Wydarzenia kulturalne

Rzeszów

Preambuła statutu ZLP


Związek Literatów Polskich jest zawodową organizacją pisarzy. Jego członkowie, w swojej twórczości i działalności, nawiązują do humanitarnych tradycji myśli ogólnoludzkiej, które w kulturze polskiej zawsze były zespolone z troską o dobro kraju i narodu. Kontynuacja tych tradycji oraz wszechstronny rozwój współczesnej literatury polskiej stanowią przedmiot starań i pracy wszystkich członków i władz Związku Literatów Polskich.Związek Literatów Polskich

Menu


Wydarzenia kulturalne 2023


Zaproszenie na uroczyste poświęcenie nowego Sztandaru Szkoły w Gwoźnicy Górnej        

Zaproszenie na uroczyste poświęcenie nowego Sztandaru Szkoły w Gwoźnicy Górnej.
Spotkanie odbędzie się 1 czerwca 2023 r. o godz. 9:00, Szkoła Podstawowa im. Juliana Przybosia w Gwoźnicy Górnej.

Szczegóły na plakacie. 

 

 

 

Wydarzenia kulturalne


Maria Stefanik uhonorowana w XXXII Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „U Progu Kresów” 2022/2023

W rozstrzygniętym 14 maja 2023 r. Konkursie Poetyckim „U Progu Kresów”, organizowanym przez Nadbużańskie Towarzystwo Kultury i Środowisko Rodzin Kresowych w Chełmie, została uhonorowana nagrodą Maria Stefanik poetka z Żarnowca, za długoletni udział w konkursie, popularyzację wątku kresowego w swojej twórczości.

Regulamin konkursu nawiązywał do ogólnej tematyki Kresów, historii, tradycji, a także obecnych wydarzeń związanych z wojną na Ukrainie. Tematem specjalnym było hasło „Wartość życia”, odwołujące się do postaci Kazimiery Iłłakowiczówny w 130 rocznicę jej urodzin. Uroczystość odbyła się w Muzeum Ziemi Chełmskiej w Chełmie.(Red)


Fotorelacja

 

 

Wydarzenia kulturalne


Relacja ze spotkania z Wiesławem Hopem


Majowe spotkanie Rzeszowskich Czwartków Literackich odbyło się 25 maja 2023 r., w budynku głównym WiMBP w Rzeszowie przy ul. Sokoła 13. Zaproszonym gościem był Wiesław Hop.

Wiesław Hop – polski pisarz, publicysta i satyryk. Należy do Rzeszowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. Urodził się w roku 1963 w Birczy, w powiecie przemyskim. Teren Pogórza Przemysko-Dynowskiego i Bieszczad jest jego miejscem na ziemi. Tutaj się wychował, tu spędził swoje dorosłe życie, uczył się i pracował. Ożenił się i wychował trójkę dzieci.

Uczył się w Liceum Ogólnokształcącym w Dynowie i na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Był nauczycielem, a w latach 1989 – 2010 policjantem KMP Przemyśl. Karierę policyjną zaczynał w patrolu interwencyjnym, a później – po ukończeniu Szkoły Policji Kryminalnej w Pile - pracował jako funkcjonariusz operacyjno-dochodzeniowym w Międzygminnym Komisariacie Policji w Birczy oraz w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym KMP Przemyśl. Ostatnie trzynaście lat służby był Komendantem Komisariatu Policji w Birczy.

Pisze powieści i opowiadania tematycznie związane z Bieszczadami, Pogórzem Przemyskim i Podkarpaciem. Miejsce to wpisane jest w tożsamość autora i tworzy go tym kim jest. Poprzez swoją twórczość chce oddać hołd terenom swoich dziadków i rodziców, ukazując ich różnorodność i barwność. Stara się pokazywać lokalny folklor, burzliwe historycznie dzieje tego terenu, piękno przyrody. Umiłowanie natury widoczne jest w plastycznych opisach, które wyróżniają jego pisarstwo. Przyroda, kultura, historia i magia przeplatające się w powieściach pisarza stają się fuzją świata zewnętrznego i wewnętrznych przeżyć bohaterów jego utworów. Tworząc swoje postacie buduje osoby wielowymiarowe, zanurzone w codzienności i lokalnej kulturze, którym nieobce są zmagania z najbardziej pierwotnymi popędami.

Jego opowiadania były publikowane w czasopismach krajowych i polonijnych: między innymi w Nowej Wsi, Łowcu Polskim, Braci Łowieckiej, Detektywie, Warszawskiej Gazecie, Super Nowościach, Własnym Głosem, Gazecie Kulturalnej, Życiu Przemyskim, Życiu Podkarpackim, Kworum oraz Białym Orle wydawanym w USA. Twórczość autora były nagradzana w konkursach literackich.

Za książkę „Długa noc” (wydaną w 2020 r.) został w 2021 r. wyróżniony Nagrodą Literacką „Złote Pióro”, którą przyznaje Oddział Rzeszowski Związku Literatów Polskich.
W 2020 r., za działalność pisarską, otrzymał odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, którą przyznaje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.
Książka „O północy w Bieszczadach” (wydanie z 2021 r.) otrzymała nagrodę literacką „Książka Roku 2021”, którą przyznaje Oddział Rzeszowski Związku Literatów Polskich.
W 2022 r. , za działalność pisarską, otrzymał honorową odznakę „Zasłużony dla Powiatu Przemyskiego”, którą przyznaje Rada Powiatu Przemyskiego.

Spotkanie rozpoczęło się od powitania przybyłych gości. Dyskusję otworzył Jerzy Stefan Nawrocki. Rozmowa z autorem toczyła się wokół barwnych powieści z Bieszczadami w tle. Na spotkaniu wystąpił również Józef Tadla, który przedstawił utwory muzyczne na gitarze klasycznej. Podczas spotkania uczestnicy wysłuchali fragmentów audiobooków „Spacer ze śmiercią”, „Śmierć i życie”, „Przed wyrokiem”, „Prawdziwe szczęście”. Na zakończenie głos zabrał Stanisław Ożóg, podsumowując twórczość Wiesława Hopa.


