Wydarzenia kulturalne

Rzeszów

Preambuła statutu ZLP


Związek Literatów Polskich jest zawodową organizacją pisarzy. Jego członkowie, w swojej twórczości i działalności, nawiązują do humanitarnych tradycji myśli ogólnoludzkiej, które w kulturze polskiej zawsze były zespolone z troską o dobro kraju i narodu. Kontynuacja tych tradycji oraz wszechstronny rozwój współczesnej literatury polskiej stanowią przedmiot starań i pracy wszystkich członków i władz Związku Literatów Polskich.Związek Literatów Polskich

Menu


Wydarzenia kulturalne 2018


Wernisaż wystawy Joanny Janowskiej-Augustyn

Przesyłam zaproszenie na otwarcie wystawy prac Joanny Janowskiej-Augustyn.
Wernisaż odbędzie się w najbliższą środę 21 lutego 2018 r. o godzinie 18:00 w „Galerii r_z” przy ul. 3 Maja 16 w Rzeszowie.

Serdecznie zapraszamy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia kulturalne


Międzynarodowy Dzień Poezji.

Wszystkich członków Oddziału ZLP w Rzeszowie i sympatyków współczesnej liryki zapraszamy na Międzynarodowy Dzień Poezji.

Prezentacja nowości wydawniczych Oddziału ZLP w Rzeszowie
Poezja 2017 – 2018
Spotkanie promocyjne

20.03.2018 r., godz. 12:30

Program spotkania

Serdecznie zapraszamyWydarzenia kulturalne


Relacja z Międzynarodowych Spotkań Poetów "Wrzeciono 2018" w Nowej Sarzynie 28.01.2018 rok.

Członkowie Oddziału ZLP w Rzeszowie na "Wrzecionie 2018" - sukces i aktywny udział

Troje członków rzeszowskiego Oddziału ZLP wzięło w różny sposób udział w Międzynarodowych Spotkaniach Poetów "Wrzeciono 2018", które odbyły się 28 stycznia w Nowej Sarzynie. Bezpośrednio w konkursie wzięła udział Agata Linek i osiągnęła spory sukces - zdobywając II nagrodę. Wśród zaproszonych na konkurs znaleźli się także Małgorzata Żurecka i Ryszard Mścisz. Mieli oni możliwość nawiązania wielu kontaktów z twórcami, starali się także promować wydane przez Oddział pismo "Krajobrazy". Ryszard Mścisz, jako wieloletni uczestnik Spotkań, zdobywca wielu konkursowych laurów, w tym tytułu Mistrza Poetyckiego Wrzeciona, przewodniczył także jury w Konkursie Jednego Wiersza.

Poetyckie "Wrzeciono" w Nowej Sarzynie zakręciło się po raz dwudziesty. Spiritus movens tego poetyckiego i muzycznego święta Roman Kostyra po raz kolejny powitał poetów i sympatyków poezji na spotkaniach, które zainicjował i niestrudzenie prowadzi. Do XXIV Międzynarodowych Spotkań Poetów "Wrzeciono 2018" swoje zestawy wierszy nadesłało 301. poetów z całej Polski i z 15 innych krajów: Litwy, Łotwy, Estonii, Kazachstanu, Włoch, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Białorusi, Szwecji, Niemiec, Rosji, Słowacji, Islandii i Grecji.

Finał konkursu odbył się tym razem w skromniejszej sali Ośrodka Kultury w Nowej Sarzynie. Prowadzący finał Spotkań, prezes Stowarzyszenia Folklorystycznego "Majdaniarze" Roman Kostyra stwierdził, iż tym bardziej okazale wypadnie przyszłoroczna gala na 25-lecie "Wrzeciona". Tradycyjnie sporo było w czasie tej poetyckiej imprezy muzyki i ona właśnie zainaugurowała "Wrzeciono 2018". Muzyczne występy lokalnych zespołów folklorystycznych i instrumentalno-wokalnych na czele z "Majdaniarzami" Romana Kostyry w jakiejś mierze wzbogacały uroczystość i wprowadzały do wrzecionowych rozstrzygnięć poetyckich Spotkań.

