Wydarzenia kulturalne

Rzeszów

Preambuła statutu ZLP


Związek Literatów Polskich jest zawodową organizacją pisarzy. Jego członkowie, w swojej twórczości i działalności, nawiązują do humanitarnych tradycji myśli ogólnoludzkiej, które w kulturze polskiej zawsze były zespolone z troską o dobro kraju i narodu. Kontynuacja tych tradycji oraz wszechstronny rozwój współczesnej literatury polskiej stanowią przedmiot starań i pracy wszystkich członków i władz Związku Literatów Polskich.Związek Literatów Polskich

Menu


Wydarzenia kulturalne 2024


                            ROZMYŚLANIA WIELKANOCNE


Okres wielkiego Postu i Wielkanocy w poezji polskiej

Zdzisława Górska - Okres Wielkiego Postu i Wielkanocy w poezji polskiej         

Wielkanocny Arkusz Poetycki Mieczysława A. Łypa - refleksje

Zdzisława Górska - Wielkanocny Arkusz Poetycki Mieczysława A. Łypa - refleksje         

Wielkanocne wiersze

Zdzisława Górska         

Mieczysław A. Łyp         

Adam Decowski         

Halina Kurek         

Maria Stefanik         

Teresa Paryna         

Edyta Pietrasz         

Izabela Zubko         


 

 

Wydarzenia kulturalne


Światowy Dzień Poezji z Teresą Paryną na przemyskim zamku


20 marca 2024 r. w Przemyskim Centrum Kultury i Nauki Zamek odbyło się spotkanie autorskie z Teresą Paryną, przemyską poetką, w ramach obchodzonego Światowego Dnia Poezji. Licznie zgromadzonych uczestników spotkania powitała dyrektor Zamku Kazimierzowskiego, Renata Nowakowska. W swym wystąpieniu wspomniała o tomiku wierszy przemyskich pt. „Przy porannej kawie”, wydanym przez CKiNZ, a który otrzymał zaszczytny tytuł „Książki roku 2022”, przyznanym przez rzeszowski oddział ZLP. Następnie dr Bernardyna Banaś przybliżyła zebranym genezę i cele ŚDP oraz przedstawiła sylwetkę twórczą poetki.

Na wstępie Teresa Paryna odniosła się do postawionego jej pytania – czym jest dla niej poezja. Stwierdziła, że choć to nie był jej plan na życie, obecnie poezja jest ważną częścią jej życia. Wspomniała o poetach, którzy odegrali ważną rolę na początku jej twórczej drogi. Wielu z nich niestety przedwcześnie odeszło. Przeczytała kilka wierszy im poświęconych. Autorka przedstawiła utwory zróżnicowane tematycznie, wybrane z kilku tomików.

Oprawę muzyczną wieczoru stworzyli znani przemyscy wokaliści, którzy wykonali własne kompozycje do utworów Teresy Paryny. Spotkanie również uświetniły dzieci ze Szkoły Tańca Galiny Koval, które swoje tańce zadedykowały poetce.

(Red)


Fotorelacja

 

 

Wydarzenia kulturalne


Relacja ze spotkania Marii Stefanik w Bibliotece w Stalowej Woli


W dniu 14 marca 2024 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli odbyło się spotkanie realizowane w ramach comiesięcznych spotkań autorskich - z Marią Stefanik, poetką z Żarnowca.

Poetka na wstępie przedstawiła początek swojej drogi pisarskiej, a następnie wątek historyczny z dwóch ostatnich pozycji wydawniczych: Światło z ziemi i Galicyjski szlak Marii Konopnickiej, poświęconych Ignacemu Łukasiewiczowi i Marii Konopnickiej. Biografie bohaterów są bliskie miejsca zamieszkania ich autorki. Zgromadzeni goście mogli wysłuchać wybranych wierszy w recytacji Beaty Życzyńskiej - dyrektorki biblioteki i Elżbiety Ferlejko - prezesa Stowarzyszenia Literackiego „Witryna” w Stalowej Woli oraz opowieści Marii Stefanik o drogach życiowych bohaterów.

Uzupełnieniem słowa była prezentacja wystawy Leszka Stefanika, męża autorki, który opowiedział o swojej pasji fotograficznej i przedstawił miejsca związane z pobytem Ignacego Łukasiewicza i Marii Konopnickiej w Galicji. Swoje doświadczenie i warsztat fotograficzny doskonali w Klubie Kuźnia Światła w Krośnie.