Katarzyna Błajdo


 

 

Wydarzenia kulturalne


Rzeszowskie Czwartki Literackie – Wiesław Hop        

Zaproszenie na Rzeszowskie Czwartki Literackie – w roli głównej Wiesław Hop.
Spotkanie odbędzie się 25 maja 2023 r. o godz. 17:00, ul. Sokoła 13 w Rzeszowie.

Szczegóły na plakacie. 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia kulturalne


Relacja z benefisu 30 lecia pracy twórczej Izabeli Zubko


Gminny Ośrodek w Uściu Gorlickim to niezwykłe miejsce, do którego zaprosiłam na benefis 30-lecia pracy twórczej. Spotkanie było pełne niespodzianek, wzruszeń i niezwykłych doznań. Dziękuję Pani Dyrektor Monice Babuli za możliwość zorganizowania tego wyjątkowego wieczoru; Panu wójtowi Zbigniewowi Ludwin za obecność i złożone gratulacje; Marii Stefanik za życzenia przekazane w imieniu ZLP Oddział Rzeszów, do którego należę; Pani Elżbiecie Sakowskiej za słowa uznania skierowane w imieniu grupy poetyckiej, którą prowadzę w Ropicy Polskiej, Kobylance i Szymbarku; Natalii Miżygórskiej za wykonanie nowej wersji utworu „Amorek”, zainspirowanego moim wierszem oraz za przeczytanie liryków po ukraińsku; grupie wokalnej OKGG pod kierunkiem Katarzyny Burkot za niesamowitą aranżację muzyczną mojej twórczości oraz za wielkie zaangażowanie w to, co dla mnie zrobili i robią; grupie poetyckiej OKGG za zaprezentowanie wierszy ze zbioru „Wierszariusz słowiański”; Bożenie Szurek za poprowadzenie benefisu; Karolinie Pustułce za przepiękny mini-koncert gry na puzonie; Jadwidze Marzec za uchwycenie w kadrze najważniejszych chwil wydarzenia. Serdeczne słowa podziękowania i wdzięczności kieruję do wszystkich Gości, którzy stworzyli magiczną atmosferę spotkania. Dziękuję za każdą wspólnie przeżytą z Państwem chwilę.


Izabela Zubko


Fotorelacja

 

 

Wydarzenia kulturalne


Zaproszenie na benefis 30 lecia pracy twórczej Izabeli Zubko


        

Zaproszenie na benefis 30 lecia pracy twórczej Izabeli Zubko.
Spotkanie odbędzie się 20 maja 2023 r. o godz. 18:00, Aula Szkolna, Gminny Ośrodek Kultury w Uściu Gorlickim.

Szczegóły na plakacie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia kulturalne


Relacja ze spotkania autorskiego Anatola Diaczyńskiego. Kazachstan bliżej.

W niedzielę 23 kwietnia 2023 r. w sali audiowizualnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu spotkanie autorskie miał Anatol Diaczyński, niecodzienny pisarz polski, pochodzący z Kazachstanu. Promowano jego ostatnią książkę „O tych zapomnianych powiedzcie choć słowo”. Spotkanie zostało zorganizowane z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich.

Anatol Diaczyński jest absolwentem Instytutu Literackiego im. A. M. Gorkiego w Moskwie, w swojej twórczości przybliża losy Polaków z Kazachstanu. Jest repatriantem, potomkiem polskich zesłańców.
Bohater spotkania wyemigrował z Kazachstanu do Polski trzydzieści lat temu i zamieszkał w Stalowej Woli. Należy do Związku Literatów Polskich.
Podczas spotkania opowiadał o swojej rodzinie i tysiącach przesiedleńców do obcej ziemi.
Kazachstan to państwo o powierzchni 9 razy większej od Polski, leży częściowo w Europie (12% obszaru), a częściowo w Azji (88% obszaru). Sięga Syberii, zaś od wschodu Chin, a od zachodu wspiera się o Morze Kaspijskie.EG


 

 

Wydarzenia kulturalne


Fotorelacja ze spotkania z Izabelą Zubko Niezwykły Czwartek Literacki


Kolejne spotkanie autorskie zorganizowane w ramach Rzeszowskich Czwartków Literackich dotyczyło osoby i twórczości Izabeli Zubko.

Izabela Zubko - absolwentka podyplomowego Studium Literacko-Artystycznego na UJ w Krakowie. Poetka, recenzentka, tłumaczka. Autorka 15 zbiorów poetyckich oraz książki biograficznej opartej na wywiadzie ze znanym literatem, dramaturgiem, dziennikarzem i krytykiem - Stanisławem Stanikiem (1949-2020). Debiutowała w 1992 roku wierszami „Nocna transakcja” oraz „Smak ciszy” w „Roczniku Szkolnym 1991/1992” XXXVII LO im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, którego jest abiturientką. Jej debiut poetycki w prasie ogólnopolskiej miał miejsce w „Zielonym Sztandarze” (12 października 1997 roku), gdzie zostały opublikowane cztery wiersze. Natomiast debiut książkowy nastąpił w 1993 roku, kiedy wydała zbiór poetycki „Gołębie”. Jej wiersze zostały przetłumaczone na język ukraiński, litewski, rosyjski, angielski, francuski, węgierski, chorwacki i telugu. Jest obecna w licznych antologiach, w tym również międzynarodowych m.in. „Poeci naszych czasów”, „Anthology of Slavic Poetry”, „The Vase - Antchology of Poems”. Laureatka ogólnopolskich konkursów poetyckich. Członek jury konkursów poetyckich. Do Związku Literatów Polskich należy od 25 października 2016.

