Wydarzenia kulturalne

Rzeszów

Preambuła statutu ZLP


Związek Literatów Polskich jest zawodową organizacją pisarzy. Jego członkowie, w swojej twórczości i działalności, nawiązują do humanitarnych tradycji myśli ogólnoludzkiej, które w kulturze polskiej zawsze były zespolone z troską o dobro kraju i narodu. Kontynuacja tych tradycji oraz wszechstronny rozwój współczesnej literatury polskiej stanowią przedmiot starań i pracy wszystkich członków i władz Związku Literatów Polskich.Związek Literatów Polskich

Menu


Wydarzenia kulturalne 2022


Promocja tomiku poezji "Antidotum Łypa"

Rzeszów, 27.09.2022 ODK „Tysiąclecie” RSM, ul. Kochanowskiego 29


Promocja tomiku poezji Antidotum Łypa w fotografii Leszka Stefanika.


 

Wydarzenia kulturalne


Spotkanie w krośnieńskiej Piwnicy PodCieniami

23 września, w dniu inaugurującym kalendarzową jesień, w krośnieńskiej Piwnicy PodCieniami odbył się drugi wieczór poetycki z cyklu „Krośnieńskie spotkania literackie”. Jego bohaterami byli mieszkający w tym mieście Jan Belcik oraz Małgorzata Żurecka ze Stalowej Woli. Wydarzenie zorganizowało krośnieńskie Muzeum Rzemiosła oraz Związek Literatów Polskich – Oddział w Rzeszowie. Wieczór ten, zatytułowany „Inne cienie”, poprowadził Marek Petrykowski – czyniąc to ze swadą, ogromną dozą pozytywnej energii i właściwym tylko sobie temperamentem. Wiersze autorów z kunsztem recytowali Marek Burdzy i Katarzyna Kochanek, a Laura Filar i Weronika Filar ze Studia Piosenki Swing zaprezentowały odważne wykonania istotnych dla naszej kultury piosenek, powiązanych tematycznie z utworami poetów. Małgorzata Żurecka i Jan Belcik w rozmowie z Markiem Petrykowskim przybliżyli audytorium m.in. źródła swojej twórczości, ważne dla nich inspiracje, motywy oraz dokonania z ostatnich lat. Spore grono uczestników spotkania zabrało głos w zamykającej je dyskusji. W jej trakcie pojawiło się wiele pytań, a także komentarzy obrazujących wrażenia z obcowania z poezją przedstawionych autorów. Wieczór zwieńczył poczęstunek i rozmowy kuluarowe. Ich nastrój pozwalał myśleć, że obecne na spotkaniu osoby w radosnej atmosferze powitały jesień.

Małgorzata Żurecka
Urodziła się w 1956 r. w Stalowej Woli, gdzie mieszka i tworzy; lata szkolne spędziła w Tarnobrzegu. Ukończyła studia inżynierskie w Politechnice Rzeszowskiej. Jest członkinią Związku Literatów Polskich oraz Unii Poetyckiej Wojciecha Siemiona. Otrzymała odznaczenie „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Wydała siedem tomików poezji. Publikowała w wielu almanachach i antologiach w kraju i za granicą.

Jan Belcik
Urodził się w 1960 r. w Dukli. Mieszka w Krośnie. Jest autorem siedmiu tomików poetyckich. Debiutował zbiorem wierszy W cieniu Cergowej (Łódź 1989). Ostatnio wydał tomik Jeszcze inne cienie (Krosno 2022). Jest laureatem wielu ogólnopolskich konkursów literackich. W 2019 roku otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Krosna za całokształt twórczości. Swoje wiersze, eseje i recenzje ogłaszał w Polskim Radiu, w prasie literackiej i regionalnej, m.in. w: „Tygodniku Kulturalnym”, „Okolicach”, „Frazie”, „Nowej Okolicy Poetów”, „Odrze”, „Toposie”, „Akcencie”, „Twórczości”, „Gazecie Wyborczej” oraz w almanachach poetyckich. Jego twórczość była tłumaczona na języki: angielski, węgierski, słowacki i serbski.


