan Z. Majczak, Krystyna Rudzka-Przychoda, Teresa Szafrańska, Vira Ustianska, Tadeusz Ziętara oraz Anna Brzeźnicka. Jak zawsze, niezwykle kompetentnym i sprawnym komisarzem był Jan Z. Majczak.

Aktualnie organizatorzy pleneru „Łańcut 2018” prowadzą pokazy poplenerowe na terenie Podkarpacia. Jedna z takich prezentacji odbyła się 30 sierpnia br. w Filii MDK Podzwierzyniec. W wernisażu udział wzięła m. innymi, starosta powiatu łańcuckiego, Barbara Pilawa-Kraus.

Warto dodać, że artyści w trakcie trwania pleneru nie tylko twórczo pracowali i prowadzili wiele dyskusji o sztuce, ale znaleźli także czas, aby zwiedzić Zamek w Łańcucie i obejrzeć słynny film „Twój Vincent”.

W zbiorze obrazów szczególnym uznaniem publiczności cieszyły się: R. Choinki („Kosina”), K. Hamady („Pałacyk myśliwski w Julinie”), M. Knoblocha („Leśny dukt”), K. Rudzkiej-Przychody („Róże”, ”Piwonie”), V. Ustianskiej („Lato”) i Anny Brzeźnickiej („Stokrotki”, ”Brzezina”).

Podczas wernisażu nastrojowy koncert piosenki literackiej przedstawiła Renata Kątnik. W jej wykonaniu usłyszeliśmy wiersze Mieczysława A. Łypa, Celiny Depy i Adama Decowskiego.

Zawarte w muzycznych kompozycjach liryczne zamyślenia poetów nad pięknem pejzażu i malarską fascynacją światem barw, światła i cienia zostały życzliwie przyjęte przez odbiorców.Mieczysław A. Łyp


Fotorelacja Mieczysława A. Łypa

 

Wydarzenia kulturalne


Spotkanie autorskie: Syreny z Cat Island Edwarda Guziakiewicza

Mielecka Grupa Niezrzeszonych Prozaików zaprasza na spotkanie literackie w Cukierni u Borowskiej przy Al. Niepodległości 5.

Spotkanie odbędzie się w sobotę 8 września 2018 r. o godz. 16:00.

W programie mikropowieść SF „Syreny z Cat Island” Edwarda Guziakiewicza.
Edward Guziakiewicz przenosi mityczne syreny z wysp Morza Egejskiego na drugą półkulę, na Karaiby, nadając swej zapierającej dech opowieści o wabiących śpiewem pięknych kobietach z rybim ogonem zabarwienie fantastyczno-naukowe.

Akcja toczy się współcześnie na Cat Island na Bahamach, a następnie w Miami na Florydzie. Zafascynowany od dziecka mitem o syrenach Patrick odkrywa, że te tajemnicze istoty naprawdę istnieją. Co więcej, zakochuje się w jednej z nich bez pamięci. Niczym mityczny Orfeusz dociera za swoją ukochaną do zaklętego kręgu, którym władają kosmici. Dochodzi do zdumiewającego wniosku, że ukrywający swą obecność zagadkowi obcy od wieków monitorują życie na Ziemi. Czy uda mu się sprowadzić do Miami piękną syrenę o imieniu Athenais?

Mikropowieść wydaną w formie ebooka (PDF, ePub, Mobi) można nabyć w księgarniach internetowych.

Mielecka Grupa Niezrzeszonych Prozaików zaprasza miłośników czytania i słuchania. Wystąpi zespół SENIOR SHOW.


 

 

Wydarzenia kulturalne


IV NADSAŃSKIE SPOTKANIA POETYCKIE

W dniach 12 – 14 sierpnia 2018 r. w Przemyślu odbyły się po raz czwarty NADSAŃSKIE SPOTKANIA POETYCKIE.

I dzień pod nazwą „Dzień Otwarty RSTK” był spotkaniem przyjaciół, znajomych i sympatyków w klubowej siedzibie przy ulicy Rynek 5. Na ten wieczór złożyło się otwarcie wystawy malarstwa Marii Makar, długoletniej członkini stowarzyszenia. Pani Maria opowiedziała o pasji malowania, wprowadzając przybyłych gości w świat kwiatów, pejzaży i przybliżyła tajniki twórczego warsztatu. Przewodniczący Rady Krajowej RSTK, prof. Paweł Soroka przekazał pamiątkowy dyplom uznania, przyznany przez Radę Krajową RSTK Alicji Chruścickiej za długoletni wkład pracy społecznej w działalność Stowarzyszenia. Wyróżnienie wręczyła Krystyna Wulert, przewodnicząca bydgoskiego oddziału RSTK, wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego RSTK.W drugiej części wieczoru wystąpił Jerzy Markowicz z Przemyśla, prezentując znane utwory gitarowe, jak również piosenki we własnej aranżacji do słów przemyskich poetek, Eweliny Pilawy i Marii Żemełko.

II dzień: w godzinach południowych odbyło się spotkanie poetek: Krystyny Wulert, Zofii Mikuły, Miry Umiastowskiej, Marii Gibały z pacjentami Poradni dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych i Poradni Zdrowia Psychicznego przy ulicy Focha w Przemyślu. Po południu, w sali Towarzystwa Muzycznego wystąpili Adam Decowski i Mieczysław Arkadiusz Łyp z Rzeszowa. Adam Decowski, poeta i fraszkopisarz z rzeszowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich w programie pt. „Lira i satyra” wprowadził słuchaczy lirycznie i nastrojowo wykreowany nostalgiczny świat swoich rodzinnych, sieniawskich stron. Odczytał również wiele dowcipnych fraszek i limeryków. Małgorzata Stankiewicz zaśpiewała piosenki we własnych aranżach do słów Eweliny Pilawy, Teresy Paryny i Krzysztofa Kwasiżura. Goście, Krystyna Wulert i Barbara Laskowska opowiedziały o wydawanym w Bydgoszczy „Kwartalniku Artystycznym. Kujawy i Pomorze”. Interesująco też o swoich spotkaniach z ludźmi kultury i sztuki mówił prezes Oddziału ZLP w Rzeszowie, Mieczysław Arkadiusz Łyp. Opowiadał o sobie, swoich podróżach i fascynacjach malarstwem. Z ogromnym wyczuciem i świetną interpretacją czytał swoje wiersze. Obrazowo przedstawił także swoją pracę nad tworzeniem monografii literackiej Podkarpacia.

III dzień - W galowym dniu, kończącym Nadsańskie Spotkania Poetyckie, gościliśmy na Zamku Kazimierzowskim. Przywitała nas, Dyrektor Renata Nowakowska, podkreślając znaczenie i charakter współpracy oraz wkład pracy Stowarzyszenia w tworzenie miejscowej kultury. Poeta i przewodniczący jury konkursu poetyckiego „Wstęga Sanu”, Mateusz Pieniążek, odczytał protokół z obrad jury. Nagrody laureatom wręczały: Renata Nowakowska i Marzena Sopel – Zając z Wydziału Kultury UM w Przemyślu. Fundatorami nagród byli min: Renata Nowakowska, dyrektor PCKiN Zamek, Starostwo Powiatowe, księgarnia „Kontrabanda Literacka” reprezentowana przez Annę Szydełko. Nagrodzeni otrzymali również pamiątkowe dyplomy i „Zeszyt Poetycki – Wstęga Sanu” zawierający wszystkie nagrodzone wiersze. Nagrody otrzymali: I miejsce – Marzenna Lewandowska z Kowala, II miejsce – Agata Litwin z Medyki, III miejsce – Iwona Świerkula z Warszawy. Za wiersz patriotyczny o Przemyskich Orlętach i wiersz z nadsańskim pejzażem nagrodzono Beatę Kulagę z Białegostoku. Jury przyznało pięć wyróżnień, otrzymali je: Alicja Chruścicka z Przemyśla, Jan Gumbisz z Kielc, Agata Lalik z Woli Korzenieckiej, Mira Umiastowska z Warszawy, Krystyna Wulert z Bydgoszczy. Wieczór wzbogacił piosenką poetycką Adam Hajduk z zespołem NAGAPĘ (Ewelina Kasperska – wokal, Adam Hajduk – gitara klasyczna, Janusz Rajtmajer – gitara akustyczna). Poetki, Krystyna Wulert z Bydgoszczy, Zofia Mikuła z Warszawy oraz Maria Gibała z Przemyśla zaprezentowały swoją poezję. Towarzyszył im na fortepianie Mateusz Pieniążek z autorską piosenką. Na zakończenie wieczoru wystąpił Mieczysław Giedrojć z Teatru Małych Form w Bydgoszczy, w spektaklu według Michała Gogola w reżyserii Stanisława Miedziewskiego pt. Nos. Spektaklowi towarzyszyła wystawa rysunków Andrieja Miercałowa z Sankt Petersburga, inspirowanych spektaklem i opowiadaniem M. Gogola.

Nadsańskie Spotkania Poetyckie dobiegły końca, oczekujemy z nadzieją kolejnych edycji. Jako organizatorzy składamy serdeczne podziękowanie prezydentowi miasta Przemyśla, Robertowi Chomie i naczelnikowi Wydziału Kultury, Januszowi Łukasiewiczowi – za wsparcie imprezy tzw. małą dotacją, staroście przemyskiemu, Janowi Pączkowi oraz naczelnikowi, Piotrowi Woroszowi, Ryszardowi Lewandowskiemu, prezesowi PWiK w Przemyślu, Januszowi Batorowi – z firmy Montel w Przemyślu i wielu innym sponsorom, dzięki którym przedsięwzięcie mogło się odbyć. Dziękujemy za pomoc i zaangażowanie wszystkim osobom, które przyczyniły się do powodzenia spotkań poetyckich.Maria GIBAŁA


Nadsańskie Spotkania Poetyckie w fotografii Mieczysława A. Łypa i Marii Gibały

Fotorelacja Mieczysława A. Łypa
Fotorelacja Marii Gibały

 

Mieczysław A. Łyp

Etiuda przemyska

     Z Nadsańskich Spotkań Poetyckich

Przemyśl w wiosennej ulewie mgle
dzwony Felczyńskich
biją dla miasta
z omglonymi lichtarzami wzgórz

Przemyśl skąpany
w pulsujących falach sierpniowego żaru
dzwony biją dla poetów
Ponad przęsłami stalowych mostów
białe Pegazy rozwieszają
szkarłatną pieśń o Sanie

Przemyśl ze świętą katedrą
dzwony biją na Anioł Pański
biała gołębica otwiera
ewangelie wszystkich świętych
U grekokatolików
pali się światło zmartwychwstania
W cerkwi na Zasaniu
unoszą się modlitewne szepty

Przemyśl z ulicą Tatarską
gdzie drzewa ogrodów
stroją niebo w jesienną oddal
i wtedy dzwony biją
na babie lato
i chęć trwania przy życiu
- mimo wszystko

                          Rzeszów, 24.08.2018 r.

 

MEDAL HONOROWY imienia Jakuba Wojciechowskiego ZA ZASŁUGI DLA KULTURY ROBOTNICZEJ dla Marii Gibały

w 1988 roku ustanowiono Społeczną Kapitułę Medalu Jakuba Wojciechowskiego, powołaną przez Zarząd Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Bydgoszczy, na podstawie pisemnej opinii o działalności na rzecz kultury, w szczególności kultury robotniczej, zgłoszonej przez Zarządy RSTK, stowarzyszenia, związki twórcze, szkoły wyższe, ośrodki kultury, urzędy miejskie i wojewódzkie. Medal jest odlewem z brązu patynowanego z podobizną Jakuba Wojciechowskiego według projektu bydgoskiego artysty rzeźbiarza Michała Kubiaka i przyznawany jest co dwa lata. W tym roku, roku jubileuszu trzydziestolecia powołania nagrody, przyznano medal siedmiu osobom. Wśród nagrodzonych Kapituła wyróżniła Marię Gibałę z Przemyśla, wiceprezesa RSTK. W uzasadnieniu wspomniano o jej zaangażowaniu w działalność stowarzyszenia, min.: prężny udział w przygotowaniu jubileuszy 25 – lecia i 30 – lecia Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Przemyślu, trzech edycji NADSAŃSKICH SPOTKAŃ POETYCKICH, redagowanie od marca 2011 r. rubryki PRZYSTAŃ POETYCKA w miesięczniku NASZ PRZEMYŚL, przygotowanie oprawy i prowadzenie wieczorów odbywających się pod patronatem RSTK. Należy wspomnieć o jej drodze artystycznej, począwszy od wystaw fotograficznych, nagrodach w konkursach poetyckich i fotograficznych, wydanych dwóch tomikach poetyckich KLIMATY i STO PIĘĆDZIESIĄT KILO DOBROCI, udziale w warsztatach poetyckich, nagrodzie Ministra– odznaka ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ, NAGRODZIE HONOROWEJ PREZESA Oddziału ZLP w Rzeszowie z okazji 50-lecia Oddziału ZLP za tomik poetycki. Pani Maria jest przy tym osobą niezwykle skromną, koleżeńską, solidną i oddaną pracy społecznej. 16 czerwca 2018 r. odbyło się w Barcinie Sympozjum Naukowe, poświęcone życiu i twórczości klasyka w robotniczej bluzie. Wówczas wręczono przyznane medale. Uroczystość została zorganizowana przez Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy i Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Barcin im. Jakuba Wojciechowskiego w Barcinie.

