Nowości wydawnicze

Rzeszów

Preambuła statutu ZLP


Związek Literatów Polskich jest zawodową organizacją pisarzy. Jego członkowie, w swojej twórczości i działalności, nawiązują do humanitarnych tradycji myśli ogólnoludzkiej, które w kulturze polskiej zawsze były zespolone z troską o dobro kraju i narodu. Kontynuacja tych tradycji oraz wszechstronny rozwój współczesnej literatury polskiej stanowią przedmiot starań i pracy wszystkich członków i władz Związku Literatów Polskich.Związek Literatów Polskich

Menu

Nowości wydawnicze 2018


Edyta Pietrasz - Nad przepaścią myśli ….


Ważnym, a może najważniejszym tematem wierszy autorki jest zróżnicowany krajobraz wsi, zasiane pola, kwitnące maki i obowiązek pracy, zakodowany od pokoleń w genach. Ze środowisk wiejskich pochodzą ludzie ukształtowani pracą, dla których trud codzienny i oddanie ziemi jest wewnętrznym obowiązkiem, nie przymusem, podobnie jak zawierzenie Bogu i pokorny zachwyt nad plonem i trudem jego zdobycia. (…)

W wierszach Edyty Pietrasz zamyka się odchodzące piękno dawnej wsi i zachwyt istnieniem prostym, pokornym, wdzięcznym za wszystko. Dziś słoneczne łany zbóż maja przeciąć szerokie autostrady, łączniki dla szybkich samochodów i nieobliczalny pęd. Nie ma już miejsca dla skowronka, bo weszły kombajny, na polach nie uświadczy snopów zboża tylko zwałowaną słomę. (…)

Odnoszę wrażenie, że mimo życiowych rozterek i wrażliwości Edyta Pietrasz jest zadowolona ze swej obecności „tu i teraz” i jeszcze wiele wierszy napisze, pełnych subtelnych, poetyckich obrazów, czego mocno autorce życzę. (…)


Zdzisława Górska, O wierszach Edyty Pietrasz (fragmenty wstępu)


 

» Edyta Pietrasz - Nad przepaścią myśli …, Krośnieńska Oficyna Wydawnicza, Niebylec 2018, ss. 86


Nowości wydawnicze

Mirosław Osowski - W bliskim kręgu: recenzje i biogramy.


„W bliskim kręgu” – Osowski o pisarzach i poetach

Książka Mirosława Osowskiego „W bliskim kręgu” jest publikacją wybitnie regionalną, wydaną na użytek przede wszystkim miejscowych czytelników, bibliotek i szkół. Składa się z recenzji tomików poetyckich i prozatorskich autorów związanych środowiskowo z pisarzem, a także biogramów poetów i pisarzy pochodzących z tzw. trójkąta, leżącego między Wisłą i górnym Sanem, to jest okolic Stalowej Woli, Tarnobrzega i Sandomierza. Mirosław Osowski mieszka w tym zakątku od 34 lat i dość dobrze poznał specyfikę i historię tego niewielkiego lasowiackiego regionu. Recenzowani autorzy to jego bliscy lub dalsi znajomi, przyjaciele, koledzy, członkowie tego samego związku literackiego lub stowarzyszeń literackich, działających na tym terenie. Pisząc recenzje ich książek kierował się przede wszystkim chęcią promowania miejscowych twórców i literatury, którą tworzą. „W recenzjach swoich – jak pisze sam autor we wstępie - starałem się pokazać obok walorów, także słabości omawianych książek czy tomików. Szczególnie dotyczy to utworów prozatorskich. Miałem jednak świadomość, że były wydawane sumptem własnym, a autorzy nie byli zawodowymi literatami…”.


Ireneusz Głowala


 

» Mirosław Osowski - W bliskim kręgu: recenzje i biogramy, 2018


Nowości wydawnicze


 

Związek Literatów Polskich