Aleksandra Smusz


Fotorelacja: Wacław Turek i Leszek Stefanik

 

 

Wydarzenia kulturalne


Czwartek Literacki z Ryszardem Mściszem i… Jeżowem

Ryszard Mścisz był bohaterem „Czwartku Literackiego”, organizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Rzeszowie oraz Związek Literatów Polskich Oddział w Rzeszowie w dniu 22 września 2022 r. Prezentowany był zwłaszcza jego nowy tomik „Zaraza. Dawka przypominająca”, wydany przez Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza” w Rzeszowie, niemniej jednak wiele mówiło się i o innych jego twórczych poczynaniach, zwłaszcza związanych z krytyką literacką.

Można powiedzieć, że ten wieczór był promocją twórców z Jeżowego, albowiem z tą wsią w powiecie niżańskim przez całe życie jest związany Ryszard Mścisz, z Jeżowego pochodzi także Grupa Pod Skrzydłami, która wzbogaciła swoimi utworami muzycznymi spotkanie. Tworzy ją trio gitarzystów: Jacek Dąbek (autor tekstów), Grzegorz Rogala (kompozytor muzyki) i Grzegorz Zwolski. Grupa, która uprawia poezję śpiewaną, wykonała w sumie 5 utworów w trzech wejściach i zyskała aplauz widowni. Warto dodać, że po utworach „Noc”, „Do Anioła Stróża”, „Blask” i „Cień” muzycy wykonali piosenkę „Mały Rycerz”, której bohaterem był… Ryszard Mścisz.

Spotkanie odbywające się w ramach cyklicznych „Czwartków Literackich” poprowadził profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego – Jan Wolski, który był redaktorem wydania tomiku „Zaraza. Dawka przypominająca”, a wcześniej przygotował do druku trzy inne zbiorki Ryszarda Mścisza: „Wibracje” (2002), „Na strunach lat” (2004) i „Roześnienie” (2007).

Sala, na której mało miejsce spotkanie, może nie była całkiem wypełniona, ale przybyła całkiem spora grupa miłośników twórczości. Rzeszowski Oddział Związku Literatów Polskich reprezentowała sama pani prezes Małgorzata Żurecka, ponadto obecni byli Jerzy Nawrocki oraz Wiesław Hop, Dominik Ćwik, który jest Członkiem Honorowym Oddziału i były jego prezes Edward Bolec (obecnie poza ZLP). Pojawiła się także pani Zofia Migała, poetka i aktywna uczestniczka, organizatorka życia literackiego w regionie. Pracująca w Rzeszowskim Domu Kultura Filia w Słocinie, Dominika Gil, była niegdyś uczennicą Ryszarda Mścisza w Liceum Ogólnokształcącym w Jeżowem i laureatką wielu nagród w ogólnopolskich konkursach poetyckich, a dawna kierowniczka leżajskiej biblioteki Halina Szeliga, niejednokrotnie wręczała Ryszardowi Mściszowi i jego uczniom nagrody w konkursach dziennikarskich i literackich. Bohater spotkania z wielką radością przyjął także obecność na spotkaniu byłej dyrektorki WiMBP w Rzeszowie – Barbary Chmury, z którą często i chętnie współpracował. Skromnie z tyłu usiadł sobie przyjaciel twórcy od czasów studenckich Józef Stalec, nauczyciel i bibliotekarz Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie, a kiedyś poeta wręcz legendarnej Grupy „Draga”. Sympatycznym i aktywnym uczestnikiem spotkania był specjalny gość w mundurze – pan Mirosław Kosior.

