Wydarzenia kulturalne

Rzeszów

Preambuła statutu ZLP


Związek Literatów Polskich jest zawodową organizacją pisarzy. Jego członkowie, w swojej twórczości i działalności, nawiązują do humanitarnych tradycji myśli ogólnoludzkiej, które w kulturze polskiej zawsze były zespolone z troską o dobro kraju i narodu. Kontynuacja tych tradycji oraz wszechstronny rozwój współczesnej literatury polskiej stanowią przedmiot starań i pracy wszystkich członków i władz Związku Literatów Polskich.Związek Literatów Polskich

Menu


Wydarzenia kulturalne 2023


Kolejny „Opłatek podkarpackich literatów”


20 stycznia 2024 roku, w Osiedlowym Domu Kultury „Tysiąclecia” RSM na spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez Związek Literatów Polskich Oddział w Rzeszowie spotkali się literaci z całego Województwa Podkarpackiego, zrzeszeni zarówno w ZLP, jak i wielu innych organizacjach twórczych.

Wraz z licznie zebranymi członkami ZLP uroczystość opłatkową świętowali poeci i prozaicy z Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Rzeszowie, Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Przemyślu, Mieleckiego Towarzystwa Literackiego im. Marii Błażków, Mieleckiej Grupy Literackiej „Słowo” i Grupy Twórczej „Inspiratio” z Łańcuta.
Obecni byli także zaproszeni goście: Dyrektor Osiedlowego Domu Kultury Karton pan Józef Tadla, Dyrektor Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Głogowie Małopolskim dr Robert Borkowski, Dyrektor Brzozowskiego Uniwersytetu Ludowego Adam Pobidyński oraz Redaktor Stanisław Rusznica z Echa Rzeszowa.

Po życzeniach opłatkowych nastąpiło czytanie okolicznościowych, świątecznych wierszy, a także fragmentów prozy. Prezentujący swoją twórczość literaci przedstawili zebranym cały wachlarz możliwości twórczych, stylów i tematyki, która chociaż nawiązująca do Bożego Narodzenia, reprezentowała tyle widzeń świata i poezji, ile było występujących twórców.

Uroczystość opłatkową uświetniali swoją piękną muzyką panowie Wiktor Bochenek – pianino i Robert Uchwat z córką – śpiew. Wystąpił także z dwoma piosenkami młody, utalentowany wokalista Eryk Chudzik.

Całość uroczystości, w imieniu Zarządu ZLP Oddziału w Rzeszowie, prowadzili wiceprzewodniczący: Teresa Paryna i Andrzej Talarek.

Spotkanie upływało w radosnej atmosferze przy śpiewaniu naszych polskich, powszechnie znanych kolęd.

Andrzej Talarek


Fotorelacja - L. Stefanik

 

 

Wydarzenia kulturalne


SPOTKANIE LITERACKIE


Obecny rok działalności literackiej, rzeszowski Oddział rozpoczął styczniowym spotkaniem autorskich prezentacji własnej twórczości. Spotkanie odbyło się w sali klubowej ODK „Tysiąclecie” w Rzeszowie. W sali zgromadzili się twórcy różnych grup literackich z Podkarpacia. Oddział ZLP w Rzeszowie posiada od 21 października ubiegłego roku nowe władze. Nowy Zarząd działa w składzie: Mirosław Welz – prezes, Teresa Paryna i Andrzej Talarek – wiceprezesi, Józef Bilski – sekretarz, Maria Stefanik - skarbnik. Oni też prowadzili to spotkanie. Kończący się okres świąteczny sprzyjał jeszcze dzieleniem się opłatkiem, śpiewaniem kolęd i pastorałek. Robert Uchwat wraz z własną córką przy akompaniamencie Wiktora Bochenka wprowadzili uczestników spotkania kilkoma piosenkami w świąteczną atmosferę. Dołączył do nich też z wykonaniem wokalnym dwóch pastorałek Eryk Chudzik. Niektórzy występujący w swojej prezentacji wierszy skorzystali z zamieszczonego w Internecie najnowszego opracowania Mieczysława A. Łypa pt. „Pod Gwiazdą Betlejemską – Wiersze na Wigilię”. Są tam wiersze: Skarb wigilijnej nocy, Czas wielkich nadziei, Na ścieżkach pielgrzymów, Pod Gwiazdą Betlejemską, Bieszczadzka pastorałka, W grudniową noc. Ważnym materiałem pomocniczym okazało się też ostatnie siódme wydanie przez środowisko mieleckie rocznika „Dygresje”. Rocznik ten na spotkaniu zaprezentował Stefan Żarów związany ze środowiskiem literackim w Mielcu. Stefan Żarów czuł się reprezentantem szerokiego spektrum środowisk twórczych Podkarpacia. A, w ogóle to w spotkaniu uczestniczyły różne grupy twórcze z naszego regionu, między innymi: Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury z Rzeszowa i Przemyśla, Grupa Literacka „Witryna” ze Stalowej Woli, Grupa Literacka „Słowo” z Mielca, Grupa Literacka „Inspiracio” z Centrum Kultury w Łańcucie oraz inne. Przedstawiciele tych grup prezentowali bardzo ciekawe i różne formy literackie. Warto wymienić choćby kilka nazwisk z tych środowisk, które wzięły aktywny udział: Adam Decowski, Edward Bolec, Ewelina Łopuszańska, Jerzy Nawrocki, Zdzisława Górska, Robert Borkowski, Barbara Śnieżek, Dorota Kwoka, Halina Kurek, Maria Brzoza, Zbigniew Michalski.

To wspaniałe spotkanie odbyło się przy znacznej pomocy wielu obecnych osób: Krystyny Rogozińskiej, Ewy Pazdan, Bogusława Saka, Danuty Wojnar-Płaza. Spotkanie zakończono wigilijnym poczęstunkiem oraz kolędą Wśród nocnej ciszy.

Stanisław Rusznica


 

 

Wydarzenia kulturalne


Zaproszenie na Opłatek Literacki.


         

Wydarzenia kulturalne


Spotkanie autorskie Teresy Paryny


Śladami twórczości Teresy Paryny

W piątkowy wieczór, 17 listopada br., w Przemyskiej Bibliotece Publicznej miało miejsce spotkanie autorskie Teresy Paryny. Kiedy za oknem o szyby deszcz dzwonił, deszcz dzwonił jesienny, przemyska artystka swoimi obrazami, wierszami i miniaturami prozatorskimi wprowadziła wiosnę z krzykiem forsycji, bielą tarniny i słodkim zapachem fiołków na kobiercu zawilców. Zanim walory barw i moc bodźców pobudziły zmysły, a dobiegające impulsy, dobroczynnie wpłynęły na nastrój i stan ducha, uczestników wieczoru przywitała, pełniąca funkcję gospodarza, Agata Pilawa. Następnie Mieczysław Szabaga, prezes RSTK w Przemyślu, przybliżył publiczności biogram tej utytułowanej konkursowo artystki, jej działalność, osiągnięcia, wyróżnienia i nagrody. Z kolei dr Bernardyna Banaś, podążając śladami twórczości Teresy Paryny odsłoniła piękno, tajemnice i paradygmaty jej poezji. Wielbiciele twórczości przemyskiej poetki usłyszeli wiele tekstów w autorskiej interpretacji głosowej oraz w muzycznej aranżacji Małgorzaty i Witolda Stankiewiczów.

W ten listopadowy wieczór szczególnie wybrzmiały wiersze z czterech, spośród dwudziestu dwu opublikowanych zbiorów poetyckich. Rozpoczynając od rozważań Przy porannej kawie, czytelnicy mogli poznać pełne zachwytu wyznania do ukochanego miasta, zapisane poezją barw. Urzekającą wedutę naszkicowaną sercem. Zresztą poetka znana jest z miłości do Przemyśla i tych miejsc, które go tworzą. Świetna obserwatorka ocaliła w pamięci mijający czas, niepowtarzalny, zmieniający się pejzaż miasta i meandry życia jego mieszkańców. Nakreślony słowem portret Przemyśla w poszczególnych porach roku, obejmuje całą przestrzeń z różnorodnością stworzeń i dźwięków. Poetka lirykami upowszechnia wiedzę o naszym grodzie i promuje jego walory pięknymi strofami. W tych niezwykłych i oryginalnych wierszach, chyba każdy mógł odnaleźć własne myśli, pragnienia, refleksje, a przede wszystkim, głęboki związek emocjonalny, tę silną więź z naszą małą ojczyzną. Ponadto, poetka subtelnie odmalowała odcienie uczuć, doznawanych pod wpływem miłości, samotności, upływu czasu, retrospekcji. Wspomnienia i trwałość pamięci zdają się być wszechobecne w jej wierszach, chociaż są piękne, to jednak implikują naszą przemijalność.

Po „porannej kawie” przyszedł czas na oryginalną liryczną Rozmowę z rzeką - świadkiem zmieniającej się historii oraz ludzkiego losu, wpisanego w genetykę przemyskiej ziemi. Czytelnicy ulegając poetyckiemu urokowi Sanu obserwowali jego mroczne kręgi, porywy, zawirowania, wsłuchiwali się w jego szum oraz mowę srebrnych ust. Podziwiali panoramę Przemyśla z jego charakterystyczną wizytówką cichą, senną, modrooką, wierną rzeką. Płynąc z jej nurtem kontemplowali miejsca, które pięknymi tradycjami wpisały się w dzieje nadsańskiego grodu, ale i te zapomniane. Metaforyczne obrazy odsłaniały wyjątkową scenerię miasta, sekrety zaułków, klimat ulic, placów, kamienic, willi arystokratek, ukazując jak w zwierciadle zmieniającą się rzeczywistość ekonomiczną, kulturową i intelektualną. Zachwycające spektakle świata flory, jej różnorodność, wyjątkowe bogactwo gatunkowe, kształty i kolory zdradzały niezwykłą wrażliwość oraz uczuciowość autorki. Niemal można było poczuć jak rośliny emanują unikatowymi i specyficznymi właściwościami, magnetyzują pięknem i zapachem. Malowniczo przedstawione aleje drzew, krzewów oraz kwiatów w amfiteatralnie położonych dzielnicach miasta, przecięte wstęgą ukwieconych łąk nad Sanem to próba uwrażliwienia czytelnika na piękno opisywanych zjawisk. Dla nas, mieszkańców Przemyśla, ma to szczególne znaczenie, daje poczucie dumy, w jak bogatej, urokliwej i niepowtarzalnej przestrzeni żyjemy, aż chciałoby się sparafrazować, swoje znamy... i chwalimy.

Poetka zdawała się przypominać prastarą symbolikę, według której w urodzie i strukturze roślinności odbija się piękno i doskonałość świata, a zarazem w jej nietrwałości – przemijalność wszystkiego – co ziemskie. Jak mówi jeden z jej liryków, takie jest prawo natury – za cud istnienia/ płaci się unicestwieniem… I tak z prądem rzeki czytelnicy znaleźli się W galerii zdarzeń, a poetka niczym kustosz oprowadzała po swoim skarbcu, by w poetyckich obrazach ukazać mechanizmy rządzące naszym życiem, odsłaniając jednocześnie pełną paletę uczuć i wrażeń, jakich doświadcza człowiek każdego dnia. Intrygujący pomysł jak samo życie. Kreatorka słowa, swoimi wierszami prowadziła z odbiorcą nieustanny dialog o fenomenie ludzkiego życia, a zarazem o jego trudach. Wyrażając niepokoje i kojąc zwątpienia, umacniała dążenia, wskazywała na sens zwykłych działań, podejmowanych każdego dnia. Podkreślając, jak ważna dla człowieka jest zdolność do samooceny, refleksji nad sobą, umiejętność słuchania głosu serca i sumienia.

Nie sposób nie dostrzec, jak istotne miejsce W galerii zdarzeń zajmują wiersze utrwalające pamięć poetów, świętych i błogosławionych, ale także te podejmujące tematy trudne i bolesne: Katyń, Sybir, Wołyń, agresja na Ukrainę. Wiersze te stanowiły niejako pomost łączący tematycznie zbiór z literacką opowieścią o Kresowym świecie roztrzaskanym przez drugą wojnę światową oraz układy polityczne po jej zakończeniu. W Roztrzaskanym lustrze poetka podjęła próbę zebrania odłamków, odprysków i skrawków zniszczonego świata Kresów, by je złożyć i skleić. Starannie dobierając słowa i poetyckie obrazy, oddała głębię ludzkiego dramatu i ogrom cierpienia. Zaznaczając zarazem, iż słowa jakkolwiek posiadają ogromną moc, są często bezradne, nazbyt ciasne, by wyrazić głębię uczuć, a już na pewno wymiar ludzkiego bólu, lęku i krzywdy. Dwugodzinne spotkanie z poezją Teresy Paryny minęło jak Zapałki trzask, wciągając czytelników i nie pozostawiając ich obojętnymi. Konkludując, trzeba przyznać, że wiersze przemyskiej poetki fascynują i wywołują silne wrażenie, a także sprzyjają obłaskawianiu spokoju i przywłaszczaniu czułego dotyku chwili.

Dr Bernardyna Banaś


Fotorelacja

 

 

Wydarzenia kulturalne


Relacja ze spotkania autorskiego Marii Stefanik


Galicyjski szlak Marii Konopnickiej

W dniu 17 listopada 2023 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jedliczu odbył się wieczór literacki Marii Stefanik, promujący najnowszą publikację: „Galicyjski szlak Marii Konopnickiej”, dziewiątą w zbiorze żarnowieckiej poetki.
Wydana w 120. rocznicę przybycia Konopnickiej do Żarnowca, opisuje miejsca historycznie związane z jej podróżą po Galicji: Szczawnicę, Kraków, Suchą, Zakopane, Wołyń, Lwów, Żarnowiec, jak również wrażenia ze zwiedzanych miejscowości. Zawiera dawne i obecne fotografie z wędrownego szlaku.

Spotkanie prowadził dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Zygmunt Jerzyk, wybrane fragmenty rozdziałów opisane w formie opowiadań, uzupełnione wierszami przedstawili młodzi artyści: Zuzanna Florczak i Szymon Bril, z oprawą muzyczną Adriany Waszeciak. Uzupełnieniem wieczoru była wystawa tematyczna fotografii wykonana przez męża Leszka Stefanika i Tomasza Wajdę, właściciela Agencji Wydawniczej „Graffia” w Krośnie.

W nastroju minionej epoki jak i obecnie, przedstawiony został Żarnowiec z darem narodowym dla Poetki, który kontynuuje patriotyczne i edukacyjne dzieje w funkcjonującym od 1960 r. Muzeum Marii Konopnickiej. Od licznie zgromadzonych gości popłynęły serdeczne gratulacje i życzenia dalszej twórczości.

Leszek Stefanik


Fotorelacja - L. Stefanik

 

 

Wydarzenia kulturalne


Zaduszki Literackie ZLP i RSTK 2023 w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie


Zaduszki Literackie
Wspomnienie Twórców Kultury, którzy odeszli


Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie zorganizował w dniu 15 listopada br. w znanym Klubie "Turkus" Zaduszki Literackie, w których wystąpili członkowie Związku Literatów Polskich Oddział w Rzeszowie i zaprzyjaźnieni poeci z Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Rzeszowie. Zebranych powitały: przedstawicielka dyrekcji WDK, Edyta Gazda-Łuksa i opiekunka Klubu "Turkus", Danuta Pado, organizatorka wielu nastrojowych wieczorów poetyckich, niezwykle przyjazna poetom.

Listopad to miesiąc refleksyjny i wspomnieniowy, Wspominaliśmy w wierszach i osobistych wrażeniach poetów i pisarzy, którzy odeszli za nieboskłon wiecznej kultury słowa i muzyki.