Oprawę muzyczną wieczoru zapewnili nauczyciele oraz uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w Stalowej Woli: Paweł Baran, Valentyna Gorodyska (nauczyciele), Gabriela Dec, Aleksandra Paszko, Sofia Serediuk, uczennice z klasy skrzypiec.

(Red)


Fotorelacja - L. Stefanik

 

 

Wydarzenia kulturalne


123. rocznica urodzin Juliana Przybosia
Gwoźnica 2024


11 marca 2024 r. w Szkole Podstawowej w Gwoźnicy Górnej im. Juliana Przybosia odbyła się z udziałem uczniów szkoły uroczysta akademia, upamiętniająca 123. rocznicę urodzin Patrona, która przypadała 5 marca br. Otwarcia uroczystości dokonała dyrektor szkoły, Monika Szurlej, przywołując wspomnieniem osobę Poety. Następnie do odsłonięcia nowego portretu Juliana Przybosia zostali zaproszeni członkowie Związku Literatów Polskich Oddziału w Rzeszowie w osobach: Marii Stefanik i Mieczysława A. Łypa. Autorką obrazu jest Angelika Lubas - absolwentka tutejszej szkoły.

Program artystyczny przedstawili wybrani uczniowie klas: od V do VIII pod kierunkiem polonistek, Anny Borkowskiej i Barbary Leszczak. Młodsze klasy zaangażowane były w konkurs kaligraficzny. Nagrodzonym uczniom wręczono dyplomy. W szczególnej uroczystości wzięli udział pierwszoklasiści. Zostali pasowani na czytelnika szkolnej biblioteki. Otrzymali okolicznościowe dyplomy i zakładki.

W uroczystości uczestniczyli członkowie Związku Literatów Polskich Oddziału w Rzeszowie: Maria Stefanik, Adam Decowski, Mieczysław A. Łyp, Andrzej Talarek.
Zostali zaproszeni do zaprezentowania okolicznościowych wierszy. Na ręce dyrektor poeci przekazali swoje nowe zbiory poetyckie dla biblioteki szkoły, a Mieczysław A. Łyp przekazał Wielkanocny Arkusz Poetycki z życzeniami - dla nauczycieli i uczniów.

Następnie delegacje uczniów z klas VII i VIII wraz z panią dyrektor i członkami ZLP złożyły kwiaty, zapaliły znicze na grobie poety.

Maria Stefanik


Fotorelacja - L. Stefanik

 

 

Wydarzenia kulturalne


Spotkanie Katarzyna HudyW piątek, 16 lutego 2024 r., w Samorządowym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Wadowicach Górnych zs. w Wadowicach Dolnych, byliśmy świadkami spotkania z poezją mieszkanki gminy Katarzyny Hudy – członkini ZLP Oddziału Rzeszów i Mieleckiego Towarzystwa Literackiego im. Marii Błażków w Mielcu.

Imprezę, współorganizowaną z Gminną Biblioteką Publiczną w Wadowicach Górnych, połączoną z finisażem wystawy KŚT przy TMZM im. Wł. Szafera w Mielcu, prowadziła dyrektor SOKR Elżbieta Augustyn-Gruszka. Wcieliła się ona zarazem w rolę literackiego interlokutora: przedstawiła sylwetkę poetki, zręcznie kreowała fabułę rozmowy, która nawiązywała do treści z pięciu tomików poetki, i w wielu przemycanych wątkach rozmowy dotyczyła prezentacji warsztatu poetyckiego głównej bohaterki wieczoru, zaś samą jej poezję czytało aż… dwanaście osób.

W przerwach, pomiędzy głównymi wątkami rozmowy i czytaniem wierszy, swój kunszt muzyczny zademonstrował maestro Leszek Gruszecki.

W wydarzeniu udział wzięli wójt Gminy Wadowice Górne Michał Deptuła, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu Jolanta Strycharz, Dyrektor GBP Wadowice Górne Anna Węgrzyn, prezes Zarządu MTL im. Marii Błażków Zbigniew Michalski, radni i sołtysowie z terenu gminy, twórcy KŚT TMZM Mielec oraz bardzo liczne grono miłośników poezji.