Jakub Wojciechowski sławę zdobył w okresie międzywojennym. 22 lutego 1923 jego życiorys otrzymał pierwszą nagrodę w konkursie autobiografii robotniczych, który został ogłoszony przez Instytut Socjologiczny w Poznaniu. W 1930 r. pamiętnik ten został ogłoszony drukiem w opracowaniu Józefa Chałasińskiego pt. Życiorys własny robotnika. W tym samym roku Wojciechowski poznał Tadeusza Żeleńskiego-Boya, z którym prowadził ożywioną korespondencję. Boy odwiedził Wojciechowskiego w Barcinie. Uczynił to także Witold Gombrowicz, Jerzy Andrzejewski, Paweł Zdziechowski, Stanisław Helszyński i wielu innych. Autorem Życiorysu własnego robotnika interesowali się literaci, socjologowie. Zachwycał ich wielkopolski język gwarowy, niepospolita pamięć Wojciechowskiego, jego naiwna szczerość i bezpośredniość w przedstawianiu życia kulturalnego, towarzyskiego i obyczajowego polskiego środowiska emigracyjnego. Żaden z później napisanych utworów nie dorównał Życiorysowi. 8 listopada 1935 r. Polska Akademia Literatury za wybitne zasługi dla literatury polskiej przyznała Jakubowi Wojciechowskiemu Złoty Wawrzyn Akademicki, najwyższe tego rodzaju odznaczenie w Polsce międzywojennej. Zyskał szczerą przyjaźń Tadeusza Boya Żeleńskiego, który, jak sam twierdził, był pod urokiem tego samorodnego talentu. Pisał on tak o pamiętniku Wojciechowskiego: „Książka o ogromnej wartości literackiej, a wolna od literatury – cóż za odpoczynek, cóż za smakołyk dla nas, literatów, przekarmionych papierami! Gdyby nie ów błogosławiony konkurs, ten czterdziestoletni robotnik byłby żył sobie nadal nie dowiedziawszy się nigdy, że w nim siedzi pisarz, artysta”. Tadeusz Boy Żeleński stał się protektorem Wojciechowskiego. Promował jego osobę i twórczość, pomagał finansowo, słał książki i recenzje, umieszczał w czasopismach artykuły Barcinianina. Jakub Wojciechowski na zaproszenie Boya gościł w Warszawie. Był w kancelarii Prezydenta, w teatrach i kawiarniach. Dyskutował z Tuwimem, Słonimskim i Iwaszkiewiczem, znał Tetmajera i Weyssenhoffa. W tym okresie Boy Żeleński ułożył nowy wybór opowiadań Wojciechowskiego zatytułowany Raz kiedyś a obecnie, który został wydany w Bibliotece Boya. W 1937 roku z wizytą do sławnego Barcinianina przyjechali: Witold Gombrowicz, Jerzy Andrzejewski i Paweł Zdziechowski. Krótko przed śmiercią Wojciechowski napisał szereg opowiadań pt. Ciąg dalszy mego życiorysu już w kraju. W 1992 trafił na ekrany film Kawalerskie życie na obczyźnie, który zrealizował Andrzej Barański w oparciu o Życiorys własny robotnika.Mieczysław Szabaga


 

Wydarzenia kulturalne


IV NOC POEZJI I MUZYKI

W imieniu Stowarzyszenia Literackiego „PONAD„ w Radomsku
zapraszam Oddział ZLP w Rzeszowie
na IV NOC POEZJI I MUZYKI
31 sierpnia i 1 września 2018 r.

Program
31 sierpień
godz. 18.00 rozpoczęcie zjazdu
18. 10 muzyczne powitanie Zespół Roman – tycznych Serc Bytom
18.20 prezentacja poetycka
18. 50 Oliwka i Michał finaliści ogólnopolskiego konkursu dziecięcego oraz Jagoda– wokalnie i muzycznie
19. 30 przerwa kawowa
19. 45 Konkurs Jednego Wiersza
20. 10 duet taneczny
20. 20 ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród
20. 30 Poezja śpiewana
20 . 40 zespół Roman...
21. 00 obiadokolacja

1 września
godz. 8. 30 śniadanie
9. 00 wycieczka ; Gomunice, Kamieńsk ,Elektrownia Bełchatów ,Kopalnia ,Góra Kamieńsk
Uczestnik ponosi koszty 20 zł wpisowe – w dniu zjazdu, koszt noclegu ok. 35 zł
Organizator pokrywa koszty autokaru, obiadokolacji, śniadania, nagród i dyplomów
Zakwaterowanie w godz. 16.00 do 17. 30 bursa szkolna ul. Piastowska 21, tel. 44 683 44 95
Należy zgłosić uczestnictwo w Nocy do 22 sierpnia na adres elektroniczny lub na nr tel. 692 342 096 oraz udział w wycieczce
Edmunda Bodanka prezes ”Ponad”


 

 

Wydarzenia kulturalne


Galicyjski Festiwal Książki

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Galicyjskim Festiwalu Książki im. Augustyna Barana, który odbędzie się 23 września br. (niedziela) w godz.10-20 na terenie hotelu-restauracji "Jaś Wędrowniczek" w Rymanowie, a na jakim będą prezentować się zarówno wydawnictwa regionalne jak i Autorzy związani z Podkarpaciem i galicyjskością poprzez miejsce życia i twórczości oraz odwołań literackich i inspiracji - to spotkanie publiczności z Autorami i Wydawcami piszącymi i drukującymi o naszym regionie w różnych formach (proza, poezja, wspomnienia, esej, reportaż, przewodnik, monografie historyczne i albumu). Proponujemy Państwo możliwość prezentacji własnych dokonań, możliwość spotkań autorskich i sprzedaży książek, a w tym celu prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 7 września, zapraszamy również prywatnie na festiwal książki regionalnej.
Justyna Chabińska - sekretarz stowarzyszenia "Pod Karpatami"


 

 

 

 

 

Wydarzenia kulturalne


Nie żyje Józef Janowski

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 14 sierpnia 2018 roku zmarł w wieku 90 lat JÓZEF JANOWSKI, członek naszego Klubu Literackiego Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie. W naszej pamięci pozostanie na zawsze jako zasłużony poeta, redaktor i recenzent wielu pozycji literackich, przyjaciel i uczestnik spotkań poetyckich krośnieńskiego środowiska.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia kulturalne


Norwid Współczesnych - widowisko poetycko-muzyczno-malarskie

W niedzielę 2 września o godz. 20:00 przy Rzeszowskiej Fontannie Multimedialnej odbędzie się widowisko poetycko-muzyczno-malarskie Norwid Współczesnych.
Na przedstawienie zaprasza Rzeszowskie Towarzystwo Muzyczne oraz Olimpia Rzeszowski Teatr Muzyczny.
Organizatorzy zastrzegają, że w razie niepogody widowisko odbędzie się w sali koncertowej Wydziału Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul. Dąbrowskiego 83 w Rzeszowie.

Szczegóły na plakacie.


 

 

Wydarzenia kulturalne


Zapraszamy na Narodowe Czytanie 2018 w Błażowej.

Burmistrz Błażowej, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna i GOK w Błażowej oraz ZLP o/Rzeszów zapraszają na Narodowe Czytanie 2018.
Wydarzenie odbędzie się 8 września 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Błażowej o godz. 17.

Serdecznie zapraszamy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia kulturalne


Jubileusz 15-lecia Grupy Twórczej Inspiratio.

28.07.2018 Grupa Twórcza Inspiratio działająca przy Centrum Kultury Gminy Łańcut świętowała Jubileusz 15-lecia działalności. Grupa zrzesza ok. 30 osób: są to głównie poeci i literaci ale także malarze i rzeźbiarze. Piętnaście lat działalności to świadectwo dobrze ugruntowanych fundamentów ale także wzajemnego szacunku i przyjaźni. Twórcy mają na swoim koncie wiele publikacji i sukcesów literackich z dziedziny poezji, historii regionu, życia społecznego, wystaw malarstwa i rzeźby. Tworzą montaże poetycko-muzyczne oraz organizują cykliczne imprezy takie jak Spotkania z poezją religijną w Dolinie Miłosierdzia w Kraczkowej, coroczne Zaduszki poetyckie, pikniki literackie i wiele spotkań autorskich. Inspiratio jest grupą otwartą na innych, których często zaprasza do siebie. Uczestniczy w wielu wydarzeniach literackich i artystycznych co sprzyja poszerzaniu kontaktów i współpracy. Niedawno, należący do grupy Alfred Budzyński otrzymał Nagrodę Zarządu Województwa Podkarpackiego za całokształt twórczości. Do Inspiratio dołącza wiele młodych, twórczych, utalentowanych ludzi. Grupa chętnie współpracuje z innymi podobnymi formacjami, Podkarpacką Izbą Poetów, Oddziałem Związku Literatów Polskich w Rzeszowie, instytucjami kultury i szkołami. Opiekunką grupy od pięciu lat jest bibliotekarka Urszula Pantoła - wcześniej poetami i artystami opiekowała się emerytowana nauczycielka Genowefa Kisała. Jubileuszowe spotkanie odbyło się w leśniczówce Potockich w Albigowej. Przybyli na nie licznie zaproszeni goście, władze, przedstawiciele rzeszowskiego ZLP Podkarpackiej Izby Poetów, Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury, WDK w Rzeszowie, bibliotekarze, wielu ludzi związanych z kulturą jak i członkowie innych grup poetyckich. Podkarpacką Izbę Poetów reprezentowała Danuta Pado a Związek Literatów Polskich Adam Decowski. Świętowano przy poezji, muzyce jak i atrakcjach kulinarnych regionalnego stołu. Twórcy odebrali wiele słów uznania i gratulacji, co jest powodem do dumy i zachętą do dalszych działań na polu szerzenia poezji, literatury i sztuki. Podsumowaniem jubileuszu niech będą słowa poetki, członkini Związku Literatów Polskich Kamili Kampa:
„Poezja jednoczy, a nie dzieli.
I póki ona istnieje ma sens język
I rozmowa z drugim człowiekiem”Urszula Pantoła


Fotorelacja ze spotkania

 

Wydarzenia kulturalne


DNI GMINY NIEBYLEC

Edyta Pietrasz laureatką Honorowej Nagrody Wójta Gminy Niebylec.

Święto gminy, organizowane rokrocznie przez wójta gminy Niebylec oraz Gminny Ośrodek Kultury, rozpoczęło się w piątek 29 czerwca premierowym spektaklem „Dwie połówki pomarańczy” w wykonaniu grupy „Spojrzenie” z Gminnego Ośrodka Kultury w Niebylcu pod kierunkiem Renaty Kozdraś.

Kulminacją obchodów Dni Gminy Niebylec było wręczenie honorowych nagród przyznawanych przez wójta gminy Niebylec wyróżnionym osobom i instytucjom za działania podejmowane na rzecz społeczności lokalnej, jak również kształtowania pożądanych postaw i zachowań w działalności jednostek i grup społecznych.

W roku bieżącym, przyznano 9 nagród w następujących kategoriach: kultura, oświata, krzewienie tradycji i zwyczajów kulinarnych, turystyka, służba publiczna, gospodarka, sport, ochrona dziedzictwa narodowego, rozrywka. W kategorii Kultura, nagrodzono Edytę Pietrasz, mieszkankę Baryczki. Poetkę, autorkę 6 tomików wierszy. Swoje pierwsze wiersze opublikowała w 2002 r. w „Głosie Niebylca”. Tematyka jej utworów związana jest z codziennym życiem, przyrodą, religią, związkami uczuciowymi z bliskimi jej osobami.Red. „Głosu Niebylca”


Wersja z foto


 

Wydarzenia kulturalne


Nadsańskie Spotkania Poetyckie

Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Przemyślu oraz Przemyskie Centrum Kultury i Nauki Zamek zapraszają na Nadsańskie Spotkania Poetyckie.
Cykl spotkań rozpoczyna się 12 sierpnia 2018 r., o godz. 18.00, sala własna RSTK, ul. Rynek 5, I piętro w Przemyślu.

Szczegóły na plakacie.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia kulturalne


Jubileuszowy Piknik Poetycki w Albigowej

GRUPA TWÓRCZA INSPIRATIO (Koło Poetów Gminy Łańcut) działająca przy Centrum Kultury Gminy Łańcut zapraszają na Jubileuszowy Piknik Poetycki.
28 lipca 2018 r., godz. 16.00, dawna Leśniczówka Potockich w Albigowej.