Wieczór prowadził obecny prezes ZLP w Rzeszowie, Mirosław Welc, cytując z pamięci klasyków poezji polskiej, w tym wiersz W. Broniewskiego. Wierszem wspominali swoje przyjaźnie poetyckie członkowie ZLP: Mirosław Welc, Mieczysław A. Łyp, Teresa Paryna, Zdzisława Górska, Jerzy Nawrocki, Maria Stefanik, Maria Łukaszewska, Dorota Kwoka, Andrzej Talarek, Stefan Żarów, Tadeusz Masłyk. Czytaliśmy wiersze poświęcone; Annie Mirosławie Nowak, Bronisławie Betlej, Zbigniewowi Domino, Stanisławie Kopiec, Ryszardowi Kulmanowi, Julianowi Przybosiowi. Wspominano Ludmiłę Pietruszkową, Bronisława Dryję, Reginę Schonborn, Mieczysława Mularskiego. Część wieczoru Mieczysław Łyp poświęcił poecie z Radomska, Edwardowi Zymanowi /1943 - 2021/, który jako emigrant zmarł w Toronto. Nastrój wieczoru tworzyły wiersze pamięci o poetach, pisarzach, a także oddanych muzyce i pieśni: Józefowi Kawałkowi i Stanisławowi Kiełbowiczowi z RSTK, którzy współpracowali chętnie z ZLP.

Prezes RSTK w Rzeszowie, Ewelina Łopuszańska, prowadziła drugą część spotkania. Członkowie RSTK wspominali swoich znajomych twórców i kolegów, którzy odeszli. Wieczorowi towarzyszyła muzyka poważna. Monika Sobolewska na wiolonczeli wykreowała niezapomniane klimaty zadumy i refleksji.

Wieczory Zaduszkowo -Wspomnieniowe pozwalają przywołać pamięć o twórcach, Ich osiągnięciach i niekiedy o Ich życiu. My - jeszcze obecni - mamy obowiązek pamiętać o Nich i kontynuować drogę twórczą, wzbogacając język polski, nawiązując głębokie przyjaźnie poetyckie, ciesząc się sukcesami przyjaciół.

Zdzisława Górska


Fotorelacja - L. Stefanik

 

 

Wydarzenia kulturalne


Wieczornica "Pamięć i wiara", 13 listopada 2023, Muzeum Archidiecezjalne w Przemyślu.


6 listopada br. – z inicjatywy Teresy Paryny i według jej scenariusza – zorganizowany został w Muzeum Archidiecezjalnym w Przemyślu wieczór poetycko – muzyczny „Pamięć i wiara”.

Wieczornica, której towarzyszyły oczywiście biało-czerwone barwy, miała na celu upamiętnienie 105. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę i składała się z tekstów poetyckich autorstwa przemyskiej poetki. Wydarzenie zgromadziło wielu mieszkańców miasta i było wstępem do celebrowania Narodowego Święta Niepodległości.

Spotkanie otworzył ks. Marek Wojnarowski, następnie dr Bernardyna Banaś w swoim wystąpieniu przybliżyła historię święta, jego znacznie i symbolikę. Wskazała również na wiersze T. Paryny jako hołd złożony tym, którzy nie wahali się dar swojego życia złożyć na ołtarzu Ojczyzny, podkreślając, że twórczyni jawi się jako strażniczka pamięci historycznej i odwołując się do przeszłości, poetycko ją przetwarza, oddając emocje i wywołując je. Następnie wybrane wiersze poetki można było usłyszeć w jej autorskim wykonaniu, zostały także zaprezentowane przez Bernardynę Banaś, Dorotę Bijan i uczniów Zespołu Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu. Oprawę muzyczną przygotowali: Małgorzata Stankiewicz, Franciszek Łamasz i Jerzy Markowicz. Wiele emocji i wzruszeń dostarczył Janek Rusiecki, który spontanicznie zaprezentował wiersz „Ziemia rodzinna”, za co został nagrodzony gromkimi brawami.

KiB (Powyższy tekst ukazał się w „Życiu Podkarpackim” Nr46(2894) z 15.11.2023 r.)


Fotorelacja - Marian Boczar

 

 

Wydarzenia kulturalne


Stefan Żarów w audycji "Kiedy nadchodzi jesień...", 13 listopada 2023, Polskie Radio Rzeszów
Stefan Żarów "Kiedy nadchodzi jesień"


 

 

Wydarzenia kulturalne


Ukazanie się podwójnego numeru „Krajobrazów” 2022 - 2023
Literackie Wydarzenie Roku 2023


20.09.2023 r.
ODK „Tysiąclecia w Rzeszowie

Gratulacje od Zdzisławy Górskiej:

Dzień dobry!
Piękne i rozległe tematycznie są „Krajobrazy”, sztuka, kolor i słowo, poza tym ludzie z bliska, twórcy wielu profesji i pasji. Gratulacje! Jeżeli wyjdę z okrutnej prozy życia, która mnie zupełnie zniewala i z tarapatów zdrowotnych, napisze coś na adres mailowy. Podziwiam wysiłek twórczy autora „Krajobrazów”.

Szanowny Pan Mieczysław A. Łyp

„KRAJOBRAZY”
Numer jubileuszowy 1993 - 2023

Co roku niestrudzony animator kultury wysokiej, poeta, krytyk literacki, fotograf i znawca malarstwa Mieczysław Arkadiusz Łyp opracowuje skrzętnie i wydaje zawsze kolorowe roczniki wydarzeń literackich, spotkań poetów i pisarzy, promocji książek członków ZLP Oddziału rzeszowskiego. KRAJOBRAZY przy okazji promują poezję, malarstwo, fotografię artystyczną i recenzje poezji i prozy. W recenzjach prym wiedzie dr Hanna Krupińska -Lyp, której delikatność pióra i głębokie znawstwo poezji pozwala czytelnikom nie tylko poznać nowe strofy poezji, ale i zachwycić się doskonałą polszczyzną, opisem wierszy i bliżej poznać autora. Numer jubileuszowy „KRAJOBRAZÓW” to promocja osób i twórczości różnych rodzajów sztuki: poezji, prozy, reportaży, wspomnień, faktów i przede wszystkim malarstwa, fotografii przepełnionych kolorem. Zdarza się sepia, czerń i biel, jak przy zachwycie nad nowymi wieżowcami Rzeszowa, których architektura fascynuje autora zdjęć. Te oryginalne budowle pną się ku niebu i zachwycają konstrukcją i kształtem wiele osób. Przy okazji mamy dokumentację fotograficzną tych budowli, które już wchodzą w krajobraz Rzeszowa i do historii miasta, w dodatku uwiecznione wierszem.

Autor zamieszcza portrety niektórych członków ZLP, wymieniając życzliwie wszystkich, lub ich ostatnie utwory. Mamy doskonały i szeroki przekrój twórczości członków rzeszowskiego ZLP i zaproszonych gości. Na osobną uwagę zasługują reprodukcje obrazów rzeszowskich twórców współczesnych, kiedy poznajemy ich twórczość w kolorach. To jest ogromne przybliżenie twórczości malarskiej nam, czytelnikom i miłośnikom tej sztuki. Są obrazy Leszka Kuchniaka, Cezarego Kotowicza i równie dynamiczne obrazy Anity Rotter-Pucz, subtelne Franciszka Frączka, Janiny Ożóg - Czarnowskiej i wielu innych równie wspaniałych twórców. Autor nie stroni od twórczości ludowej, promując rzeźbę i zespoły.

Osobny rozdział to obrazy i fotografie, a także twórcy z Radomska, rodzinnego miasta autora. M. A. Łyp związany uczuciowo z miejscem dzieciństwa i dorastania wraca do stron rodzinnych i przybliża nam atmosferę i ludzi z Radomska. Jest dużo rozpraw o twórczości i osobie Juliana Przybosia i współczesnego poety Józefa Barana. Duży wybór wierszy Mieczysława Łypa, dobrych recenzji o jego twórczości, a także wielu fotografii barwnych jak świat. Lektura na dłuższe wieczory i do przemyśleń i obejrzenia otaczającego nas piękna. "Bo piękno na to jest, by zachwycało/.../" To już słowa samego C. K. Norwida.

Autorowi Krajobrazów M. A. Łypowi należy się niezmienne uznanie za włożoną pracę w komponowanie co roku bogatych w treść wydawnictw, za godziny i dni poświęcone, za promocję twórczości poetów i pisarzy, za pokazanie piękna świata w poezji, obrazach i utrwalenie w kolorach fotografii. Osobiście dziękuję.

Zdzisława Górska 20.09.2023

Wyrazy uznania dla merytorycznej, artystycznej i edytorskiej strony „Krajobrazów”:

Gratulacje od ludzi kultury i sztuki:
Od: dyr. Małgorzaty Borek, dra Tomasza Nowaka, fotografika Jacka Kaszyńskiego, Edmundy Bodanki, Zdzisławy Górskiej, dra Mieczysława Janowskiego, Haliny Kurek, Marii Stefanik, Urszuli Pantoły, Adama Decowskiego, mistrza cukierniczego Kazimierza Raka, dyr. Anny Heller.


Ukazanie się podwójnego numeru „Krajobrazów” 2022 - 2023
Literackie Wydarzenie Roku 2023

Wspaniała Promocja Jubileuszowego Wydania „Krajobrazów” 1993 – 2023 z udziałem b. prezydenta Rzeszowa, dr Mieczysława Janowskiego i prof. Wojciecha Furmana z UR.

- List gratulacyjny od Ewy Leniart, wojewody Podkarpacia

- Popisowy występ „Wesołych Kumoszek” z Budziwoja z programem piosenek ludowych z towarzyszeniem kapeli Wiesława Malca
- Mistrzowski koncert miniatur skrzypcowych Schuberta, Brahmsa i van Beethovena w wykonaniu Wiesława Malca
- Awangardowy spektakl współczesnej liryki polskiej. Czołówka poetów Oddziału ZLP w Rzeszowie i Szymon Halko z Grupy Twórczej „Inspiratio”.

Kolorowe Pegazy na scenę wprowadzali: w imieniu Mieczysława A. Łypa były prezydent miasta Rzeszowa, poseł i europoseł dr Mieczysław Janowski oraz Adam Decowski, Halina Kurek, Ryszard Mścisz, Teresa Paryna, Maria Stefanik, Andrzej Talarek, Stefan Żarów, w imieniu Szymona Halki – Urszula Pantoła.

Tort jubileuszowy z okazji 30 lat edycji „Krajobrazów” dzielili: Mieczysław A. Łyp oraz gospodynie ODK „Tysiąclecia”: kier. Halina Kostoń i przedstawicielka Rady Nadzorczej RSM, Krystyna Rogozińska.


Promocja „Krajobrazów” 2022 – 2023. 30 Jubileusz powstania pisma.

W dniu 20.09.2023 r. o godzinie 16:00 w gościnnym Osiedlowym Domu Kultury przy ul. J. Kochanowskiego w Rzeszowie odbyła się promocja nowego numeru rocznika „Krajobrazy”, wydanego przez Mieczysława A. Łypa – poetę, krytyka literackiego, fotografika, byłego prezesa Oddziału ZLP w Rzeszowie i redaktora naczelnego wymienionego wyżej wydawnictwa. Na treść „Krajobrazów” składają się materiały z dwu lat: 2022 i 2023, ponieważ jest to wydawnictwo jubileuszowe dla uczczenia trzydziestolecia zaistnienia jego pierwszego numeru.
To literackie pismo, niezmiernie ważne dla kultury regionu, wprost zachwyca zarówno bardzo obszerną i bogatą treścią merytoryczną, jak i niezwykle staranną szatą edytorską.

Należy naprawdę serdecznie pogratulować zarówno redaktorowi naczelnemu, jak i wszystkim, którzy przyczynili się do powstania pisma oraz tym, których twórczość znalazła się na jego stronach.

Mieczysław Łyp był także głównym organizatorem i inicjatorem uroczystej promocji, on też powitał zgromadzonych gości, w czym towarzyszyły mu: kierowniczka ODK „Tysiąclecie”, Halina Kostoń, która odczytała także skierowany do organizatorów i zebranych list gratulacyjny od Wojewody Podkarpacia Ewy Leniart. Wszystkich witała też prowadząca cały program Urszula Pantoła, prezeska Grupy Twórczej „Inspiratio”.

Następnie zgromadzonych na sali przywitała muzyka. Znakomity muzyk, Wiesław Malec wykonał koncert miniatur skrzypcowych Schuberta, Brahnsa i Beethovena. Pozostając w tej samej dziedzinie sztuki, ale zmieniając nastroje, zespół „Wesołe Kumoszki” z Budziwoja zaprezentował tradycyjne, rzeszowskie, ludowe piosenki, śpiewając z wielkim wdziękiem i polotem. Uczestnicy spotkania gorąco oklaskiwali artystów, którzy przyczynili się do podniesienia dobrego nastroju, zawsze towarzyszącego spotkaniu w ODK „Tysiąclecie”.

Przy okazji promocji i jubileuszu „Krajobrazów” mieliśmy zaszczyt gościć: dr. Mieczysława Janowskiego, żywo interesującego się kulturą i sztuką, byłego prezydenta miasta Rzeszowa, posła i europosła; Annę Heller, dyrektorkę Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Błażowej z mężem Jakubem, redaktorem „Kuriera Błażowskiego”; Małgorzatę Drewniak, sołtyskę Futomy, radną UM i Gminy; Krystynę Rogozińską, wiceprezeskę Rady Nadzorczej RSM; Marię Stefanik i członków Zarządu ZLP; Ryszarda Mścisza, wiceprezesa Oddziału ZLP w Rzeszowie; Wojciecha Furmana, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego, prezesa Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich; Edwarda Bolca, współtwórcę pisma „Prometej”, dziennikarza „Prometeja”, prozaika i byłego prezesa Rzeszowskiego Oddziału ZLP; Stanisława Rusznicę, byłego posła na sejm, dziennikarza, redaktora „Echa Rzeszowa”; Wiesława Malca, skrzypka, opiekuna i dyrygenta zespołu śpiewaczego „Wesołe Kumoszki” z Budziwoja; Jana Majczaka, artystę, malarza, organizatora ogólnopolskich plenerów.

Następny punkt programu stanowiły autorskie prezentacje poetyckie członków oddziału ZLP w Rzeszowie. Niezapomnianym przeżyciem było wysłuchanie znakomitych liryków w doskonałej interpretacji ich autorów i recytatorów.

Pierwszym prezentowanym wierszem był pełen artyzmu utwór Mieczysława Łypa Modlitwa o deszcz, wspaniale recytowany przez dr. Mieczysława Janowskiego. Następnie swój piękny autorski wiersz To co boli zaprezentował Adam Decowski, Halina Kurek przeczytała wiersz Dziewczynka z Kermeszu w Olchowcu, Ryszard Mścisz przedstawił swój wiersz Sen, następnie podziwialiśmy utwory Marii Stefanik W drodze i Andrzeja Talarka Lodownia. Poetka Teresa Paryna bardzo wzruszyła nas interpretacją własnego utworu Co ci powiedzieć różo, a prezentację zakończył pełen głębokich przemyśleń autorski wiersz prezentowany przez Stefana Żarowa Nierozłączny kreator. Prowadząca program Urszula Pantoła odczytała utwór Opowieść Szymona Halki, młodego, rzeszowskiego poety - członka Grupy Twórczej „Inspiratio” z jego debiutanckiego tomiku W strumieniu czasu. Wstęp do tomiku Szymona, zamieszczony w jubileuszowym wydaniu „Krajobrazów”, napisała jak zawsze po mistrzowsku dr Hanna Krupińska - Łyp. Prezentowana tu przez autorkę analiza twórczości poety, jego uczuć i duszy wprost zadziwia swą precyzją i umiejętnością odczuwania. W zasłuchaniu przeżywaliśmy piękno i wzruszenia, jakie niosła poezja i odnajdywaliśmy doznania tak bardzo nam potrzebne. W zadumie i zapomnieniu odsunęliśmy na chwilę myśli o naszym trudnym świecie. Zatopieni w zaczarowanym pięknie słowa, muzyki, obrazu mogliśmy oddać się refleksjom o tym, co szlachetne, dobre i podziwiać poetyckie talenty prezentujących się literatów. Przy końcu spotkania na scenie jeszcze raz ukazały się budziwojskie „Wesołe Kumoszki”, które zgodnie z nazwą zespołu wniosły naprawdę radosną atmosferę. Zebrani uroczyście śpiewali „Sto lat”, a główny redaktor „Krajobrazów” i organizator spotkania, Mieczysław Łyp odbierał zasłużone gratulacje i kwiaty.