(Red) 

 

Wydarzenia kulturalne


Zapraszamy do relacji ze spotkania autorskiego Anity Róg-Bindacz, którego mottem były słowa „Niech ktoś zatrzyma wreszcie świat, ja wysiadam…”.W sobotę, 10 lutego 2024 r. w siedzibie Mieleckiego Towarzystwa Literackiego im. Marii Błażków w Mielcu odbyła się promocja siódmego tomiku poezji „Bieg” Anity Róg-Bindacz, członkini ZLP Oddział Rzeszów oraz MTL im. Marii Błażków. W spotkaniu wzięli udział m.in. przewodniczący Rady Powiatu Marek Paprocki, radny Rady Miejskiej Mielca Jarosław Szczerba, pani Władysława Stolarz – korektorka tomiku, członkowie Towarzystwa, najbliższa rodzina i znajomi autorki, a także inni pasjonaci sztuki.

Spotkanie poprowadził prezes Towarzystwa, pan Zbigniew Michalski. We wprowadzeniu zacytował fragment recenzji „W szumie drzew myśli me biegną”, której autorem jest pan Ryszard Mścisz. Część artystyczna rozpoczęła się natomiast wykonaniem coveru piosenki „Ja wysiadam” Anny Marii Jopek. Nie obyło się bez wzruszeń, ponieważ Anita zadedykowała go swojej siostrze, dzięki której poznała ten utwór, a „Bieg” zyskał swoją nazwę.

Zgodnie z pomysłem poetki, spotkanie składało się z trzech prezentacji wierszy, podzielonych antraktami muzycznymi. W roli recytatorek wystąpiły kolejno: Justyna Żelazo, Aleksandra Kościelna oraz sama autorka. Oprawą muzyczną zajęła się Anita w towarzystwie męża. Niespodzianką wieczoru (także dla samej poetki) było kapitalne i wzruszające przeczytanie przez jej siostrę, Klaudię Wlazło, fragmentu jednej z dwóch bajek obecnych w tomiku, „Opowieści o grajku i bajarce”.

Sama Anita wspomina: „To spotkanie autorskie było dla mnie wyjątkowe. Przybyły na nie licznie bardzo ważne dla mnie osoby. Niektóre z nich zrobiły mi niespodziankę, przez co nieraz ocierałam ukradkiem łzy wzruszenia. Zawsze lubię też słyszeć, jak inne osoby recytują moje wiersze. Pozwala mi to, jako autorce, spojrzeć na nie z boku. Cieszyłam się także, że mogę wspólnie z mężem przedstawić interpretacje muzyczne kilku utworów. Było to jednak dla mnie nie tylko wzruszające, ale także nieco stresujące przeżycie. Dlaczego? Ponieważ poezja to taka forma sztuki, w której twórca odsłania tę najbardziej wrażliwą część siebie. Po spotkaniu usłyszałam jednak podziękowania od kilku osób, że poruszam w swoich utworach pewne tematy. To przypomina mi, że warto się przełamywać i wychodzić do ludzi z tym, co piszę, zamiast chować to do szuflady”.

Spotkanie zakończyło się wręczeniem kwiatów, podziękowaniami i gratulacjami od prezesa Towarzystwa dla występujących artystów. Później, była chwila na wspólne zdjęcia, podpisywanie tomików oraz rozmowy.

Autorką pięknych fotografii, uwieczniających promocję „Biegu”, jest Agnieszka Gwoździowska-Piekarska.

(Red)


Fotorelacja

 

 

Wydarzenia kulturalne


Kolejny „Opłatek podkarpackich literatów”


20 stycznia 2024 roku, w Osiedlowym Domu Kultury „Tysiąclecia” RSM na spotkaniu opłatkowym zorganizowanym przez Związek Literatów Polskich Oddział w Rzeszowie spotkali się literaci z całego Województwa Podkarpackiego, zrzeszeni zarówno w ZLP, jak i wielu innych organizacjach twórczych.

Wraz z licznie zebranymi członkami ZLP uroczystość opłatkową świętowali poeci i prozaicy z Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Rzeszowie, Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Przemyślu, Mieleckiego Towarzystwa Literackiego im. Marii Błażków, Mieleckiej Grupy Literackiej „Słowo” i Grupy Twórczej „Inspiratio” z Łańcuta.
Obecni byli także zaproszeni goście: Dyrektor Osiedlowego Domu Kultury Karton pan Józef Tadla, Dyrektor Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Głogowie Małopolskim dr Robert Borkowski, Dyrektor Brzozowskiego Uniwersytetu Ludowego Adam Pobidyński oraz Redaktor Stanisław Rusznica z Echa Rzeszowa.