Spotkanie rozpoczęło się od powitania uczestników przez Bożenę Jandę – Dyrektor WiMBP w Rzeszowie oraz Małgorzatę Żurecką – Prezes ZLP Oddział w Rzeszowie. Następnie uczestnicy zagłębili się w świat autorki dzięki prowadzącej – Jadwidze Buczak, która rozpoczęła spotkanie od pytania o początki twórczości. Podczas spotkania uczestnicy poznali metafizyczny świat poezji Izabeli Zubko – jej inspiracje do pisania i życiowe przygody związane z jej poezją. Walka z przeciwnościami losu oraz liczne podróże poświęcone jej poezji wprowadziły uczestników w refleksje egzystencjalne. Izabela Zubko nie ukrywa, że jest jedną z poetek religijnych. Przerywnikami dyskusji były utwory muzyczne w wykonaniu Aliny Małachowskiej, do których teksty napisała sama poetka.

Na zakończenie Izabela Zubko otrzymała wiele pytań od uczestników spotkania. Były również wspólne zdjęcia oraz autografy. Dziękujemy za wspaniałe spotkanie.


Katarzyna Błajdo


Fotorelacja - Dominik Ćwik

 

 

Wydarzenia kulturalne


Rzeszowskie Czwartki Literackie – Izabela Zubko        

Zaproszenie na Rzeszowskie Czwartki Literackie – w roli głównej Izabela Zubko.
Spotkanie odbędzie się 20 kwietnia 2023 r. o godz. 17:00, ul. Sokoła 13 w Rzeszowie.

Szczegóły na plakacie. 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia kulturalne


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia kulturalne


Czwartek Literacki z Mieczysławem Łypem

W dniu 23 marca 2023 r. w budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie przy ul. Sokoła odbyła się kolejna impreza z cyklu Rzeszowskie Czwartki Literackie, zorganizowana przez Dyrekcję Biblioteki i Oddział ZLP w Rzeszowie. Wieczór poświęcony był twórczości Mieczysława Arkadiusza Łypa, poety, krytyka literackiego, fotografa, wieloletniego (od 30. lat) członka Oddziału ZLP w Rzeszowie. W latach 2015 – 2019 był on też prezesem Oddziału.

Spotkanie rozpoczęły dyrektor Biblioteki, Bożena Janda i prezes Oddziału ZLP w Rzeszowie, Małgorzata Żurecka, witając przybyłych gości oraz przedstawiając sylwetkę poety. Wymieniły jego dokonania literackie zaznaczając, iż jako autor publikacji, książek i opracowań pojawił się on 55 razy w Internecie.

Następnie wystąpił Zespół Śpiewaczy „Wesołe Kumoszki” pod kierunkiem Wiesława Malca, wykonując trzy piosenki ludowe. Odbiorców zachwyciło nie tylko piękne wykonanie melodii, ale też barwne stroje ludowe śpiewaczek.

Obecni na sali przedstawiciele świata kultury i sztuki odczytali wybrane wiersze poety. Były prezydent miasta Rzeszowa i europoseł , dr Mieczysław Janowski zaprezentował liryk Antidotum; promotor kultury Podkarpacia, Walenty Kotula – Dyptyk gwoźnicki; polonista z ZST im. E. Kwiatkowskiego, Józef Stalec – Mój kalendarz; aktor Teatru ODK „Tysiąclecie”, Franciszek Czerczak – Stacja Strzyżów; dyrektor MGBP w Błażowej, Anna Heller – Cień wojny.

Każdy z czytających dawał własny komentarz, dotyczący poety i jego twórczości.

I tak dr M. Janowski określił poetę jako postać renesansową. Jest on pułkownikiem w stanie spoczynku, ma wykształcenie polonistyczne i psychologiczne, aktywnie promuje kulturę Podkarpacia, zredagował wiele opracowań i publikacji. Za prezydentury M. Janowskiego władze miasta uhonorowały artystę Nagrodą Miasta Rzeszowa. M. Janowski odczytał też limeryk własnego autorstwa, poświęcony M. Łypowi.

W. Kotula przypomniał, iż wspólnie z bohaterem dzisiejszego wieczoru studiował polonistykę i że Łyp już wtedy wyróżniał się w środowisku akademickim. Odwołując się do wielkiego uznania, jakim autor Antidotum darzy Juliana Przybosia, W Kotula przeczytał Tryptyk gwoźnicki, właśnie Przybosiowi poświęcony.

Natomiast Józef Stalec odwołał się do czasów prezesury Łypa w Oddziale ZLP w Rzeszowie, kiedy to organizował on doskonale przygotowane spotkania autorskie twórców rzeszowskiego Oddziału z młodzieżą ZST im. E. Kwiatkowskiego. Przypomniał też wielką galę z okazji 50-lecia Oddziału ZLP w Rzeszowie, zorganizowaną we współpracy z dyrekcją Szkoły.

Anna Heller podkreśliła, iż M. A. Łyp od 2004 r. współpracuje z ”Kurierem Błażowskim”, a jego wiersze bardzo podobają się czytelnikom pisma.

Tę część wieczoru zakończyło wystąpienie Andrzeja Żmudy – poety, w latach siedemdziesiątych także recytatora, aktora, krytyka literackiego i organizatora Jarmarku Poezji o Laur „Prometeja”. Przypomniał on czasy studenckie, kiedy to wspólnie z M. Łypem realizowali szereg działań artystycznych i kulturowych, szczególnie w sferze poezji i teatru. Odwołał się też do kwestii warsztatu autora Na ścieżkach pamięci, który posiada wielką umiejętność budowania konstrukcji metaforycznych, zwłaszcza synestezyjnych i ciągle doskonali kształt swojej poezji. Pogratulował mu tez osiągnięć wydawniczych.

Po wypowiedziach uczestników spotkania pojawił się nowy akcent muzyczny: w znakomitym wykonaniu Wiesława Malca wszyscy mieli sposobność wysłuchać utworów skrzypcowych: Serenady Fr. Schuberta, Walca J. Brahmsa i Menueta L. van Beethovena.