Uroczysty charakter spotkania podkreślił jubileuszowy tort z cukierni mistrza Kazimierza Raka, który Mieczysław Łyp rozkroił i podzielił z panią wiceprezes Krystyną Rogozińską. Kończące imprezę rozmowy przy herbatce, kawie i słodkim, pysznym torcie pozwoliły dodatkowo cieszyć się spotkaniem i przeżywać niezwykle miłe chwile. Udana promocja i piękny Jubileusz 30 lecia wydania „ Krajobrazów” z pewnością oddały charakter, profesjonalizm i ponadczasowość tego pisma. Była to naprawdę dobra zachęta do odkrywania artystycznego bogactwa i cennych literackich wartości zawartych aż na 160 stronach tego podwójnego numeru. Należy także dodać, że prezentowane najnowsze pismo szczegółowo przeanalizował i doskonale zrecenzował Adam Decowski w swoim artykule zatytułowanym Jubileuszowy numer „Krajobrazów”, który został zamieszczony na stronie rzeszowskiego Oddziału ZLP.

Będąc pod wielkim wrażeniem spotkania życzymy „Krajobrazom” wielu następnych, wspaniałych jubileuszy.

                          Urszula Pantoła
                          Grupa Twórcza „Inspiratio”

(KR)


Fotorelacja - Leszek Stefanik
Fotorelacja - Jakub Heller


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teresa Paryna o „Krajobrazach”
Jubileusz KRAJOBRAZÓW


W dniu 20.09.2023 r. w Osiedlowym Domu Kultury „Tysiąclecie”, w Rzeszowie, odbyła się promocja pisma KRAJOBRAZY , które pod redakcją Mieczysława Arkadiusza Łypa ukazuje się od 1993 r. Jubileuszowy numer rocznika głównie zawiera wydarzenia kulturalne, z preferencją literatury, z lat 2022 i 2023. Wysoki poziom KRAJOBRAZÓW sprawił, że pismo to jest od dawna wyczekiwane przez środowisko artystyczne regionu - twórców kultury i sztuki, literatów, koneserów, pasjonatów czy sympatyków. Trzydzieści lat istnienia w tym wypadku można mierzyć różną miarą. To dużo, jeśli chodzi o ogrom tematów zawartych w piśmie, także wielkiego zaangażowania i wkładu pracy Redaktora. Tu trzeba przyznać, że M. A. Łyp przez te wszystkie lata nie szczędził swego wysiłku w odkrywaniu i promowaniu ludzi w szeroko pojmowanej kulturze i sztuce. Na łamach KRAJOBRAZÓW przedstawiał i promował literaturę, plastykę, rzemiosło artystyczne, zespoły muzyczne, śpiewacze, wokalistów, kapele ludowe, a także zasłużonych animatorów i działaczy kultury. Czasem wydobywał ich gdzieś z dalekich zakątków regionu, uznając i doceniając artystyczną wartość ich dzieł. Z drugiej strony trzydzieści lat to jednak mało, bo chciałoby się więcej, bo pismo piękne, potrzebne, docenione - w pełni zasługujące na dalsze zacne jubileusze.

Jubileuszowy numer KRAJOBRAZÓW jak też jego uroczystą promocję już szeroko opisano. Tu odsyłam do strony internetowej Oddziału ZLP. Ja pragnę bardziej się skupić na postaci Redaktora pisma M. A. Łypa - uznanego poety, krytyka literackiego, fotografika, animatora kultury, byłego prezesa rzeszowskiego oddziału ZLP. Jego twórczość i działalność społeczno – artystyczną już wielokrotnie szeroko opisywano. Zwieńczeniem jego pracowitej prezesury, dbałości i troski o literatów zrzeszonych w związku, było doskonałe zorganizowanie Jubileuszu 50 – lecia oddziału. Wielka szkoda, że problemy zdrowotne uniemożliwiły mu dalsze przewodniczenie związkowi.

Powszechnie wiadomo, że M.A Łyp od lat jest rozmiłowany w podkarpackiej ziemi, w jej kulturze i sztuce choć pochodzi z Radomska. Wyrazem tego jest nie tylko jego twórczość poetycka, m.in. nacechowana przywiązaniem do Rzeszowa i okolic, ale także jego rozliczne inicjatywy, pamięć o historycznych postaciach czy wydarzeniach podkarpackiego regionu. Jest wprost niestrudzony w upamiętnianiu postaci wybitnego poety Rzeszowszczyzny, Juliana Przybosia. Trzeba również wspomnieć, że w czasie zatrudnienia w „Centrum Polonus” Uniwersytetu Rzeszowskiego często organizował spotkania młodzieży polonijnej z podkarpackimi literatami promując ich twórczość.
Organizował także wystawy malarstwa czy występy zespołów ludowych. Te wydarzenia potem często trafiały na łamy KRAJOBRAZÓW tworząc swoistą historię kultury i sztuki Podkarpacia.

Mamy świadomość, że z naszej pięknej podkarpackiej ziemi nie tak łatwo się dostać na wysokie artystyczne salony stolicy. Nie łatwo też trafić na łamy pism, tych z wysokiej półki – tam sam talent często nie wystarczy… Ale przecież Łypowe KRAJOBRAZY, to jak najbardziej wysoka półka choć umiejscowiona gdzieś na obrzeżach kraju. Dziękujmy więc i gratulujmy Redaktorowi M. A. Łypowi sukcesu, bo dzięki profesjonalizmowi i pracowitości pismo, które stworzył, na to w pełni zasługuje.

                           Przemyśl, 7.10.2023 r. Teresa Paryna

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Irena Batura o „Krajobrazach”

Szanowny i drogi Kolego! Serdecznie dziękuję za pamięć i pamiątkę w postaci efektownej publikacji - "Krajobrazy". W szeregu spraw jako to - zbiory plonów z działek, spotkań literackich (ostatnio z Waldemarem Smaszczem o Franciszku Karpińskim), konferencji poświęconej kulturze sudowskiej (poprzedzającej "Jaćwież), słuchanie "dwójki", zaglądam do almanachu i razem z Wojciechem zazdrościmy, że Rzeszów ma możliwości wydawania takich druków oraz jest takim znaczącym ośrodkiem kulturalnym, co wskazuje na to, że posiada prawdziwą elitę. Życzymy kontynuacji działalności i twórczości, zdrowia całej rodzinie Irena Batura z mężem.


 

 

Wydarzenia kulturalne


Zaproszenie na promocję rocznika Krajobrazy, Rzeszów 2022-2023


        

ODK "Tysiąclecia" w Rzeszowie oraz Mieczysław A. Łyp zapraszają na promocję rocznika Krajobrazy Rzeszów 2022-2023
Wydarzenie odbędzie się 20.09.2023, godz. 16:00, Osiedlowy Dom Kultury „Tysiąclecia”, Rzeszów, ul. Kochanowskiego 29.

Zapraszamy!

JUBILEUSZOWY NUMER „KRAJOBRAZÓW”

Ukazał się nowy numer rocznika „Krajobrazy” pod redakcją Mieczysława A. Łypa. Numer z wielu względów szczególny. Przede wszystkim upamiętnia jubileusz trzydziestolecia powstania czasopisma – pierwszy jego egzemplarz ukazał się w lipcu 1993 roku. Z tego też względu, obok literackiej dokumentacji z roku 2022, część druga, obejmująca rok 2023, została doprowadzona tylko do jubileuszowej, lipcowej daty. To założenie wydawnicze spowodowało, iż numer (w formacie A4) ma sporą objętość – 160 stron.

Okładka w pozytywnym, energetycznym kolorze na pierwszej stronie zawiera zdjęcie autorstwa M. A. Łypa, ukazujące bardzo nowoczesną zabudowę Rzeszowa – miejskie wieżowce z umieszczonym obok lirycznym komentarzem autora fotografii – wierszem pt. Weduta. Tytuł ten wyraźnie sugeruje, iż przedmiotem interpretacji jest pejzaż miejski, chociaż widziany nieco inaczej niż na płótnach mistrza Canaletta, niezmiernie współczesny.

Po otwarciu numeru już na pierwszych stronach odbiorca zostaje wprowadzony w świat sztuki. Młoda debiutująca artystka, Julia Jaskuła, prezentuje jeden ze swoich obrazów, a tuż obok na tle malarstwa Maksymiliana Starca została przedstawiona moja skromna osoba.

Następnie czytelnik napotka sygnał świadczący o tym, iż treść wydawnictwa nie jest ograniczona wyłącznie do sztuki Podkarpacia. Sygnał taki zawiera również podtytuł okładki – odwołanie do Muzeum w Radomsku. Radomsko, miejsce urodzenia Mieczysława Łypa, jest przez niego nie tylko nostalgicznie wspominane, ale i bacznie obserwowane. Odnotowuje on tam zdecydowany wzrost działań społecznych, a przede wszystkim kulturowych, utrzymując jednocześnie kontakt z czołowymi działaczami oraz twórcami miasta i regionu. I już na stronie 3 został umieszczony autoportret radomszczańskiej malarki, Antoniny Emilii Haliny Malewskiej, przechowywany w Muzeum w Radomsku.

Na następnych stronach pojawiają się twórcy z Podkarpacia: Cezariusz Kotowicz (malarz), Adam Decowski (literat) i jego trzy opowiadania, Wojciech Trzyna (malarz) oraz strony liryczne, poświęcone poetom i ich wierszom: Halinie Kurek, Mieczysławowi A. Łypowi, Ryszardowi Mściszowi, Mieczysławowi Mularskiemu, Edycie Pietrasz, Marii Stefanik, Andrzejowi Talarkowi, Lesławowi Urbankowi. Wszystko to jest wzbogacone obrazami Julii Jaskuły, Leszka Kuchniaka i zdjęciami autorstwa M. A. Łypa, Haliny Kurek, Jana Stachury, Leszka Stefanika i Lesława Urbanka. Cały ten zestaw bardzo wyraźnie wskazuje na fakt, iż często poezja dominuje nie tylko w liryce, ale pojawia się też w obrazie i fotografii na zasadzie synkretycznego współistnienia sztuk.

Następna, o wiele obszerniejsza część „Krajobrazów” to rozdział: Zdarzenia literackie. Odbiorca znajdzie tu, zamknięte w czasowych granicach marzec 2022 – grudzień 2022, sprawozdania, opinie, notatki ze spotkań i różnorodnych imprez w regionie podkarpackim, czasem też i poza nim.

Są to wydarzenia związane z wojną w Ukrainie, Rzeszowskie Czwartki Literackie, wręczanie Złotych Piór, wernisaże, relacje z konkursów literackich, z autorskich spotkań twórców np. w Żarnowcu, Jedliczu, Krośnie, Przemyślu. Odnotowano również nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego „Znak Kultury” dla Teresy Paryny i jej jubileusz 35-lecia twórczości literackiej, literacki jubileusz w Ratuszu z okazji 55 lat Oddziału ZLP w Rzeszowie, Nagrodę Burmistrza Jedlicza w dziedzinie kultury dla Marii Stefanik. W tej części znalazło się sprawozdanie z Narodowego czytania w Błażowej 2022, promocja tomiku M. A. Łypa Antidotum, obchody rocznicy (52.) śmierci Juliana Przybosia w Gwoźnicy Górnej. Tej całej obfitości towarzyszą zdjęcia uczestników zdarzeń, ilustrujące poszczególne teksty.

Obraz Wojciecha Trzyny Rozmowa anioła z gołębiem i fotogram M. A. Łypa Studium w błękicie otwierają następny rozdział: Artykuły wspomnienia szkice recenzje. Mieszczą się tu: Jana Pileckiego, Spotkanie z Julianem Przybosiem, Wojciecha Furmana, Jak powstała książka o „Prometeju”, Julii Jaskuły Lycoris Radiata, Małgorzaty Drewniak, Rzeźbione dłutem opowieści. Rozmowa z Józefem Drewniakiem, rzeźbiarzem z Futomy, Ryszarda Mścisza, Nadsańska poezja po raz trzeci (recenzja), Zdzisławy Górskiej, Międzygwiezdna podróż uczuć (recenzja), Bieszczadzkie opowieści (recenzja), Izabeli Zubko, Bo przez życie idziemy tylko raz (recenzja), Miry Umiastowskiej Harmonia trzech…(recenzja), Jerzego Stasiewicza, Pory roku pulsem życia… (recenzja),Bernardyny Banaś Pomiędzy radością a cierpieniem – paradygmaty poezji Teresy Paryny (recenzja), Urszuli Pantoły, W poszukiwaniu antidotum (recenzja), prof. Gustawa Ostasza, Glosa o ocaleniu. Z powodu Antidotum Mieczysława A. Łypa (recenzja), Stanisława Rusznicy, Antidotum Łypa (recenzja), Józefa Barana, Poeta zmysłowy (recenzja), Mirosława Grudnia, Poeta, Ogród, Światło. (O zbiorze poetyckim Antidotum Mieczysława Arkadiusza Łypa) (recenzja), Adama Decowskiego, Między światłem a mrokiem (recenzja), Krzysztofa Kwasiżura, Dawka przypominająca (recenzja), Janusza Hędrzaka, Mgła i wieczność (recenzja).

Cały ten rozdział ozdobiony jest starannie licznymi zdjęciami różnych autorów, reprodukcjami obrazów Julii Jaskuły, rzeźb Józefa Drewniaka, obrazów Józefa Gazdy, Emila Polita, Jana Majczaka i zdjęciami okładek recenzowanych książek.

W rozdziale Artykuły, wspomnienia, szkice, recenzje mieści się też szczególna część urozmaicona pejzażowymi zdjęciami Jacka Kaszyńskiego. Jest to opowieść o wyżej już wspomnianym Radomsku, jego ważnych instytucjach kultury (jak np. Miejska Biblioteka Publiczna, Miejski Dom Kultury, Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego, Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego i inne). Autor artykułu, Mieczysław A. Łyp, pochodzący właśnie z Radomska, wymienia wielu ważnych dla tego miasta ludzi, między innymi urodzonych tu Janusza, Stanisława i Tadeusza Różewiczów.

Następnie zostają omówione wydawnictwa Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego: rocznik – Biuletyn tegoż Muzeum Regionalnego, w którego czterech tomach można znaleźć zawsze starannie udokumentowane dzieje II wojny światowej w Radomsku, historię działalności Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego (z okazji jubileuszu 50-lecia działalności placówki); w tomie III historię stanu wojennego; a w tomie IV po opisie wykopalisk przy skrzyżowaniu ul. Reymonta i Jana Pawła II w Radomsku zostało opisane środowisko artystyczne Radomska w okresie międzywojennym. Pojawiają się tu nazwiska takich malarzy, jak: Maksymilian Brożek, Wacława Wiślańska, Antonina Emilia Halina Malewska, Natan Szpigel, nieszczęsny samobójca Stanisław Wiktor Horowicz czy Karolina Janina Sobieszczańska. Są tu też reprodukcje dwu obrazów wyżej wymienionych malarzy.