Otworzyła spotkanie i przedstawiła dokonania twórcze Ryszarda Mścisza dyrektorka Biblioteki – Krystyna Janda, w imieniu Oddziału ZLP w Rzeszowie zaś dopełniła tę prezentację pani prezes Małgorzata Żurecka. Grupa Pod Skrzydłami wprawiła wszystkich już na początku w dobry nastrój, Ryszard Mścisz zaś powitał w swoim imieniu przybyłych gości. W tym momencie Jan Wolski i Ryszard Mścisz zaczęli ciekawą rozmowę, wymianę zdań i poglądów na temat tomiku „Zaraza. Dawka przypominająca”, poezji w ogóle, źródeł inspiracji twórcy, krytyki literackiej i innych zagadnień. Ryszard Mścisz odczytał kilka utworów ze swojego tomiku, a wymiana zdań pomiędzy nim a prowadzącym płynnie przechodziła w dialog (polilog), reagowanie na uwagi i pytania ze strony uczestników spotkania. Kilkakrotnie ciekawe pytania zadawał pan Mirosław Kosior, padały one także ze strony Małgorzaty Żureckiej, Jerzego Nawrockiego, Dominika Ćwika, Edwarda Bolca i innych osób. Spotkanie stało się dzięki temu żywe, a wachlarz tematów dość szeroki – nie tylko tomik „Zaraza. Dawka przypominająca” i krytyka literacka, ale sytuacja człowieka, który sam tworzy i ocenia, recenzuje innych, wpływ doświadczeń szkolnych, poetyka, cechy warsztatu twórcy i inne zagadnienia były tu poruszane.

Podziękowania dla twórcy od dyrektorki Biblioteki, dyrektora GCK w Jeżowem i dyrektorki Szkoły Podstawowej w Jeżowem Podgórzu (także w imieniu wójta Jeżowego – Marka Stępaka) i wręczenie kwiatów Ryszardowi Mściszowi, podpisywanie tomików i finalne wrażenia po spotkaniu zakończyły ten czwartkowy wieczór. Były oczywiście serdeczne podziękowania dla Grupy Pod Skrzydłami, prowadzącego spotkanie profesora Jana Wolskiego oraz kuluarowe rozmowy, uwagi i miłe słowa po zakończonym spotkaniu. I zapowiedź kolejnego – z uczestniczącą w nim Teresą Paryną.


(R)


Fotorelacja

 

 