Następnie Katarzyna Błajdo, pracownik Działu Informacyjno-Bibliograficznego WiMBP w Rzeszowie, odczytała fragment książki prof. Gustawa Ostasza, Mowa dziejów. Mądrość poezji. Szkice, Rzeszów 2020. Fragment ten nosi tytuł: Mowa wiązana jako autoportret i jest analizą poezji M. A. Łypa.

Wreszcie głos zabrał poeta, bohater wieczoru. Opowiedział o swoich spotkaniach ze sztuką, szczególnym upodobaniu do sztuki ludowej, zwłaszcza do rzeźby twórców okolic Radomska, Rzeszowa, Zagórza, a także ludowego malarstwa i garncarstwa. Podkreślił wpływ Krystyny Rogoyskiej z WiMBP w Rzeszowie na jego zainteresowania malarstwem i bieżącymi wystawami w BWA na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku. Rozwój swoich folklorystycznych i artystycznych pasji zilustrował własnymi wierszami, jak: Frasobliwy, Ulica Karpaty (o rzeźbie ludowej Józefa Drewniaka z Futomy), Niebieska muzyka (pamięci skrzypka M. Rybki z Kapeli Ludowej w Futomie) i Magia jesieni (o malarstwie Anny Kuchniak).

Tę część spotkania zamknął występ Zespołu Śpiewaczego „Wesołe Kumoszki”. Dwie piosenki ludowe stanowiły znakomitą zachętę do swobodnej rozmowy przy kawie, herbacie i pączkach ze słynnej cukierni Kazimierza Raka. Świetna atmosfera imprezy sprawiła, że obecni rozmawiali jeszcze długo, a wieczór był bardzo udany.

Wśród wcześniej wymienionych gości Czwartku Literackiego byli także: dyrektor Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Głogowie Młp., dr Robert Borkowski, red. Stanisław Rusznica, red. Ryszard Lechforowicz, z Uniwersytetu Rzeszowskiego dr Małgorzata Janda, dr Marta Polańska, mgr Edyta Ślemp oraz literaci: Edward Bolec, Dominik Ćwik, Adam Decowski i Andrzej Żmuda.

Spotkaniu towarzyszyła wystawa 17 pięknych fotoobrazów autorstwa Łypa z cyklu Moje ogrody.


Adam DecowskiSzanowny Panie Mieczysławie Arkadiuszu,
Dziękuję za wczorajszy wieczór i promocję Pana poezji. Było bardzo sympatycznie i ciekawie.
Niestety, musiałem wyjść trochę wcześniej na umówione spotkanie o 19:00. Przepraszam.
Oto limeryk dla Pana:

Rytmów, rymów morze wielkie
dziś zajmuje miejsca wszelkie,
bo poeci – skąd ich tylu,
a niektórzy w dezabilu –
tworzą wiersze bardzo piękne.

Pozdrawiam serdecznie i kłaniam się Szanownej Małżonce.
M. JanowskiFotorelacja - Jakub Heller

 

 

Wydarzenia kulturalne


Konkurs na wiersz o Sędziszowie Małopolskim rozstrzygnięty


     

Dwudziestego pierwszego marca 2023r. w sali Urzędu Stanu Cywilnego w sędziszowskim Ratuszu odbyło się podsumowanie konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Bogusława Kmiecia i Przewodniczącą Rady Seniorów Teresę Kochmańska, pod patronatem honorowym rzeszowskiego Oddziału ZLP w Rzeszowie. Tematem konkursu była 540 rocznica narodzin miasta. W konkursie wzięło udział 44 uczestników w trzech kategoriach wiekowych.
Komisja konkursowa w składzie: przewodnicząca - Małgorzata Żurecka - prezes Oddziału Związku Literatów Polskich w Rzeszowie oraz członkowie: Maria Chuderska, Teresa Kochmańska, Jan Maroń, Zofia Antonina Migała, Maria Strzępka - dokonała wnikliwej oceny.
W pierwszej kategorii wiekowej: dzieci i młodzież do 18 lat zwyciężyli: I miejsce Gabriela Fitoł trzy równorzędne II miejsca: Daria Bołba, Julia Drwal, Beata Kubik oraz dwa równorzędne III miejsca: Alicja Skoczek, Zuzanna Bromilska.
W drugiej kategorii wiekowej od 19 do 59 roku życia zwyciężyli: I miejsce Sławomir Pluta, II Sylwia Betlej oraz III: Emilia Matusz, Aneta Budziwojska, Agnieszka Idzior.
W kategorii seniorzy od 60 roku życia bezkonkurencyjny okazał się Kazimierz Czapka.
Burmistrz Sędziszowa Młp. ufundował dyplomy dla nagrodzonych i pozostałym za udział. Nagrody rzeczowe wręczali: Piotr Kapusta z-ca burmistrza, Jan Maroń sekretarz UMiG oraz Małgorzata Żurecka prezes O/ZLP w Rzeszowie Organizatorzy dziękują za liczny udział w konkursie.
(R)


Fotorelacja

 

 

Wydarzenia kulturalne


Wystawa jubileuszowa Edwarda Guziakiewicza


              

Chcąc uczcić jubileusz siedemdziesiątych urodzin i czterdziestopięciolecia pracy twórczej Edwarda Guziakiewicza Miejska Biblioteka Publiczna w Mielcu przygotowała wystawę prezentującą jego twórczość. Kustosz wystawy Dorota Kieraś-Jędrychowska. Prezentowane zbiory czytelnicy biblioteki mogli oglądać od stycznia do marca 2023 r.

Edward Guziakiewicz jest mielczaninem. Wprawdzie spędził lata siedemdziesiąte w Lublinie, studiując na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a początek lat osiemdziesiątych w Katowicach, pracując w redakcji tygodnika „Gość Niedzielny”, to jednak w sumie ponad 50 lat mieszkał w Mielcu, swoim rodzinnym mieście, z którym jest uczuciowo związany.