Szczegóły na plakacie.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia kulturalne


Spotkanie z poezją w Żarnowcu

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, Podkarpacka Izba Poetów i Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu dnia 20.06.2018 zorganizowały spotkanie poetyckie, prezentujące twórczość trójki poetów: Teresy Paryny, Karoliny Szyszki i Marka Petrykowskiego. Takie zestawienie twórców i ich poezji było dobrym pomysłem szefowej Podkarpackiej Izby Poetów. Karolina Szyszka należy do Grupy Tworczej Inspiratio, działającej przy Centrum Kultury Gminy Lańcut. Teresa Paryna i Marek Petrykowski są członkami Rzeszowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich i uznanymi poetami. Karolina jest interesującą i utalentowaną młodą poetką, której z pewnością należało się spotkanie autorskie, przedstawiające ją szerszej publiczności. Wiersze poetki, która debiutowała w 2014 roku tomikiem Przez myśli rozkwitające w słowach, zrobiły ogromne wrażenie na zebranej licznie (ponad 100 osób) publiczności. Zarówno Teresa Paryna, jak i Marek Petrykowski zachwycali słowem i wykazali poetycką klasę. Spotkanie ukazujące trzech autorów jednocześnie było bardzo ciekawe. Jego bohaterami byli wyraziści, rożni od siebie ludzie, obdarzeni talentem i artystyczną charyzmą. Z wielką przyjemnością i uwagą słuchaliśmy ich poezji, a czerwcowe poetyckie popołudnie uświetniali młodzi muzycy z Prywatnej Szkoły Muzycznej II stopnia w Jaśle. Poeci czytając swe utwory nie zapomnieli o tematyce patriotycznej, która podkreślała świętowanie 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Impreza została wspaniale zorganizowana. Uczestniczył w niej m.in. Adam Decowski, członek ZLP w Rzeszowie. Przed częścią poetycką mieliśmy okazję zwiedzić Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu i poznać dyrektora tegoż muzeum, Pawła Bukowskiego który pasją opowiadał o Marii Konopnickiej, oprowadzając nas po jej domu, odtworzonym z ogromnym historycznym znawstwem i pietyzmem. Klimat i piękno tego miejsca są urzekające. Spotkanie zakończyło się piknikiem w parku. Zdzisław Głuszek z CKGŁ bardzo ucieszył i zachwycił wszystkich grą na akordeonie, co skłoniło uczestników do jeszcze większej radości i wspólnego śpiewania. Będąc pod wielkim wrażeniem spotkania wyrazy uznania kierujemy do poetów i organizatorów imprezy.Urszula Pantoła


Fotorelacja ze spotkania - Urszula Pantoła

 

Wydarzenia kulturalne


Wieczór autorski z Anitą Róg

Powrót do źródeł

"Szepty Nieznajomej" to czwarty już tomik w dorobku siedemnastoletniej Anity Róg. Poprzednie jej zbiorki "Goniąc marzenia", "Twarzą wiatru" i "Pisane ciszą" miały swoje promocje w Cmolasie, Stalowej Woli i Mielcu. Należąca do Mieleckiego Towarzystwa Literackiego młoda autorka doczekała się już - w mieleckiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej - promocji najnowszego tomiku.

Wieczorek promocyjny, który miał miejsce 16 czerwca w Porębach Dymarskich, był z wielu względów wyjątkowy. Przede wszystkim Anita Róg po raz pierwszy zaprezentowała się jako twórczyni w swojej rodzinnej miejscowości i w szkole, w której wszystko się zaczęło. To właśnie tu, w Szkole Podstawowej w Porębach Dymarskich pani Władysława Stolarz, która nieustannie patronuje poczynaniom poetki, odkryła jej wielki talent i wspierała jej twórcze poczynania. Za sprawą pani Władysławy ukazał się także tutaj w niewielkim nakładzie amatorsko złożony zbiorek Anity. Pierwszy profesjonalnie wydany zbiorek pojawił się w roku 2005 i został wydany przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Kolbuszowej. W tym czasie zyskała Anita Róg - już gimnazjalistka w Cmolasie - wsparcie na swojej drodze twórczej w osobie kolbuszowskiego poety Janusza Radwańskiego, mającego spore osiągnięcia w ogólnopolskich konkursach i obecnego w wielu liczących się pismach literackich. Wydany również w okresie gimnazjalnym tomik "Twarzą wiatru" przyniósł Anicie Róg wsparcie twórców z kręgu rzeszowskiego oddziału Związku Literatów Polskich, do których zwróciła się w imieniu poetki pani Władysława Stolarz. O jej dokonaniach dowiedział się prezes Oddziału Mieczysław A. Łyp, a wsparli Anitę pani Małgorzata Żurecka - sekretarz Oddziału - oraz Ryszard Mścisz, który napisał do tego tomiku recenzję, pełniącą funkcję posłowia. Takie omówienie jej twórczości napisał zresztą i rok później do kolejnego tomiku "Pisane ciszą". Do duetu twórców z kręgu ZLP wkrótce dołączył poeta, publicysta i tłumacz ze Stalowej Woli, pan Mirosław Grudzień, a współpraca tercetu twórców z Anitą Róg jest stała i ma różne formy. Od wspomnianego tomiku a nawet nieco wcześniej poetka może liczyć ponadto na stałą opiekę twórczą Mieleckiego Towarzystwa Literackiego, którego została członkiem, i jego prezesa - Zbigniewa Michalskiego.

Na wyjątkowym dla Anity Róg wieczorku w Porębach Dymarskich nie zabrakło Władysławy Stolarz, Małgorzaty Żureckiej, Mirosława Grudnia i Zbigniewa Michalskiego. Pojawiły się także inne osoby, które na drodze twórczej autorki "Szeptów Nieznajomej" są obecne - rodziców, siostry oraz dyrektorki Samorządowego Ośrodka Kultury w Cmolasie - Edyty Kus-Mokrzyckiej. Po raz kolejny towarzyszył również młodej poetce wójt gminy Cmolas - Eugeniusz Galek.

Spotkanie w pełnej uroku, wyjątkowej wsi Poręby Dymarskie było współorganizowane przez Samorządowy Ośrodek Kultury w Cmolasie i Szkołę Podstawową w Porębach Dymarskich, której dyrektorka pięknie wszystko na tę okoliczność przygotowała. Zjawiło się sporo osób z Porąb Dymarskich, nie zabrakło także młodzieży, kolegów Anity. Spotkanie rozpoczęła i poprowadziła dyrektorka Edyta Kus-Mokrzycka. Sympatycznej prezentacji poetki i jej drogi twórczej dokonała pani Władysława Stolarz – niezawodnie wspierająca ją od lat. Wybrane przeze siebie wiersze Anity Róg recytowali Małgorzata Żurecka i Ryszard Mścisz. Sama autorka zaprezentowała się w dwóch odsłonach: jako wokalistka akompaniująca sobie na gitarze i znakomita recytatorka, która zaprezentowała zgoła aktorskie interpretacje własnych tekstów. O twórczości Anity Róg i działalności Mieleckiego Towarzystwa Literackiego, do którego poetka należy, opowiedział jego prezes Zbigniew Michalski. Autorem posłowia w najnowszym tomiku Anity Róg jest Mirosław Grudzień i on właśnie zaprezentował nader ciekawe uwagi na temat jej poezji, twórczego dojrzewania, ale także wpływu miejsc, środowisk oraz źródłach twórczych inspiracji poetki. Jego wystąpienie łączyło w sobie elementy twórczego omówienia i wykładu, a trafne wskazanie szeregu wyróżników, twórczych motywów i imperatywów poetki z Porąb Dymarskich spotkało się z dużym zaciekawieniem wszystkich uczestników spotkania. Wiele miłych słów na temat związanej z gminą Cmolas poetki wypowiedział wójt Eugeniusz Galek, który wręczył jej złote pióro Parkera, wierząc w jego symboliczną moc wspierania kariery Anity Róg, mającej wszakże na koncie już wiele osiągnięć. Kwiaty natomiast wręczyła autorce tomiku "Szepty Nieznajomej" dyrektorka Samorządowego Ośrodka Kultury w Cmolasie. Kolejnym prezentem, który otrzymała od prezesa Mieleckiego Towarzystwa Literackiego, był pamiątkowy album fotograficzny o Ziemi Mieleckiej.

Spotkanie, które odbyło się w budynku Szkoły Podstawowej w Porębach Dymarskich, miało swoją kontynuację. Na zewnątrz budynku, na tle pięknej miejscowej natury, odbyło się bardzo sympatyczne spotkanie przy grillu.RM


Fotorelacja ze spotkania

 

Wydarzenia kulturalne


Ocalić od zapomnienia - relacja ze spotkania z K. Pleśniarowiczem

Rodzina Jerzego Pleśniarowicza, a szczególnie jego syn Krzysztof Pleśniarowicz i wnuk Jan zaplanowali wydanie siedmiu tomów pism autora „Ballady o ułanach”. W skład serii wejdą:

Tom I – Wiersze i przekłady wierszy; Tom II – O poezji i recytacji. O dramacie i teatrze; Tom III – Teatr w Rzeszowie; Tom IV – Adaptacje teatralne, radiowe i telewizyjne; Tom V – Przekłady prozy; Tom VI – Przekłady dramatów cz.1; Tom VII – Przekłady dramatów cz.2.

Pełna treść artykułu


Fotorelacja ze spotkania

 

Wydarzenia kulturalne


Medal „Za zasługi dla Krosna” Wacławowi Turkowi

Medal „Za zasługi dla Krosna”
Wacławowi Turkowi za szczególne zaangażowanie w rozwój i upowszechnianie fotografii oraz promocję miasta Krosna poprzez obrazy uwieczniane w obiektywie i poezji.

Pełna treść artykułu


Fotorelacja ze spotkania

 

Wydarzenia kulturalne


Spotkanie z poezją w stulecie odzyskania niepodległości

WDK w Rzeszowie,Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu oraz Podkarpacka Izba Poetów zapraszają na Spotkanie z poezją.
20 czerwca 2018 r., godz. 16.30, Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu.

Szczegóły w załączeniu.


 

 

 

 

 

Wydarzenia kulturalne


Majówka z wieszczem w Rzeczycy

Środowisko literackie z naszego regionu spotkało się w gminie Radomyśl nad Sanem na „Mickiewiczowskiej majówce”. W tym roku było to wyjątkowe spotkanie, ponieważ połączono je z wręczeniem tytułu Honorowego Obywatela Gminy profesorowi Kazimierzowi Kuczmanowi, synowi Józefa Kuczmana, inicjatora budowy i autora pomnika naszego narodowego wieszcza w Rzeczycy Okrągłej.

Majówka rozpoczęła się w budynku Zespołu Szkół w Rzeczycy Długiej, gdzie zaproszeni goście wysłuchali uczniowskiego montażu słowno-muzycznego, przybliżającego postać Adama Mickiewicza, a także okoliczności powstania pomnika wieszcza, stojącego na rozstaju dróg w Rzeczycy Okrągłej.

Kulminacyjną częścią uroczystości było wręczenie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Radomyśl nad Sanem pochodzącemu z Rzeczycy Okrągłej Kazimierzowi Kuczmanowi.

- Tegoroczna mickiewiczowska majówka, to owo wspomnienie o naszym wielkim poecie, wieszczu – Adamie Mickiewiczu - doskonale wpisuje się w obchody stulecia odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości. To również doskonała okazja do tego, aby wyróżnić pana profesora Kazimierza Kuczmana honorowym obywatelstwem naszej gminy – mówił wójt Radomyśla nad Sanem Jan Pyrkosz.

Uchwała w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Radomyśl nad Sanem została podjęta przez radomyską radę 29 marca. Na ręce profesora przekazał ją radny Józef Gorczyca, a wójt Pyrkosz wręczył mu pamiątkowy grawerton.

Pełna treść artykułu

Konrad Sinica


Fotorelacja ze spotkania

 

Wydarzenia kulturalne


WIECZÓR POETYCKI w GCKiS w Kamionce

W piątek 18 maja 2018r. w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce miał miejsce wieczór poetycki z udziałem Prezesa Związku Literatów Polskich w Rzeszowie p. Mieczysława Łypa, jego małżonki dr Hanny Krupińskiej-Łyp oraz dr Anny Niewolak. W spotkaniu uczestniczyli także miłośnicy i twórcy, szeroko pojętej kultury z terenu gminy Ostrów z gospodarzem terenu p.o. wójta Grzegorzem Ożogiem.

Po krótkim przedstawieniu i przywitaniu gości przez p. dyrektor GCKiS Jadwigą Łomnicką, swoją prezentację rozpoczęła p. Sabina Pelc. Sabina Pelc jest autorką niezwykle oryginalnej książki dla dzieci pt. „ Baśniowe ścieżki”

Pani Sabina opowiedziała o źródłach, inspiracjach i motywach jej pisania. Baśniowe historie, które są treścią książki, zaczerpnęła z ludowych legend i opowieści najstarszych mieszkańców tego terenu. Spisywała zasłyszane legendy i przedstawiła je w rodzinnym gronie. Dorosły już syn Sabiny po wysłuchaniu napisanej przez mamę baśni, stwierdził, że to się dobrze słucha i namówił do udostępnienia bajek dziecięcym czytelnikom. Autorka uznała, że wydanie utworów dla dzieci musi być wzbogacone o ilustracje. Tego zadania podjęła się pani Dorota Król, nauczycielka plastyki i malarka. Pani Dorota przybliżyła proces tworzenia ilustracji książkowych , które mają zobrazować baśniowe postacie, miejsca, przedmioty. Czasem pomysł rodził się błyskawicznie, czasem ilustratorka zmieniała koncepcję kilka razy, aby obraz zgadzał się z wizją autorki tekstu oraz autorki obrazków.