Wydarzenia kulturalne


Jubileusz 35 – lecia twórczości literackiej Teresy Paryny

15 września br. w wypełnionym po brzegi Klubie Piwnice CK w Przemyślu, odbyły się uroczystości jubileuszowe 35 – lecia pracy twórczej Teresy Paryny. Na benefis poetki, licznie przybyli nie tylko pasjonaci jej poezji, ale również oficjele, na czele z wicemarszałek województwa podkarpackiego, Anną Huk. Było to wydarzenie niezwykłej doniosłości i radości, jak również uwieńczenie pewnego etapu i piękny epizod tego dobra, które powstało za sprawą Jubilatki i które na pewno będzie kontynuować, ponieważ jest ono ważne, potrzebne i oczekiwane. Jubileusz, to niewątpliwie powód do dumy, ale i okazja do przypomnienia dorobku twórczego artystki i jej sukcesów, lecz warto pamiętać, że za sukcesami zawsze kryje się trud, praca, pasja i zaangażowanie. Podczas benefisu wielokrotnie podkreślano, że Teresa Paryna to postać niezwykła, artystka renesansowego formatu na miarę XXI wieku. A co najważniejsze, że jako człowiek to osobowość wyjątkowa, o niespotykanej skromności, wielkim sercu i wrażliwości. Niezwykle oddana naszemu miastu i ubogacająca je swoją aktywnością. W tych działaniach jest niepowtarzalna i niezastąpiona. Przedstawiciele środowisk literackich i stowarzyszeń, w których prężnie działa Jubilatka wyrazili podziw i szacunek dla dotychczasowego – bogatego i niepowtarzalnego dorobku poetki, który obrazuje ogrom jej pracy, wiedzy i talentu. Z kolei podejmowane przez nią ciągle nowe wyzwania pozwoliły jej wznieść się na wyżyny Olimpu poezji i pozostawić trwały ślad w naszej literaturze. Teresa Paryna jest poetką znaną i cenioną, o ugruntowanej recepcji twórczości, laureatką wielu prestiżowych nagród i wyróżnień: Złote Pióro, Książka Roku 2021 Związku Literatów Polskich, Zasłużony Działacz Kultury, Zasłużony dla NSZZ Solidarność Region Ziemia Przemyska, Tytuł Człowiek Podkarpacia, Zasłużony dla Miasta Przemyśla, Brązowy Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis oraz Medal Stulecia Odzyskania Niepodległości, Nagroda Marszałka Województwa Podkarpackiego „Znak Kultury”– to tylko niektóre laury. Teksty poetki publikowane są zarówno w kraju, jak i poza granicami oraz tłumaczone na wiele języków, m.in. angielski, arabski, białoruski, czeski, niemiecki, rosyjski, rumuński, słowacki i ukraiński. Chociaż główną domeną Teresy Paryny jest poezja, to należy podkreślić, że otrzymała od Opatrzności niejeden grant; pisze felietony, opowiadania, recenzje, uprawia z powodzeniem rękodzieło artystyczne i malarstwo, które znalazło uznanie w szerokich gremiach jurorów. Ponadto, jest animatorką kultury, wyróżniającą się iście benedyktyńską pracą. Krytycy literaccy są absolutnie zgodni i nie są to słowa bezpodstawne, że sukces artystyczny Teresy Paryny jest w zasięgu jej pracowitych dłoni, artystycznej wyobraźni i wrażliwości – niepomnej na komercję i polityczne konwenanse. Biografia twórczyni została zamieszczona w leksykonie Who i who w Polsce oraz opracowaniu Poeci przełomu stuleci i tysiącleci, jej poezja doczekała się ponad 60 opracowań (recenzje i artykuły), co świadczy o popularności Jubilatki wśród krytyków oraz badaczy i historyków literatury. Podczas benefisu zaprezentowany został film zrealizowany przez Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia. Film powstał na okoliczność konkursu poetyckiego i literackiego, którego jedną z bohaterek była Jubilatka. Projekcja obrazowała pewien wycinek działalności i twórczości artystki. Z kolei Małgorzata Stankiewicz i Jerzy Markowicz zaprezentowali własne aranżacje utworów poetki. W kolejnej części uroczystości zespoły klubu 5. batalionu strzelców podhalańskich wystawiły spektakl poetycko-muzyczny, złożony z tekstów Teresy Paryny. Prowadząca spotkanie, dr Bernardyna Banaś, a zarazem autorka posłowia do jubileuszowego tomu W galerii zdarzeń, przypomniała, że w bieżącym roku mija 30 lat od debiutu książkowego autorki. W 1992 roku poetka wydała swój 1. zbiór poezji Ziarnkiem prochu. Ten znamienny tytuł zapewnił Teresie Parynie rozpoznawalność. Od tamtej pory poetka publikowała kolejne zbiory: Dotknąć nieba, Przemyśl, 1996r., Obok milczenia, Szczecin, 1998 r., Tylko osty, Rzeszów, 2000 r., W kwadraturze dni, Starachowice, 2002 r., Z niebieskiej mgły, Szczecin, 2003 r., Cienie bliskie i cienie dalekie, Rzeszów, 2004 r., Z białej ciszy, Jarosław, 2009 r., Szlakiem Piątej Ewangelii, wyd. I , Jarosław, 2009 r., Od bólu do nadziei…, wyd. I, Jarosław, 2010 r., W porze jaśminowej, Jarosław, 2010 r., Piękniejsze od wiersza, Przemyśl, 2012 r., Błogosławiony czas, Przemyśl, 2012 r., Z paletą dobroci, Przemyśl, 2014 r., Wydmy czasu, Przemyśl, 2014 r., Szlakiem Piątej Ewangelii, wyd. II, Przemyśl, 2014 r., Od bólu do nadziei…, wyd. II, Przemyśl, 2015 r., Dał mi skrzydła, Przemyśl, 2017 r., Roztrzaskane lustro, Przemyśl, 2020 r., Przy porannej kawie, Przemyśl, 2021r., Rozmowa z rzeką, Przemyśl, 2021 r., W galerii zdarzeń, Przemyśl, 2022 r., które przyniosły jej rozgłos – a wkrótce potem autentyczną popularność i szczere uznanie zarówno czytelników, jak i krytyków oraz liczne nagrody i wyróżnienia. Dr Bernardyna Banaś, odniosła się do promowanego 22. tomu poetyckiego w dorobku twórczym, pt. W galerii zdarzeń, podkreślając, że jest to zbiór jubileuszowy, niejako zwieńczający dotychczasowe dokonania. W utworach tego tomu z codziennych przeżyć i otaczającej rzeczywistości artystka wykreowała cudowne, bogate i różnorodne obrazy poetyckie, które anektują wyobraźnię czytelnika i zapadają w jego pamięć. Tytuł można uznać za trafne określenie formalne, które zdaje się być doskonałą metaforą mechanizmów rządzących naszym życiem. Poetka łączy w tomie zwyczajność z niezwykłością, odsłaniając jednocześnie pełną paletę uczuć i wrażeń, jakich doświadcza człowiek każdego dnia. Intrygujący pomysł jak samo życie, nieprzewidywalne, niedocieczone i wciąż otwarte.