Jego dorobek dzieli się zwyczajowo na twórczość dla dzieci, twórczość dla młodzieży i twórczość dla dorosłych, działalność publicystyczną i naukową – i tak też został on zaprezentowany na wystawie. Twórczość dla dorosłych to głównie fantastyka naukowa. Jest to najobszerniejszy dział jego dokonań literackich, a obejmuje kilkanaście powieści i mikropowieści.

Edward Guziakiewicz należy do pisarzy kładących nacisk na obecność w Internecie. Swoje książki (obecnie 25 tytułów) udostępnia więc głównie w wersji elektronicznej (PDF, ePUB, Mobi, audio) za pośrednictwem znanych księgarni internetowych. Na wystawie, obok książek papierowych ze zbiorów bibliotecznych, zaprezentowano kolorowe okładki e-booków mieleckiego autora.(R)


Fotorelacja

 

 

Wydarzenia kulturalne


Literackie spotkanie Marii Stefanik w Zespole Szkół Naftowo – Gazowniczych w Krośnie.


        

W dniu 9 marca 2023 r. odbyło się literackie spotkanie poetki Marii Stefanik w Zespole Szkół Naftowo – Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie, na zaproszenie Dyrektor Joanny Kubit i polonistki p. Jolanty Żółkoś z okazji przypadającej 201. rocznicy urodzin Patrona szkoły.

Celem spotkania było przedstawienie biografii Patrona, miejsc jego pobytu, pracy, dokonań, które w sposób trwały wpisały się w światowy panteon wiedzy jak i w podkarpacki szlak naftowy.
Przy szeroko omawianym temacie pomocne okazały się: wystawa fotografii autorstwa Leszka Stefanika oraz wydany w 2022 r. tomik wierszy Marii Stefanik „Światło z ziemi”, poświęcone Ignacemu Łukasiewiczowi. W klimacie powrotu do dawnych wydarzeń odbyły się dwie lekcje szkolne dla młodzieży klas z profilem humanistycznym i zawodowym. Uczestnicy otrzymali okolicznościowe widokówki z wierszem oraz dodatkowo zapoznali się z literackim dorobkiem autorki, który zaprezentowała.

Pomimo faktu, że kalendarzowy rok 2022 obchodzony pod patronatem Ignacego Łukasiewicza jest poza nami, ale nagłośniona osoba bohatera pozostaje ciągle żywa i jest przedmiotem nowych publikacji, jak ostatnia: autorstwa ks. dr Janusza Królikowskiego „ Wynalazca i darczyńca. Biografia Ignacego Łukasiewicza”. Autor pochodzi z okolic Mielca, miejsca narodzin Łukasiewicza, jest wykładowcą na Uniwersytecie Papieskim im. Jana Pawła II w Krakowie.(R)


Fotorelacja - Leszek Stefanik

 

 

Wydarzenia kulturalne


Rzeszowskie Czwartki Literackie – Mieczysław Arkadiusz Łyp        

Zaproszenie na Rzeszowskie Czwartki Literackie – w roli głównej Mieczysław Arkadiusz Łyp.
Spotkanie odbędzie się 23 marca 2023 r. o godz. 17:00, ul. Sokoła 13 w Rzeszowie.

Szczegóły na plakacie. 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia kulturalne


Zaproszenie na wieczór poetycki Spacer po śladach dni


        

Zaproszenie na wieczór poetycki Spacer po śladach dni z udziałem poetki Zdzisławy Górskiej.
Spotkanie odbędzie się 19 marca 2023 r. (niedziela) o godz. 17:00, Oficyna Dworska w Wiśniowej.

Szczegóły na plakacie. 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia kulturalne


122. rocznica urodzin poety Juliana Przybosia. Gwoźnica 2023

6 marca 2023 r. w Szkole Podstawowej w Gwoźnicy Górnej z udziałem uczniów całej szkoły, odbyła się uroczysta akademia upamiętniająca 122. rocznicę urodzin Patrona, która przypadała 5 marca br.
Program artystyczny pamięci poety Juliana Przybosia przedstawili wybrani uczniowie klas: V do VIII, pod kierunkiem polonistki p. Anny Borkowskiej. Młodsze klasy zaangażowane były w prace plastyczne, które nawiązywały do tematów wierszy poety. Zostały wyeksponowane na specjalnej tablicy.

Na uroczystość zostali zaproszeni członkowie Związku Literatów Polskich Oddział w Rzeszowie, który reprezentowała Maria Stefanik, recytując wybrane tematycznie wiersze: Pamięć i Rodzinny dom. Wskazała także na motywy światła i jasności, będące stałymi elementami twórczości poety z Gwoźnicy, przedstawiając nowy wiersz: Wędruj ze światłem, jako zobowiązanie drogi po wiedzę młodego pokolenia, identyfikującego się z Gwoźnicą.

Podsumowania kolejnego roku urodzin poety dokonały: dyrektor Monika Szurlej i p. Anna Borkowska, wręczając podziękowania i dyplomy dla uczniów zaangażowanych w jubileusz.
Następnie delegacje poszczególnych klas z panią dyrektor i Marią Stefanik złożyły kwiaty i zapaliły znicze na grobie poety.

Wędruj ze światłem

Zapada na wzgórzach
ostatnia jasność
i promyk dnia -
unieś oczy
w grafitowy zmierzch
wypatruj kopuły nieba
gdy dziękuje ziemi
za współistnienie

Pastelami usypia dzień -
długie wstęgi chmur
świetlane języki
nabierają rumieńców -
przeżyć przeistoczenie
w ognistych kolorach
przed opadającą kurtyną

Czy poblask i uroda miejsca
zrzuci lęk ciemność drogi?
Nasyci twoją głębię
nowym przeżyciem i myślą:
wędruję ze światłem z Gwoźnicy!

   (20 I 2023)                      Maria StefanikMaria Stefanik


Fotorelacja - Leszek Stefanik

 

 

Wydarzenia kulturalne


Relacja ze spotkania z Katarzyną Hudy

16 lutego 2023 r. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie odbyło się spotkanie autorskie poetki młodego pokolenia – Katarzyny Hudy. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach Rzeszowskich Czwartków Literackich przez WiMBP oraz Związek Literatów Polskich Oddział w Rzeszowie.