„Baśniowe ścieżki” zostały starannie opracowane wydawniczo, co podnosi walory estetyczne. Za swoje bajki p. Sabina Pelc zdobyła II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie pod hasłem „ Legendy Warmii i Mazur.”

Na koniec pierwszej części wieczoru wystąpił p. Marek Muszyński z akcentem muzycznym, który przy akompaniamencie gitary zaśpiewał kilka lirycznych piosenek, co wprowadziło słuchaczy w atmosferę kolejnego punktu spotkania.

W drugiej części nastąpiła prezentacja tomiku wierszy p. Mieczysława Łypa „Krajobrazy pamięci” wydanych w Autorskim Zeszycie Poetyckim nr.10.

Pełna treść artykułu

Leokadia Wolak


Fotorelacja ze spotkania

 

Wydarzenia kulturalne


II Koncert Piosenki Literackiej. Nuty i metafory

Oddział ZLP w Rzeszowie i ODK „Tysiąclecie” zorganizowały niezmiernie interesujące zdarzenie artystyczne. 2 czerwca br. w pięknej sali ODK przy ul. Kochanowskiego odbył się II Koncert Piosenki Literackiej. Do wierszy takich poetów, jak: Adam Decowski, Celina Depa, Zdzisława Górska, Mieczysław A. Łyp, Teresa Paryna, Edyta Pietrasz, Mirosław Welz muzykę skomponowali: Wiktor Bochenek, Renata Kątnik, Wojciech Miśków, Andrzej Pietrasz, Anna Skarbek, Małgorzata Stankiewicz, Andrzej Szypuła, i członkowie zespołu „Mimo Wszystko” z Przeworska.

Autorzy muzyki byli równocześnie wykonawcami prezentowanych utworów. Wszyscy zachwycili swoimi interpretacjami. Szczególną uwagę zwróciła wysmakowana prezentacja „Piosenki o błękitnym Chagallu”. Utwór ten przedstawił aktor Teatru im. Wandy Siemaszkowej, Robert Żurek, a akompaniował mu autor muzyki, Andrzej Szypuła.

W trakcie koncertu specjalne gratulacje z okazji zdobycia Nagrody Starosty Niżańskiego otrzymał Ryszard Mścisz. Koncert Piosenki Literackiej przyciągnął nadzwyczaj liczną publiczność, która stworzyła niepowtarzalny klimat spotkania.

Na adres organizatorów prezydent Tadeusz Ferenc wystosował okolicznościowy list gratulacyjny. Całość sprawnie moderowali: Mieczysław A. Łyp i Mirosław Welz.

(RS)


Fotorelacja ze spotkania

 

Wydarzenia kulturalne


Koncert Piosenki Literackiej Nuty i metafory

 

Oddział ZLP w Rzeszowie oraz ODK „Tysiąclecia” w Rzeszowie zapraszają na Koncert Piosenki Literackiej Nuty i metafory, które odbędzie się w 2 czerwca 2018 r., o godz. 16:00, Rzeszów, ul. Kochanowskiego 29 ODK „Tysiąclecie".

Szczegóły oraz program w załączeniu.


Serdecznie zapraszamy


 

 

 

 

 

Wydarzenia kulturalne


Krzysztof Pleśniarowicz Wiersze i przekłady wierszy

WiMBP w Rzeszowie zaprasza serdecznie Członków ZLP Odział w Rzeszowie na promocję I tomu Pism J. Pleśniarowicza, 15 czerwca 2018 r., godz. 17. 00, Wypożyczalnia Muzyczna WiMBP w Rzeszowie, ul. S. Żeromskiego 2.

Szczegóły w załączeniu.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia kulturalne


Niżańscy twórcy i działacze (Ryszard Mścisz) nagrodzeni za kulturę

Już po raz trzeci w powiecie niżańskim zorganizowany huczne obchody Dnia Działacza Kultury. Po raz drugi pracowników domów kultury, bibliotek oraz zaproszonych twórców gościł Gminny Ośrodek Kultury w Krzeszowie.

Wybór placówki nie był przypadkowy, to właśnie tu w 2015 roku wręczono po raz pierwszy statuetki zasłużonym działaczom i to właśnie były już dyrektor GOK Grzegorz Węglarz był pomysłodawcą organizacji spotkań ludzi niżańskiej kultury. Dlatego nie obyło się bez podziękowań dla Węglarza. Specjalną statuetkę i podziękowania wręczył mu starosta niżański Robert Bednarz.


Pełna treść artykułu oraz zdjęcia

Wydarzenia kulturalne


Rozstrzygnięcie VII Podkarpackiego Konkursu Twórczości Literackiej „Gdy słowa dojrzewają”

Siódemka najszczęśliwsza dla młodych twórców z Rzeszowa, Stalowej Woli, Leżajska i Trzebosi

Małgorzata Wołoch z Zespołu Szkolnego nr 2 w Leżajsku (kategoria poezji) i Artur Kutyła z Zespołu Szkół w Trzebosi (kategoria prozy) zdobyli główne VII Podkarpackiego Konkursu Twórczości Literackiej „Gdy słowa dojrzewają”, organizowanego przez Zespół Szkół w Jeżowem. Tryumfatorów było tu jednak więcej. I nagrodę w specjalnej kategorii patriotycznej pod hasłem „Polska ma swój” zdobyła Małgorzata Sobkiewicz z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 w Stalowej Woli, przypadła jej także druga nagroda w kategorii poezji, a ta szkoła zdobyła łącznie 7 konkursowych laurów. Aż 10 różnych nagród konkursowych przypadło uczniom z Gimnazjum im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie. Wyjątkowe jest także osiągnięcie Joanny Warchoł z Szkoły Podstawowej w Nowosielcu, która zdobyła 3 konkursowe laury: II nagrodę w kategorii patriotycznej, III nagrodę za zestaw poetycki i nagrodę specjalną przewodniczącej jury Małgorzaty Żureckiej.

Występ szkolnego duetu muzycznego Adam Chudzik (gitara) i Kamil Kowal (akordeon) zainicjował galę finałową VII edycji Podkarpackiego Konkursu Twórczości Literackiej „Gdy słowa dojrzewają”. Zaraz po tym występie dyrektor Zespołu Szkół w Jeżowem – Stanisław Haduch, mógł powitać zaproszonych gości, opowiedzieć o szkole, jej sukcesach i atutach. Dyrektor oddał głos organizatorowi konkursu, poloniście Ryszardowi Mściszowi, który zaprezentował program gali finałowej, przedstawił patronów konkursu i konkursowe jury. Patronat nad konkursem objął Starosta Niżański Robert Bednarz, a Starostwo Powiatowe w Nisku zapewniło środki finansowe na nagrody w nim. Patronat nad konkursem sprawowali także: ogólnopolski kwartalnik literacko-artystyczny „Fraza” w Rzeszowie, rzeszowski oddział Związku Literatów Polskich i Stowarzyszenie Literackie „Witryna” w Stalowej Woli. Z tym patronami związani są także członkowie konkursowego jury: przewodnicząca jury Małgorzata Żurecka (sekretarz oddziału ZLP), Marta Gdula-Żukowicz (członek „Witryny” i przez wiele lat jego prezes), Ryszard Mścisz (stały współpracownik „Frazy”). W jury zasiadała także polonistka Zespołu Szkół w Jeżowem i Liceum Ogólnokształcącego w Kamieniu – Irena Czyżowska-Smusz.

Na tegoroczny konkurs – uwzględniając specjalną kategorię utworów patriotycznych, związaną z 100. rocznicą niepodległości Polski – wpłynęły 84 prace literackie uczniów szkół gimnazjalnych i starszych klas szkół podstawowych. Te informacje oraz pochwała młodych twórców, uznanie dla ich talentu pojawiły się w wystąpieniu przewodniczącej jury Małgorzaty Żureckiej. Zaraz po nim fragmenty niektórych nagrodzonych tekstów odczytały uczennice: Gabriela Kozdroń z I T, Sylwia Konior i Klaudia Piela z I LO i Katarzyna Drabik z II LO. Podobnie jak one dwa teksty przeczytał także prowadzący finał Ryszard Mścisz. Ponowny występ duetu muzycznego Adam Chudzik-Kamil Kowal zakończył się patriotycznym utworem „Ojczyzno ma”, co wiązało się z zaistnieniem w tym roku kategorii patriotycznej. Po prezentacji muzycznej głos zabrał znakomity językoznawca Uniwersytetu Rzeszowskiego – profesor Kazimierz Ożóg, który dojechał właśnie po wystąpieniu na uczelni. Profesor zaskarbił sobie wielką wdzięczność organizatorów konkursu i jego uczestników godząc obowiązki na uczelni i miniwykład o języku w ramach konkursowej gali. Interesujące, emocjonalne, z humorem i niezbędnym bagażem wiedzy naukowej wystąpienie profesora Ożoga zakończyło się akcentami konkursowymi i pokazywało wielką rolę języka w życiu człowieka oraz jego twórczym rozwoju.

Ryszard Mścisz zaprezentował natomiast szereg danych statystycznych i ciekawostek związanych z konkursem oraz przekazał kilka uwag na temat tegorocznej edycji konkursu „Gdy słowa dojrzewają”. Jego obszerne omówienie warsztatowe konkursu w wersji pisemnej mogli sobie wziąć wszyscy opiekunowie i uczniowie. Po tej części warsztatowej nastąpiła przerwa, w czasie której wszyscy mogli się posilić przed kulminacyjnym punktem finału – odczytaniem protokołu jury i wręczeniem nagród.

Zanim ten ważny moment gali nastąpił głos zabrał starosta Robert Bednarz, który docenił wartość konkursu, pracę jurorów i rolę organizatora przedsięwzięcia oraz zachęcił uczestników Podkarpackiego Konkursu Twórczości Literackiej do wyboru Zespołu Szkół w Jeżowem jako miejsca kształcenia się i doskonalenia swoich literackich talentów.

Wręczenie nagród i sesje zdjęciowe poszczególnych kategorii konkursowych miały miejsce w następującej kolejności: nagrody specjalne członków jury, wyróżnienia w kategorii patriotycznej, poetyckiej i prozatorskiej, III nagrody w kategorii poezji i prozy, II nagrody w kategorii patriotycznej, w poezji i prozie oraz nagrody I w tych samych kategoriach. O drugiej nagrodzie Joanny Warchoł w kategorii patriotycznej i Małgorzaty Sobkiewicz za poezję już była mowa. Równorzędną drugą nagrodę w kategorii poezji otrzymała Izabela Chyła z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 w Stalowej Woli. Wśród prozaików nagrody drugie przypadły Aleksandrze Haduch z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Nisku oraz Marii Trybus z Gimnazjum im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie. Przyznano aż trzy równorzędne nagrody III w obu kategoriach gatunkowych. W poezji zasłużyły sobie na nie wspomniana wcześniej Joanna Warchoł, Kinga Panek z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 w Stalowej Woli i Aleksandra Chara z Szkoły Podstawowej w Krzeszowie. W kategorii prozy przypadły one Ninie Pieklak z Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Głojscach, Aleksandrze Fili z Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Narcie i Róży Rak z Gimnazjum im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie.

Ostatnią grupą nagrodzonych osób byli opiekunowie laureatów – ich poloniści. Spośród 23. opiekunów szczególnie wyróżniły się: Joanna Markowska, której podopieczne otrzymały aż 6 nagród, oraz Monika Dulińska, Daria Głodowska, Teresa Komsa i Małgorzata Wyka (po 4 nagrody).

Patronat medialny nad konkursem sprawował stalowowolski tygodnik „Sztafeta”, którego redaktor naczelny Konrad Sinica wnikliwie przysłuchiwał się i obserwował to, co działo się w czasie finałowej gali. Już po raz drugi obecny był na konkursie stalowowolski poeta, tłumacz i publicysta Mirosław Grudzień, który nie tak dawno miał spotkanie autorskie w Zespole Szkół w Jeżowem. Gościem VII Podkarpackiego Konkursu Twórczości Literackiej była ponadto dyrektorka Zespołu Szkół w Jeżowem Centrum – Katarzyna Sudoł.

Sesje zdjęciowe, rozmowy z jurorami, skorzystanie z poczęstunku, poznawanie się wzajemne laureatów to elementy ostatniej części gali finałowej, która już nie miała tak oficjalnego charakteru. Warto zauważyć także piękne dekoracje przygotowane pod okiem jurorki Ireny Czyżowskiej-Smusz i rolę dyrektora Stanisława Haducha, który czuwał nad każdym aspektem konkursowych przygotowań.

