Wydarzenia kulturalne

Rzeszów

Preambuła statutu ZLP


Związek Literatów Polskich jest zawodową organizacją pisarzy. Jego członkowie, w swojej twórczości i działalności, nawiązują do humanitarnych tradycji myśli ogólnoludzkiej, które w kulturze polskiej zawsze były zespolone z troską o dobro kraju i narodu. Kontynuacja tych tradycji oraz wszechstronny rozwój współczesnej literatury polskiej stanowią przedmiot starań i pracy wszystkich członków i władz Związku Literatów Polskich.Związek Literatów Polskich

Menu


Wydarzenia kulturalne 2023


Wystawa jubileuszowa Edwarda Guziakiewicza


              

Chcąc uczcić jubileusz siedemdziesiątych urodzin i czterdziestopięciolecia pracy twórczej Edwarda Guziakiewicza Miejska Biblioteka Publiczna w Mielcu przygotowała wystawę prezentującą jego twórczość. Kustosz wystawy Dorota Kieraś-Jędrychowska. Prezentowane zbiory czytelnicy biblioteki mogli oglądać od stycznia do marca 2023 r.

Edward Guziakiewicz jest mielczaninem. Wprawdzie spędził lata siedemdziesiąte w Lublinie, studiując na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a początek lat osiemdziesiątych w Katowicach, pracując w redakcji tygodnika „Gość Niedzielny”, to jednak w sumie ponad 50 lat mieszkał w Mielcu, swoim rodzinnym mieście, z którym jest uczuciowo związany.

Jego dorobek dzieli się zwyczajowo na twórczość dla dzieci, twórczość dla młodzieży i twórczość dla dorosłych, działalność publicystyczną i naukową – i tak też został on zaprezentowany na wystawie. Twórczość dla dorosłych to głównie fantastyka naukowa. Jest to najobszerniejszy dział jego dokonań literackich, a obejmuje kilkanaście powieści i mikropowieści.

Edward Guziakiewicz należy do pisarzy kładących nacisk na obecność w Internecie. Swoje książki (obecnie 25 tytułów) udostępnia więc głównie w wersji elektronicznej (PDF, ePUB, Mobi, audio) za pośrednictwem znanych księgarni internetowych. Na wystawie, obok książek papierowych ze zbiorów bibliotecznych, zaprezentowano kolorowe okładki e-booków mieleckiego autora.(R)


Fotorelacja

 

 

Wydarzenia kulturalne


Literackie spotkanie Marii Stefanik w Zespole Szkół Naftowo – Gazowniczych w Krośnie.


        

W dniu 9 marca 2023 r. odbyło się literackie spotkanie poetki Marii Stefanik w Zespole Szkół Naftowo – Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie, na zaproszenie Dyrektor Joanny Kubit i polonistki p. Jolanty Żółkoś z okazji przypadającej 201. rocznicy urodzin Patrona szkoły.

Celem spotkania było przedstawienie biografii Patrona, miejsc jego pobytu, pracy, dokonań, które w sposób trwały wpisały się w światowy panteon wiedzy jak i w podkarpacki szlak naftowy.
Przy szeroko omawianym temacie pomocne okazały się: wystawa fotografii autorstwa Leszka Stefanika oraz wydany w 2022 r. tomik wierszy Marii Stefanik „Światło z ziemi”, poświęcone Ignacemu Łukasiewiczowi. W klimacie powrotu do dawnych wydarzeń odbyły się dwie lekcje szkolne dla młodzieży klas z profilem humanistycznym i zawodowym. Uczestnicy otrzymali okolicznościowe widokówki z wierszem oraz dodatkowo zapoznali się z literackim dorobkiem autorki, który zaprezentowała.

Pomimo faktu, że kalendarzowy rok 2022 obchodzony pod patronatem Ignacego Łukasiewicza jest poza nami, ale nagłośniona osoba bohatera pozostaje ciągle żywa i jest przedmiotem nowych publikacji, jak ostatnia: autorstwa ks. dr Janusza Królikowskiego „ Wynalazca i darczyńca. Biografia Ignacego Łukasiewicza”. Autor pochodzi z okolic Mielca, miejsca narodzin Łukasiewicza, jest wykładowcą na Uniwersytecie Papieskim im. Jana Pawła II w Krakowie.(R)


Fotorelacja - Leszek Stefanik

 

 

Wydarzenia kulturalne


Rzeszowskie Czwartki Literackie – Mieczysław Arkadiusz Łyp        

Zaproszenie na Rzeszowskie Czwartki Literackie – w roli głównej Mieczysław Arkadiusz Łyp.
Spotkanie odbędzie się 23 marca 2023 r. o godz. 17:00, ul. Sokoła 13 w Rzeszowie.