W tej części znalazła też miejsce wydana przez Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego bardzo ciekawa pozycja: Stroje chłopskie regionu radomszczańskiego. Studium historii i problemów rekonstrukcji dwojga autorów: Aleksandra Błachowskiego i Barbary Sitek. Książka ma imponujące rozmiary i szatę graficzną. Znajduje się w niej mnóstwo elementów ubioru (ze zdjęciami w kolorze): zapaski, gorsety, koszule, kapoty, czapki, buty, ozdoby damskie i męskie, chusty i wiele, wiele innych detali – wszystko znakomicie udokumentowane.

Przegląd tych wydawnictw zamyka III tom Radomszczańskiego Słownika Biograficznego Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Radomsku. Słownik zawiera wyłącznie biogramy osób zmarłych, w każdym tomie nazwiska są ułożone alfabetycznie zgodnie z regułą typu holenderskiego.

Następny rozdział „Krajobrazów” jest poświęcony ich jubileuszowi. Stronę jubileuszową zdobią trzy pejzaże Cezariusza Kotowicza i fotografie Mieczysława A. Łypa: Lipcowe słoneczniki; reprodukcja okładki pierwszego numeru „Krajobrazów”, lipiec 1993; widoki rzeszowskich wieżowców oraz cztery portrety malarzy z Podkarpacia: Franciszka Frączka, Krzysztofy Lachtary, Heleny Majewskiej i Jerzego Szymańskiego. Obok umieszczono cztery opinie zachęcające do lektury „Krajobrazów”. Opinie te wyrazili: Edmunda Bodanka, prezes Stowarzyszenia Literackiego PONAD w Radomsku; prof. Gustaw Ostasz , Uniwersytet Rzeszowski; prof. Wojciech Furman, Uniwersytet Rzeszowski; Stanislaw Nyczaj, poeta, prozaik, krytyk literacki, red. naczelny „Kwartalnika Świętokrzyskiego”. Po następnych dwu obrazach: Anny Pustelniak-Kuchniak: Pomiędzy i Doroty Krupy-Zielińskiej: Anioł Szczęśliwej Drogi rozpoczyna się rozdział, który był już w części pierwszej, zatytułowany Zdarzenia literackie. Tu jednak mieści się on w innym przedziale czasowym: od stycznia 2023 do lipca 2023 i znowu informuje odbiorcę, co działo się w życiu kulturalnym w tym okresie nie tylko w Rzeszowie, ale też w Stalowej Woli, Gwoźnicy Górnej, Krośnie, Mielcu, Uściu Gorlickim.

Opisane tu zostały: Opłatek Literacki Oddziału ZLP w Rzeszowie, liczne spotkania autorskie, promocje tomików i almanachów, Czwartki Literackie; nagrody: Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” dla Izabeli Zubko; tytuł Książka Roku dla Marii Stefanik, Krzysztofa Kwasiżura, Włodzimierza Gąsiewskiego; tytuł: „Mecenas Kultury Podkarpackiej 2023” dla Wiesława Depy. Odnotowano też wystawę jubileuszową Edwarda Guziakiewicza (z okazji siedemdziesiątych urodzin i czterdziestopięciolecia pracy twórczej) oraz uroczyste obchody 122. rocznicy urodzin poety Juliana Przybosia w Szkole Podstawowej w Gwoźnicy Górnej. Również 30-lecie pracy twórczej obchodziła (w maju 2023) Izabela Zubko ( w Uściu Gorlickim). Członkowie Oddziału ZLP w Rzeszowie odnosili też sukcesy w konkursach, jak np. w XXII Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „ U Progu Kresów” 2022/2023 – Maria Stefanik.

Najnowszą, ostatnią informacją jest tu sprawozdanie Małgorzaty Drewniak, sołtysa Futomy o obchodach XVI Dni Futomy pod tytułem „Futoma kulturą i tradycją słynie”. Jest to impreza znana na Podkarpaciu, ciesząca się wielkim powodzeniem.

W tym rozdziale także umieszczono wiele ciekawych zdjęć, ilustrujących poszczególne wydarzenia czy przedstawiających okładki recenzowanych książek oraz reprodukcje obrazów Anity Rotter-Pucz, Anny Pustelniak-Kuchniak, Franciszka Frączka, Janiny Ożóg-Czarnowskiej, Cezarego Kotowicza i Kaliny Janiny Sobieszczańskiej.

Całość rozważań o sprawach twórczości literackiej i sztuki niejako zamykają dwie recenzje autorstwa Hanny Krupińskiej-Łyp – pierwsza poświęcona tomikowi poezji Józefa Barana pt. Pokój i wojna, Warszawa 2022 oraz druga dotycząca analizy liryki młodego poety, Szymona Halki, którego zdjęcie oraz wybrane wiersze zostały także zaprezentowane.

W tym podwójnym, obejmującym duży przedział czasowy numerze „Krajobrazów” każdy zainteresowany sztuką i kulturą odbiorca z pewnością może znaleźć coś, co skłoni go do bliższego poznania przedstawionych tu tekstów. Różnorodność zdjęć, reprodukcji obrazów, bogactwo kolorów oraz staranna szata edytorska mogą sprawić, że lektura całości nie tylko zainteresuje czytelnika, ale pozwoli mu uczestniczyć w wielu różnorodnych procesach twórczych.

Adam Decowski
 

Wydarzenia kulturalne


Zaproszenie na XV jubileiuszowy Festiwal Natchnieni Bieszczadem.


        

Patronat honorowy ZLP O/Rzeszów dla festiwalu "Natchnieni Bieszczadem"
W malowniczej Cisnej spotkają się ludzie kochający turystykę górską, bieszczadnicy, jak również całe rodziny. W programie koncerty, wystawy, pieczenie byka, degustacje wyrobów regionalnych, atrakcje dla dzieci i wiele więcej.
Szczegóły na załączonym plakacie.

Festiwal odbędzie się w dniach 18 - 19.08.2023 r. od godz. 11.00, Cisna.

Zapraszamy! https://natchnienibieszczadem.pl/ 

 

 

 

 

Wydarzenia kulturalne


90. urodziny Włodzimierza Kłaczyńskiego


Piękny jubileusz!

W dniu 20.07.2023 roku, nasz Kolega, pisarz Włodzimierz Kłaczyński świętował swoje 90. urodziny. Na urodzinową uroczystość przybyli - rodzina, przyjaciele oraz delegacje związane z kulturą i zawodem Jubilata, a także z rzeszowskiego Oddziału ZLP – Małgorzata Żurecka i Dominik Ćwik, którzy wręczyli Dostojnemu Jubilatowi list gratulacyjny od Zarządu Oddziału i wszystkich członków, pamiątkową statuetkę oraz kwiaty. Przy symbolicznej lampce szampana i urodzinowym torcie, znalazł się czas na wiele miłych wspomnień. Rozmawiając o ogromnym dorobku literackim Jubilata, małżonka Włodzimierza Kłaczyńskiego - Joanna Klaczyńska przekazała gościom radosną informację, że trwają już przygotowania do ekranizacji kolejnej powieści pisarza. Pierwszą zekranizowaną powieścią był „Popielec” cieszący się ogromnym zainteresowaniem widzów, a tym razem, będzie to powieść „Miejsce” . To uroczyste spotkanie zakończyło się pamiątkową sesją fotograficzną z Jubilatem.


WŁODZIMIERZ KŁACZYŃSKI urodził się w Żywcu 20.07.1933r.
W 1935 roku rodzina Kłaczyńskich przeniosła się do Mielca, gdzie najpierw w pobliskim Szczucinie, a później w Mielcu, pisarz uczęszczał do szkoły podstawowej. W 1951 roku zadał egzaminy maturalne w Państwowej Szkole Ogólnokształcącej Stopnia Licealnego im. ST. Konarskiego w Mielcu ( obecnie I Liceum Ogólnokształcące w Mielcu).
W latach szkolnych należał do organizacji młodzieżowych. W 1957 roku ukończył studia na Wydziale Weterynarii UMCS w Lublinie. Po studiach podjął pracę na stanowisku terenowego lekarza weterynarii w podkarpackim Domaradzu, pracował też w Haczowie.
W 1967 roku powrócił do Mielca, gdzie do 1975 roku pełnił funkcję powiatowego lekarza weterynarii. Po likwidacji powiatów i instytucji powiatowych, został mianowany zastępcą dyrektora Wojewódzkiego Zakładu Weterynarii w Tarnobrzegu. W 1986 roku przeniósł się do Zakładu Doświadczalnego w Chorzelowie Akademii Rolniczej w Krakowie.
Od 1987 roku prowadził praktykę prywatną, specjalizując się w chirurgii weterynaryjnej. Do 2012 roku prowadził lecznicę weterynaryjną w Mielcu. Obecnie przebywa na emeryturze.
Włodzimierz Kłaczyński, równolegle do swojej pracy zawodowej pisał utwory prozatorskie. Jest członkiem Związku Literatów Polskich Oddziału w Rzeszowie. Aktywnie działał na rzecz środowisk twórczych: rzeszowskiego, mieleckiego i kieleckiego. Za swoją twórczość był nagradzany w wielu znaczących konkursach literackich:
- „ O Bieszczadzki Laur” – 1973, 1974 – I i II nagroda,
- „Nagroda im. Juliana Przybosia” – Rzeszów 1984,
- Nagroda miesięcznika „Profile” za powieść „Wronie pióra” – 1986,
- Wyróżnienie w konkursie zamkniętym Telewizji Polskiej Tygodnika Kulturalnego za powieść „ Anioł się roześmiał” – 1988,
- Wyróżnienie w Chianchiano Terme dla serialu „Popielec” – 1984,
- „Złoty Ekran” i „Nagroda Prezesa Telewizji Polskiej” dla twórców serialu „Popielec” – 1986 rok.

Zasługą pisarza Włodzimierza Kłaczyńskiego uzasadniającą przyznanie Nagrody Literackiej im. J. Iwaszkiewicza jest Jego wkład w literaturę polską, poprzez własną twórczość literacką. Przez większość życia zajmował się twórczością prozatorską, spod jego pióra wyszło wiele książek, zwłaszcza znana jest powieść „Popielec”, która powstała w 1981 roku, i która została zekranizowana jako serial telewizyjny w reżyserii Ryszarda Bera w 1984 roku. W roku 2019 serial przypomniany został w TVP Kultura, ponadto jest autorem następujących książek:
- „Między Magierowem a Poprawką” – wspomnienia,
- „Wronie pióra” – tryptyk – 1986 rok,
- „Anioł się roześmiał” – powieść ( na zlecenie Telewizji Polskiej),
- „Dzienniki lekarza weterynarii” – dwa tomy:
I – „I pies też człowiek” – 1997 rok,
II – „I kot ma duszę” – 2001 rok,
- „Miejsce” – cykl powieściowy w pięciu tomach obrazujący obyczajowe i historyczne uwikłania ludzkich losów na tle epoki w realiach prowincjonalnego, galicyjskiego miasteczka. Wielka historia i codzienne niełatwe wybory, które zwyczajnych ludzi postawiły w niezwyczajnych sytuacjach i okazywały się miarą człowieczeństwa – 2005 rok. Tytuły części :
I – „Korso”
II – „Krawędź wieku”
III – „Ważenie bólu”
IV – „Gon”
V – „Głowa Holofernesa”
- „Zasiek polski” 2008 rok– dwutomowa kontynuacja „Miejsca”:
I – „Idy lipcowe”
II – „Biały koń”
- „Skorpionada” – powieść radiowa na kanwie „Miejsca” – 2008 rok,
- „Zobaczyć rzeczywistość… Włodzimierz Kłaczyński w rozmowie z Januszem Termerem” – wywiad-rzeka, seria „Portrety Literackie” pod redakcją Stanisława Nyczaja- 2013 rok,
- „Oficyna”, „Moralność pani D” , „Inspektor”, „Ciotka” - dramaty, 2017 rok,
- „Wnucek” – powieść napisana gwarą podkarpacką, obrazującą burzliwe zmiany, jakie zachodziły na polskiej wsi,
- „Pudełko” – powieść autobiograficzna – luty 2020 rok.

W 2020 roku Włodzimierz Kłaczyński otrzymał Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego „Artystyczny Znak Podkarpacia” za całokształt twórczości. W tym samym roku został odznaczony przez Ministra Kultury Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

(R)


Fotorelacja - Małgorzata Żurecka

 

 

Wydarzenia kulturalne


Tytuł „MECENAS KULTURY PODKARPACKIEJ 2023” dla Wiesława Depy


        

Na wniosek zarządu rzeszowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich Samorząd Województwa Podkarpackiego przyznał nagrodę specjalną „MECENAS KULTURY PODKARPACKIEJ 2023” panu Wiesławowi Depie – prezesowi Powszechnej Spółdzielni Spożywców „SPOŁEM” w Rzeszowie.
Nagrodę w formie statuetki i listu gratulacyjnego Pan Wiesław Depa odebrał 30 czerwca 2023 r. z rąk Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla. Miało to miejsce podczas 25. gali wręczenia nagród w dziedzinie kultury „Znak Kultury 2023”, która odbyła się w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie.
Dzięki panu prezesowi Wiesławowi Depie rzeszowski Oddział zyskał pomieszczenie na swoją siedzibę w biurowcu PSS przy ul. Grottgera 10, a także znalazł wielkiego przyjaciela twórców i literatury.


M. Ż.


 

 

 

Wydarzenia kulturalne


Wieczór autorski Krzysztofa Kwasiżura w WiMBP w Rzeszowie

Pisarz, poeta, krytyk literacki, autor artykułów do czasopism społeczno-kulturalnych oraz wielu tekstów piosenek, a ponad to społecznik: członek Związku Literatów Polskich (oddział w Rzeszowie), Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Przemyślu, Stowarzyszenia Literackiego Witryna w Stalowej Woli, animator kultury oraz redaktor naczelny Przemyskiej Loży Artystycznej. Prowadził wolontariat: Biblioterapia osadzonych w zakładach karnych, pomoc w czasie katastrof.
Zdobywca nagrody Książka roku 2022 za książkę „Rentgen” oraz był nominowany do nagrody Prezydenta Stalowej Woli Gałązka Sosny za poemat „Wrzosowisko. Poemat podkarpacki”.
Studiował socjologię w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.
To wszystko jest udziałem jednego człowieka: KRZYSZTOFA KWASIŻURA.
O bogatej twórczości Krzysztofa dowiedzieliśmy się na spotkaniu w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie w ramach czwartkowych spotkań Związku Literatów Polskich.
Debiutował w 2010 roku książką „Teksty najprostsze” jest to zbiór wierszy pisany z myślą o ludziach, którzy przechodzą lub przeszli traumę i nie mogą się z niej otrząsnąć.

W skupieniu wysłuchaliśmy wierszy z tego i kolejnych zbiorów w wykonaniu samego Autora oraz Jego żony Lidii Antończyk-Kwasiżur. Tomikom wierszy Autor nadaje kolory: czarny, biały, niebieski, zielony. Dobór kolorów nie jest przypadkowy. Barwy odzwierciedlają stan Jego ducha. Są to wiersze liryczne z dużą dawką emocji o różnorodnej tematyce. „Niebieski” został w całości przetłumaczony na język rosyjski.
Powieść „Rentgen” z elementami autobiografii powstała w ramach rehabilitacji po ciężkich przeżyciach. Jak pisze we wstępie, cyt.: „Tak traumatyczne przeżycia wymagają jakiegoś ujścia, a ja je znalazłem właśnie w tej książce”.

W dorobku Kwasiżura znalazł się również poemat „Wrzosowisko. Poemat podkarpacki”. Wydany w 2018 roku. Pięknym wierszem opisana jest legenda o błękitnej wstążce i zatopionym w bagnie mieście. Autor pisząc poemat skrupulatnie sprawdzał realia historyczne i geograficzne.
Krzysztof zdradził nam również plany wydawnicze. Na warsztacie jest kolejna powieść, zbiór wierszy oraz zbiór felietonów.