Katarzyna Hudy jest członkinią Związku Literatów Polskich od 2022 roku. To absolwentka filozofii na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej na Akademii „Ignatianum” w Krakowie. Amatorsko zajmuje się fotografią. Jest autorką tomików poezji: „Druga strona myśli”, „Zagubione skrzydło”, „Chleb posmarowany życiem” oraz „Wyjście”, laureatką wielu konkursów literackich. Jej wiersze były publikowane w prasie literackiej, almanachach poezji oraz w Internecie. Zdarza się jej pisać wiersze dla dzieci oraz piosenki. Od 17. lat pracuje z osobami niepełnosprawnymi w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Pniu (Gmina Radomyśl Wielki).

Gości wydarzenia przywitała Bożena Janda – dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie, oraz Małgorzata Żurecka – prezes rzeszowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich.

Spotkanie prowadziła Barbara Augustyn – poetka, członkini Mieleckiego Towarzystwa Literackiego, która tak przedstawiła poezję bohaterki spotkania: „Są to wiersze szczere, przesycone obrazami dnia codziennego, pełne emocji i przemyśleń na tematy bliskie każdemu człowiekowi. Zakotwiczone w czasie i miejscu, ale też transcendentalne, zawierające uniwersalne prawdy i przesłania. Nie wiem, czy w poezji istnieje realizm magiczny, ale takie właśnie określenie mi do wierszy Kasi pasuje. Być może to z powodu formy i języka, jakim Kasia się posługuje. To prosty, lekki, ale bardzo plastyczny i obrazowy język, pełen smaków i zapachów, zatrzymanych w locie chwil, obrazków z dzieciństwa i obecnych wszędzie Aniołów”.

Poetycki klimat tego wydarzenia spotęgował Zbigniew Radłowski, który grał na gitarze i śpiewał piosenki, głównie z repertuaru Starego Dobrego Małżeństwa. Piosenki te znakomicie korespondowały z poezją Katarzyny. Zbigniew Radłowski to również poeta, członek Mieleckiego Towarzystwa Literackiego.

Autorka przedstawiła bardzo ważny dla niej wiersz „niepełnosprawny”, który napisała dla swojego niepełnoprawnego synka. Wywarł on na słuchających wielkie wrażenie. Spotkanie przebiegało w atmosferze wzruszeń, nostalgii i wdzięczności za chwilę obecną, bo właśnie te wartości poetka uwypukla w swojej twórczości.

Po prezentacji wierszy przez autorkę i prowadzącą spotkanie, wywiązała się ciekawa dyskusja. Zebrani goście wypowiedzieli się na temat odczuć, jakie im towarzyszyły, zadawali pytania, które dotyczyły obecności aniołów w wierszach, źródeł natchnienia, inspiracji oraz planów na przyszłość. Wśród nich byli: emerytowana dyrektorka WiMBP w Rzeszowie Barbara Chmura, prezes ZLP Oddział w Rzeszowie Małgorzata Żurecka, prezes Mieleckiego Towarzystwa Literackiego Zbigniew Michalski, honorowy członek ZLP Oddziału w Rzeszowie Dominik Ćwik oraz poetka Zofia Migała z Sędziszowa Małopolskiego.

Na zakończenie poetka wyraziła podziękowania za ogrom ciepłych słów, którymi obdarowali ją zebrani goście i nie kryła wzruszenia. Warto przytoczyć wiersz „spotkanie z aniołem” z najnowszego tomiku autorki „Wyjście”, który ukazuje jej zamiłowanie do aniołów w życiu codziennym:

spotkanie z aniołem

napij się ze mną mój aniele
za ten dzień i całą resztę która pozostała
za pomyloną drogę i niezapłacony mandat
wypijmy za wiersze i natchnienie
zgubione na zakupach w pobliskim markecie

napij się ze mną mój stróżu
wiem że Bóg ci dał pomocnika
bo ciężko mnie upilnować
wśród mych pokrętnych dróg

wypijmy za tę wdzięczność którą noszę w plecaku
żebym jej nie zgubiła śpiesząc się do apteki
mam szczęście że nie jestem sama ani chwili
nalej mi proszę na jutro szklankę świeżej wiary


KH


Fotorelacja - Andrzej Hudy

 

 

Wydarzenia kulturalne


Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” dla Izabeli Zubko

02.02.2023 r. w siedzibie Warszawskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury przy ul. Emilii Plater 47, z rąk prof. Pawła Soroki – przewodniczącego Rady Krajowej RSTK i redaktora naczelnego czasopisma „Własnym Głosem” oraz Jerzego Burskiego – wiceprzewodniczącego WSTK, nasza koleżanka Izabela Zubko otrzymałam Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Medal ten został nadany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego.

Serdecznie gratulujemy!Fotorelacja


 

Wydarzenia kulturalne


Relacja z promocji almanachu Zbudowaliśmy dom ze słów


        

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli odbyło się spotkanie twórców ze Związku Literatów Polskich Oddziału w Rzeszowie, związanych z naszym, stalowowolskim środowiskiem literackim. Okazją do spotkania była prezentacja almanachu wydanego z okazji jubileuszu 55-lecia Oddziału - "Zbudowaliśmy dom ze słów".

W almanachu „Zbudowaliśmy dom ze słów”, znalazły się utwory 41. członków Oddziału ZLP w Rzeszowie. Wydany został przez krośnieńskie Wydawnictwo AGAZAH Agata Zahuta, przygotowany w znacznej mierze przez wiceprezesów Oddziału – Marka Petrykowskiego i Ryszarda Mścisza, z piękną okładką zaprojektowaną przez Jakuba Niedzielę, to prezentacja twórcza, która pozwoliła pokazać cząstkę tego, co stanowi o dorobku poszczególnych twórców i zarazem rzeszowskiego Oddziału ZLP, w którym są zrzeszeni – potwierdzają stalowowolscy literaci.