Po życzeniach opłatkowych nastąpiło czytanie okolicznościowych, świątecznych wierszy, a także fragmentów prozy. Prezentujący swoją twórczość literaci przedstawili zebranym cały wachlarz możliwości twórczych, stylów i tematyki, która chociaż nawiązująca do Bożego Narodzenia, reprezentowała tyle widzeń świata i poezji, ile było występujących twórców.

Uroczystość opłatkową uświetniali swoją piękną muzyką panowie Wiktor Bochenek – pianino i Robert Uchwat z córką – śpiew. Wystąpił także z dwoma piosenkami młody, utalentowany wokalista Eryk Chudzik.

Całość uroczystości, w imieniu Zarządu ZLP Oddziału w Rzeszowie, prowadzili wiceprzewodniczący: Teresa Paryna i Andrzej Talarek.

Spotkanie upływało w radosnej atmosferze przy śpiewaniu naszych polskich, powszechnie znanych kolęd.

Na fotorelację ze spotkania opłatkowego zapraszamy również na funpage ZLP Oddziału w Rzeszowie:
https://www.facebook.com/ZLP1967Rzeszow

Andrzej Talarek


Fotorelacja - L. Stefanik

 

 

Wydarzenia kulturalne


SPOTKANIE LITERACKIE


Obecny rok działalności literackiej, rzeszowski Oddział rozpoczął styczniowym spotkaniem autorskich prezentacji własnej twórczości. Spotkanie odbyło się w sali klubowej ODK „Tysiąclecie” w Rzeszowie. W sali zgromadzili się twórcy różnych grup literackich z Podkarpacia. Oddział ZLP w Rzeszowie posiada od 21 października ubiegłego roku nowe władze. Nowy Zarząd działa w składzie: Mirosław Welz – prezes, Teresa Paryna i Andrzej Talarek – wiceprezesi, Józef Bilski – sekretarz, Maria Stefanik - skarbnik. Oni też prowadzili to spotkanie. Kończący się okres świąteczny sprzyjał jeszcze dzieleniem się opłatkiem, śpiewaniem kolęd i pastorałek. Robert Uchwat wraz z własną córką przy akompaniamencie Wiktora Bochenka wprowadzili uczestników spotkania kilkoma piosenkami w świąteczną atmosferę. Dołączył do nich też z wykonaniem wokalnym dwóch pastorałek Eryk Chudzik. Niektórzy występujący w swojej prezentacji wierszy skorzystali z zamieszczonego w Internecie najnowszego opracowania Mieczysława A. Łypa pt. „Pod Gwiazdą Betlejemską – Wiersze na Wigilię”. Są tam wiersze: Skarb wigilijnej nocy, Czas wielkich nadziei, Na ścieżkach pielgrzymów, Pod Gwiazdą Betlejemską, Bieszczadzka pastorałka, W grudniową noc. Ważnym materiałem pomocniczym okazało się też ostatnie siódme wydanie przez środowisko mieleckie rocznika „Dygresje”. Rocznik ten na spotkaniu zaprezentował Stefan Żarów związany ze środowiskiem literackim w Mielcu. Stefan Żarów czuł się reprezentantem szerokiego spektrum środowisk twórczych Podkarpacia. A, w ogóle to w spotkaniu uczestniczyły różne grupy twórcze z naszego regionu, między innymi: Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury z Rzeszowa i Przemyśla, Grupa Literacka „Witryna” ze Stalowej Woli, Grupa Literacka „Słowo” z Mielca, Grupa Literacka „Inspiracio” z Centrum Kultury w Łańcucie oraz inne. Przedstawiciele tych grup prezentowali bardzo ciekawe i różne formy literackie. Warto wymienić choćby kilka nazwisk z tych środowisk, które wzięły aktywny udział: Adam Decowski, Edward Bolec, Ewelina Łopuszańska, Jerzy Nawrocki, Zdzisława Górska, Robert Borkowski, Barbara Śnieżek, Dorota Kwoka, Halina Kurek, Maria Brzoza, Zbigniew Michalski.

To wspaniałe spotkanie odbyło się przy znacznej pomocy wielu obecnych osób: Krystyny Rogozińskiej, Ewy Pazdan, Bogusława Saka, Danuty Wojnar-Płaza. Spotkanie zakończono wigilijnym poczęstunkiem oraz kolędą Wśród nocnej ciszy.

Stanisław Rusznica


 

 

Wydarzenia kulturalne


Zaproszenie na Opłatek Literacki.


         

Wydarzenia kulturalne
 

Związek Literatów Polskich