Wspierają "Wrzeciono" i kibicują mu wiernie miejskie i powiatowe władze, które reprezentowali tu radni Danuta Pinderska i Lucjan Czenczek, towarzyszył poetyckim Spotkaniom, goszczący jego uczestników na swoim obiekcie, dyrektor Bogusław Rup, angażował się w różne działania Hubert Kołtun - dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Sarzynie. Swoją przedstawicielkę wysłała pani senator Janina Sagatowska, która także ufundowała m. in. puchary dla zwycięzców w Konkursie Jednego Wiersza. Tradycyjnie już patronatu medialnego i wsparcia "Wrzecionu" udzieliło Wydawnictwo Sztafeta w Stalowej Woli. Reprezentowali je autor wielu książek z historii regionu, jego współpracownik i dyrektor Dionizy Garbacz, zastępca redaktora naczelnego tygodnika "Sztafeta" Agnieszka Kopacz i asystent zarządu Agata Wysokińska, która obsługiwała stoisko Wydawnictwa Sztafeta.

Po raz kolejny jury konkursowemu przewodniczył Kazimierz Linda ze Stalowej Woli - były prezes Stowarzyszenia Literackiego "Witryna" i członek obecnego zarządu, autor licznych opracowań wydawniczych a także kilkakrotny laureat "Wrzeciona". Wspierali go w pracach jury: Roman Kostyra, Hubert Kołtun, Anna Głuszek-Cebula i Jadwiga Zapart. Werdykt wobec tak dużej liczby uczestników wymagał sporo pracy i nie był sprawą prostą. Ostatecznie jurorzy wskazali laureatów trzech nagród głównych, siedmiu wyróżnień i siedmiu wyróżnień honorowych oraz łącznie czterech nagród specjalnych. W pierwszej kolejności zaprezentowani zostali laureaci wyróżnień honorowych, wśród których znaleźli się: Beata Sudoł-Kochan ze Stalowej Woli, Katarzyna Dąbek i Tadeusz Matyka z Jeżowego, Marcin Michańczyk z Grabownicy Starzeńskiej, Jolanta Mach z Ożanny, Ewelina Łopuszańska z Rzeszowa i Julia Walawska z Nowej Sarzyny. Prezentacje laureatów, połączone z wręczaniem im dyplomów i nagród, wzbogacone zostały kolejnymi prezentacjami muzycznymi. Do drugiej konkursowej prezentacji przewodniczący jury Kazimierz Linda, który odczytywał kolejne części protokołu, zaprosił laureatów wyróżnień. Wśród wyróżnionych, którzy zostali sklasyfikowani tuż za laureatami nagród głównych, znaleźli się: Iwona Szetela i Katarzyna Błaszczuk z Rzeszowa, Jolanta Michna z Łańcuta, Anna Buchalska z Kutna, Andrzej Ziobrowski z Nowej Huty, Renata Giża z Rakszawy i Janusz Pyziński z Podgrodzia. Większość laureatów mogła odebrać nagrody osobiście, pozostałym - zwłaszcza mieszkającym dalej od Nowej Sarzyny - zostaną one wręczone później.

Uhonorowanie kolejnej siódemki laureatów "Wrzeciona 2018" zaczęło się wręczenia nagród trzem laureatom nagrody specjalnej "Majdaniarzy". Byli nimi: Jacek Dąbek z Jeżowego, Jan Fimiarz z Wierzawic i Grażyna Sordyl z Krzemienicy. Nagrodę specjalną Stowarzyszenia Literackiego "Witryna" w Stalowej Woli dla najmłodszego uczestnika konkursu otrzymał natomiast Krzysztof Dziki z Koniaczowa. Na koniec poproszeni zostali najlepsi twórcy tej edycji "Wrzeciona". Najpierw wywołana została zdobywczyni III nagrody - Agnieszka Bulicz ze Stalowej Woli, obecna prezes Stowarzyszenia Literackiego "Witryna" w Stalowej Woli. II nagroda przypadła również stalowowolance i przedstawicielce władz "Witryny", ponadto zaś najmłodszej twórczyni rzeszowskiego Oddziału ZLP - Agacie Linek. Pozostało już tylko ujawnienie zwycięzcy "Wrzeciona 2018". Okazało się, że jest nim doskonale znany we wrzecionowych kręgach od lat, mający na koncie także i konkursowe sukcesy - Józef Cupak z Wary.