Szczegóły na plakacie. 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia kulturalne


Zaproszenie na wieczór poetycki Spacer po śladach dni


        

Zaproszenie na wieczór poetycki Spacer po śladach dni z udziałem poetki Zdzisławy Górskiej.
Spotkanie odbędzie się 19 marca 2023 r. (niedziela) o godz. 17:00, Oficyna Dworska w Wiśniowej.

Szczegóły na plakacie. 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia kulturalne


122. rocznica urodzin poety Juliana Przybosia. Gwoźnica 2023

6 marca 2023 r. w Szkole Podstawowej w Gwoźnicy Górnej z udziałem uczniów całej szkoły, odbyła się uroczysta akademia upamiętniająca 122. rocznicę urodzin Patrona, która przypadała 5 marca br.
Program artystyczny pamięci poety Juliana Przybosia przedstawili wybrani uczniowie klas: V do VIII, pod kierunkiem polonistki p. Anny Borkowskiej. Młodsze klasy zaangażowane były w prace plastyczne, które nawiązywały do tematów wierszy poety. Zostały wyeksponowane na specjalnej tablicy.

Na uroczystość zostali zaproszeni członkowie Związku Literatów Polskich Oddział w Rzeszowie, który reprezentowała Maria Stefanik, recytując wybrane tematycznie wiersze: Pamięć i Rodzinny dom. Wskazała także na motywy światła i jasności, będące stałymi elementami twórczości poety z Gwoźnicy, przedstawiając nowy wiersz: Wędruj ze światłem, jako zobowiązanie drogi po wiedzę młodego pokolenia, identyfikującego się z Gwoźnicą.

Podsumowania kolejnego roku urodzin poety dokonały: dyrektor Monika Szurlej i p. Anna Borkowska, wręczając podziękowania i dyplomy dla uczniów zaangażowanych w jubileusz.
Następnie delegacje poszczególnych klas z panią dyrektor i Marią Stefanik złożyły kwiaty i zapaliły znicze na grobie poety.

Wędruj ze światłem

Zapada na wzgórzach
ostatnia jasność
i promyk dnia -
unieś oczy
w grafitowy zmierzch
wypatruj kopuły nieba
gdy dziękuje ziemi
za współistnienie

Pastelami usypia dzień -
długie wstęgi chmur
świetlane języki
nabierają rumieńców -
przeżyć przeistoczenie
w ognistych kolorach
przed opadającą kurtyną

Czy poblask i uroda miejsca
zrzuci lęk ciemność drogi?
Nasyci twoją głębię
nowym przeżyciem i myślą:
wędruję ze światłem z Gwoźnicy!

   (20 I 2023)                      Maria StefanikMaria Stefanik


Fotorelacja - Leszek Stefanik

 

 

Wydarzenia kulturalne


Relacja ze spotkania z Katarzyną Hudy

16 lutego 2023 r. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie odbyło się spotkanie autorskie poetki młodego pokolenia – Katarzyny Hudy. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach Rzeszowskich Czwartków Literackich przez WiMBP oraz Związek Literatów Polskich Oddział w Rzeszowie.

Katarzyna Hudy jest członkinią Związku Literatów Polskich od 2022 roku. To absolwentka filozofii na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej na Akademii „Ignatianum” w Krakowie. Amatorsko zajmuje się fotografią. Jest autorką tomików poezji: „Druga strona myśli”, „Zagubione skrzydło”, „Chleb posmarowany życiem” oraz „Wyjście”, laureatką wielu konkursów literackich. Jej wiersze były publikowane w prasie literackiej, almanachach poezji oraz w Internecie. Zdarza się jej pisać wiersze dla dzieci oraz piosenki. Od 17. lat pracuje z osobami niepełnosprawnymi w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Pniu (Gmina Radomyśl Wielki).

