Członkowie Oddziału

Rzeszów

Preambuła statutu ZLP


Związek Literatów Polskich jest zawodową organizacją pisarzy. Jego członkowie, w swojej twórczości i działalności, nawiązują do humanitarnych tradycji myśli ogólnoludzkiej, które w kulturze polskiej zawsze były zespolone z troską o dobro kraju i narodu. Kontynuacja tych tradycji oraz wszechstronny rozwój współczesnej literatury polskiej stanowią przedmiot starań i pracy wszystkich członków i władz Związku Literatów Polskich.Związek Literatów Polskich

Menu

WŁODZIMIERZ GĄSIEWSKIUrodził się 27 V 1953 r. w Pułtusku na Mazowszu. Mieszkaniec Mielca. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie (1978) oraz Studiów Podyplomowych na Wydziale Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2003). Studia doktoranckie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych (2005-2008). Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii (3 III 2008 r.). Obronił rozprawę doktorską pt. «Kolonizacja niemiecka na Ziemi Mieleckiej».

W latach 70. działacz kulturalny, m.in. kierownik programowy i kierownik Klubu Uczelnianego «Bakałarz» Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Debiutował jako poeta w konkursach «O Jaszczurowy Laur» w Studenckim Centrum Kultury «Pod Jaszczurami» w Krakowie oraz jako autor scenariuszy kabaretowych i tekstów piosenek.

Od 1979 r. nauczyciel w Borowej k. Mielca, a od 1986 r. I-go Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu. Na początku lat 90. założyciel niezależnej prasy lokalnej. Od 1990 wydawca i redaktor naczelny Miesięcznika Społeczno-Kulturalnego «Wieści z gminy», a później «Wieści Regionalnych», wydawanych do chwili obecnej. Wydawca «Magazynu Prasowego Strefa» (od 1994 r.). Wydawca i redaktor naczelny kwartalnika «Nadwisłocze» (od 2003 r.). Wydawca rocznika naukowego «Studia Regionalne» (od 2007 r.).

Od lat 90. działacz samorządowy, m.in. członek komisji oświaty przy Radzie Gminy w Borowej (1990–96) oraz przy Radzie Miejskiej w Mielcu (1998–2002).

Od 2001 r. Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej Oddział w Rzeszowie oraz International Federation of Journalists. Od 2002 r. członek Związku Literatów Polskich.


Włodzimierz Gąsiewski — autor:

1.  Scenariusz Kabaretu «Chwila» pt. «Dzwony», pod pseudonimem Andrzej Hetman. Ocenzurowany maszynopis z poprawkami cenzury, opatrzony pieczęcią: «Główny Urząd Kontroli Prasy Publikacji i Widowisk Delegatura w Krakowie». (26 V 1977 r.)
2.  «Powiat Mielecki Przewodnik» (1999)
3.  «Jaszczurowe laury» zbiór wierszy (1999), wydanie internetowe: awprom.com.pl/wydawnictwa/jaszczury
5.  «Mieleckie Spacery» przewodnik (2000)
6.  «Arytmetyka miłości» (2000), wydanie internetowe: awprom.com.pl/wydawnictwa/arytm/arytmilosci/
7.  «Listy za Ocean» — zbiór wierszy wydanie internetowe: awprom.com.pl/wydawnictwa/listy oraz na płycie CD (2001)
8.  «24 godziny do Golgoty» opowiadania i reportaże (2001)
9.  «Art. eco» zbiór wierszy (2002)
10.  «Przewodnik Mielecki» (2002)
11.  «Szopki Swojskie» poetycki zbiór stylizowanych szopek (2003)
12.  «Trzy dni później» tryptyk poetycki (2005). W 2007 r. ukazał się w Belgradzie w Serbii w tłumaczeniu na język serbski. Tłumaczyła Olga Lalić-Krowicka
13.  «Leksykon Ziemi Mieleckiej. Przewodnik historyczno-turystyczny» (2006);
14.  «Od «Łosia» do «Blac Hawka» From the «Moose» to the «Black Hawk». 70 lat przemysłu lotniczego w Mielcu. 7 Years of Aviation Industry in Mielec. (2008)
15.  «Gmina Czermin nad Wisłą. Szkic monograficzny. Czermin 2008


Jest autorem ok. 1000 artykułów naukowych, publicystycznych, wywiadów, reportaży, wierszy i opowiadań publikowanych od 1989 r. m.in. w czasopismach: «Głos Mielecki», «Korso», «Wieści z Gminy», «Wieści Regionalne», «Wizjer Regionalny», «Super Nowości» oraz w roczniku naukowym «Studia Regionalne».