Tradycją Międzynarodowych Spotkań "Wrzeciono" jest organizowanie dodatkowej, można by rzec spontanicznej rywalizacji w ramach Konkursu Jednego Wiersza, w którym mogą się zaprezentować zarówno laureaci, jak i poeci, którzy nie zostali nagrodzeni, a nawet poeci obecni na imprezie, ale niebiorący udziału w konkursowej rywalizacji. Najpierw Roman Kostyra wskazał jednak jury, które miało oceniać konkursowe prezentacje. Jego przewodniczącym został wielokrotny laureat "Wrzeciona" i zdobywca tytułu Mistrza Poetyckiego Wrzeciona oraz członek Oddziału ZLP w Rzeszowie - Ryszard Mścisz. Ponadto w składzie jury znaleźli się pani Stanisława Bylica z Rzeszowa, która zdobyła I nagrodę na poprzednim "Wrzecionie", i dyrektor Hubert Kołtun. Po wysłuchaniu recytacji wierszy w wykonaniu samych autorów, jury postanowiło przyznać dwie równorzędne nagrody, honorując najlepszego autora utworu lirycznego i utworu w konwencji satyrycznej. Ufundowane przez senator Janinę Sagatowską statuetki przypadły Jackowi Dąbkowi z Jeżowego i Julii Walawskiej z Nowej Sarzyny.

Można mówić o sporym sukcesie dwóch środowisk literackich w czasie XXIV Międzynarodowych Spotkań Poetów "Wrzeciono". Pierwsze z nich to Stowarzyszenie Literackie "Witryna" w Stalowej Woli, spośród którego wywodzili się laureaci II i III nagrody - Agata Linek i Agnieszka Bulicz - oraz wyróżnienia honorowego (Beata Sudoł-Kochan). Jury konkursowemu przewodniczył zaś przedstawiciel władz "Witryny" Kazimierz Linda. Drugie środowisko, które odnotowało sukces, reprezentuje niedaleką od Nowej Sarzyny wieś Jeżowe. Po raz kolejny laury "Wrzeciona" zdobył rodzinny duet z Jeżowego: Jacek Dąbek (ojciec) i Katarzyna Dąbek (córka). Wyróżnienie honorowe przypadło zaś Tadeuszowi Matyce, które w Jeżowem jest organistą i po raz pierwszy znalazł się w gronie laureatów Spotkań. Przewodniczący jury w Konkursie Jednego Wiersza - Ryszard Mścisz, w pewien sposób łączy te dwa środowiska. Mieszka w Jeżowem i niejako patronował wcześniejszym poetyckim poczynaniom Katarzyny i Jacka Dąbków, przy tym jest od wielu lat także członkiem stalowowolskiej "Witryny".

Ostatnim akcentem "Wrzeciona 2018" była wspaniała uczta, na którą zostali zaproszeni wszyscy jego uczestnicy: laureaci, członkowie jury, goście i artyści, którzy wzbogacili poetycką rywalizację muzyką i śpiewem.

.


Fotorelacja ze spotkania

 

Wydarzenia kulturalne


"Zapomniany świat" - książka o problemie głodu na świecie

Prośba o wsparcie kampanii crowdfundingowej, której celem jest zebranie funduszy potrzebnych do wydania mojej książki „Zapomniany świat”. „Zapomniany świat” to książka niezwykle poruszająca, w której opowiadam o problemie głodu, jaki istnieje dzisiaj na świecie. Z powodu skrajnego niedożywienia cierpi aż 800 milionów ludzi, głównie mieszkańców Afryki, Ameryki Południowej i Azji.