RM


Fotorelacja ze spotkania

 

Wydarzenia kulturalne


W kolorach spełnienia

W przededniu Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, ustanowionego i obchodzonego przez UNESCO, 20 kwietnia br. byliśmy świadkami promocji kolejnego tomiku poezji, członkini Mieleckiego Towarzystwa Literackiego, Anity Róg. Spotkanie odbyło się w gościnnych progach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie – Filia w Mielcu. To już czwarty tomik uczennicy II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Mielcu. „Szepty nieznajomej”, bo taki jest jego tytuł, powstał w oparciu o pomysł samej autorki. W promocji wzięli udział nauczyciele z Kopernika na czele z dyrektorem Zbigniewem Rzeźnikiem, członkowie MTL, twórcy ze Stowarzyszenia Literackiego „Witryna” w Stalowej Woli, wśród których był obecny recenzent tomiku Mirosław Grudzień, Władysława Stolarz pierwsza nauczycielka-odkrywczyni talentu poetki i rozliczni miłośnicy poezji. Powitała gości kierownik Filii Józefa Krasoń. W roli konferansjera wystąpił prezes MTL Zbigniew Michalski. Imprezę rozpoczęła piosenką „Niech żyje bal” z repertuaru Maryli Rodowicz sama autorka. Wybrane utwory z tomiku zaprezentował międzypokoleniowy duet: Aleksandra Kościelna i Andrzej Talarek. Ze swymi interpretacjami, piosenek muzyki popularnej, jeszcze dwukrotnie zapoznała uczestników młoda artystka. Wreszcie zabrała głos ona sama. Podziękowała wybranym osobom za wkład pracy przy realizacji tomiku. O jej poezji mówili kolejno: Władysława Stolarz, Ryszard Mścisz, Mirosław Grudzień i Małgorzata Żurecka. W dyskusji głos zabrali Zbigniew Rzeźnik, Joanna Kłaczyńska, Barbara Augustyn i inni. Po podpisaniu wielu tomików, młoda członkini MTL, otrzymała kwiaty od prezesa tej organizacji Zbigniewa Michalskiego.

(ZM)


 

Wydarzenia kulturalne


Śpiąca Królewna i Baba Jaga na Alejce

3 maja podczas Dni Stalowej Woli gościliśmy po raz czwarty na Alejce Inicjatyw Pozytywnie Zakręconych pod Miejskim Domem Kultury. Impreza odbywa się corocznie od 2013 roku i ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu organizacji, instytucji i artystów, którzy prezentują swoje dokonania.

Tym razem członkowie „Witryny” zachęcali do czytania przebierając się za postaci z bajek. Stoisko naszego stowarzyszenia przygotowały trzy członkinie biorące zawsze aktywny udział w Alejce: Agnieszka Bulicz, Agata Linek oraz Alicja Wojdyło. Nasza prezes przebrała się za Śpiącą Królewnę, a sekretarz – dla kontrastu – za Babę Jagę.

Zainteresowanie dzieci, ale i dorosłych było duże. Wielu chciało zrobić sobie zdjęcia z postaciami z bajek, zwłaszcza z piękną królewną. Byli też tacy śmiałkowie, którzy bez mrugnięcie powieką ściskali uzbrojoną w pazury grabę Baby Jagi. „Kto to? Czarownica? A to księżniczka?” – zastanawiały się dzieci. Wspólnie rozszyfrowano tytuły bajek oraz imiona bohaterów, w których występowały Baba Jaga i Śpiąca Królewna. Dzieci opowiadały też, co się wydarzyło. Okazuje się, że nie ma na świecie malucha, który nie znałby klasycznych bajek. Dzieci mówiły, które bajki i postaci lubią najbardziej. Chętnie zaglądały do prezentowanych bajek, a ich rodzice – do tomików wierszy.

Bardzo serdecznie dziękujemy Miejskiej Bibliotece Publicznej im. M. Wańkowicza za użyczenie fantastycznych strojów – to w dużej mierze dzięki nim udało się zaczarować dzieci. Mamy nadzieję, że spotkamy się za rok, pełni nowych pomysłów na promowanie literatury.

(AL)


Fotorelacja ze spotkania

 

Wydarzenia kulturalne


Jubileusz MiGBP w Tyczynie

70 urodziny MiGBP w Tyczynie zaplanowane zostały na 8 maja, dokładnie w Dniu Bibliotekarza. W uroczystości uczestniczyły m.in.: władze samorządowe na czele z burmistrzem Tyczyna Januszem Skotnickim i przewodniczącym Rady Miejskiej w Tyczynie Adamem Skowrońskim, radni Rady Miejskiej, dyrektor WiMBP w Rzeszowie Barbara Chmura, dyrektorzy bibliotek z powiatu rzeszowskiego, Joanna Nieroda (Starostwo Powiatowe), radna powiatu Grażyna Pękala, dr Andrzej Jagusztyn, wydawca Bartosz Kuźniar.

Gośćmi jubileuszu byli także: ks. proboszcz Marian Czenczek, sekretarz Jadwiga Kłos, skarbnik Barbara Matuła, Lucyna Kloczkowska (WiMBP w Rzeszowie). Do Tyczyna z życzeniami przyjechały dyrektorki z bibliotek powiatu rzeszowskiego: Grażyna Paździorny, Mariola Kaczor (Dynów), Alicja Warzybok (Lubenia), Dorota Madej (Świlcza), Ewa Wantrych, Agnieszka Rogala, Elżbieta Augustowska, (Trzebownisko), dr Robert Borkowski (Głogów Młp.) oraz Mieczysław Łyp, prezes Zarządu Oddziału ZLP w Rzeszowie i Adam Decowski, znany poeta i fraszkopisarz. Swoją obecnością zaszczycili nas też dyrektorzy szkół: Zofia Międlar-Mruk i Barbara Stempniowska, Elżbieta Rożek, Lidia Kupiszewska, prezes TMZT Elżbieta Baran, dyrektor M-GOK w Tyczynie Zofia Matys, która gościła nas w swoich progach, oraz koleżanki z domów ludowych.

Jubileusz biblioteki to szczególny czas. To święto Bibliotekarzy, Czytelników i władzy samorządowej. Bo przecież każdy dołożył cegiełkę, dzięki której MiGBP w Tyczynie przetrwała siedem dekad. Cegiełki Bibliotekarzy to praca i zaangażowanie, czytelników – przychylność i sympatia dla biblioteki, władz samorządowych – dotacje i wspieranie inicjatyw bibliotekarzy. Patrząc na siedemdziesiąt lat działalności MiGBP w Tyczynie, uświadamiamy sobie, jak długą drogę przebyliśmy. Z placówki o skromnych warunkach lokalowych do instytucji, w której wszystkie czynności są w pełni skomputeryzowane. Obrazowo pokazała to specjalnie przygotowana prezentacja oraz wydana książka pt. „70 lat MiGBP w Tyczynie”. Wydawnictwo - mały album ukazujący historię biblioteki do czasów obecnych – otrzymał każdy z obecnych na spotkaniu.

Z okazji jubileuszu Biblioteki Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, przyznał - za szczególne zasługi dla bibliotekarstwa oraz działalność w SBP - Medale w dowód uznania: Bibliotece oraz dyrektor Alicji Kustrze. Listy gratulacyjne otrzymały: Aleksandra Trojanowska i Stanisława Paluch.

Były podziękowania dla burmistrza Tyczyna, przewodniczącego Rady Miejskiej, skarbnika i sekretarza: za przychylność i środki finansowe, bez których rozwój biblioteki nie byłby możliwy.

Były życzenia dla bibliotekarzy i dyrektor WiMBP w Rzeszowie Barbary Chmury: za wspólne działania dla dobra Czytelników.

Podziękowania z rąk dyrektor A. Kustry i bibliotekarzy otrzymali też wieloletni, aktywni czytelnicy tyczyńskiej biblioteki. Wśród nich znaleźli się: Maria Najda, Eugeniusz Sitek oraz obecne na uroczystości: Michalina Hałoń, Halina Drążek, Maria Karaczyńska i Urszula Podgórska.

Dyrekcja biblioteki składa serdeczne podziękowania przybyłym gościom oraz wszystkim pracownikom biblioteki zaangażowanym w organizację obchodów jubileuszu 70-lecia MiGBP w Tyczynie.

Alicja Kustra – dyrektor MiGBP w Tyczynie


Fotorelacja ze spotkania

 

Wydarzenia kulturalne


Zaproszenie na finał "Mickiewiczowską Majówkę"

Zapraszoszenie na wydarzenie "Mickiewiczowska Majówka", które odbędzie się w Publicznej Szkole Podstawowej w Rzeczycy Długiej o godz. 11:00, 18 maja 2018 r.

Szczegóły oraz program w załączeniu.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia kulturalne


Zaproszenie na finał VII Podkarpackiego Konkursu Twórczości Literackiej

Zapraszamy na finał VII Podkarpackiego Konkursu Twórczości Literackiej "Gdy słowa dojrzewają" w Jeżowem
Wydarzenie odbędzie się w auli Zespołu Szkół w Jeżowem o godz. 10:00, 24 maja 2018 r.

Szczegóły oraz program w załączeniu.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia kulturalne


XV-lecie Naszego Domu - Rzeszowa

Stowarzyszenie Nasz Dom – Rzeszów w br. obchodzi 15-lecie swojego istnienia. Z tej okazji, 26 kwietnia 2018 r., Jerzy Maślanka, prezes Stowarzyszenia i redaktor naczelny miesięcznika „Nasz Dom Rzeszów” zaprosił ludzki kultury, sztuki, dziennikarzy i sympatyków pisma na uroczystości jubileuszowe.

W trakcie trwania wieczoru usłyszeliśmy hymn stowarzyszenia, wystąpienie prezesa, liczne wystąpienia gości, koncert zespołu jazzowego, koncert „Klangu”. Nie zabrakło też piosenki kabaretowej.

W uroczystościach jubileuszowych 15-lecia Stowarzyszenia i 150. Wydania numeru czasopisma udział wzięła liczna grupa pisarzy z Oddziału ZLP w Rzeszowie. Prezes Oddziału, Mieczysław A. Łyp odczytał okolicznościowy list gratulacyjny i wspólnie ze znanym poetą i fraszkopisarzem, Adamem Decowskim złożył liderom Stowarzyszenia Nasz Dom – Rzeszów, Jerzemu Maślance i Ryszardowi Zatorskiemu wyrazy uznania wraz z wiązankami kwiatów.

Dokładna relacja z jubileuszu zostanie zamieszczona w majowym numerze miesięcznika „Nasz Dom Rzeszów”.

( R )


Fotorelacja ze spotkania - fot. M. A. Łyp
Fotorelacja ze spotkania - fot. Aleksander Baranowski

 

Wydarzenia kulturalne


Spotkanie z Edytą Pietrasz

W br. Edyta Pietrasz wydała kolejny zbiór wierszy. Tom nosi tytuł „Nad przepaścią myśli”. Został opracowany przez Renatę Kozdraś. Wstępem opatrzyła go Zdzisława Górska. O poezji E. Pietrasz pisze między innymi:

„Wiele w tym tomiku wrażeń, refleksji, uczuć, zachwytu, ale i niezgody na ból duszy, związany z osobistą wrażliwością i na nieuchronne przemijanie. Autorka żyje w okolicy spokojnej, oddalonej od miejskiego zgiełku, teraz dostatniej i zadbanej. Podobnymi ścieżkami w blisko położonej Gwoźnicy podążał ku wielkości przed ponad stu laty sam Julian Przyboś, jak dotąd niedościgły poeta. W wierszach Edyty Pietrasz zamyka się odchodzące piękno dawnej wsi i zachwyt istnieniem prostym, pokornym, wdzięcznym za wszystko. Dziś słoneczne łany zbóż mają przeciąć szerokie autostrady, łączniki dla szybkich samochodów i nieobliczalny pęd. Nie ma już miejsca dla skowronka, bo weszły kombajny, snopów zboża nie uświadczy tylko zwałowaną słomę (…). Autorka ocala od naporu wszechobecnej cywilizacji zapamiętaną wieś i jej nieodparty urok, odchodzący z biegiem czasu w niebyt, daje czytelnikowi wiele wrażeń, mówiąc o swoich zmaganiach z życiem, pracą, z wielością obserwacji i myśli, co jest zaznaczone w tytule tomiku. Mimo wszystko jest zadowolona ze swego życia i losu, jakże podobnego do życia znanej, nieżyjącej już poetki, Stasi Kopiec z Lubeni, która po maturze w rzeszowskim LO została na wsi i tę wieś niebywale rozsławiła swoją twórczością. Odnoszę wrażenie, że mimo życiowych rozterek i wrażliwości Edyta Pietrasz jest zadowolona ze swej obecności „tu i teraz” i jeszcze wiele wierszy napisze, czego jej mocno życzę.”

24 kwietnia br. GOK w Niebylcu zorganizował spotkanie z Edytą Pietrasz w Domu Strażaka w Baryczce. W ramach tego spotkania literackiego licznie zebrani sympatycy twórczości Edyty Pietrasz mogli wysłuchać jej wierszy z pierwszych pięciu zbiorów, jak również zapoznać się z najnowszymi lirykami zgromadzonymi w tomiku. Promocję zaszczyciły władze powiatowe i gminne, członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Niebyleckiej, a także Zarządu Oddziału ZLP w Rzeszowie. Nie zabrakło nastrojowej muzyki, kwiatów, gratulacji i rozmów o sztuce.