Gości wydarzenia przywitała Bożena Janda – dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie, oraz Małgorzata Żurecka – prezes rzeszowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich.

Spotkanie prowadziła Barbara Augustyn – poetka, członkini Mieleckiego Towarzystwa Literackiego, która tak przedstawiła poezję bohaterki spotkania: „Są to wiersze szczere, przesycone obrazami dnia codziennego, pełne emocji i przemyśleń na tematy bliskie każdemu człowiekowi. Zakotwiczone w czasie i miejscu, ale też transcendentalne, zawierające uniwersalne prawdy i przesłania. Nie wiem, czy w poezji istnieje realizm magiczny, ale takie właśnie określenie mi do wierszy Kasi pasuje. Być może to z powodu formy i języka, jakim Kasia się posługuje. To prosty, lekki, ale bardzo plastyczny i obrazowy język, pełen smaków i zapachów, zatrzymanych w locie chwil, obrazków z dzieciństwa i obecnych wszędzie Aniołów”.

Poetycki klimat tego wydarzenia spotęgował Zbigniew Radłowski, który grał na gitarze i śpiewał piosenki, głównie z repertuaru Starego Dobrego Małżeństwa. Piosenki te znakomicie korespondowały z poezją Katarzyny. Zbigniew Radłowski to również poeta, członek Mieleckiego Towarzystwa Literackiego.

Autorka przedstawiła bardzo ważny dla niej wiersz „niepełnosprawny”, który napisała dla swojego niepełnoprawnego synka. Wywarł on na słuchających wielkie wrażenie. Spotkanie przebiegało w atmosferze wzruszeń, nostalgii i wdzięczności za chwilę obecną, bo właśnie te wartości poetka uwypukla w swojej twórczości.

Po prezentacji wierszy przez autorkę i prowadzącą spotkanie, wywiązała się ciekawa dyskusja. Zebrani goście wypowiedzieli się na temat odczuć, jakie im towarzyszyły, zadawali pytania, które dotyczyły obecności aniołów w wierszach, źródeł natchnienia, inspiracji oraz planów na przyszłość. Wśród nich byli: emerytowana dyrektorka WiMBP w Rzeszowie Barbara Chmura, prezes ZLP Oddział w Rzeszowie Małgorzata Żurecka, prezes Mieleckiego Towarzystwa Literackiego Zbigniew Michalski, honorowy członek ZLP Oddziału w Rzeszowie Dominik Ćwik oraz poetka Zofia Migała z Sędziszowa Małopolskiego.

Na zakończenie poetka wyraziła podziękowania za ogrom ciepłych słów, którymi obdarowali ją zebrani goście i nie kryła wzruszenia. Warto przytoczyć wiersz „spotkanie z aniołem” z najnowszego tomiku autorki „Wyjście”, który ukazuje jej zamiłowanie do aniołów w życiu codziennym:

spotkanie z aniołem

napij się ze mną mój aniele
za ten dzień i całą resztę która pozostała
za pomyloną drogę i niezapłacony mandat
wypijmy za wiersze i natchnienie
zgubione na zakupach w pobliskim markecie

napij się ze mną mój stróżu
wiem że Bóg ci dał pomocnika
bo ciężko mnie upilnować
wśród mych pokrętnych dróg

wypijmy za tę wdzięczność którą noszę w plecaku
żebym jej nie zgubiła śpiesząc się do apteki
mam szczęście że nie jestem sama ani chwili
nalej mi proszę na jutro szklankę świeżej wiary


KH


Fotorelacja - Andrzej Hudy

 

 

Wydarzenia kulturalne


Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” dla Izabeli Zubko

02.02.2023 r. w siedzibie Warszawskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury przy ul. Emilii Plater 47, z rąk prof. Pawła Soroki – przewodniczącego Rady Krajowej RSTK i redaktora naczelnego czasopisma „Własnym Głosem” oraz Jerzego Burskiego – wiceprzewodniczącego WSTK, nasza koleżanka Izabela Zubko otrzymałam Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Medal ten został nadany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego.