Prezentowane W galerii zdarzeń wiersze i miniatury prozatorskie, mocno osadzone w realiach życia codziennego, dają asumpt do refleksji i pytań o Dekalog, marzenia, pragnienia, cele, złożoność ludzkiej natury, wrażliwość na drugiego człowieka i unde malum. O kreowaniu przestrzeni miejsc decydują mechanizmy pamięci. Autorka niczym kurator wystawy oprowadza po swoim skarbcu, by zaprezentować obrazy, które wykazują pewne wspólne motywy, a są nimi przemijanie, śmierć, miłość, zwykłe ludzkie sprawy, los człowieka, jego samotność w zbiorowości społecznej, lęki, obawy czy rozterki życiowe. Konstatuje przy tym, że naszą wrażliwość na piękno, dobro, pełnię człowieczeństwa wyznaczają przede wszystkim doświadczenia cierpienia i ciężaru ludzkiej egzystencji. Kreatorka słowa prowadzi nieustanny dialog z odbiorcą o fenomenie ludzkiego życia, a zarazem o jego trudach. Wyraża niepokoje, koi zwątpienia, umacnia dążenia, wskazuje na sens trudnych działań, podejmowanych każdego dnia.

Twórczyni jawi się również jako strażniczka pamięci historycznej, odwołując się do przeszłości poetycko ją przetwarza. Trzeba przyznać, że czyni to w sposób mistrzowski. Podejmuje tematy trudne i bolesne: Katyń, Sybir, Wołyń, agresja na Ukrainę, starannie dobierając słowa i poetyckie obrazy, by oddać głębię ludzkiego dramatu i ogrom cierpienia. Zauważa przy tym, że słowa, jakkolwiek posiadają ogromną moc, są często bezradne, nazbyt ciasne, by wyrazić głębię uczuć, a już na pewno wymiar ludzkiego bólu, lęku i krzywdy.

Istotne miejsce W galerii zdarzeń zajmują wiersze utrwalające pamięć poetów oraz poświęcone postaciom świętych i błogosławionych. W wielu tekstach odnajdujemy powroty i tęsknotę do „kraju lat dziecinnych” oraz apoteozę natury. Mistrzyni słowa maluje piórem detale: pojedynczych roślin, kwiatów, owoców, kłosów zbóż, traw, liści, ziół, czy określających ich kondycję pór roku. Wydobywa z krajobrazu autentyczny kolor i niezwykły urok. Przyroda zachwyca, olśniewa, pochłania swoim pięknem i plastycznością. Nie sposób nie zauważyć, że natura jest dla poetki przewodniczką i nauczycielką, uczącą radości, uśmiechu, dobroci, pojednania, prostoty, łagodności, spokoju, szczęścia, miłości – również tej przebaczającej i obejmującej całość życia. W galerii zdarzeń - to pozycja pełna zdarzeń i postaci, wyposażonych w konkretne cechy indywidualne, oddająca uczucia, i wywołująca je. To wykreowane portrety jednostkowe i zbiorowe, w których nie ma egzaltacji czy łatwego sentymentalizmu. Świat przywołany i odtworzony przez autorkę staje się niemal namacalny, i z łatwością go sobie wyobrażamy. Prezentowane wiersze oraz miniatury prozatorskie tworzą niezwykły klimat, ukazują wręcz magiczny związek poetki z przeszłością, są bardzo emocjonalne, a więc mają tę cechę, która jest niezbędna, by mówić o dobrej literaturze. Wciągają czytelnika i nie pozostawiają go obojętnym.