( R )


Fotorelacja ze spotkania - fot. M. A. Łyp

 

Wydarzenia kulturalne


Z wizytą w Kamionce

W niedziele 15 kwietnia br. w budynku GCKiS w Kamionce odbył się wieczór literacki połączony z prezentacją książki „Drogi, ścieżki i manowce” Aleksandry Bal. Autorka przeżyła 33 lata w PRL-u i na podstawie własnych zapisków, pamiętników i innych źródeł spisała wspomnienia dotyczące tego okresu. Książka składa się z XIII obrazów dotyczących bezpośrednio życia Aleksandry Bal oraz z rozdziałów, które opisują świat rozrywki, modę, zabawy dzieci, programy telewizyjne, festiwale, codzienne zajęcia itp. Napisała swoją książkę z potrzeby serca i pragnie, aby znalazła ona wielu czytelników. Całość poprowadziła p.o. Dyrektora GCKiS w Kamionce, Jadwiga Łomnicka, a w spotkaniu, oprócz rodziny autorki i zaproszonych gości wziął udział Mieczysław Arkadiusz Łyp, prezes Związku Literatów Polskich Oddział w Rzeszowie, a także członkowie tego związku: Adam Decowski i Andrzej Talarek. Na spotkaniu literaci prezentowali wybrane przez siebie specjalnie na ten dzień szczególnie im bliskie wiersze i fraszki. Uczestnicy spotkania zwiedzili też Izbę Pamięci Wilhelma Macha oraz złożyli kwiaty i zapalili znicz przed obeliskiem poświęconym pamięci pisarza na terenie posiadłości Machów. Spotkanie upłynęło w niezmiernie miłej atmosferze.

J.Ł.


Fotorelacja ze spotkania - fot. M. A. Łyp
Fotorelacja ze spotkania

 

Wydarzenia kulturalne


Spotkanie autorskie z Edytą Pietrasz

 
Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu zaprasza na spotkanie autorskie z Edytą Pietrasz

i promocję Jej tomiku wierszy pt. „Nad przepaścią myśli…”

dnia: 24 kwietnia 2018 r. o godz.18.00
w Domu Strażaka w Baryczce.

Wstęp wolny!

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.


 

Wydarzenia kulturalne


Świetlista Wenecja. Wernisaż malarstwa Andrzeja Korca

W „Galerii Na Najwyższym Poziomie” 12 kwietnia br. odbył się wernisaż malarstwa Andrzeja Korca. Organizatorami wystawy byli Towarzystwo Sztuk Pięknych „Zachęta” w Rzeszowie i Elektromontaż S.A. Rzeszów, któremu aktualnie przewodzi prezes Sławomir Ciuł.

Malarz przedstawił bogaty zbiór obrazów, który charakteryzował się zróżnicowaną tematyką. Można było obejrzeć akty, wnętrza kościołów, uliczki Rzeszowa, Krakowa, słynną katedrę Norte Dame w Paryżu, port w Gdyni, martwe natury. Szczególnie przyciągnął moją uwagę cykl obrazów Wenecji.

Ogólnie znane widoki Wenecji, które upodobali sobie liczni malarze w interpretacji Korca zyskują nowe walory kolorystyczne i emocjonalne. Posługując się technikami bliskimi kolorystom, impresjonistom i pointylistom autor kreuje wizje rozległych, przesyconych światłem i barwą przestrzeni, w pełni oddając niepowtarzalny urok tej architektonicznej perły Italii. W podobnej konwencji są utrzymane martwe natury.

Andrzej Korzec dał się poznać również jako utalentowany wokalista, wykonując szereg psalmów.

Wernisaż cieszył się ogromnym powodzeniem. Wśród tłumu przybyłych gości dali się zauważyć: Józef Laskowski, adwokat Andrzej Grzywacz, red. Józef Ambrozowicz, red. Andrzej Piątek, członkowie Oddziału ZLP w Rzeszowie: Adam Decowski, Bogusław Kotula, Mieczysław A. Łyp.

Całość prowadził Jacek Nowak. Malarzowi złożono liczne gratulacje, wyrazy uznania i kwiaty.

M. A. Łyp


Fotorelacja ze spotkania - fot. M. A. Łyp

 

Wydarzenia kulturalne


Relacja ze spotkania w Jastkowicach z M. Osowskim.

6 kwietnia w Bibliotece Publicznej w Jastkowicach odbyło się spotkanie z pisarzem Mirosławem Osowskim, mieszkającym w Stalowej Woli. Jest on autorem licznych opowiadań i powieści, a także wspomnień oraz 2 tomików wierszy. Ostatnio wydał zbiór recenzji i biogramów, zatytułowany „W bliskim kręgu”, poświęcony przede wszystkim twórcom związanym z regionem niżańskim, stalowowolskim, tarnobrzeskim i sandomierskim. Pisarz mówił na spotkaniu o inspiracjach w swojej twórczości i drodze, jaką czasie przebył od czasu ukończenia studiów polonistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim do opublikowania swoich pierwszych utworów. Warto dodać, że pierwszą książkę wydał własnym sumptem mając już 60 lat. Jak sam wspomniał, uważany jest za pisarza niszowego, wydającego swoje książki w niskich nakładach, 100 – 300 egzemplarzy. W sumie opublikował jednak 19 tytułów i nadal zajmuje się twórczością literacką, mimo że przekroczył już 75 lat. Obecnie pracuje nad tomikiem poetyckim pt. „Exegi monumentum” oraz zbiorem opowiadań pt. „Świniobicie 2”.

Justyna Marchut


Fotorelacja ze spotkania - fot. Justyna Marchut

 

Wydarzenia kulturalne


Otwarcie wystawy Andrzeja Korca

W dniu 12.04.2018r. nastapi otwarcie wystawy Andrzeja Korca.
Wydarzenie odbędzie się w siedzibie Elektromontażu Rzeszów, ul. Słowackiego 20, XI piętro, o godz. 18:00.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.


 

 

 

 

 

 

Wydarzenia kulturalne


Światowy Dzień Poezji. Nowości wydawnicze członków rzeszowskiego Oddziału ZLP. Prezentacje literackie w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie.

20 marca br. w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie obchodzono Międzynarodowy Dzień Poezji (ustanowiony przez UNESCO w 1999 roku). Główną ideą celebrowania tego dnia jest promowanie poezji (tworzenie jej, czytanie, publikowanie i nauczanie o niej). Stąd spotkanie w szkole, przygotowane we współpracy i z inicjatywy rzeszowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich, promujące tomiki poetyckie wydane w 2017–2018. Spośród jedenastu autorów rzeszowskiego Oddziału, którzy ostatnio opublikowali swoje książki, na spotkanie przybyło pięciu: Adam Decowski, Celina Depa, Mieczysław A. Łyp, Teresa Paryna, Edyta Pietrasz. A wśród zaproszonych gości można było dostrzec na widowni dr Hannę Krupińską-Łyp z Uniwersytetu Rzeszowskiego, Ewelinę Łopuszańską z Koła Młodych przy ZLP Rzeszów i redaktora Andrzeja Zajdla z Polskiego Radia Rzeszów.

Święto poezji rozpoczęło się od powitania przez dyrektora ZST Edytę Niemiec i prezesa Oddziału ZLP, Mieczysława A. Łypa, zgromadzonych w szkolnej auli gości i uczniów wraz z opiekunami. (...)


Pełna relacja ze spotkania

Fotorelacja ze spotkania - fot. Filip Grzebyk

 

Wydarzenia kulturalne


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia kulturalne


W bliskim kręgu. Spotkanie z Mirosławem Osowskim i malarstwem Anny Lesiczki

22 marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej stalowowolski literat Mirosław Osowski przedstawił swoją najnowsza publikację „W bliskim kręgu: recenzje i biogramy”. Spotkanie było także okazją do zaprezentowania wystawy Anny Lesiczki „Rośliny, rzeczy, imiona”, eksponowanej do końca kwietnia na II piętrze biblioteki.

– Myśl wydania książki z recenzjami autorów, z którymi się znałem lub przyjaźniłem zrodziła się 3 lata temu. Służyły głównie jako słowo wstępne na promocjach. Niektóre tylko były publikowane w nieistniejącym już mieleckim „Nadwisłoczu”, w skromnych rozmiarach w „Naszym Domu – Rzeszowie czy lokalnej „Sztafecie”, a ostatnio także w „Gazecie Kulturalnej”. Większość nie miała jednak takiego szczęścia. Publikacja książkowa załatwia niejako lukę sprzed lat – pisze Mirosław Osowski we wstępie publikacji. Jak wyjaśnił podczas spotkania, recenzji napisał o wiele więcej niż znajdziemy w książce, ale nie wszystkie się zachowały w pamięci komputera, podobnie było z biogramami.

Skąd tytuł w „W bliskim kręgu”? Dlaczego recenzje i biogramy obejmują twórców nie z województwa podkarpackiego, ale tworzących w granicach powiatów: stalowowolskiego, niżańskiego, tarnobrzeskiego czy sandomierskiego, a więc teren między Wisłą i Sanem? Kiedy autor książki zajmował tym problemem współpracował z tygodnikiem „Sztafeta” i gazetą codzienną „Echo Dnia”. Istniało wtedy jeszcze województwo tarnobrzeskie i to był jego rejon zainteresowania. Bliski krąg odnosi się również do emocjonalnych więzi autora i zażyłości z twórcami, których publikacje oceniał.

– Myślę, że książka ta, podobnie jak ubiegłoroczna Ryszarda Mścisza, są świadectwem istnienia w naszym mieście pewnego środowiska literackiego. Nie chcę przez to powiedzieć, że inni nie zajmowali się pisaniem recenzji, dokumentacją miejscowych autorów i książek, ale to my obaj właśnie zainicjowaliśmy zebranie tych tekstów w całość i obaj przez wiele lat gromadziliśmy je w jednym pliku, by przy sposobnej okazji, jaka się może zdarzy, je wydać. I to się po latach udało – twierdzi Mirosław Osowski.

W części muzycznej spotkania wystąpili przyjaciele biblioteki z Państwowej Szkoły Muzycznej w Stalowej Woli. Tym razem goście zgromadzeni w MBP mogli usłyszeć Wariacje na temat Pacciniego Ch. Dankla w wykonaniu Joanny Wargali i Elżbiety Mazurkiewicz oraz Suitę No 1 Bacha w interpretacji Roksany Cebuli.

Na spotkaniu gościliśmy również Annę Lesiczkę młodą artystkę ze Stalowej Woli, która przez marzec i kwiecień na holu II pietra MBP eksponuje swoją wystawę „Rośliny, rzeczy, imiona”. To pierwsza indywidualna wystawa malarki, która swoja drogę ze sztuką rozpoczęła na zajęciach plastycznych w MDK, z wyróżnieniem ukończyła liceum plastyczne imienia Wojciecha Gersona w Warszawie. Po rocznej przerwie w nauce, podczas której realizowała podróżnicze pasje, zamierza rozpocząć studiowanie malarstwa. Skąd tytuł wystawy? – Rośliny, rzeczy i imiona to trzy ostatnie kategorie w grze Państwa-Miasta, w wersji, w którą ja gram. Wszystkie prace w mniej lub bardziej oczywisty sposób odwołują się do tych pojęć. Martwe natury od frontu, to statyczne zestawienia przypadkowych przedmiotów (rzeczy), obrazy przedstawiające kwiaty to dynamiczne kompozycje starannie dobranych elementów (rośliny), kolaże ukazują z kolei rozdarcie i kontrast między żywym (rośliny) a martwym (rzeczy), kwiaty doniczkowe to połączenie rośliny z rzeczą, zaś imiona to cała reszta – wyjaśnia Anna Lesiczka.

Prace na płótnach i tekturach są wykonane farbą akrylową. Kolaże na papierze są wykonane ołówkiem, kredką, flamastrem i akrylem. Zapraszamy do MBP przy ul. ks. J Popiełuszki 10 do obejrzenia wystawy młodej malarki.

Tomasz Gotkowski


Fotorelacja ze spotkania

 

Wydarzenia kulturalne


Informacja o relacji z Międzynarodowego Dnia Poezji.

Zarząd Oddziału ZLP w Rzeszowie informuje, że w dniu 25.03.2018 r., o godz. 18:05 Rozgłośnia Polskiego Radia w Rzeszowie wyemituje sprawozdanie z Międzynarodowego Dnia Poezji.
Relacja radiowa poświęcona będzie nowościom wydawniczym poetów Oddziału, którzy w latach 2017-2018 wydali zbiory poezji.

Sekretarz Oddziału ZLP w Rzeszowie
Małgorzata Żurecka


 

Wydarzenia kulturalne


Informacja o zebraniu ogólnym Członków Oddziału ZLP Rzeszów w dniu 07.04.2018r. (sobota) o godz. 12:30

Zarząd Oddziału ZLP w Rzeszowie na posiedzeniu w dniu 15.03.2018r. postanowił zwołać zebranie ogólne w dniu 07.04.2018r. (sobota) o godz. 12:30 , które odbędzie się w Osiedlowym Domu Kultury RSM „Tysiąclecie” w Rzeszowie, przy ul. Kochanowskiego 29.
Prosimy wszystkich Członków Oddziału o niezawodną obecność ze względu na ważność spraw, które będą omawiane podczas zebrania. Podczas zebrania będzie można również uzupełnić zaległe i bieżące składki członkowskie.