Serdecznie gratulujemy!Fotorelacja


 

Wydarzenia kulturalne


Relacja z promocji almanachu Zbudowaliśmy dom ze słów


        

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli odbyło się spotkanie twórców ze Związku Literatów Polskich Oddziału w Rzeszowie, związanych z naszym, stalowowolskim środowiskiem literackim. Okazją do spotkania była prezentacja almanachu wydanego z okazji jubileuszu 55-lecia Oddziału - "Zbudowaliśmy dom ze słów".

W almanachu „Zbudowaliśmy dom ze słów”, znalazły się utwory 41. członków Oddziału ZLP w Rzeszowie. Wydany został przez krośnieńskie Wydawnictwo AGAZAH Agata Zahuta, przygotowany w znacznej mierze przez wiceprezesów Oddziału – Marka Petrykowskiego i Ryszarda Mścisza, z piękną okładką zaprojektowaną przez Jakuba Niedzielę, to prezentacja twórcza, która pozwoliła pokazać cząstkę tego, co stanowi o dorobku poszczególnych twórców i zarazem rzeszowskiego Oddziału ZLP, w którym są zrzeszeni – potwierdzają stalowowolscy literaci.

Sylwetki, oraz wybrana twórczość 8 z nich została umieszczona we wspomnianej publikacji. To Anatol Diaczyński, Ryszard Jaśkowski, Krzysztof Kwasiżur, Agata Linek – Jaroszak, Ryszard Mścisz, Mirosław Osowski, Bogdan Stangrodzki i Małgorzata Żurecka.

– Trudno dokonać jakiejś pełniejszej oceny dorobku twórczego tylu autorów, zaprezentowana w almanachu „Zbudowaliśmy dom ze słów” próbka ich bogatych dokonań – jakkolwiek często reprezentatywna – takiej możliwości nie daje – pisze we wstępie do zbioru Ryszard Mścisz, który próby oceny jednak dokonuje. Podczas spotkania Mścisz zaprezentował życiorysy stalowowolskich literatów, których twórczość znalazła się w almanachu. Przewodnicząca rzeszowskiego oddziału ZLP Małgorzata Żurecka przedstawiła rys historyczny rzeszowskiego związku, zaś sami twórcy czytali swoje utwory.

W części muzycznej pokazały swoje umiejętności utalentowane uczennice Państwowej Szkoły Muzycznej w Stalowej Woli: Alicja Wąsik, Magdalena Kak oraz Alicja Wermińska, które przygotowała Małgorzata Chojnacka. Zgromadzona w Miejskiej Bibliotece Publicznej usłyszała utwory Dimitra Szostakowicza.(R)


Fotorelacja - MBP Stalowa Wola

 

 

Wydarzenia kulturalne


Promocja almanachu Zbudowaliśmy dom ze słów


        

Zaproszenie na promocję almanachu Zbudowaliśmy dom ze słów połączone ze spotkaniem z Twórcami rzeszowskiego Oddziału ZLP.
Spotkanie odbędzie się 23 lutego 2023 r. o godz. 18:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli, ul. ks. J. Popiełuszki 10 (II piętro).

Szczegóły na plakacie. 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia kulturalne


Nagroda KSIĄŻKA ROKU przyznana

Na posiedzeniu w dniu 07.02.2023 r., zarząd Oddziału ZLP w Rzeszowie, nagrodził tytułem KSIĄŻKA ROKU 2022 następujące książki autorstwa członków Oddziału:

1. Maria Stefanik , tomik poetycki pt. “ŚWIATŁO Z ZIEMI” – kategoria: poezja

2. Krzysztof Kwasiżur, powieść pt. “RENTGEN” – kategoria: proza

3. Włodzimierz Gąsiewski, zbiór wspomnień, esejów, wierszy dramatycznych i wywiadów pt. “ moje OKRUCHY KANTORA” – kategoria: inne gatunki literackie(R) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia kulturalne


Rzeszowskie Czwartki Literackie – Katarzyna Hudy        

Zaproszenie na Rzeszowskie Czwartki Literackie – w roli głównej Katarzyna Hudy.
Spotkanie odbędzie się 16 lutego 2023 r. o godz. 17:00, ul. Sokoła 13 w Rzeszowie.

