Wydarzenia kulturalne

Rzeszów

Preambuła statutu ZLP


Związek Literatów Polskich jest zawodową organizacją pisarzy. Jego członkowie, w swojej twórczości i działalności, nawiązują do humanitarnych tradycji myśli ogólnoludzkiej, które w kulturze polskiej zawsze były zespolone z troską o dobro kraju i narodu. Kontynuacja tych tradycji oraz wszechstronny rozwój współczesnej literatury polskiej stanowią przedmiot starań i pracy wszystkich członków i władz Związku Literatów Polskich.Związek Literatów Polskich

Menu


Wydarzenia kulturalne 2022


Opłatek Literacki Oddziału ZLP w Rzeszowie
Osiedlowy Dom Kultury „Karton” w Rzeszowie,
8.01.2022 r.

Opłatek Literacki Oddziału Związku Literatów Polskich w Rzeszowie obchodzony tradycyjnie przez literatów, odbył się 8 stycznia 2022 roku w ODK „Karton” w Rzeszowie 6, którego kierownikiem jest pan Józef Tadla.
Z uwagi na obowiązujące obostrzenia sanitarne zgromadził mniej uczestników w porównaniu do wcześniejszych lat. Obecni literaci i zaproszeni goście stworzyli uroczysty świąteczny nastrój dla poezji, muzyki i serdecznych życzeń noworocznych.

Powitania wszystkich zebranych członków ZLP i gości dokonali Małgorzata Żurecka, prezes rzeszowskiego Oddziału ZLP oraz Marek Petrykowski, wiceprezes.
Uroczystość swoją obecnością zaszczycili następujący goście: Agnieszka Kielar – kierownik Referatu Kultury UM w Rzeszowie, Mateusz Maciejczyk - Radny Miasta Rzeszowa, Artur Świder - kierownik Administracji Osiedla „Baranówka” RSM, Henryk Szydełko – rzeszowski biznesmen, Jadwiga Buczak prezes RSTK w Rzeszowie, Dorota Kwoka – poetka z Oddzialu ZLP w Kielcach, Zofia Migała – poetka z Sędziszowa.
Zaproszony ks. Roman Jagiełło proboszcz Parafii Polskokatolickiej odczytał Słowo Boże związane z okresem Bożego Narodzenia i poświęcił opłatki, którymi przełamała się ze wszystkimi uczestnikami Małgorzata Żurecka, z serdecznymi życzeniami zdrowia, pomyślności, dobrego okresu dla weny twórczej i pomnażania dorobku literackiego.
Prowadzący spotkanie Marek Petrykowski zaprosił do występu muzycznego Dominikę Syrek solistkę, Michała Szmyda akompaniatora na pianinie i akordeonie. Młodzi artyści wykonywali z talentem wiele kolęd, pastorałek znanych i tych mniej obsłuchanych wprowadzając wigilijny nastrój, przerywany recytacją wierszy poetów, płynących życzeń i wspomnień rodzinnych.

Osobisty akcent wygłosili w kolejności: Zdzisława Górska, Halina Kurek, Maria Stefanik, Dorota Kwoka, Dominik Ćwik, Krzysztof Kwasiżur, Jerzy Nawrocki, Wiesław Hop, Maria Łukaszewska - Brzoza, Józef Bilski, Anita Róg – Bindacz, Ryszard Jaśkowski, Tadeusz Masłyk, Izabela Zubko, Zofia Antonina Migała, Mirosław Osowski, Agnieszka Mrozek, Małgorzata Żurecka, Marek Petrykowski

Ks. Roman Jagiełło odczytał wiersz patriotyczny ks. dr Tadeusza Krause działacza polonijnego, społecznika oraz wręczył każdemu z uczestników pamiątkowy obrazek. Nagłośnił także funkcjonującą przy Polskokatolickiej Parafii w Łękach Dukielskich Izbę Muzealną, która deponuje księgozbiory, tomiki, pamiątki regionalne, historyczne związane z naszym terenem. Obecni twórcy, którzy je posiadali, złożyli swój dorobek do kolekcji.

Trwał długi występ muzyczny oprawiony w wątek literacki, przeplatany rozmową towarzyską uczestników - który to spotkanie, podwyższył nastrojową nutą. Było ciepło i przyjaźnie. Dla wszystkich zapewniono oprawę kulinarną z PSS „Społem” w Rzeszowie z ciepłym posiłkiem, wędliną, słodyczami.

Podziękowania za zorganizowanie Wigilijnego Opłatka należą się Zarządowi Oddziału ZLP w Rzeszowie, kierownikowi ODK „Karton” Józefowi Tadli, Arturowi Świdrowi kierownikowi Administracji Osiedla „Baranówka” oraz wszystkim gościom i sympatykom słowa obecnym na spotkaniu.Maria Stefanik


Fotorelacja ze spotkania - L. Stefanik

 

 

Wydarzenia kulturalne
 

Związek Literatów Polskich