Pełna treść artykułu


Wydarzenia kulturalne


Walentynkowy wieczór poetycko muzyczny „Liryczne zakochania”.

Serdecznie zapraszam poetów Oddziału Związku Literatów Polskich w Rzeszowie do wzięcia udziału w walentynkowym wieczorze poetycko muzycznym „Liryczne zakochania” zorganizowanym przez Koło Liryczne Wena działające przy Miejskim Domu Kultury w Łańcucie w sobotę 17 lutego 2018 roku o godzinie 18.00 w sali widowiskowej tymczasowej siedziby MDK w budynku PTTK przy ul. Dominikańskiej 1.
Niech ten wspólny wieczór poetów z Podkarpacia, w którym każdy poeta w ramach grupy poetyckiej zaprezentuje swój najpiękniejszy wiersz o miłości, będzie czasem lirycznych podróży po poetyckich strofach życia.

Proszę o potwierdzenie wzięcia udziału i zgłoszenia uczestników wieczoru do 15 lutego pod nr. tel. 694 305 710 lub 17 225 22 94.

Z poważaniem
Kier. art. Adam OpałkaSerdecznie zapraszamyWydarzenia kulturalne


Opłatek Literacki Oddziału ZLP w Rzeszowie

Po Wielkiej Gali Złotego Jubileuszu rzeszowskiego Oddziału ZLP, która odbyła się 18 listopada 2017 roku, spotkaliśmy się ponownie 20 stycznia 2018 roku na tradycyjnym Literackim Opłatku obchodzonym uroczyście co roku w naszym Oddziale ZLP.

Po raz drugi gościliśmy w przyjaznym literatom ODK „Tysiąclecie” przy ul. Kochanowskiego 29, którego dyrektorem jest pani Halina Kostoń. Nastrojowo i świątecznie udekorowana sala stanowiła wspaniałe tło dla corocznego spotkania literatów, zaproszonych gości, dla poezji i muzyki oraz dla najlepszych życzeń noworocznych.

Spotkanie otworzył Mieczysław A. Łyp, prezes rzeszowskiego Oddziału ZLP, witając serdecznie obecnych członków ZLP, sympatyków i zaproszonych gości.


Pełna relacja ze spotkania

Fotorelacja ze spotkania
Fotorelacja ze spotkania - fot. D. Heller

 

Wydarzenia kulturalne


Zbigniew Domino z "Zaklętym kręgiem" w Kielnarowej.

SPOTKANIE W RODZINNEJ WSI. Z Kielnarowej przez Podole i Sybir.

Zbigniew Domino swój Zaklęty krąg kończy obrazem, jak w sześćdziesiąt siedem lat później stoi ze swym młodszym bratem Tadkiem na rampie kolejowej w Worwolińcach, gdzie „wszystko się zaczęło i tutaj się kończy”. Tyle czasu minęło bowiem od tamtej soboty 10 lutego 1940 roku, gdy wyrwani w nocy nad ranem ze snu, z całą rodziną i sąsiadami wywiezieni zostali z Podola na Sybir. Miał wtedy dziesięć lat, jego brat niespełna cztery. Sybir wyrwał im z życia prawie sześć i pół roku. Zabrał też tuż na początku katorgi matkę Antoninę, która nie przeżyła tej gehenny. Matka, jej obraz i pamięć o niej tkwią w pisarzu jak mit.

Po części na Matczynym Polu w Kielnarowej pisał tę książkę jak i poprzednie owego epickiego cyklu odysei sybirackiej, poczynając od Syberiady polskiej przetłumaczonej już na języki ukraiński, francuski, słowacki i rosyjski. W rodzinnej Kielnarowej książka Zaklęty krąg miała też swój promocyjny początek, gdzie 13 stycznia br. pisarz spotkał się z czytelnikami w Centrum Rekreacyjno-Kulturalnym. Zgrabnie moderowała to Alicja Kustra, red. naczelna „Głosu Tyczyna”, a twórczość Zbigniewa Dominy i nową książkę przybliżyła wszystkim znawczyni jego prozy dr Zofia Brzuchowska z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Nazwała to wydawnictwo sylwą (silva rerum), bo jest to swoisty dokument „nieznanych źródeł twórczości pisarza”, w którym różne formy (reportaż, dziennik, listy, wiersze, recenzje i opracowania) łączy osobowość autora, poszukującego Matki, jej grobu, który odnajduje nad Pojmą na Syberii i przywozi z tego miejsca garść ziemi, by nią obsypać rodzinny grób w Tyczynie.