Szczegóły na plakacie. 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia kulturalne


Opłatek Literacki Oddziału ZLP w Rzeszowie

Z opłatkiem w rok 2023

Opłatkowe spotkanie rzeszowskiego Oddziału ZLP po raz kolejny odbyło się w gościnnych progach Osiedlowego Domu Kultury „Karton” na rzeszowskiej Baranówce. Członków Oddziału i wszystkich gości serdecznie ugościł kierownik „Kartonu” Józef Tadla, a przygotowała tę uroczystość pani prezes Małgorzata Żurecka przy wydatnej pomocy wiceprezesa Marka Petrykowskiego (prowadzącego całość) oraz pani skarbnik Marii Stefanik.

Nad sakralnym wymiarem uroczystości miał pieczę ksiądz Roman Jagiełło – proboszcz parafii Kościoła Polskokatolickiego w Łękach Dukielskich, który poświęcił opłatki oraz wprowadził wszystkich w istotę tego chrześcijańskiego wydarzenia i tradycji. Można powiedzieć, że w tworzeniu nastroju wigilijnego wspomagał go duet młodych wykonawców: wokalistka Dominika Syrek i akompaniator, muzyk Michał Szmyd. Współpracujący z Oddziałem muzycy, którzy po raz kolejny uświetnili organizowaną przezeń uroczystość – tym razem wykonali kilka kolęd i piosenek świątecznych.

Serdeczne powitanie i życzenia prezes Oddziału ZLP Małgorzaty Żureckiej zainaugurowały ten opłatkowy dzień, natomiast piękne słowa wprowadzenia do uroczystości i poświęcenie opłatków przez księdza Romana Jagiełło były początkiem dzielenia się opłatkiem i miłymi słowami przez wszystkich obecnych. Zjawiło się na opłatku Oddziału ZLP sporo osób, także twórców, którzy rzadko się pojawiali lub mieli dłuższą przerwę w obecności. Bardzo pięknie przywitała się z wszystkimi Dorota Kwoka, która wróciła z oddziału kieleckiego ZLP, wróciła do zdrowia serdecznie przyjęta Zdzisława Górska, pojawił się także dawno nie widziany Mariusz Marczyk. Księdzu Romanowi towarzyszyła żona, z mężami przybyły między innymi Maria Stefanik, Zdzisława Górska, Katarzyna Hudy i Agata Linek-Jaroszak.

Prowadzący uroczystość Marek Petrykowski zapraszał kolejne osoby na scenę, posługując się częściowo układem alfabetycznym, częściowo zaś porzucając go, by zapraszać osoby spoza Oddziału ZLP w Rzeszowie, które zechciały odpowiedzieć na zaproszenie. Były nimi między innymi prezes Stowarzyszenia Literackiego „Witryna” w Stalowej Woli – Elżbieta Ferlejko, prezes RSTK w Rzeszowie – Jadwiga Buczak i bardzo aktywna, znana w regionie poetka Małgorzata Szepelak. Po raz kolejny zjawił się na uroczystości organizowanej przez ZLP lubiany i ceniony Ryszard Zatorski z miesięcznika „Nasz Dom Rzeszów”.

Wychodzący na cenę twórcy prezentowali utwory w klimacie wigilijno-bożonarodzeniowym, bliskie autorom bądź składali piękne życzenia – czasem lakoniczne, czasem wzbogacone dłuższymi mowami (jak w przypadku Mariusza Marczyka). Piękne słowa, bogato zastawione stoły, wdzięczne akcenty muzyczne w wykonaniu Dominiki Syrek i Michała Szmyda, nader miła atmosfera bliskości oraz lubianego miejsca („Karton” i Józef Tadla mają „to coś”) – wszystko to sprawiało, że styczniowe południe było niczym wigilijny wieczór, a pokój i radość gościły w sercach i duszach wszystkich uczestników uroczystości.RM


Fotorelacja ze spotkania - Wacław Turek

 

 

Wydarzenia kulturalne


Relacja ze spotkania z Jerzym Nawrockim

19 stycznia 2023 roku w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie w czwartkowy wieczór odbyło się spotkanie autorskie Jerzego Stefana Nawrockiego - pisarza, dziennikarza, a przy tym zasłużonego działacza w szerzeniu i promocji literatury i słowa pisanego.
Laureat wielu prestiżowych nagród ogólnopolskich. Należy do rzeszowskiego oddziału Związku Literatów Polskich oraz Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Rzeszowie. Były wceprezes odrodzonego Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy „Gwoźnica” w Rzeszowie. Dwukrotnie wyróżniony nagrodami Wydziału Kultury Urzędu Wojewódzkiego oraz uhonorowany odznaką „Zasłużony dla Województwa Rzeszowskiego”. Laureat Nagrody Miasta Rzeszowa w dziedzinie literatury, Nagrody Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz honorowej odznaki Zasłużony dla Kultury Polskiej nadanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 24 lat pracuje w Domu Kultury „Karton” RSM, jego działalność adresowana jest dla dorosłych, młodzieży i dzieci. Zajmuje się malarstwem i grafiką.