Wieczór urozmaiciły piosenki do słów Krzysztofa w wykonaniu Małgorzaty Stankiewicz, Piotra Rogali „Rogalika” i EmCeBe. Niezapomniany wieczór z Krzysztofem Kwasiżurem był pełen wzruszeń i dobrej poezji słuchanej w skupieniu.


Jadwiga Buczak


Fotorelacja

 

 

Wydarzenia kulturalne


Krośnieńskie Spotkania Literackie w Muzeum Rzemiosła


Stanisław Bocheński oraz Ryszard Mścisz byli gośćmi wieczoru poetyckiego z cyklu Krośnieńskie Spotkania Literackie, który odbył się 16 czerwca 2023 roku w Muzeum Rzemiosła w Mieście Szkła.

Organizatorem wydarzenia zatytułowanego „Roześnienie” było wspomniane Muzeum Rzemiosła oraz Związek Literatów Polskich Oddział w Rzeszowie, zaś partnerami; Grupa Poetycka „Krosno” i oficyna wydawnicza AGAZAH.

Spotkanie poprowadził Marek Petrykowski, wiersze poetów recytował z wrodzonym sobie artyzmem Marek Burdzy, a całość muzycznie opracowała Agnieszka Słowik-Kwiatkowska, która wykonała utwory m.in. Jaromira Nohavicy, Starego Dobrego Małżeństwa, Wojciecha Młynarskiego i Maryli Rodowicz.

Autorzy mówili o swojej drodze twórczej, o oniryczności i faktografii w poezji, o grawitacji i euforii widzenia rzeczywistości z innych perspektyw oraz wchodzili w interakcję z uczestnikami spotkania, wśród których byli m.in. Jan Tulik, Wacław Turek, Magdalena Wyżykowska- Figura, Maria Stefanik i Krystyna Kulman.

Stanisław Bocheński – urodzony w 1957 roku w Krośnie. Mieszka w Krakowie. Debiutował 1979 roku w miesięczniku „Fakty i Wydarzenia”. Jest autorem powieści zatytułowanej Ja żołnierz, książki biograficznej Etat lotny – czyli rzecz o pułkowniku Czesławie Kurczynie , trzech tomików poetyckich, a także zbiorów opowiadań, fraszek, limeryków i aforyzmów. Jego wiersze drukowane były w kilkudziesięciu almanachach i antologiach. Laureat wielu konkursów literackich. Swoje pasje realizuje również poprzez malarstwo, grafikę oraz kompozycje z drewna i kamienia. Jest zdobywcą Korony Gór Polskich. Należy do Klubu Literackiego Dowództwa Rodzaju Sił Zbrojnych w Warszawie, Klubu Literackiego przy RCKP w Krośnie i Grupy Poetyckiej „Krosno”.

Ryszard Mścisz – urodzony w 1962 roku w Stalowej Woli. Mieszka w Jeżowem. Jest autorem ośmiu tomików poetyckich, zbiorów satyrycznych i opowiadań Życie (u)daje szkołę, a także recenzji książkowych Czytanie nieobojętne. Otrzymał Nagrodę Literacką Miasta Stalowej Woli „Gałązka Sosny” za tomik Wibracje. Inna jego książka Na strunach lat oraz zbiór tekstów Swojski diabeł i inne humoreski przyniosły mu „Złote Pióro” – nagrodę rzeszowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich.

Stanisław Bocheński i Ryszard Mścisz z poezją w Muzeum Rzemiosła

Stanisław Bocheński z Krakowa i Ryszard Mścisz z Jeżowego byli bohaterami Krośnieńskich Spotkań Literackich, które od roku 2022 organizuje obecny wiceprezes Rzeszowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich – Marek Petrykowski. Krośnieński twórca kolejny twórczy duet zaprosił do miejscowego Muzeum Rzemiosła w dniu 16 czerwca 2023 r.

Pochodzący z Krosna, Stanisław Bocheński to absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej w Dęblinie i WSP w Rzeszowie. Jest autorem powieści „Ja żołnierz”, książki biograficznej „Etat lotny – czyli rzecz o pułkowniku Czesławie Kurczynie” oraz tomików poetyckich „Pomiędzy wiarą a zwątpieniem”, „Pamięć kamienia”, „Dopóki idę”, ponadto zbiorów opowiadań, fraszek, limeryków i aforyzmów. Poza twórczością literacką rozwija inne pasje: malarstwo, grafikę, tworzy kompozycje z drewna i kamienia. Uprawia sporty wodne, wędkarstwo i narciarstwo. Ryszard Mścisz to wieloletni nauczyciel-polonista, obecnie na świadczeniu kompensacyjnym. Od wielu lat jest członkiem rzeszowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich, Stowarzyszenia Literackiego „Witryna” w Stalowej Woli, jako krytyk literacki współpracuje z kwartalnikiem literacko-artystycznym „Fraza” w Rzeszowie. Jest poetą, prozaikiem, satyrykiem, publicystą i regionalistą. Wydał osiem tomików poetyckich, m. in. „Roześnienie”, „Kołatanie do wrót nocy” i „Zaraza. Dawka przypominająca”, zbiory opowiadań i tekstów satyrycznych „Zezem na świat”, „Swojski diabeł i inne humoreski”, „Życie (u)daje szkołę”, zbiór recenzji książkowych „Czytanie nieobojętne”. Obaj twórcy mają na koncie sporo nagród, wyróżnień, odbyli wiele spotkań autorskich.

Prowadzący spotkanie pt. „Roześnienie”, Marek Petrykowski zaprosił znakomitego recytatora Marka Burdzego, w którego wykonaniu twórczość obu poetów nabrała nowych barw. Oprawę muzyczną zapewniła Agnieszka Słowik-Kwiatkowska, która zagrała i zaśpiewała szereg utworów, w dużej mierze z nurtu poezji śpiewanej. Kustosz i zarazem zastępca dyrektora Muzeum – Łukasz Stachurski, czuwał nad tym, by spotkanie było udane a jego bohaterowie i goście czuli się dobrze wśród muzealnych eksponatów. Wyjątkowa aura Muzeum Rzemiosła w Krośnie miała także swój udział w stworzeniu atmosfery spotkania, ale nade wszystko wspaniała publiczność i artyści, biorący udział w nim, sprawili, że był to wieczór pełen wrażeń. Wśród uczestników spotkania byli wspaniali twórcy z Krosna i okolic, m. in. Jan Tulik, Wacław Turek, Jan Belcik, Maria Stefanik z mężem Leszkiem i Agata Zahuta.

Szereg piosenek w wykonaniu Agnieszki Słowik-Kwiatkowskiej, recytatorski kunszt Marka Burdzego oraz wspaniałe prowadzenie spotkania przez Marka Petrykowskiego pozwoliły zaprezentować twórców i stworzyć odpowiedni do tego nastrój. Sami twórcy mieli nie tylko okazję przeczytać kilka swoich wierszy, ale także odpowiedzieć na szereg pytań zadanych przez prowadzącego. Pytania te umożliwiały zresztą rozwinięcie wypowiedzi i opowiedzenie o samej twórczości i twórczych poczynaniach, źródłach inspiracji czy wielości twórczych odsłon, uprawianych form. Pięknie na temat tego wieczoru wypowiedzieli się Jan Tulik i Wacław Turek, nie zabrakło głosów od uczestników spotkania, niektórzy zapragnęli zdobyć książki obu twórców, zaś młody poeta Tomasz Wcisło ofiarował swój debiutancki tomik „Wiersze pisane nocą”.

Spotkania Stanisława Bocheńskiego i Ryszarda Mścisza było także okazją do pewnego podsumowania ubiegłorocznego cyklu spotkań – przede wszystkim za sprawą wydanego właśnie almanachu „Krośnieńskie Spotkania Literackie 2022”.

Zredagowana przez Marka Petrykowskiego i pięknie wydana przez Wydawnictwo AGAZAH książka to także dowód wartości, rangi spotkań w Krośnie. Już po oficjalnym zamknięciu spotkania toczyły się kuluarowe rozmowy, padały dodatkowe pytania do twórców, którzy otrzymali w prezencie piękne albumowe wydania historii Muzeum Rzemiosła w Krośnie i kościoła w Gogołowie.


Jan Belcik


Fotorelacja - Wacław Turek

 

 

Wydarzenia kulturalne


ALMANACH KSL 2022


        

Inne dojrzewanie refleksji

Czy antologia to tylko myśli i wyrazy wielu autorów zapisane słowem wiązanym lub prozą? Czy też może być artykulacją potrzeby dokonań, wyborem poetyckich stylów, różnych perspektyw widzenia świata, chęcią dialogu albo pragnieniem zachowania zawartych w niej wierszy?

W przypadku niniejszego zbioru poetyckiego staje się ona przede wszystkim przeglądem spotkań, zarówno poetów, jak i czytelników.

Zamysł Krośnieńskich Spotkań Literackich mógł zostać zrealizowany dzięki współdziałaniu dwóch ważnych dla kultury Podkarpacia podmiotów – Muzeum Rzemiosła w Krośnie i rzeszowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. W tym miejscu pragnę skierować szczególne podziękowania dla Pani Dyrektor Muzeum, Marty Rymar – za pomoc i udostępnienie klimatycznego wnętrza piwnicy przy krośnieńskim rynku, oraz dla Pani Prezes ZLP – Oddziału w Rzeszowie, Małgorzaty Żureckiej – za wspieranie tejże inicjatywy. Mam ogromną nadzieję, że ta stała współpraca przyniesie dobre owoce „w ogrodach” podkarpackiej literatury. (...)

Chciałbym zaprosić Czytelników do zapoznania się z twórczością Autorów w szerszym zakresie niż pozwala na to niniejszy almanach. Niech motywy twórcze, ciekawe metafory, poetyckie obrazy zawarte w prezentowanych tutaj wierszach będą inwitacją do twórczego świata literatów, których Krośnieńskie Spotkania Literackie miały zaszczyt gościć w 2022 roku.


Marek Petrykowski


 

Wydarzenia kulturalne


Uroczystość wręczenia nagród ZŁOTE PIÓRO 2023


        

Zapraszamy na uroczystość wręczenia ZŁOTYCH PIÓR, która odbędzie się 29 czerwca o godz. 16:30 w WDK Rzeszów, Klub Turkus. Bedzie to również miła okazja do naszego wspólnego spotkania.

Szczegóły na plakacie i zaproszeniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia kulturalne


Dobro. Piękno. Prawda - uroczystość przekazania nowego sztandaru Szkole Podstawowej im. Juliana Przybosia w Gwoźnicy Górnej


1 czerwca 2023 r. zapisał się w historii społeczności Szkoły Podstawowej im. Juliana Przybosia w Gwoźnicy Górnej jako dzień przekazania nowego sztandaru.

Pierwszy sztandar Zespół Szkół w Gwoźnicy Górnej otrzymał 17 lat temu, dokładnie 4 czerwca 2006 roku. Przekształcenie struktury i nazwy szkoły wynikające z reformy systemu szkolnictwa w 2017 roku skłoniło jednak Radę Rodziców do ufundowania nowego sztandaru. Środki na ten cel zostały zebrane przez grono zaangażowanych rodziców podczas kiermaszy ciast i rękodzieła oraz sprzedaży cegiełek.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele parafialnym pw. św. Antoniego w Gwoźnicy Górnej, podczas której ks. proboszcz Gabriel Tendelski dokonał poświęcenia sztandaru. Dalsza część obchodów miała miejsce w szkole, gdzie zgromadzili się – oprócz nauczycieli, uczniów i rodziców – także zaproszeni goście. Wśród nich znaleźli się: Podkarpacka Kurator Oświaty - Małgorzata Rauch, Wójt Gminy Niebylec – Zbigniew Korab wraz z zastępcą wójta i radnymi gminy, księża: ks. proboszcz Gabriel Tendelski oraz pochodzący z Gwoźnicy ks. Wiesław Dopart, radna powiatu strzyżowskiego i emerytowana dyrektor szkoły w Gwoźnicy Górnej – Małgorzata Pryć, przedstawiciele Związku Literatów Polskich Oddział Rzeszów – Mieczysław Łyp i Adam Decowski oraz dyrektorzy szkół z terenu gminy Niebylec.

Po ceremonii przekazania sztandaru, w której uczestniczyli przedstawiciele uczniów i rodziców z przewodniczącą Rady Rodziców – panią Małgorzatą Pietrzyk na czele oraz dyrektor szkoły – pani Monika Szurlej, uczniowie zaprezentowali część artystyczną. Składające się na nią piosenki, słowa patrona – Juliana Przybosia, przypomnienie historii szkoły oraz występy taneczne najmłodszych - przedszkolaków i zerówkowiczów - podporządkowane były symbolice sztandaru, podkreślając związek społeczności szkolnej z Polską – z narodem, historią, tradycją i ziemią oraz z małą ojczyzną, jaką jest rodzinna miejscowość.

Po występie uczniów głos zabrali szacowni goście, dzieląc się refleksjami związanymi z tym historycznym w życiu szkoły dniem oraz przekazując serdeczne życzenia, gratulacje i upominki.
Na koniec pani dyrektor podziękowała przybyłym za uświetnienie uroczystości swoją obecnością oraz wszystkim zaangażowanym w jej przygotowanie. Podsumowaniem całości było złożenie pamiątkowych wpisów w kronice szkoły oraz poczęstunek dla gości przygotowany przez rodziców i nauczycieli.

Mamy nadzieję, że to szczególne święto pozostanie na długo w sercach uczestników, a hasła: Dobro. Piękno. Prawda oraz Nauka i Wychowanie. Bogu i Ojczyźnie widniejące na nowym sztandarze będą stanowić dla skupionej pod nim wspólnoty uczniów oraz ich opiekunów inspirację do sumiennej pracy i ciągłego rozwoju.


Anna Borkowska


Fotorelacja - Robert Rajner

 

 

Wydarzenia kulturalne


Zarząd Główny Związku Literatów Polskich od 2023 r.


3 czerwca w warszawskim Domu Literatury odbył się XXXIII Walny Zjazd Związku Literatów Polskich. Zjazd wybrał Prezesa Związku, członków Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Naczelnego Sądu Koleżeńskiego. Zarząd Główny na swoim pierwszym zebraniu wybrał nowe Prezydium, które ukonstytuowało się w następującym kształcie:
Marek Wawrzkiewicz - prezes ZLP
Andrzej Dębkowski - wiceprezes
Prof. Waldemar Hładki - wiceprezes
Zbigniew Milewski - wiceprezes
Prof. Andrzej Zieniewicz - wiceprezes
Wojciech Parzyński - sekretarz generalny
Joanna Vorbrodt - skarbnik
Andrzej Walter - przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej
Jerzy Jankowski - członek Prezydium
Grzegorz Trochimczuk - członek Prezydium

W Zjeździe udział wzięło siedmiu naszych członków rzeszowskiego Oddziału ZLP - jako delegaci na Zjazd: Józef Bilski, Agata Linek - Jaroszak, Ryszard Jaśkowski, Ryszard Mścisz, Andrzej Talarek, Izabela Zubko, Małgorzata Żurecka.
Małgorzata Żurecka została wybrana w skład Głównej Komisji Rewizyjnej, a Agata Linek została wybrana w skład Naczelnego Sądu Koleżeńskiego.


(R)


Fotorelacja

 

 

Wydarzenia kulturalne


Małgorzata Żurecka i Ryszard Jaśkowski uhonorowani w Warszawie


W dniu 3 czerwca 2023 r., w Domu Literatury na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, który jest siedzibą Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich, odbył się 33. Walny Zjazd Delegatów ZLP, podczas którego zostały wybrane nowe władze Zarządu Głównego, a także z okazji 100-lecia istnienia ZLP wręczono Odznaki Honorowe za wybitne zasługi dla tej organizacji.