Sylwetki, oraz wybrana twórczość 8 z nich została umieszczona we wspomnianej publikacji. To Anatol Diaczyński, Ryszard Jaśkowski, Krzysztof Kwasiżur, Agata Linek – Jaroszak, Ryszard Mścisz, Mirosław Osowski, Bogdan Stangrodzki i Małgorzata Żurecka.

– Trudno dokonać jakiejś pełniejszej oceny dorobku twórczego tylu autorów, zaprezentowana w almanachu „Zbudowaliśmy dom ze słów” próbka ich bogatych dokonań – jakkolwiek często reprezentatywna – takiej możliwości nie daje – pisze we wstępie do zbioru Ryszard Mścisz, który próby oceny jednak dokonuje. Podczas spotkania Mścisz zaprezentował życiorysy stalowowolskich literatów, których twórczość znalazła się w almanachu. Przewodnicząca rzeszowskiego oddziału ZLP Małgorzata Żurecka przedstawiła rys historyczny rzeszowskiego związku, zaś sami twórcy czytali swoje utwory.

W części muzycznej pokazały swoje umiejętności utalentowane uczennice Państwowej Szkoły Muzycznej w Stalowej Woli: Alicja Wąsik, Magdalena Kak oraz Alicja Wermińska, które przygotowała Małgorzata Chojnacka. Zgromadzona w Miejskiej Bibliotece Publicznej usłyszała utwory Dimitra Szostakowicza.(R)


Fotorelacja - MBP Stalowa Wola

 

 

Wydarzenia kulturalne


Promocja almanachu Zbudowaliśmy dom ze słów


        

Zaproszenie na promocję almanachu Zbudowaliśmy dom ze słów połączone ze spotkaniem z Twórcami rzeszowskiego Oddziału ZLP.
Spotkanie odbędzie się 23 lutego 2023 r. o godz. 18:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli, ul. ks. J. Popiełuszki 10 (II piętro).

Szczegóły na plakacie. 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia kulturalne


Nagroda KSIĄŻKA ROKU przyznana

Na posiedzeniu w dniu 07.02.2023 r., zarząd Oddziału ZLP w Rzeszowie, nagrodził tytułem KSIĄŻKA ROKU 2022 następujące książki autorstwa członków Oddziału:

1. Maria Stefanik , tomik poetycki pt. “ŚWIATŁO Z ZIEMI” – kategoria: poezja

2. Krzysztof Kwasiżur, powieść pt. “RENTGEN” – kategoria: proza

3. Włodzimierz Gąsiewski, zbiór wspomnień, esejów, wierszy dramatycznych i wywiadów pt. “ moje OKRUCHY KANTORA” – kategoria: inne gatunki literackie(R) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia kulturalne


Rzeszowskie Czwartki Literackie – Katarzyna Hudy        

Zaproszenie na Rzeszowskie Czwartki Literackie – w roli głównej Katarzyna Hudy.
Spotkanie odbędzie się 16 lutego 2023 r. o godz. 17:00, ul. Sokoła 13 w Rzeszowie.

Szczegóły na plakacie. 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia kulturalne


Opłatek Literacki Oddziału ZLP w Rzeszowie

Z opłatkiem w rok 2023

Opłatkowe spotkanie rzeszowskiego Oddziału ZLP po raz kolejny odbyło się w gościnnych progach Osiedlowego Domu Kultury „Karton” na rzeszowskiej Baranówce. Członków Oddziału i wszystkich gości serdecznie ugościł kierownik „Kartonu” Józef Tadla, a przygotowała tę uroczystość pani prezes Małgorzata Żurecka przy wydatnej pomocy wiceprezesa Marka Petrykowskiego (prowadzącego całość) oraz pani skarbnik Marii Stefanik.

Nad sakralnym wymiarem uroczystości miał pieczę ksiądz Roman Jagiełło – proboszcz parafii Kościoła Polskokatolickiego w Łękach Dukielskich, który poświęcił opłatki oraz wprowadził wszystkich w istotę tego chrześcijańskiego wydarzenia i tradycji. Można powiedzieć, że w tworzeniu nastroju wigilijnego wspomagał go duet młodych wykonawców: wokalistka Dominika Syrek i akompaniator, muzyk Michał Szmyd. Współpracujący z Oddziałem muzycy, którzy po raz kolejny uświetnili organizowaną przezeń uroczystość – tym razem wykonali kilka kolęd i piosenek świątecznych.

Serdeczne powitanie i życzenia prezes Oddziału ZLP Małgorzaty Żureckiej zainaugurowały ten opłatkowy dzień, natomiast piękne słowa wprowadzenia do uroczystości i poświęcenie opłatków przez księdza Romana Jagiełło były początkiem dzielenia się opłatkiem i miłymi słowami przez wszystkich obecnych. Zjawiło się na opłatku Oddziału ZLP sporo osób, także twórców, którzy rzadko się pojawiali lub mieli dłuższą przerwę w obecności. Bardzo pięknie przywitała się z wszystkimi Dorota Kwoka, która wróciła z oddziału kieleckiego ZLP, wróciła do zdrowia serdecznie przyjęta Zdzisława Górska, pojawił się także dawno nie widziany Mariusz Marczyk. Księdzu Romanowi towarzyszyła żona, z mężami przybyły między innymi Maria Stefanik, Zdzisława Górska, Katarzyna Hudy i Agata Linek-Jaroszak.

Prowadzący uroczystość Marek Petrykowski zapraszał kolejne osoby na scenę, posługując się częściowo układem alfabetycznym, częściowo zaś porzucając go, by zapraszać osoby spoza Oddziału ZLP w Rzeszowie, które zechciały odpowiedzieć na zaproszenie. Były nimi między innymi prezes Stowarzyszenia Literackiego „Witryna” w Stalowej Woli – Elżbieta Ferlejko, prezes RSTK w Rzeszowie – Jadwiga Buczak i bardzo aktywna, znana w regionie poetka Małgorzata Szepelak. Po raz kolejny zjawił się na uroczystości organizowanej przez ZLP lubiany i ceniony Ryszard Zatorski z miesięcznika „Nasz Dom Rzeszów”.