 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia kulturalne


Spotkanie autorskie z Mirosławem Osowskim

MBP im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli zaprasza na spotkanie autorskie z Mirosławem Osowskim "W bliskim kręgu: recencje i biogramy".
22 marca 2018 godz. 18:00, ul. ks. J. Popiełuszki 10, sala bankietowa.


Serdecznie zapraszamy


 

 

 

 

 

Wydarzenia kulturalne


117. rocznica urodzin Juliana Przybosia
Poranek Literacki w Gwoźnicy

Rozkwitały metafory i przebiśniegi -117. rocznica urodzin Juliana Przybosia w szkole Jego imienia w Gwoźnicy Górnej

5 marca br. w Szkole Podstawowej im. Juliana Przybosia w Gwoźnicy Górnej odbyły się obchody 117. rocznicy urodzin jej Patrona, stanowiące tradycyjne już święto szkoły. Z tej okazji do Gwoźnicy zawitali znakomici goście: prof. dr hab. Gustaw Ostasz, prezes rzeszowskiego oddziału Związku Literatów Polskich Mieczysław A. Łyp wraz z członkami związku – Edytą Pietrasz i Adamem Decowskim oraz znany rzeszowski cukiernik Kazimierz Rak.

Przybyłych powitała dyrektor szkoły Marzena Haduch, po czym goście oraz zebrani na sali gimnastycznej uczniowie wraz z nauczycielami obejrzeli prezentację multimedialną poświęconą życiu i twórczości Juliana Przybosia oraz wysłuchali recytacji jego wierszy miłosnych w wykonaniu trzech par gimnazjalistów, m.in. utworu Majowe, który był tematem wystawy prac plastycznych stanowiącej tło występów.

W dalszej części uroczystości głos zabrali poeci, dla których twórczość mistrza Awangardy Krakowskiej stanowi niewyczerpane źródło inspiracji. Jako pierwszy Mieczysław Łyp zaprezentował dwa utwory ze swojego najnowszego zbioru pt. Krajobrazy pamięci – były to wiersze W krajobrazach pamięci oraz Lato dojrzałych malin. Warto wspomnieć, że to nie jedyne wiersze poety inspirowane wizytami w Gwoźnicy. W tym samym tomiku znalazł się też m.in. Powidok gwoźnicki, z którego pochodzi tytułowy cytat.
Później wystąpiła Edyta Pietrasz, związana z gminą Niebylec nie tylko miejscem zamieszkania, ale przede wszystkim tematyką swej twórczości. Odczytała ona utwory: I słucham jak rośnie trawa oraz Nasze miasto Niebylec, stanowiące świadectwo umiłowania ziemi rodzinnej. Następnie Adam Decowski przedstawił swoje oszczędne w formie, utrzymane w awangardowej poetyce wiersze Ojcu i Ten ból głęboką raną wiersza.
Kolejną istotną częścią uroczystości stał się wykład prof. Ostasza poświęcony niezwykłemu światu poezji Przybosia, przesyconej ruchem, działaniem, pełnej zaskakujących skojarzeń i szacunku dla ludzkiej pracy.
Na koniec głos zabrał Kazimierz Rak, który w krótkim wywiadzie prowadzonym przez Mieczysława Łypa opowiedział o swoich związkach z Gwoźnicą, a dokładnie o wspomnieniach z wakacji spędzanych tu w dzieciństwie w domu wujostwa Błądzińskich – w tym samym, w którym do niedawna mieściło się muzeum biograficzne Juliana Przybosia.

Jak na urodziny przystało, nie zabrakło też prezentów. Społeczność szkolna została obdarowana tomikami i kserokopiami wierszy poetów, czasopismami, książką profesora Ostasza poświęconą poezji czystej oraz słodkim poczęstunkiem z cukierni Kazimierza Raka dla wszystkich uczniów.

Na koniec goście wraz z delegacją uczniów i nauczycieli udali się na pobliski cmentarz, gdzie złożyli kwiaty na grobie Juliana Przybosia. Tutaj – w jasnym, marcowym, Przybosiowskim słońcu ze wzgórz Gwoźnicy, z widokiem na Patrę zakończyły się uroczystości, które uświadamiają nam wszystkim ocalającą moc słowa, o której mówi napis na grobie poety.

Za wspólne przeżywanie tych chwil dziękuję naszym Szanownym Gościom w imieniu całej społeczności szkolnej.

Anna Borkowska


Poranek literacki w Gwoźnicy w relacji fotograficznej M. A. Łypa

 

Wydarzenia kulturalne


„NA (NIE)POWAŻNIE” – spotkanie z poetą i satyrykiem Adamem Decowskim.

8.02.2018 roku w tłusty czwartek Podkarpacka Izba Poetów, działająca przy Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie zorganizowała wieczór z Adamem Decowskim – poetą, satyrykiem, należącym do Rzeszowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich w Rzeszowie. Autor znany jest zarówno z błyskotliwego, inteligentnego humoru, zawierającego się w jego fraszkach, aforyzmach, limerykach, jak i wierszy pisanych z prawdziwym, poetyckim kunsztem.

Grupa Twórcza Inspiratio miała wielką przyjemność uczestniczenia w wieczorze pełnym dobrego humoru i jak przystało na zapustowe tradycje, obfitującym we wszelkie rodzaje pączków – w cukrze, lukrze i z różą. Wiersze i utwory satyryczne autora można było usłyszeć w interpretacji dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury, aktorki Jolanty Nord i Danuty Pado. Spotkanie w Klubie Turkus zgromadziło bardzo wielu gości. Już dawno stwierdzono, że „śmiech to zdrowie”. Wszyscy uczestnicy spotkania na pewno czuli się dobrze, bo radości i dobrej zabawy naprawdę tu nie brakowało.

Głównemu bohaterowi spotkania składamy serdeczne gratulacje i bardzo dziękujemy za jedyny w swoim rodzaju, niezapomniany wieczór. Podziękowania za wspaniałą organizację imprezy, jak i miłą współpracę kierujemy do opiekunki Podkarpackiej Izby Poetów i dyrekcji Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie.

Urszula Pantoła
Grupa Twórcza Inspiratio


Fotorelacja ze spotkania

 

Wydarzenia kulturalne


117. rocznica urodzin Juliana Przybosia

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli ZLP o. Rzeszów na uroczystości związane ze 117. rocznicą urodzin Patrona naszej szkoły - Juliana Przybosia, które odbędą się 5.03 br. o godz. 11.00. Będzie nam jak zawsze bardzo miło gościć Państwa w naszej szkole.

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej im. J. Przybosia w Gwoźnicy Górnej

Serdecznie zapraszamyWydarzenia kulturalne


Wernisaż wystawy Joanny Janowskiej-Augustyn

Zaproszenie na otwarcie wystawy prac Joanny Janowskiej-Augustyn.
Wernisaż odbędzie się w najbliższą środę 21 lutego 2018 r. o godzinie 18:00 w „Galerii r_z” przy ul. 3 Maja 16 w Rzeszowie.

Serdecznie zapraszamy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia kulturalne


Międzynarodowy Dzień Poezji.

Wszystkich członków Oddziału ZLP w Rzeszowie i sympatyków współczesnej liryki zapraszamy na Międzynarodowy Dzień Poezji.

Prezentacja nowości wydawniczych Oddziału ZLP w Rzeszowie
Poezja 2017 – 2018
Spotkanie promocyjne

20.03.2018 r., godz. 12:30

Program spotkania

Serdecznie zapraszamyWydarzenia kulturalne


Relacja z Międzynarodowych Spotkań Poetów "Wrzeciono 2018" w Nowej Sarzynie 28.01.2018 rok.

Członkowie Oddziału ZLP w Rzeszowie na "Wrzecionie 2018" - sukces i aktywny udział

Troje członków rzeszowskiego Oddziału ZLP wzięło w różny sposób udział w Międzynarodowych Spotkaniach Poetów "Wrzeciono 2018", które odbyły się 28 stycznia w Nowej Sarzynie. Bezpośrednio w konkursie wzięła udział Agata Linek i osiągnęła spory sukces - zdobywając II nagrodę. Wśród zaproszonych na konkurs znaleźli się także Małgorzata Żurecka i Ryszard Mścisz. Mieli oni możliwość nawiązania wielu kontaktów z twórcami, starali się także promować wydane przez Oddział pismo "Krajobrazy". Ryszard Mścisz, jako wieloletni uczestnik Spotkań, zdobywca wielu konkursowych laurów, w tym tytułu Mistrza Poetyckiego Wrzeciona, przewodniczył także jury w Konkursie Jednego Wiersza.

Poetyckie "Wrzeciono" w Nowej Sarzynie zakręciło się po raz dwudziesty. Spiritus movens tego poetyckiego i muzycznego święta Roman Kostyra po raz kolejny powitał poetów i sympatyków poezji na spotkaniach, które zainicjował i niestrudzenie prowadzi. Do XXIV Międzynarodowych Spotkań Poetów "Wrzeciono 2018" swoje zestawy wierszy nadesłało 301. poetów z całej Polski i z 15 innych krajów: Litwy, Łotwy, Estonii, Kazachstanu, Włoch, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Białorusi, Szwecji, Niemiec, Rosji, Słowacji, Islandii i Grecji.

Finał konkursu odbył się tym razem w skromniejszej sali Ośrodka Kultury w Nowej Sarzynie. Prowadzący finał Spotkań, prezes Stowarzyszenia Folklorystycznego "Majdaniarze" Roman Kostyra stwierdził, iż tym bardziej okazale wypadnie przyszłoroczna gala na 25-lecie "Wrzeciona". Tradycyjnie sporo było w czasie tej poetyckiej imprezy muzyki i ona właśnie zainaugurowała "Wrzeciono 2018". Muzyczne występy lokalnych zespołów folklorystycznych i instrumentalno-wokalnych na czele z "Majdaniarzami" Romana Kostyry w jakiejś mierze wzbogacały uroczystość i wprowadzały do wrzecionowych rozstrzygnięć poetyckich Spotkań.

Wspierają "Wrzeciono" i kibicują mu wiernie miejskie i powiatowe władze, które reprezentowali tu radni Danuta Pinderska i Lucjan Czenczek, towarzyszył poetyckim Spotkaniom, goszczący jego uczestników na swoim obiekcie, dyrektor Bogusław Rup, angażował się w różne działania Hubert Kołtun - dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Sarzynie. Swoją przedstawicielkę wysłała pani senator Janina Sagatowska, która także ufundowała m. in. puchary dla zwycięzców w Konkursie Jednego Wiersza. Tradycyjnie już patronatu medialnego i wsparcia "Wrzecionu" udzieliło Wydawnictwo Sztafeta w Stalowej Woli. Reprezentowali je autor wielu książek z historii regionu, jego współpracownik i dyrektor Dionizy Garbacz, zastępca redaktora naczelnego tygodnika "Sztafeta" Agnieszka Kopacz i asystent zarządu Agata Wysokińska, która obsługiwała stoisko Wydawnictwa Sztafeta.

Po raz kolejny jury konkursowemu przewodniczył Kazimierz Linda ze Stalowej Woli - były prezes Stowarzyszenia Literackiego "Witryna" i członek obecnego zarządu, autor licznych opracowań wydawniczych a także kilkakrotny laureat "Wrzeciona". Wspierali go w pracach jury: Roman Kostyra, Hubert Kołtun, Anna Głuszek-Cebula i Jadwiga Zapart. Werdykt wobec tak dużej liczby uczestników wymagał sporo pracy i nie był sprawą prostą. Ostatecznie jurorzy wskazali laureatów trzech nagród głównych, siedmiu wyróżnień i siedmiu wyróżnień honorowych oraz łącznie czterech nagród specjalnych. W pierwszej kolejności zaprezentowani zostali laureaci wyróżnień honorowych, wśród których znaleźli się: Beata Sudoł-Kochan ze Stalowej Woli, Katarzyna Dąbek i Tadeusz Matyka z Jeżowego, Marcin Michańczyk z Grabownicy Starzeńskiej, Jolanta Mach z Ożanny, Ewelina Łopuszańska z Rzeszowa i Julia Walawska z Nowej Sarzyny. Prezentacje laureatów, połączone z wręczaniem im dyplomów i nagród, wzbogacone zostały kolejnymi prezentacjami muzycznymi. Do drugiej konkursowej prezentacji przewodniczący jury Kazimierz Linda, który odczytywał kolejne części protokołu, zaprosił laureatów wyróżnień. Wśród wyróżnionych, którzy zostali sklasyfikowani tuż za laureatami nagród głównych, znaleźli się: Iwona Szetela i Katarzyna Błaszczuk z Rzeszowa, Jolanta Michna z Łańcuta, Anna Buchalska z Kutna, Andrzej Ziobrowski z Nowej Huty, Renata Giża z Rakszawy i Janusz Pyziński z Podgrodzia. Większość laureatów mogła odebrać nagrody osobiście, pozostałym - zwłaszcza mieszkającym dalej od Nowej Sarzyny - zostaną one wręczone później.