Sam pisarz zwrócił uwagę na to, jak ważne jest dla niego, że ma gdzie powracać – do miejsca urodzenia, do swojej Kielnarowej. Sybiracy z Wołynia i Podola, tam urodzeni i stamtąd wygnani nie mają gdzie wracać. Nie mieli gdzie wracać, bo w większości to pokolenie już wymarło. Wyjaśnił, że część Zaklętego kręgu to są dosłowne zapisy z jego dziennika pisanego w Moskwie w latach 80., gdy pracował tam jako dyplomata w polskiej ambasadzie. Uwagę dr Brzuchowskiej, że z tej książki wyniosła prawdę-sentencję, iż „na świecie nie brak dobrych ludzi”, pisarz potwierdził, bo właśnie odszukanie zesłańczego miejsca w Kaluczem na Syberii i grobu matki było możliwe tylko dzięki przyjaźni wielu życzliwych osób, m.in. z kręgów literackich, jak choćby Wiktor Astafiew z Owsianki pod Krasnojarskiem. Przeczytał list najnowszy od Marty Bednarz z Milicza, która już dotarła do jego książki i stwierdził, że listy pisane po ukazywaniu się jego sybirackich książek (po części pomieszczone w Zaklętym kręgu) są jak szkice do odrębnych opowiadań i powieści. Ze wzruszeniem pokazał uczestnikom spotkania „sybiraczkę” szczególną – książkę kucharską mamy, jedyną rzecz, która zachowała się i przyjechała z nim z Sybiru. Tam korzystano z niej jak z polskiego podręcznika do nauki czytania, bo przepisy można było tylko smakować wyobraźnią.

Bliska pisarzowi Kielnarowa, rodzinna, przyjęła go szacunkiem rodaków zebranych w reprezentacyjnej wiejskiej sali, co Zespół Śpiewaczy „Kielnarowianie” wyraził m.in. strofą piosenki napisanej przez Ryszarda Rząsę: „Pan Zbigniew Domino to jest nasza perła/ tyle w życiu przeszedł i nadal w nim werwa”. I powraca wciąż, a w lutym najbardziej, pamięć o wywózce na Sybir, co też utrwaliła powstała w Kaluczem ballada rozpoczynająca się od słów: „Dziesiąty luty będziem pamiętali/ Przyszli Sowieci, gdyśmy jeszcze spali/ I nasze dzieci na sanie wsadzili/ Wszystkich Polaków na Sybir gonili”.

Ryszard ZATORSKIFotorelacja ze spotkania

 

Wydarzenia kulturalne


Spotkanie pt.Adam Decowski na (nie)poważnie w cukrze, lukrze i z różą

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie oraz Podkarpacka Izba Poetów zaprasza na spotkanie pt. „Adam Decowski na (nie)poważnie w cukrze, lukrze i z różą”.
Spotkanie odbędzie się 8 lutego 2018 r., godz. 17.00, Klub Turkus WDK Rzeszów.Serdecznie zapraszamy 

 

 

 

Wydarzenia kulturalne


Spotkanie pt.Nieznane źródła twórczości Zbigniewa Domino.

Filia Biblioteki Publicznej w Kielnarowej oraz Centrum Rekreacyjno-Kulturalne w Kielnarowej zapraszają na spotkanie pt. „Nieznane źródła twórczości Zbigniewa Domino”.
Spotkanie odbędzie się 13 stycznia 2018 r. (sobota), godz. 17.00, Centrum Rekreacyjno-Kulturalne w Kielnarowej.Serdecznie zapraszamy 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia kulturalne
 

Związek Literatów Polskich