Srebrne Odznaki otrzymała dwójka naszych literatów, członkowie rzeszowskiego oddziału ZLP: prezes oddziału Małgorzata Żurecka i prezes KZRSS Społem Ryszard Jaśkowski.
Cieszymy się, że ich praca na rzecz literatury została doceniona i wyróżniona.
Gratulujemy odznaczonym!


(R)


Fotorelacja

 

 

Wydarzenia kulturalne


Rzeszowskie Czwartki Literackie – Krzysztof Kwasiżur        

Zaproszenie na Rzeszowskie Czwartki Literackie – w roli głównej Krzysztof Kwasiżur.
Spotkanie odbędzie się 22 czerwiec 2023 r. o godz. 17:00, ul. Sokoła 13 w Rzeszowie.

Szczegóły na plakacie. 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia kulturalne


Krośnieńskie Spotkania Literackie, Roześnienie        

Zaproszenie na wieczór z poezją - Roześnienie w ramach Krośnieńskich Spotkań Literackich.
Spotkanie odbędzie się 16 czerwca 2023 r. o godz. 17:00, ul. Pilsudskiego 19 - budynek Muzeum Rzemiosła w Krośnie.

Szczegóły na plakacie. 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia kulturalne


Zaproszenie na uroczyste poświęcenie nowego Sztandaru Szkoły w Gwoźnicy Górnej        

Zaproszenie na uroczyste poświęcenie nowego Sztandaru Szkoły w Gwoźnicy Górnej.
Spotkanie odbędzie się 1 czerwca 2023 r. o godz. 9:00, Szkoła Podstawowa im. Juliana Przybosia w Gwoźnicy Górnej.

Szczegóły na plakacie. 

 

 

 

Wydarzenia kulturalne


Maria Stefanik uhonorowana w XXXII Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „U Progu Kresów” 2022/2023

W rozstrzygniętym 14 maja 2023 r. Konkursie Poetyckim „U Progu Kresów”, organizowanym przez Nadbużańskie Towarzystwo Kultury i Środowisko Rodzin Kresowych w Chełmie, została uhonorowana nagrodą Maria Stefanik poetka z Żarnowca, za długoletni udział w konkursie, popularyzację wątku kresowego w swojej twórczości.

Regulamin konkursu nawiązywał do ogólnej tematyki Kresów, historii, tradycji, a także obecnych wydarzeń związanych z wojną na Ukrainie. Tematem specjalnym było hasło „Wartość życia”, odwołujące się do postaci Kazimiery Iłłakowiczówny w 130 rocznicę jej urodzin. Uroczystość odbyła się w Muzeum Ziemi Chełmskiej w Chełmie.(Red)


Fotorelacja

 

 

Wydarzenia kulturalne


Relacja ze spotkania z Wiesławem Hopem


Majowe spotkanie Rzeszowskich Czwartków Literackich odbyło się 25 maja 2023 r., w budynku głównym WiMBP w Rzeszowie przy ul. Sokoła 13. Zaproszonym gościem był Wiesław Hop.

Wiesław Hop – polski pisarz, publicysta i satyryk. Należy do Rzeszowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. Urodził się w roku 1963 w Birczy, w powiecie przemyskim. Teren Pogórza Przemysko-Dynowskiego i Bieszczad jest jego miejscem na ziemi. Tutaj się wychował, tu spędził swoje dorosłe życie, uczył się i pracował. Ożenił się i wychował trójkę dzieci.

Uczył się w Liceum Ogólnokształcącym w Dynowie i na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Był nauczycielem, a w latach 1989 – 2010 policjantem KMP Przemyśl. Karierę policyjną zaczynał w patrolu interwencyjnym, a później – po ukończeniu Szkoły Policji Kryminalnej w Pile - pracował jako funkcjonariusz operacyjno-dochodzeniowym w Międzygminnym Komisariacie Policji w Birczy oraz w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym KMP Przemyśl. Ostatnie trzynaście lat służby był Komendantem Komisariatu Policji w Birczy.

Pisze powieści i opowiadania tematycznie związane z Bieszczadami, Pogórzem Przemyskim i Podkarpaciem. Miejsce to wpisane jest w tożsamość autora i tworzy go tym kim jest. Poprzez swoją twórczość chce oddać hołd terenom swoich dziadków i rodziców, ukazując ich różnorodność i barwność. Stara się pokazywać lokalny folklor, burzliwe historycznie dzieje tego terenu, piękno przyrody. Umiłowanie natury widoczne jest w plastycznych opisach, które wyróżniają jego pisarstwo. Przyroda, kultura, historia i magia przeplatające się w powieściach pisarza stają się fuzją świata zewnętrznego i wewnętrznych przeżyć bohaterów jego utworów. Tworząc swoje postacie buduje osoby wielowymiarowe, zanurzone w codzienności i lokalnej kulturze, którym nieobce są zmagania z najbardziej pierwotnymi popędami.

Jego opowiadania były publikowane w czasopismach krajowych i polonijnych: między innymi w Nowej Wsi, Łowcu Polskim, Braci Łowieckiej, Detektywie, Warszawskiej Gazecie, Super Nowościach, Własnym Głosem, Gazecie Kulturalnej, Życiu Przemyskim, Życiu Podkarpackim, Kworum oraz Białym Orle wydawanym w USA. Twórczość autora były nagradzana w konkursach literackich.

Za książkę „Długa noc” (wydaną w 2020 r.) został w 2021 r. wyróżniony Nagrodą Literacką „Złote Pióro”, którą przyznaje Oddział Rzeszowski Związku Literatów Polskich.
W 2020 r., za działalność pisarską, otrzymał odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, którą przyznaje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.
Książka „O północy w Bieszczadach” (wydanie z 2021 r.) otrzymała nagrodę literacką „Książka Roku 2021”, którą przyznaje Oddział Rzeszowski Związku Literatów Polskich.
W 2022 r. , za działalność pisarską, otrzymał honorową odznakę „Zasłużony dla Powiatu Przemyskiego”, którą przyznaje Rada Powiatu Przemyskiego.

Spotkanie rozpoczęło się od powitania przybyłych gości. Dyskusję otworzył Jerzy Stefan Nawrocki. Rozmowa z autorem toczyła się wokół barwnych powieści z Bieszczadami w tle. Na spotkaniu wystąpił również Józef Tadla, który przedstawił utwory muzyczne na gitarze klasycznej. Podczas spotkania uczestnicy wysłuchali fragmentów audiobooków „Spacer ze śmiercią”, „Śmierć i życie”, „Przed wyrokiem”, „Prawdziwe szczęście”. Na zakończenie głos zabrał Stanisław Ożóg, podsumowując twórczość Wiesława Hopa.


Katarzyna Błajdo


 

 

Wydarzenia kulturalne


Rzeszowskie Czwartki Literackie – Wiesław Hop        

Zaproszenie na Rzeszowskie Czwartki Literackie – w roli głównej Wiesław Hop.
Spotkanie odbędzie się 25 maja 2023 r. o godz. 17:00, ul. Sokoła 13 w Rzeszowie.

Szczegóły na plakacie. 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia kulturalne


Relacja z benefisu 30 lecia pracy twórczej Izabeli Zubko


Gminny Ośrodek w Uściu Gorlickim to niezwykłe miejsce, do którego zaprosiłam na benefis 30-lecia pracy twórczej. Spotkanie było pełne niespodzianek, wzruszeń i niezwykłych doznań. Dziękuję Pani Dyrektor Monice Babuli za możliwość zorganizowania tego wyjątkowego wieczoru; Panu wójtowi Zbigniewowi Ludwin za obecność i złożone gratulacje; Marii Stefanik za życzenia przekazane w imieniu ZLP Oddział Rzeszów, do którego należę; Pani Elżbiecie Sakowskiej za słowa uznania skierowane w imieniu grupy poetyckiej, którą prowadzę w Ropicy Polskiej, Kobylance i Szymbarku; Natalii Miżygórskiej za wykonanie nowej wersji utworu „Amorek”, zainspirowanego moim wierszem oraz za przeczytanie liryków po ukraińsku; grupie wokalnej OKGG pod kierunkiem Katarzyny Burkot za niesamowitą aranżację muzyczną mojej twórczości oraz za wielkie zaangażowanie w to, co dla mnie zrobili i robią; grupie poetyckiej OKGG za zaprezentowanie wierszy ze zbioru „Wierszariusz słowiański”; Bożenie Szurek za poprowadzenie benefisu; Karolinie Pustułce za przepiękny mini-koncert gry na puzonie; Jadwidze Marzec za uchwycenie w kadrze najważniejszych chwil wydarzenia. Serdeczne słowa podziękowania i wdzięczności kieruję do wszystkich Gości, którzy stworzyli magiczną atmosferę spotkania. Dziękuję za każdą wspólnie przeżytą z Państwem chwilę.


Izabela Zubko


Fotorelacja

 

 

Wydarzenia kulturalne


Zaproszenie na benefis 30 lecia pracy twórczej Izabeli Zubko


        

Zaproszenie na benefis 30 lecia pracy twórczej Izabeli Zubko.
Spotkanie odbędzie się 20 maja 2023 r. o godz. 18:00, Aula Szkolna, Gminny Ośrodek Kultury w Uściu Gorlickim.

Szczegóły na plakacie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia kulturalne


Relacja ze spotkania autorskiego Anatola Diaczyńskiego. Kazachstan bliżej.

W niedzielę 23 kwietnia 2023 r. w sali audiowizualnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu spotkanie autorskie miał Anatol Diaczyński, niecodzienny pisarz polski, pochodzący z Kazachstanu. Promowano jego ostatnią książkę „O tych zapomnianych powiedzcie choć słowo”. Spotkanie zostało zorganizowane z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich.

Anatol Diaczyński jest absolwentem Instytutu Literackiego im. A. M. Gorkiego w Moskwie, w swojej twórczości przybliża losy Polaków z Kazachstanu. Jest repatriantem, potomkiem polskich zesłańców.
Bohater spotkania wyemigrował z Kazachstanu do Polski trzydzieści lat temu i zamieszkał w Stalowej Woli. Należy do Związku Literatów Polskich.
Podczas spotkania opowiadał o swojej rodzinie i tysiącach przesiedleńców do obcej ziemi.
Kazachstan to państwo o powierzchni 9 razy większej od Polski, leży częściowo w Europie (12% obszaru), a częściowo w Azji (88% obszaru). Sięga Syberii, zaś od wschodu Chin, a od zachodu wspiera się o Morze Kaspijskie.EG


 

 

Wydarzenia kulturalne


Fotorelacja ze spotkania z Izabelą Zubko Niezwykły Czwartek Literacki


Kolejne spotkanie autorskie zorganizowane w ramach Rzeszowskich Czwartków Literackich dotyczyło osoby i twórczości Izabeli Zubko.

Izabela Zubko - absolwentka podyplomowego Studium Literacko-Artystycznego na UJ w Krakowie. Poetka, recenzentka, tłumaczka. Autorka 15 zbiorów poetyckich oraz książki biograficznej opartej na wywiadzie ze znanym literatem, dramaturgiem, dziennikarzem i krytykiem - Stanisławem Stanikiem (1949-2020). Debiutowała w 1992 roku wierszami „Nocna transakcja” oraz „Smak ciszy” w „Roczniku Szkolnym 1991/1992” XXXVII LO im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, którego jest abiturientką. Jej debiut poetycki w prasie ogólnopolskiej miał miejsce w „Zielonym Sztandarze” (12 października 1997 roku), gdzie zostały opublikowane cztery wiersze. Natomiast debiut książkowy nastąpił w 1993 roku, kiedy wydała zbiór poetycki „Gołębie”. Jej wiersze zostały przetłumaczone na język ukraiński, litewski, rosyjski, angielski, francuski, węgierski, chorwacki i telugu. Jest obecna w licznych antologiach, w tym również międzynarodowych m.in. „Poeci naszych czasów”, „Anthology of Slavic Poetry”, „The Vase - Antchology of Poems”. Laureatka ogólnopolskich konkursów poetyckich. Członek jury konkursów poetyckich. Do Związku Literatów Polskich należy od 25 października 2016.

Spotkanie rozpoczęło się od powitania uczestników przez Bożenę Jandę – Dyrektor WiMBP w Rzeszowie oraz Małgorzatę Żurecką – Prezes ZLP Oddział w Rzeszowie. Następnie uczestnicy zagłębili się w świat autorki dzięki prowadzącej – Jadwidze Buczak, która rozpoczęła spotkanie od pytania o początki twórczości. Podczas spotkania uczestnicy poznali metafizyczny świat poezji Izabeli Zubko – jej inspiracje do pisania i życiowe przygody związane z jej poezją. Walka z przeciwnościami losu oraz liczne podróże poświęcone jej poezji wprowadziły uczestników w refleksje egzystencjalne. Izabela Zubko nie ukrywa, że jest jedną z poetek religijnych. Przerywnikami dyskusji były utwory muzyczne w wykonaniu Aliny Małachowskiej, do których teksty napisała sama poetka.

Na zakończenie Izabela Zubko otrzymała wiele pytań od uczestników spotkania. Były również wspólne zdjęcia oraz autografy. Dziękujemy za wspaniałe spotkanie.


Katarzyna Błajdo


Fotorelacja - Dominik Ćwik

 

 

Wydarzenia kulturalne


Rzeszowskie Czwartki Literackie – Izabela Zubko        

Zaproszenie na Rzeszowskie Czwartki Literackie – w roli głównej Izabela Zubko.
Spotkanie odbędzie się 20 kwietnia 2023 r. o godz. 17:00, ul. Sokoła 13 w Rzeszowie.

Szczegóły na plakacie. 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia kulturalne


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia kulturalne


Czwartek Literacki z Mieczysławem Łypem

W dniu 23 marca 2023 r. w budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie przy ul. Sokoła odbyła się kolejna impreza z cyklu Rzeszowskie Czwartki Literackie, zorganizowana przez Dyrekcję Biblioteki i Oddział ZLP w Rzeszowie. Wieczór poświęcony był twórczości Mieczysława Arkadiusza Łypa, poety, krytyka literackiego, fotografa, wieloletniego (od 30. lat) członka Oddziału ZLP w Rzeszowie. W latach 2015 – 2019 był on też prezesem Oddziału.

Spotkanie rozpoczęły dyrektor Biblioteki, Bożena Janda i prezes Oddziału ZLP w Rzeszowie, Małgorzata Żurecka, witając przybyłych gości oraz przedstawiając sylwetkę poety. Wymieniły jego dokonania literackie zaznaczając, iż jako autor publikacji, książek i opracowań pojawił się on 55 razy w Internecie.

Następnie wystąpił Zespół Śpiewaczy „Wesołe Kumoszki” pod kierunkiem Wiesława Malca, wykonując trzy piosenki ludowe. Odbiorców zachwyciło nie tylko piękne wykonanie melodii, ale też barwne stroje ludowe śpiewaczek.

Obecni na sali przedstawiciele świata kultury i sztuki odczytali wybrane wiersze poety. Były prezydent miasta Rzeszowa i europoseł , dr Mieczysław Janowski zaprezentował liryk Antidotum; promotor kultury Podkarpacia, Walenty Kotula – Dyptyk gwoźnicki; polonista z ZST im. E. Kwiatkowskiego, Józef Stalec – Mój kalendarz; aktor Teatru ODK „Tysiąclecie”, Franciszek Czerczak – Stacja Strzyżów; dyrektor MGBP w Błażowej, Anna Heller – Cień wojny.

Każdy z czytających dawał własny komentarz, dotyczący poety i jego twórczości.