Włodzimierz Gąsiewski — współautor:

1.  «Za bramą wiecznej ciszy» (1992), autor 47 zdjęć w publikacji
2.  «Mielec. Studia i materiały z dziejów miasta i regionu» Tom III (1994) — współautor artykułu: «Z działalności NSZZ «Solidarność» i stowarzyszeń społecznych po roku 1980»
3.  «Nad Narwią Pułtuski Alamanach Poezji’’ (1999) zbiór wierszy, autor 10 utworów;
4.  «Borowa Mała Ojczyzna’’ tom I — wspomnienia (2000) — autor jednego ze wspomnień.
5.  «Polacy i Niemcy dalecy i bliscy» Lublin 2001, zbiór opowiadań autorów polskich i niemieckich, autor opowiadania: «Wypędzani i wypędzeni»
6.  «Borowa Mała Ojczyzna» tom III (2002) — autor rozdziału: «Wrzesień 1939 r. w parafii Borowa». 7.  «Władysław Żurawski przyczynek do biografii artysty zapomnianego», w: «Księga Jubileuszowa 100 rocznicy Gimnazjum i Liceum w Mielcu» (2005)
8.  «Przyczynek do biografii Władysława Żurawskiego», w: «Mieleckie Zapiski» 5-6, 2002-2003, Mielec 2005.
9.  «40 lat wspólnej obecności" ZLP Rzeszów 1967-2007. Almanach Rzeszowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. Rzeszów 2007.
10.  «Z podróży na wyspy słowa». Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera. Pierwszy Almanach Twórców Grupy Literackiej «Słowo». Mielec 2007.


Nagrody i wyróżnienia:

1.  (1977-78) Nagrody i wyróżnienia w Turnieju Jednego Wiersza «O Jaszczurowy Laur» w Studenckim Centrum Kultury «Pod Jaszczurami» w Krakowie, m.in.:
— I Nagroda w turnieju na wiersz satyryczny z Jury pod przewodnictwem Jana Pietrzaka — informacja o nagrodzie w tygodniku satyrycznym «Szpilki»;
— Wyróżnienie w konkursie z Jury pod przewodnictwem Włodzimierza Sokorskiego;
— Laureat Ogólnopolskiego Turnieju Jednego Wiersza w SCK «Pod Jaszczurami» w Krakowie (1977 r.).
2. Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Klubów Studenckich «Czerwonej Róży», jako kierownik programowy Klubu Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie «Bakałarz» (1978)
3.  Brązowa odznaka SZSP za działalność kulturalną (Kraków 1978 r.)
4.  Wyróżnienie w Konkursie Niezależnej Prasy Lokalnej zorganizowanym przez Nowojorski Instytut na rzecz Demokracji w Europie Wschodniej IDEE (1992)
5.  Nagroda II kategorii w kraju, w Konkursie Niezależnej Prasy Lokalnej zorganizowanym przez Nowojorski Instytut na rzecz Demokracji w Europie Wschodniej IDEE. (1994)
6.  Wyróżnienie na Międzynarodowych Targach Mieleckich za «Powiat Mielecki Przewodnik» (1999);
7. Wyróżnienie w konkursie dziennikarskim «Polacy i Niemcy w Europie» zorganizowanym przez Magazyn Międzynarodowy «Obyczaje» oraz Stowarzyszenie «Dialog i Współpraca» w Lublinie. W konkursie zostało wyróżnione opowiadanie «Wypędzani i wypędzeni», (2002), którego treść osnuta jest na rozmowie przeprowadzonej przez autora z panem Bronisławem Czają z Czermina, który wspomina losy zarówno Polaków jak i Niemców z nieistniejącej już kolonii niemieckiej Hohenbach w Czerminie. Wspomnienia dotyczą okresu przedwojennego, a także II wojny światowej oraz czasów powojennych, kiedy to koloniści niemiecy definitywnie opuścili Czermin, jak też i inne miejscowości powiatu mieleckiego. Nieprzypadkowa jest tu też zbieżność nazwisk Herberta Czai i Pana Bronisława, którzy nie są żadną rodziną, ale historia w jakiś sposób połączyła ich losy. Opowiadanie zostało opublikowane w książce pt. Polacy i Niemcy dalecy i bliscy wydanej przez Stowarzyszenie «Dialog i Współpraca» w Lublinie 2001 roku, dzięki dotacjom Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz Fundacji Konrada Adenauera. W książce oprócz autorów polskich są także przetłumaczone na język polski prace autorów niemieckich.
8. Nagroda Marszałka Województwa Podkarpackiego za szczególne osiągnięcia w twórczości artystycznej i ochronie dóbr kultury (2002).
9.  Dyplom Uznania 1967-2002 Przyjaciel Rzeszowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. Z okazji 35-lecia istnienia profesjonalnego środowiska literackiego w obecnym województwie podkarpackim, a także z podkreśleniem zasług dla rozwoju literatury pięknej oraz z podziękowania za bezinteresowną zyczliwość i udzielanie wszechstronnej pomocy (Rzeszów 2002).
10.  Wyróżnienie w konkursie dla dziennikarzy pt. «Zrozumieć powódź» ogłoszonym przez Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytut Meteoreologii i Gospodarki Wodnej (Kraków, luty 2003).
11.  Nagroda Ministra Kultury Odznaka Zasłużony Działacz Kultury (2005)
12.  «Złote Pióro» Związku Literatów Polskich Oddział w Rzeszowie za tryptyk dramatyczny «Trzy dni później» (2005), Rzeszów, styczeń 2006.
13.  GLORIA ARTIS ZASŁUŻONY KULTURZE, Medal przyznany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (numer legitymacji 1082) za działalność kulturalno-oświatową: za poczynania kulturotwórcze, za przedsięwzięcia na niwie rozwoju prasy regionalnej oraz za osiągnięcia publicystyczno-literackie (2008)
14. «Złote Pióro» Związku Literatów Polskich Oddział w Rzeszowie za kwartalnik «Nadwisłocze», Rzeszów, listopad, 2009.


Kontakt elektroniczny

promocja@nb.com.pl  |  kontakt@promocja.mielec.plW świecie poezji

Włodzimierz Gąsiewski

Gramatyka języka polskiego

Osoby
liczby pojedynczej
liczby mnogiej
powiązane ze sobą
w czasie przeszłym i teraźniejszym
wybiegające w przyszłość
to my

Osoby
powiązane ze sobą czasownikiem być
utożsamiające go często
z czasownikiem trwać
pytające się jak
to my

Osoby
Dające się odmieniać przez przypadki
kto kogo
z kim i o czym
i po co
to my


Małpy

Małpy są w ZOO
I na wolności
Małpy się różnią tym od drugich małp
Tym
Że jedne znają teorię Darwina
A drugie nie
W związku z tym
Nie mogą się chełpić
Że są o szczebel wyżej
Szczebel niżej
Wszystko jedno
Prawdziwej małpie jest naprawdę
Wszystko jedno
Kiedy widzi
śmiejących się z niej ludzi.


Bazar

Na rynku pojęć
wśród sprzedawców ideologii
abstrakcji

kupczyków nadziei
handlarzy złudzeń
przekupek miłości
lichwiarzy szczęścia
stragantów z namiętnością

z rogami obfitości
ze szklanymi gąsiorami duszy
z balonikami uniesień

gdzie wszystko na sprzedaż
oprócz kromki chleba
błądził człowiek
wyzuty z czego można wyzuć
wyprany z czego można wyprać
i sprzedawał za bezcen
satyrę


 

Związek Literatów Polskich