Gości wydarzenia przywitała Bożena Janda – dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie. Nad całością spotkania czuwał Marek Petrykowski - poeta, wiceprezes zarządu oddziału rzeszowskiego ZLP. Fragmenty prozy Jerzego Nawrockiego na podstawie książek: „Ten tętent karych koni - CIENIE”, „Śwetaketu” oraz „Ścieżka do wieczności …Postscriptum” zaprezentowała Małgorzata Szepelak, poetka, należąca do RSTK w Rzeszowie. O oprawę muzyczną zadbał Józef Tadla, kierownik rzeszowskiego Domu Kultury „Karton”. Zaprezentowane zostały piosenki związane z Bieszczadami, które tematycznie i sentymentalnie związane były z życiem i twórczością Jerzego Stefana Nawrockiego.

Spotkanie przebiegło w wyjątkowej atmosferze. Józef Tadla oraz Marek Petrykowski w spontanicznej rozmowie podzielili się z uczestnikami spotkania swoimi przeżyciami i wspomnieniami związanymi z bohaterem spotkania. Jerzy Nawrocki przekazał cenną wiedzę o powojennym Rzeszowie.

Imprezę uświetnili swoją obecnością twórcy wywodzący się z lokalnych środowisk literackich - Związek Literatów Polskich, Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury, Klub Literacki przy Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie. Podczas spotkania Marta Świderska-Pelinko z Wydawnictwa Abilion podzieliła się opinią o ostatnich książkach Jerzego Nawrockiego. Podkreślała ich wyjątkową tematykę, uniwersalny przekaz; zapewniła, że doskonale sprawdzą się w przyszłości. Na potwierdzenie tych słów, ewentualnie wysnucie własnych wniosków niech posłuży poniższy cytat:
„To ty? Znowu milczałaś cały czas. Musiałam, aż wyczerpie się w tobie ta dzika furia istnienia: wypisz-wymaluj jak Tamci. Bo ty pragniesz za wiele. Chcesz, aby wróg ci pomagał. Chcesz, aby konkurent ustąpił. Żeby zrezygnował z przewagi, chociaż tobie brak muskułów. Słusznie powiedział ci Rozum: jesteś zaiste idiotą, gdy wielkie burze ruszają. Co wielkie - upadnie. Co małe - jak to ogłoszono kiedyś - w wielkie wyrośnie, co wielkie - w proch się rozsypie, albowiem wszystko to jest niczym, chwilą zaledwie. Mgnieniem malusieńkiego oczka pośród miliardów oczu wszechświata. Wzruszeniem paluszka entropii, a ty szukasz odpowiedzi w złym miejscu: na zewnątrz.
A gdzie niby mam szukać?
W człowieku. W człowieku. W jednostce. Na zewnątrz jest jeno skutek. Zło, dobro, egoizm, altruizm są tylko objawem tego, co żyje we wnętrzu każdego i co przeważyło w jednostce. To tutaj jest pole bitwy, a zło jest dzisiaj w ataku. Zło w tamtych. Zło w tobie również. To z wami Bóg musi walczyć.
Sądzę, że to samoobrona.”

fragment książki „Śwetaketu”, 2016


Małgorzata Szepelak


Fotorelacja - Ewelina Łopuszańska

 

 

Wydarzenia kulturalne


Rzeszowskie Czwartki Literackie – Jerzy Nawrocki        

Zaproszenie na Rzeszowskie Czwartki Literackie – w roli głównej Jerzy Nawrocki.
Spotkanie odbędzie się 19 stycznia 2023 r. o godz. 17:00, ul. Sokoła 13 w Rzeszowie.

Szczegóły na plakacie. 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia kulturalne
 

Związek Literatów Polskich