I tak dr M. Janowski określił poetę jako postać renesansową. Jest on pułkownikiem w stanie spoczynku, ma wykształcenie polonistyczne i psychologiczne, aktywnie promuje kulturę Podkarpacia, zredagował wiele opracowań i publikacji. Za prezydentury M. Janowskiego władze miasta uhonorowały artystę Nagrodą Miasta Rzeszowa. M. Janowski odczytał też limeryk własnego autorstwa, poświęcony M. Łypowi.

W. Kotula przypomniał, iż wspólnie z bohaterem dzisiejszego wieczoru studiował polonistykę i że Łyp już wtedy wyróżniał się w środowisku akademickim. Odwołując się do wielkiego uznania, jakim autor Antidotum darzy Juliana Przybosia, W Kotula przeczytał Tryptyk gwoźnicki, właśnie Przybosiowi poświęcony.

Natomiast Józef Stalec odwołał się do czasów prezesury Łypa w Oddziale ZLP w Rzeszowie, kiedy to organizował on doskonale przygotowane spotkania autorskie twórców rzeszowskiego Oddziału z młodzieżą ZST im. E. Kwiatkowskiego. Przypomniał też wielką galę z okazji 50-lecia Oddziału ZLP w Rzeszowie, zorganizowaną we współpracy z dyrekcją Szkoły.

Anna Heller podkreśliła, iż M. A. Łyp od 2004 r. współpracuje z ”Kurierem Błażowskim”, a jego wiersze bardzo podobają się czytelnikom pisma.

Tę część wieczoru zakończyło wystąpienie Andrzeja Żmudy – poety, w latach siedemdziesiątych także recytatora, aktora, krytyka literackiego i organizatora Jarmarku Poezji o Laur „Prometeja”. Przypomniał on czasy studenckie, kiedy to wspólnie z M. Łypem realizowali szereg działań artystycznych i kulturowych, szczególnie w sferze poezji i teatru. Odwołał się też do kwestii warsztatu autora Na ścieżkach pamięci, który posiada wielką umiejętność budowania konstrukcji metaforycznych, zwłaszcza synestezyjnych i ciągle doskonali kształt swojej poezji. Pogratulował mu tez osiągnięć wydawniczych.

Po wypowiedziach uczestników spotkania pojawił się nowy akcent muzyczny: w znakomitym wykonaniu Wiesława Malca wszyscy mieli sposobność wysłuchać utworów skrzypcowych: Serenady Fr. Schuberta, Walca J. Brahmsa i Menueta L. van Beethovena.

Następnie Katarzyna Błajdo, pracownik Działu Informacyjno-Bibliograficznego WiMBP w Rzeszowie, odczytała fragment książki prof. Gustawa Ostasza, Mowa dziejów. Mądrość poezji. Szkice, Rzeszów 2020. Fragment ten nosi tytuł: Mowa wiązana jako autoportret i jest analizą poezji M. A. Łypa.

Wreszcie głos zabrał poeta, bohater wieczoru. Opowiedział o swoich spotkaniach ze sztuką, szczególnym upodobaniu do sztuki ludowej, zwłaszcza do rzeźby twórców okolic Radomska, Rzeszowa, Zagórza, a także ludowego malarstwa i garncarstwa. Podkreślił wpływ Krystyny Rogoyskiej z WiMBP w Rzeszowie na jego zainteresowania malarstwem i bieżącymi wystawami w BWA na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku. Rozwój swoich folklorystycznych i artystycznych pasji zilustrował własnymi wierszami, jak: Frasobliwy, Ulica Karpaty (o rzeźbie ludowej Józefa Drewniaka z Futomy), Niebieska muzyka (pamięci skrzypka M. Rybki z Kapeli Ludowej w Futomie) i Magia jesieni (o malarstwie Anny Kuchniak).

Tę część spotkania zamknął występ Zespołu Śpiewaczego „Wesołe Kumoszki”. Dwie piosenki ludowe stanowiły znakomitą zachętę do swobodnej rozmowy przy kawie, herbacie i pączkach ze słynnej cukierni Kazimierza Raka. Świetna atmosfera imprezy sprawiła, że obecni rozmawiali jeszcze długo, a wieczór był bardzo udany.

Wśród wcześniej wymienionych gości Czwartku Literackiego byli także: dyrektor Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Głogowie Młp., dr Robert Borkowski, red. Stanisław Rusznica, red. Ryszard Lechforowicz, z Uniwersytetu Rzeszowskiego dr Małgorzata Janda, dr Marta Polańska, mgr Edyta Ślemp oraz literaci: Edward Bolec, Dominik Ćwik, Adam Decowski i Andrzej Żmuda.

Spotkaniu towarzyszyła wystawa 17 pięknych fotoobrazów autorstwa Łypa z cyklu Moje ogrody.


Adam DecowskiSzanowny Panie Mieczysławie Arkadiuszu,
Dziękuję za wczorajszy wieczór i promocję Pana poezji. Było bardzo sympatycznie i ciekawie.
Niestety, musiałem wyjść trochę wcześniej na umówione spotkanie o 19:00. Przepraszam.
Oto limeryk dla Pana:

Rytmów, rymów morze wielkie
dziś zajmuje miejsca wszelkie,
bo poeci – skąd ich tylu,
a niektórzy w dezabilu –
tworzą wiersze bardzo piękne.

Pozdrawiam serdecznie i kłaniam się Szanownej Małżonce.
M. JanowskiFotorelacja - Jakub Heller

 

 

Wydarzenia kulturalne


Konkurs na wiersz o Sędziszowie Małopolskim rozstrzygnięty


     

Dwudziestego pierwszego marca 2023r. w sali Urzędu Stanu Cywilnego w sędziszowskim Ratuszu odbyło się podsumowanie konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Bogusława Kmiecia i Przewodniczącą Rady Seniorów Teresę Kochmańska, pod patronatem honorowym rzeszowskiego Oddziału ZLP w Rzeszowie. Tematem konkursu była 540 rocznica narodzin miasta. W konkursie wzięło udział 44 uczestników w trzech kategoriach wiekowych.
Komisja konkursowa w składzie: przewodnicząca - Małgorzata Żurecka - prezes Oddziału Związku Literatów Polskich w Rzeszowie oraz członkowie: Maria Chuderska, Teresa Kochmańska, Jan Maroń, Zofia Antonina Migała, Maria Strzępka - dokonała wnikliwej oceny.
W pierwszej kategorii wiekowej: dzieci i młodzież do 18 lat zwyciężyli: I miejsce Gabriela Fitoł trzy równorzędne II miejsca: Daria Bołba, Julia Drwal, Beata Kubik oraz dwa równorzędne III miejsca: Alicja Skoczek, Zuzanna Bromilska.
W drugiej kategorii wiekowej od 19 do 59 roku życia zwyciężyli: I miejsce Sławomir Pluta, II Sylwia Betlej oraz III: Emilia Matusz, Aneta Budziwojska, Agnieszka Idzior.
W kategorii seniorzy od 60 roku życia bezkonkurencyjny okazał się Kazimierz Czapka.
Burmistrz Sędziszowa Młp. ufundował dyplomy dla nagrodzonych i pozostałym za udział. Nagrody rzeczowe wręczali: Piotr Kapusta z-ca burmistrza, Jan Maroń sekretarz UMiG oraz Małgorzata Żurecka prezes O/ZLP w Rzeszowie Organizatorzy dziękują za liczny udział w konkursie.
(R)


Fotorelacja

 

 

Wydarzenia kulturalne


Wystawa jubileuszowa Edwarda Guziakiewicza


              

Chcąc uczcić jubileusz siedemdziesiątych urodzin i czterdziestopięciolecia pracy twórczej Edwarda Guziakiewicza Miejska Biblioteka Publiczna w Mielcu przygotowała wystawę prezentującą jego twórczość. Kustosz wystawy Dorota Kieraś-Jędrychowska. Prezentowane zbiory czytelnicy biblioteki mogli oglądać od stycznia do marca 2023 r.

Edward Guziakiewicz jest mielczaninem. Wprawdzie spędził lata siedemdziesiąte w Lublinie, studiując na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a początek lat osiemdziesiątych w Katowicach, pracując w redakcji tygodnika „Gość Niedzielny”, to jednak w sumie ponad 50 lat mieszkał w Mielcu, swoim rodzinnym mieście, z którym jest uczuciowo związany.

Jego dorobek dzieli się zwyczajowo na twórczość dla dzieci, twórczość dla młodzieży i twórczość dla dorosłych, działalność publicystyczną i naukową – i tak też został on zaprezentowany na wystawie. Twórczość dla dorosłych to głównie fantastyka naukowa. Jest to najobszerniejszy dział jego dokonań literackich, a obejmuje kilkanaście powieści i mikropowieści.

Edward Guziakiewicz należy do pisarzy kładących nacisk na obecność w Internecie. Swoje książki (obecnie 25 tytułów) udostępnia więc głównie w wersji elektronicznej (PDF, ePUB, Mobi, audio) za pośrednictwem znanych księgarni internetowych. Na wystawie, obok książek papierowych ze zbiorów bibliotecznych, zaprezentowano kolorowe okładki e-booków mieleckiego autora.(R)


Fotorelacja

 

 

Wydarzenia kulturalne


Literackie spotkanie Marii Stefanik w Zespole Szkół Naftowo – Gazowniczych w Krośnie.


        

W dniu 9 marca 2023 r. odbyło się literackie spotkanie poetki Marii Stefanik w Zespole Szkół Naftowo – Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie, na zaproszenie Dyrektor Joanny Kubit i polonistki p. Jolanty Żółkoś z okazji przypadającej 201. rocznicy urodzin Patrona szkoły.

Celem spotkania było przedstawienie biografii Patrona, miejsc jego pobytu, pracy, dokonań, które w sposób trwały wpisały się w światowy panteon wiedzy jak i w podkarpacki szlak naftowy.
Przy szeroko omawianym temacie pomocne okazały się: wystawa fotografii autorstwa Leszka Stefanika oraz wydany w 2022 r. tomik wierszy Marii Stefanik „Światło z ziemi”, poświęcone Ignacemu Łukasiewiczowi. W klimacie powrotu do dawnych wydarzeń odbyły się dwie lekcje szkolne dla młodzieży klas z profilem humanistycznym i zawodowym. Uczestnicy otrzymali okolicznościowe widokówki z wierszem oraz dodatkowo zapoznali się z literackim dorobkiem autorki, który zaprezentowała.

Pomimo faktu, że kalendarzowy rok 2022 obchodzony pod patronatem Ignacego Łukasiewicza jest poza nami, ale nagłośniona osoba bohatera pozostaje ciągle żywa i jest przedmiotem nowych publikacji, jak ostatnia: autorstwa ks. dr Janusza Królikowskiego „ Wynalazca i darczyńca. Biografia Ignacego Łukasiewicza”. Autor pochodzi z okolic Mielca, miejsca narodzin Łukasiewicza, jest wykładowcą na Uniwersytecie Papieskim im. Jana Pawła II w Krakowie.(R)


Fotorelacja - Leszek Stefanik

 

 

Wydarzenia kulturalne


Rzeszowskie Czwartki Literackie – Mieczysław Arkadiusz Łyp        

Zaproszenie na Rzeszowskie Czwartki Literackie – w roli głównej Mieczysław Arkadiusz Łyp.
Spotkanie odbędzie się 23 marca 2023 r. o godz. 17:00, ul. Sokoła 13 w Rzeszowie.

Szczegóły na plakacie. 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia kulturalne


Zaproszenie na wieczór poetycki Spacer po śladach dni


        

Zaproszenie na wieczór poetycki Spacer po śladach dni z udziałem poetki Zdzisławy Górskiej.
Spotkanie odbędzie się 19 marca 2023 r. (niedziela) o godz. 17:00, Oficyna Dworska w Wiśniowej.

Szczegóły na plakacie. 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia kulturalne


122. rocznica urodzin poety Juliana Przybosia. Gwoźnica 2023

6 marca 2023 r. w Szkole Podstawowej w Gwoźnicy Górnej z udziałem uczniów całej szkoły, odbyła się uroczysta akademia upamiętniająca 122. rocznicę urodzin Patrona, która przypadała 5 marca br.
Program artystyczny pamięci poety Juliana Przybosia przedstawili wybrani uczniowie klas: V do VIII, pod kierunkiem polonistki p. Anny Borkowskiej. Młodsze klasy zaangażowane były w prace plastyczne, które nawiązywały do tematów wierszy poety. Zostały wyeksponowane na specjalnej tablicy.

Na uroczystość zostali zaproszeni członkowie Związku Literatów Polskich Oddział w Rzeszowie, który reprezentowała Maria Stefanik, recytując wybrane tematycznie wiersze: Pamięć i Rodzinny dom. Wskazała także na motywy światła i jasności, będące stałymi elementami twórczości poety z Gwoźnicy, przedstawiając nowy wiersz: Wędruj ze światłem, jako zobowiązanie drogi po wiedzę młodego pokolenia, identyfikującego się z Gwoźnicą.

Podsumowania kolejnego roku urodzin poety dokonały: dyrektor Monika Szurlej i p. Anna Borkowska, wręczając podziękowania i dyplomy dla uczniów zaangażowanych w jubileusz.
Następnie delegacje poszczególnych klas z panią dyrektor i Marią Stefanik złożyły kwiaty i zapaliły znicze na grobie poety.

Wędruj ze światłem

Zapada na wzgórzach
ostatnia jasność
i promyk dnia -
unieś oczy
w grafitowy zmierzch
wypatruj kopuły nieba
gdy dziękuje ziemi
za współistnienie

Pastelami usypia dzień -
długie wstęgi chmur
świetlane języki
nabierają rumieńców -
przeżyć przeistoczenie
w ognistych kolorach
przed opadającą kurtyną

Czy poblask i uroda miejsca
zrzuci lęk ciemność drogi?
Nasyci twoją głębię
nowym przeżyciem i myślą:
wędruję ze światłem z Gwoźnicy!

   (20 I 2023)                      Maria StefanikMaria Stefanik


Fotorelacja - Leszek Stefanik

 

 

Wydarzenia kulturalne


Relacja ze spotkania z Katarzyną Hudy

16 lutego 2023 r. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie odbyło się spotkanie autorskie poetki młodego pokolenia – Katarzyny Hudy. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach Rzeszowskich Czwartków Literackich przez WiMBP oraz Związek Literatów Polskich Oddział w Rzeszowie.

Katarzyna Hudy jest członkinią Związku Literatów Polskich od 2022 roku. To absolwentka filozofii na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej na Akademii „Ignatianum” w Krakowie. Amatorsko zajmuje się fotografią. Jest autorką tomików poezji: „Druga strona myśli”, „Zagubione skrzydło”, „Chleb posmarowany życiem” oraz „Wyjście”, laureatką wielu konkursów literackich. Jej wiersze były publikowane w prasie literackiej, almanachach poezji oraz w Internecie. Zdarza się jej pisać wiersze dla dzieci oraz piosenki. Od 17. lat pracuje z osobami niepełnosprawnymi w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Pniu (Gmina Radomyśl Wielki).

Gości wydarzenia przywitała Bożena Janda – dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie, oraz Małgorzata Żurecka – prezes rzeszowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich.

Spotkanie prowadziła Barbara Augustyn – poetka, członkini Mieleckiego Towarzystwa Literackiego, która tak przedstawiła poezję bohaterki spotkania: „Są to wiersze szczere, przesycone obrazami dnia codziennego, pełne emocji i przemyśleń na tematy bliskie każdemu człowiekowi. Zakotwiczone w czasie i miejscu, ale też transcendentalne, zawierające uniwersalne prawdy i przesłania. Nie wiem, czy w poezji istnieje realizm magiczny, ale takie właśnie określenie mi do wierszy Kasi pasuje. Być może to z powodu formy i języka, jakim Kasia się posługuje. To prosty, lekki, ale bardzo plastyczny i obrazowy język, pełen smaków i zapachów, zatrzymanych w locie chwil, obrazków z dzieciństwa i obecnych wszędzie Aniołów”.