Wychodzący na cenę twórcy prezentowali utwory w klimacie wigilijno-bożonarodzeniowym, bliskie autorom bądź składali piękne życzenia – czasem lakoniczne, czasem wzbogacone dłuższymi mowami (jak w przypadku Mariusza Marczyka). Piękne słowa, bogato zastawione stoły, wdzięczne akcenty muzyczne w wykonaniu Dominiki Syrek i Michała Szmyda, nader miła atmosfera bliskości oraz lubianego miejsca („Karton” i Józef Tadla mają „to coś”) – wszystko to sprawiało, że styczniowe południe było niczym wigilijny wieczór, a pokój i radość gościły w sercach i duszach wszystkich uczestników uroczystości.RM


Fotorelacja ze spotkania - Wacław Turek

 

 

Wydarzenia kulturalne


Relacja ze spotkania z Jerzym Nawrockim

19 stycznia 2023 roku w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie w czwartkowy wieczór odbyło się spotkanie autorskie Jerzego Stefana Nawrockiego - pisarza, dziennikarza, a przy tym zasłużonego działacza w szerzeniu i promocji literatury i słowa pisanego.
Laureat wielu prestiżowych nagród ogólnopolskich. Należy do rzeszowskiego oddziału Związku Literatów Polskich oraz Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Rzeszowie. Były wceprezes odrodzonego Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy „Gwoźnica” w Rzeszowie. Dwukrotnie wyróżniony nagrodami Wydziału Kultury Urzędu Wojewódzkiego oraz uhonorowany odznaką „Zasłużony dla Województwa Rzeszowskiego”. Laureat Nagrody Miasta Rzeszowa w dziedzinie literatury, Nagrody Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz honorowej odznaki Zasłużony dla Kultury Polskiej nadanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 24 lat pracuje w Domu Kultury „Karton” RSM, jego działalność adresowana jest dla dorosłych, młodzieży i dzieci. Zajmuje się malarstwem i grafiką.

Gości wydarzenia przywitała Bożena Janda – dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie. Nad całością spotkania czuwał Marek Petrykowski - poeta, wiceprezes zarządu oddziału rzeszowskiego ZLP. Fragmenty prozy Jerzego Nawrockiego na podstawie książek: „Ten tętent karych koni - CIENIE”, „Śwetaketu” oraz „Ścieżka do wieczności …Postscriptum” zaprezentowała Małgorzata Szepelak, poetka, należąca do RSTK w Rzeszowie. O oprawę muzyczną zadbał Józef Tadla, kierownik rzeszowskiego Domu Kultury „Karton”. Zaprezentowane zostały piosenki związane z Bieszczadami, które tematycznie i sentymentalnie związane były z życiem i twórczością Jerzego Stefana Nawrockiego.

Spotkanie przebiegło w wyjątkowej atmosferze. Józef Tadla oraz Marek Petrykowski w spontanicznej rozmowie podzielili się z uczestnikami spotkania swoimi przeżyciami i wspomnieniami związanymi z bohaterem spotkania. Jerzy Nawrocki przekazał cenną wiedzę o powojennym Rzeszowie.

Imprezę uświetnili swoją obecnością twórcy wywodzący się z lokalnych środowisk literackich - Związek Literatów Polskich, Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury, Klub Literacki przy Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie. Podczas spotkania Marta Świderska-Pelinko z Wydawnictwa Abilion podzieliła się opinią o ostatnich książkach Jerzego Nawrockiego. Podkreślała ich wyjątkową tematykę, uniwersalny przekaz; zapewniła, że doskonale sprawdzą się w przyszłości. Na potwierdzenie tych słów, ewentualnie wysnucie własnych wniosków niech posłuży poniższy cytat:
„To ty? Znowu milczałaś cały czas. Musiałam, aż wyczerpie się w tobie ta dzika furia istnienia: wypisz-wymaluj jak Tamci. Bo ty pragniesz za wiele. Chcesz, aby wróg ci pomagał. Chcesz, aby konkurent ustąpił. Żeby zrezygnował z przewagi, chociaż tobie brak muskułów. Słusznie powiedział ci Rozum: jesteś zaiste idiotą, gdy wielkie burze ruszają. Co wielkie - upadnie. Co małe - jak to ogłoszono kiedyś - w wielkie wyrośnie, co wielkie - w proch się rozsypie, albowiem wszystko to jest niczym, chwilą zaledwie. Mgnieniem malusieńkiego oczka pośród miliardów oczu wszechświata. Wzruszeniem paluszka entropii, a ty szukasz odpowiedzi w złym miejscu: na zewnątrz.
A gdzie niby mam szukać?
W człowieku. W człowieku. W jednostce. Na zewnątrz jest jeno skutek. Zło, dobro, egoizm, altruizm są tylko objawem tego, co żyje we wnętrzu każdego i co przeważyło w jednostce. To tutaj jest pole bitwy, a zło jest dzisiaj w ataku. Zło w tamtych. Zło w tobie również. To z wami Bóg musi walczyć.
Sądzę, że to samoobrona.”

fragment książki „Śwetaketu”, 2016


Małgorzata Szepelak


Fotorelacja - Ewelina Łopuszańska

 

 

Wydarzenia kulturalne


Rzeszowskie Czwartki Literackie – Jerzy Nawrocki        

Zaproszenie na Rzeszowskie Czwartki Literackie – w roli głównej Jerzy Nawrocki.
Spotkanie odbędzie się 19 stycznia 2023 r. o godz. 17:00, ul. Sokoła 13 w Rzeszowie.

Szczegóły na plakacie. 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia kulturalne
 

Związek Literatów Polskich