Uhonorowanie kolejnej siódemki laureatów "Wrzeciona 2018" zaczęło się wręczenia nagród trzem laureatom nagrody specjalnej "Majdaniarzy". Byli nimi: Jacek Dąbek z Jeżowego, Jan Fimiarz z Wierzawic i Grażyna Sordyl z Krzemienicy. Nagrodę specjalną Stowarzyszenia Literackiego "Witryna" w Stalowej Woli dla najmłodszego uczestnika konkursu otrzymał natomiast Krzysztof Dziki z Koniaczowa. Na koniec poproszeni zostali najlepsi twórcy tej edycji "Wrzeciona". Najpierw wywołana została zdobywczyni III nagrody - Agnieszka Bulicz ze Stalowej Woli, obecna prezes Stowarzyszenia Literackiego "Witryna" w Stalowej Woli. II nagroda przypadła również stalowowolance i przedstawicielce władz "Witryny", ponadto zaś najmłodszej twórczyni rzeszowskiego Oddziału ZLP - Agacie Linek. Pozostało już tylko ujawnienie zwycięzcy "Wrzeciona 2018". Okazało się, że jest nim doskonale znany we wrzecionowych kręgach od lat, mający na koncie także i konkursowe sukcesy - Józef Cupak z Wary.

Tradycją Międzynarodowych Spotkań "Wrzeciono" jest organizowanie dodatkowej, można by rzec spontanicznej rywalizacji w ramach Konkursu Jednego Wiersza, w którym mogą się zaprezentować zarówno laureaci, jak i poeci, którzy nie zostali nagrodzeni, a nawet poeci obecni na imprezie, ale niebiorący udziału w konkursowej rywalizacji. Najpierw Roman Kostyra wskazał jednak jury, które miało oceniać konkursowe prezentacje. Jego przewodniczącym został wielokrotny laureat "Wrzeciona" i zdobywca tytułu Mistrza Poetyckiego Wrzeciona oraz członek Oddziału ZLP w Rzeszowie - Ryszard Mścisz. Ponadto w składzie jury znaleźli się pani Stanisława Bylica z Rzeszowa, która zdobyła I nagrodę na poprzednim "Wrzecionie", i dyrektor Hubert Kołtun. Po wysłuchaniu recytacji wierszy w wykonaniu samych autorów, jury postanowiło przyznać dwie równorzędne nagrody, honorując najlepszego autora utworu lirycznego i utworu w konwencji satyrycznej. Ufundowane przez senator Janinę Sagatowską statuetki przypadły Jackowi Dąbkowi z Jeżowego i Julii Walawskiej z Nowej Sarzyny.

Można mówić o sporym sukcesie dwóch środowisk literackich w czasie XXIV Międzynarodowych Spotkań Poetów "Wrzeciono". Pierwsze z nich to Stowarzyszenie Literackie "Witryna" w Stalowej Woli, spośród którego wywodzili się laureaci II i III nagrody - Agata Linek i Agnieszka Bulicz - oraz wyróżnienia honorowego (Beata Sudoł-Kochan). Jury konkursowemu przewodniczył zaś przedstawiciel władz "Witryny" Kazimierz Linda. Drugie środowisko, które odnotowało sukces, reprezentuje niedaleką od Nowej Sarzyny wieś Jeżowe. Po raz kolejny laury "Wrzeciona" zdobył rodzinny duet z Jeżowego: Jacek Dąbek (ojciec) i Katarzyna Dąbek (córka). Wyróżnienie honorowe przypadło zaś Tadeuszowi Matyce, które w Jeżowem jest organistą i po raz pierwszy znalazł się w gronie laureatów Spotkań. Przewodniczący jury w Konkursie Jednego Wiersza - Ryszard Mścisz, w pewien sposób łączy te dwa środowiska. Mieszka w Jeżowem i niejako patronował wcześniejszym poetyckim poczynaniom Katarzyny i Jacka Dąbków, przy tym jest od wielu lat także członkiem stalowowolskiej "Witryny".

Ostatnim akcentem "Wrzeciona 2018" była wspaniała uczta, na którą zostali zaproszeni wszyscy jego uczestnicy: laureaci, członkowie jury, goście i artyści, którzy wzbogacili poetycką rywalizację muzyką i śpiewem.

.


Fotorelacja ze spotkania

 

Wydarzenia kulturalne


"Zapomniany świat" - książka o problemie głodu na świecie

Prośba o wsparcie kampanii crowdfundingowej, której celem jest zebranie funduszy potrzebnych do wydania mojej książki „Zapomniany świat”. „Zapomniany świat” to książka niezwykle poruszająca, w której opowiadam o problemie głodu, jaki istnieje dzisiaj na świecie. Z powodu skrajnego niedożywienia cierpi aż 800 milionów ludzi, głównie mieszkańców Afryki, Ameryki Południowej i Azji.


Pełna treść artykułu

Dziennik Literacki "E-Literaci" pod redakcją Barbary Mazurkiewicz jest "Ambasadorem Projektu"Wydarzenia kulturalne


Walentynkowy wieczór poetycko muzyczny „Liryczne zakochania”.

Serdecznie zapraszam poetów Oddziału Związku Literatów Polskich w Rzeszowie do wzięcia udziału w walentynkowym wieczorze poetycko muzycznym „Liryczne zakochania” zorganizowanym przez Koło Liryczne Wena działające przy Miejskim Domu Kultury w Łańcucie w sobotę 17 lutego 2018 roku o godzinie 18.00 w sali widowiskowej tymczasowej siedziby MDK w budynku PTTK przy ul. Dominikańskiej 1.
Niech ten wspólny wieczór poetów z Podkarpacia, w którym każdy poeta w ramach grupy poetyckiej zaprezentuje swój najpiękniejszy wiersz o miłości, będzie czasem lirycznych podróży po poetyckich strofach życia.

Proszę o potwierdzenie wzięcia udziału i zgłoszenia uczestników wieczoru do 15 lutego pod nr. tel. 694 305 710 lub 17 225 22 94.

Z poważaniem
Kier. art. Adam OpałkaSerdecznie zapraszamyWydarzenia kulturalne


Opłatek Literacki Oddziału ZLP w Rzeszowie

Po Wielkiej Gali Złotego Jubileuszu rzeszowskiego Oddziału ZLP, która odbyła się 18 listopada 2017 roku, spotkaliśmy się ponownie 20 stycznia 2018 roku na tradycyjnym Literackim Opłatku obchodzonym uroczyście co roku w naszym Oddziale ZLP.

Po raz drugi gościliśmy w przyjaznym literatom ODK „Tysiąclecie” przy ul. Kochanowskiego 29, którego dyrektorem jest pani Halina Kostoń. Nastrojowo i świątecznie udekorowana sala stanowiła wspaniałe tło dla corocznego spotkania literatów, zaproszonych gości, dla poezji i muzyki oraz dla najlepszych życzeń noworocznych.

Spotkanie otworzył Mieczysław A. Łyp, prezes rzeszowskiego Oddziału ZLP, witając serdecznie obecnych członków ZLP, sympatyków i zaproszonych gości.


Pełna relacja ze spotkania

Fotorelacja ze spotkania
Fotorelacja ze spotkania - fot. D. Heller

 

Wydarzenia kulturalne


Zbigniew Domino z "Zaklętym kręgiem" w Kielnarowej.

SPOTKANIE W RODZINNEJ WSI. Z Kielnarowej przez Podole i Sybir.

Zbigniew Domino swój Zaklęty krąg kończy obrazem, jak w sześćdziesiąt siedem lat później stoi ze swym młodszym bratem Tadkiem na rampie kolejowej w Worwolińcach, gdzie „wszystko się zaczęło i tutaj się kończy”. Tyle czasu minęło bowiem od tamtej soboty 10 lutego 1940 roku, gdy wyrwani w nocy nad ranem ze snu, z całą rodziną i sąsiadami wywiezieni zostali z Podola na Sybir. Miał wtedy dziesięć lat, jego brat niespełna cztery. Sybir wyrwał im z życia prawie sześć i pół roku. Zabrał też tuż na początku katorgi matkę Antoninę, która nie przeżyła tej gehenny. Matka, jej obraz i pamięć o niej tkwią w pisarzu jak mit.

Po części na Matczynym Polu w Kielnarowej pisał tę książkę jak i poprzednie owego epickiego cyklu odysei sybirackiej, poczynając od Syberiady polskiej przetłumaczonej już na języki ukraiński, francuski, słowacki i rosyjski. W rodzinnej Kielnarowej książka Zaklęty krąg miała też swój promocyjny początek, gdzie 13 stycznia br. pisarz spotkał się z czytelnikami w Centrum Rekreacyjno-Kulturalnym. Zgrabnie moderowała to Alicja Kustra, red. naczelna „Głosu Tyczyna”, a twórczość Zbigniewa Dominy i nową książkę przybliżyła wszystkim znawczyni jego prozy dr Zofia Brzuchowska z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Nazwała to wydawnictwo sylwą (silva rerum), bo jest to swoisty dokument „nieznanych źródeł twórczości pisarza”, w którym różne formy (reportaż, dziennik, listy, wiersze, recenzje i opracowania) łączy osobowość autora, poszukującego Matki, jej grobu, który odnajduje nad Pojmą na Syberii i przywozi z tego miejsca garść ziemi, by nią obsypać rodzinny grób w Tyczynie.

Sam pisarz zwrócił uwagę na to, jak ważne jest dla niego, że ma gdzie powracać – do miejsca urodzenia, do swojej Kielnarowej. Sybiracy z Wołynia i Podola, tam urodzeni i stamtąd wygnani nie mają gdzie wracać. Nie mieli gdzie wracać, bo w większości to pokolenie już wymarło. Wyjaśnił, że część Zaklętego kręgu to są dosłowne zapisy z jego dziennika pisanego w Moskwie w latach 80., gdy pracował tam jako dyplomata w polskiej ambasadzie. Uwagę dr Brzuchowskiej, że z tej książki wyniosła prawdę-sentencję, iż „na świecie nie brak dobrych ludzi”, pisarz potwierdził, bo właśnie odszukanie zesłańczego miejsca w Kaluczem na Syberii i grobu matki było możliwe tylko dzięki przyjaźni wielu życzliwych osób, m.in. z kręgów literackich, jak choćby Wiktor Astafiew z Owsianki pod Krasnojarskiem. Przeczytał list najnowszy od Marty Bednarz z Milicza, która już dotarła do jego książki i stwierdził, że listy pisane po ukazywaniu się jego sybirackich książek (po części pomieszczone w Zaklętym kręgu) są jak szkice do odrębnych opowiadań i powieści. Ze wzruszeniem pokazał uczestnikom spotkania „sybiraczkę” szczególną – książkę kucharską mamy, jedyną rzecz, która zachowała się i przyjechała z nim z Sybiru. Tam korzystano z niej jak z polskiego podręcznika do nauki czytania, bo przepisy można było tylko smakować wyobraźnią.

Bliska pisarzowi Kielnarowa, rodzinna, przyjęła go szacunkiem rodaków zebranych w reprezentacyjnej wiejskiej sali, co Zespół Śpiewaczy „Kielnarowianie” wyraził m.in. strofą piosenki napisanej przez Ryszarda Rząsę: „Pan Zbigniew Domino to jest nasza perła/ tyle w życiu przeszedł i nadal w nim werwa”. I powraca wciąż, a w lutym najbardziej, pamięć o wywózce na Sybir, co też utrwaliła powstała w Kaluczem ballada rozpoczynająca się od słów: „Dziesiąty luty będziem pamiętali/ Przyszli Sowieci, gdyśmy jeszcze spali/ I nasze dzieci na sanie wsadzili/ Wszystkich Polaków na Sybir gonili”.

Ryszard ZATORSKIFotorelacja ze spotkania

 

Wydarzenia kulturalne


Spotkanie pt.Adam Decowski na (nie)poważnie w cukrze, lukrze i z różą

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie oraz Podkarpacka Izba Poetów zaprasza na spotkanie pt. „Adam Decowski na (nie)poważnie w cukrze, lukrze i z różą”.
Spotkanie odbędzie się 8 lutego 2018 r., godz. 17.00, Klub Turkus WDK Rzeszów.Serdecznie zapraszamy 

 

 

 

Wydarzenia kulturalne


Spotkanie pt.Nieznane źródła twórczości Zbigniewa Domino.

Filia Biblioteki Publicznej w Kielnarowej oraz Centrum Rekreacyjno-Kulturalne w Kielnarowej zapraszają na spotkanie pt. „Nieznane źródła twórczości Zbigniewa Domino”.
Spotkanie odbędzie się 13 stycznia 2018 r. (sobota), godz. 17.00, Centrum Rekreacyjno-Kulturalne w Kielnarowej.Serdecznie zapraszamy 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia kulturalne
 

Związek Literatów Polskich