Poetycki klimat tego wydarzenia spotęgował Zbigniew Radłowski, który grał na gitarze i śpiewał piosenki, głównie z repertuaru Starego Dobrego Małżeństwa. Piosenki te znakomicie korespondowały z poezją Katarzyny. Zbigniew Radłowski to również poeta, członek Mieleckiego Towarzystwa Literackiego.

Autorka przedstawiła bardzo ważny dla niej wiersz „niepełnosprawny”, który napisała dla swojego niepełnoprawnego synka. Wywarł on na słuchających wielkie wrażenie. Spotkanie przebiegało w atmosferze wzruszeń, nostalgii i wdzięczności za chwilę obecną, bo właśnie te wartości poetka uwypukla w swojej twórczości.

Po prezentacji wierszy przez autorkę i prowadzącą spotkanie, wywiązała się ciekawa dyskusja. Zebrani goście wypowiedzieli się na temat odczuć, jakie im towarzyszyły, zadawali pytania, które dotyczyły obecności aniołów w wierszach, źródeł natchnienia, inspiracji oraz planów na przyszłość. Wśród nich byli: emerytowana dyrektorka WiMBP w Rzeszowie Barbara Chmura, prezes ZLP Oddział w Rzeszowie Małgorzata Żurecka, prezes Mieleckiego Towarzystwa Literackiego Zbigniew Michalski, honorowy członek ZLP Oddziału w Rzeszowie Dominik Ćwik oraz poetka Zofia Migała z Sędziszowa Małopolskiego.

Na zakończenie poetka wyraziła podziękowania za ogrom ciepłych słów, którymi obdarowali ją zebrani goście i nie kryła wzruszenia. Warto przytoczyć wiersz „spotkanie z aniołem” z najnowszego tomiku autorki „Wyjście”, który ukazuje jej zamiłowanie do aniołów w życiu codziennym:

spotkanie z aniołem

napij się ze mną mój aniele
za ten dzień i całą resztę która pozostała
za pomyloną drogę i niezapłacony mandat
wypijmy za wiersze i natchnienie
zgubione na zakupach w pobliskim markecie

napij się ze mną mój stróżu
wiem że Bóg ci dał pomocnika
bo ciężko mnie upilnować
wśród mych pokrętnych dróg

wypijmy za tę wdzięczność którą noszę w plecaku
żebym jej nie zgubiła śpiesząc się do apteki
mam szczęście że nie jestem sama ani chwili
nalej mi proszę na jutro szklankę świeżej wiary


KH


Fotorelacja - Andrzej Hudy

 

 

Wydarzenia kulturalne


Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” dla Izabeli Zubko

02.02.2023 r. w siedzibie Warszawskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury przy ul. Emilii Plater 47, z rąk prof. Pawła Soroki – przewodniczącego Rady Krajowej RSTK i redaktora naczelnego czasopisma „Własnym Głosem” oraz Jerzego Burskiego – wiceprzewodniczącego WSTK, nasza koleżanka Izabela Zubko otrzymałam Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Medal ten został nadany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego.

Serdecznie gratulujemy!Fotorelacja


 

Wydarzenia kulturalne


Relacja z promocji almanachu Zbudowaliśmy dom ze słów


        

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli odbyło się spotkanie twórców ze Związku Literatów Polskich Oddziału w Rzeszowie, związanych z naszym, stalowowolskim środowiskiem literackim. Okazją do spotkania była prezentacja almanachu wydanego z okazji jubileuszu 55-lecia Oddziału - "Zbudowaliśmy dom ze słów".

W almanachu „Zbudowaliśmy dom ze słów”, znalazły się utwory 41. członków Oddziału ZLP w Rzeszowie. Wydany został przez krośnieńskie Wydawnictwo AGAZAH Agata Zahuta, przygotowany w znacznej mierze przez wiceprezesów Oddziału – Marka Petrykowskiego i Ryszarda Mścisza, z piękną okładką zaprojektowaną przez Jakuba Niedzielę, to prezentacja twórcza, która pozwoliła pokazać cząstkę tego, co stanowi o dorobku poszczególnych twórców i zarazem rzeszowskiego Oddziału ZLP, w którym są zrzeszeni – potwierdzają stalowowolscy literaci.

Sylwetki, oraz wybrana twórczość 8 z nich została umieszczona we wspomnianej publikacji. To Anatol Diaczyński, Ryszard Jaśkowski, Krzysztof Kwasiżur, Agata Linek – Jaroszak, Ryszard Mścisz, Mirosław Osowski, Bogdan Stangrodzki i Małgorzata Żurecka.

– Trudno dokonać jakiejś pełniejszej oceny dorobku twórczego tylu autorów, zaprezentowana w almanachu „Zbudowaliśmy dom ze słów” próbka ich bogatych dokonań – jakkolwiek często reprezentatywna – takiej możliwości nie daje – pisze we wstępie do zbioru Ryszard Mścisz, który próby oceny jednak dokonuje. Podczas spotkania Mścisz zaprezentował życiorysy stalowowolskich literatów, których twórczość znalazła się w almanachu. Przewodnicząca rzeszowskiego oddziału ZLP Małgorzata Żurecka przedstawiła rys historyczny rzeszowskiego związku, zaś sami twórcy czytali swoje utwory.

W części muzycznej pokazały swoje umiejętności utalentowane uczennice Państwowej Szkoły Muzycznej w Stalowej Woli: Alicja Wąsik, Magdalena Kak oraz Alicja Wermińska, które przygotowała Małgorzata Chojnacka. Zgromadzona w Miejskiej Bibliotece Publicznej usłyszała utwory Dimitra Szostakowicza.(R)


Fotorelacja - MBP Stalowa Wola

 

 

Wydarzenia kulturalne


Promocja almanachu Zbudowaliśmy dom ze słów


        

Zaproszenie na promocję almanachu Zbudowaliśmy dom ze słów połączone ze spotkaniem z Twórcami rzeszowskiego Oddziału ZLP.
Spotkanie odbędzie się 23 lutego 2023 r. o godz. 18:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli, ul. ks. J. Popiełuszki 10 (II piętro).

Szczegóły na plakacie. 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia kulturalne


Nagroda KSIĄŻKA ROKU przyznana

Na posiedzeniu w dniu 07.02.2023 r., zarząd Oddziału ZLP w Rzeszowie, nagrodził tytułem KSIĄŻKA ROKU 2022 następujące książki autorstwa członków Oddziału:

1. Maria Stefanik , tomik poetycki pt. “ŚWIATŁO Z ZIEMI” – kategoria: poezja

2. Krzysztof Kwasiżur, powieść pt. “RENTGEN” – kategoria: proza

3. Włodzimierz Gąsiewski, zbiór wspomnień, esejów, wierszy dramatycznych i wywiadów pt. “ moje OKRUCHY KANTORA” – kategoria: inne gatunki literackie(R) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia kulturalne


Rzeszowskie Czwartki Literackie – Katarzyna Hudy        

Zaproszenie na Rzeszowskie Czwartki Literackie – w roli głównej Katarzyna Hudy.
Spotkanie odbędzie się 16 lutego 2023 r. o godz. 17:00, ul. Sokoła 13 w Rzeszowie.

Szczegóły na plakacie. 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia kulturalne


Opłatek Literacki Oddziału ZLP w Rzeszowie

Z opłatkiem w rok 2023

Opłatkowe spotkanie rzeszowskiego Oddziału ZLP po raz kolejny odbyło się w gościnnych progach Osiedlowego Domu Kultury „Karton” na rzeszowskiej Baranówce. Członków Oddziału i wszystkich gości serdecznie ugościł kierownik „Kartonu” Józef Tadla, a przygotowała tę uroczystość pani prezes Małgorzata Żurecka przy wydatnej pomocy wiceprezesa Marka Petrykowskiego (prowadzącego całość) oraz pani skarbnik Marii Stefanik.

Nad sakralnym wymiarem uroczystości miał pieczę ksiądz Roman Jagiełło – proboszcz parafii Kościoła Polskokatolickiego w Łękach Dukielskich, który poświęcił opłatki oraz wprowadził wszystkich w istotę tego chrześcijańskiego wydarzenia i tradycji. Można powiedzieć, że w tworzeniu nastroju wigilijnego wspomagał go duet młodych wykonawców: wokalistka Dominika Syrek i akompaniator, muzyk Michał Szmyd. Współpracujący z Oddziałem muzycy, którzy po raz kolejny uświetnili organizowaną przezeń uroczystość – tym razem wykonali kilka kolęd i piosenek świątecznych.

Serdeczne powitanie i życzenia prezes Oddziału ZLP Małgorzaty Żureckiej zainaugurowały ten opłatkowy dzień, natomiast piękne słowa wprowadzenia do uroczystości i poświęcenie opłatków przez księdza Romana Jagiełło były początkiem dzielenia się opłatkiem i miłymi słowami przez wszystkich obecnych. Zjawiło się na opłatku Oddziału ZLP sporo osób, także twórców, którzy rzadko się pojawiali lub mieli dłuższą przerwę w obecności. Bardzo pięknie przywitała się z wszystkimi Dorota Kwoka, która wróciła z oddziału kieleckiego ZLP, wróciła do zdrowia serdecznie przyjęta Zdzisława Górska, pojawił się także dawno nie widziany Mariusz Marczyk. Księdzu Romanowi towarzyszyła żona, z mężami przybyły między innymi Maria Stefanik, Zdzisława Górska, Katarzyna Hudy i Agata Linek-Jaroszak.

Prowadzący uroczystość Marek Petrykowski zapraszał kolejne osoby na scenę, posługując się częściowo układem alfabetycznym, częściowo zaś porzucając go, by zapraszać osoby spoza Oddziału ZLP w Rzeszowie, które zechciały odpowiedzieć na zaproszenie. Były nimi między innymi prezes Stowarzyszenia Literackiego „Witryna” w Stalowej Woli – Elżbieta Ferlejko, prezes RSTK w Rzeszowie – Jadwiga Buczak i bardzo aktywna, znana w regionie poetka Małgorzata Szepelak. Po raz kolejny zjawił się na uroczystości organizowanej przez ZLP lubiany i ceniony Ryszard Zatorski z miesięcznika „Nasz Dom Rzeszów”.

Wychodzący na cenę twórcy prezentowali utwory w klimacie wigilijno-bożonarodzeniowym, bliskie autorom bądź składali piękne życzenia – czasem lakoniczne, czasem wzbogacone dłuższymi mowami (jak w przypadku Mariusza Marczyka). Piękne słowa, bogato zastawione stoły, wdzięczne akcenty muzyczne w wykonaniu Dominiki Syrek i Michała Szmyda, nader miła atmosfera bliskości oraz lubianego miejsca („Karton” i Józef Tadla mają „to coś”) – wszystko to sprawiało, że styczniowe południe było niczym wigilijny wieczór, a pokój i radość gościły w sercach i duszach wszystkich uczestników uroczystości.RM


Fotorelacja ze spotkania - Wacław Turek

 

 

Wydarzenia kulturalne


Relacja ze spotkania z Jerzym Nawrockim

19 stycznia 2023 roku w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie w czwartkowy wieczór odbyło się spotkanie autorskie Jerzego Stefana Nawrockiego - pisarza, dziennikarza, a przy tym zasłużonego działacza w szerzeniu i promocji literatury i słowa pisanego.
Laureat wielu prestiżowych nagród ogólnopolskich. Należy do rzeszowskiego oddziału Związku Literatów Polskich oraz Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Rzeszowie. Były wceprezes odrodzonego Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy „Gwoźnica” w Rzeszowie. Dwukrotnie wyróżniony nagrodami Wydziału Kultury Urzędu Wojewódzkiego oraz uhonorowany odznaką „Zasłużony dla Województwa Rzeszowskiego”. Laureat Nagrody Miasta Rzeszowa w dziedzinie literatury, Nagrody Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz honorowej odznaki Zasłużony dla Kultury Polskiej nadanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 24 lat pracuje w Domu Kultury „Karton” RSM, jego działalność adresowana jest dla dorosłych, młodzieży i dzieci. Zajmuje się malarstwem i grafiką.

Gości wydarzenia przywitała Bożena Janda – dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie. Nad całością spotkania czuwał Marek Petrykowski - poeta, wiceprezes zarządu oddziału rzeszowskiego ZLP. Fragmenty prozy Jerzego Nawrockiego na podstawie książek: „Ten tętent karych koni - CIENIE”, „Śwetaketu” oraz „Ścieżka do wieczności …Postscriptum” zaprezentowała Małgorzata Szepelak, poetka, należąca do RSTK w Rzeszowie. O oprawę muzyczną zadbał Józef Tadla, kierownik rzeszowskiego Domu Kultury „Karton”. Zaprezentowane zostały piosenki związane z Bieszczadami, które tematycznie i sentymentalnie związane były z życiem i twórczością Jerzego Stefana Nawrockiego.

Spotkanie przebiegło w wyjątkowej atmosferze. Józef Tadla oraz Marek Petrykowski w spontanicznej rozmowie podzielili się z uczestnikami spotkania swoimi przeżyciami i wspomnieniami związanymi z bohaterem spotkania. Jerzy Nawrocki przekazał cenną wiedzę o powojennym Rzeszowie.

Imprezę uświetnili swoją obecnością twórcy wywodzący się z lokalnych środowisk literackich - Związek Literatów Polskich, Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury, Klub Literacki przy Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie. Podczas spotkania Marta Świderska-Pelinko z Wydawnictwa Abilion podzieliła się opinią o ostatnich książkach Jerzego Nawrockiego. Podkreślała ich wyjątkową tematykę, uniwersalny przekaz; zapewniła, że doskonale sprawdzą się w przyszłości. Na potwierdzenie tych słów, ewentualnie wysnucie własnych wniosków niech posłuży poniższy cytat:
„To ty? Znowu milczałaś cały czas. Musiałam, aż wyczerpie się w tobie ta dzika furia istnienia: wypisz-wymaluj jak Tamci. Bo ty pragniesz za wiele. Chcesz, aby wróg ci pomagał. Chcesz, aby konkurent ustąpił. Żeby zrezygnował z przewagi, chociaż tobie brak muskułów. Słusznie powiedział ci Rozum: jesteś zaiste idiotą, gdy wielkie burze ruszają. Co wielkie - upadnie. Co małe - jak to ogłoszono kiedyś - w wielkie wyrośnie, co wielkie - w proch się rozsypie, albowiem wszystko to jest niczym, chwilą zaledwie. Mgnieniem malusieńkiego oczka pośród miliardów oczu wszechświata. Wzruszeniem paluszka entropii, a ty szukasz odpowiedzi w złym miejscu: na zewnątrz.
A gdzie niby mam szukać?
W człowieku. W człowieku. W jednostce. Na zewnątrz jest jeno skutek. Zło, dobro, egoizm, altruizm są tylko objawem tego, co żyje we wnętrzu każdego i co przeważyło w jednostce. To tutaj jest pole bitwy, a zło jest dzisiaj w ataku. Zło w tamtych. Zło w tobie również. To z wami Bóg musi walczyć.
Sądzę, że to samoobrona.”

fragment książki „Śwetaketu”, 2016


Małgorzata Szepelak


Fotorelacja - Ewelina Łopuszańska

 

 

Wydarzenia kulturalne


Rzeszowskie Czwartki Literackie – Jerzy Nawrocki        

Zaproszenie na Rzeszowskie Czwartki Literackie – w roli głównej Jerzy Nawrocki.
Spotkanie odbędzie się 19 stycznia 2023 r. o godz. 17:00, ul. Sokoła 13 w Rzeszowie.

Szczegóły na plakacie. 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia kulturalne
 

Związek Literatów Polskich