Podczas uroczystości jubileuszowej miały miejsce wystąpienia prezesów związków i stowarzyszeń, w których aktywnie uczestniczy Jubilatka. Swoje laudacje wygłosili: Stanisława Żak - prezes Związku Sybiraków oddział Przemyśl, Małgorzata Żurecka - prezes Związku Literatów Polskich oddział Rzeszów, Mieczysław Szabaga - prezes Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Przemyślu. Wystąpili również zaproszeni goście: wicemarszałek Anna Huk, dyrektorzy i przedstawiciele placówek kultury i stowarzyszeń oraz twórcy kultury. Na zakończenie odczytane zostały listy gratulacyjne od gości, którzy nie mogli uczestniczyć w uroczystości. Wśród nadesłanych listów, Jubilatka otrzymała gratulacje i życzenia od pani Ewy Leniart - Wojewody Podkarpackiego, redakcji wydawnictw, dyrekcji placówek kulturalno-oświatowych i stowarzyszeń, pracowników naukowych Uniwersytetu Rzeszowskiego, samorządowców i twórców kultury. Opowieść o poetce, która od 35 lat przekazuje nam swoją poezję oraz mądre i piękne słowo w niej zawarte została zakończona gratulacjami i życzeniami dla Jubilatki. Wydarzeniu towarzyszyła ekspozycja prac malarskich artystki oraz promocja jubileuszowego zbioru W galerii zdarzeń. Uroczystości jubileuszowe zakończyły się bankietem. Należy dodać, że gospodarzem, czuwającym nad całością przedsięwzięcia i jego dobrym duchem była Jolanta Nowak z CK w Przemyślu.


Dr Bernardyna Banaś


Fotorelacja

 

 

Wydarzenia kulturalne


NARODOWE CZYTANIE 2022 - Błażowa

3 września 2022 r. w błażowskiej bibliotece po raz kolejny odbyło się „Narodowe Czytanie”. Dyrektor biblioteki Anna Heller przywitała wszystkich zebranych.

Imprezę prowadziła Hanna Krupińska-Łyp, doktor nauk humanistycznych, wieloletni wykładowca akademicki Uniwersytetu Rzeszowskiego, w latach 1990-2014 dyrektor Centrum Kultury Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Rzeszowskiego, autorka szkiców o współczesnych poetach polskich, również z kręgu ZLP. Pani Hanna to urodzona mówczyni, kocha sztukę, a zwłaszcza malarstwo, lubuje się w science fiction, kocha zwierzęta - posiada dwa koty, jest osobą bardzo skromną. Swoim ciepłym głosem przeniosła nas w czasy romantyzmu. W rolę lektorów wcielili się: Andrzej Wróbel, Sławomir Kowal, Jadwiga Szermach, Małgorzata Kutrzeba, Małgorzata Drewniak, Elżbieta Pęcka, Agata Domaradzka, Zuzanna Heller, Zofia Wielgos, Janusz Szpala i Barbara Rutkowska-Kędzior.

Akcja Narodowe Czytanie zapoczątkowana była przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano kolejno: „Trylogię” Henryka Sienkiewicza oraz „Lalkę” Bolesława Prusa.

W 2016 roku ówczesna para prezydencka rozpoczęła Narodowe Czytanie „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza w warszawskim Ogrodzie Saskim. W 2017 roku lekturą Narodowego Czytania było „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego.

W 2018 r. Narodowe Czytanie miało wyjątkowy charakter – w związku z jubileuszem 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, para prezydencka zaprosiła do czytania lektury „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego, a ponadto, przez cały rok, zachęcała do czytania „Antologii Niepodległości” – specjalnie przygotowanego na tę okazję zbioru powstałych na przestrzeni wieków utworów, zaliczanych do kanonu polskiej literatury patriotycznej.

W 2019 roku lekturą Narodowego Czytania były „Nowele polskie” – zbiór 8 utworów autorstwa Elizy Orzeszkowej, Marii Konopnickiej, Bolesława Prusa, Brunona Schulza, Władysława Stanisława Reymonta, Stefana Żeromskiego, Henryka Sienkiewicza i Henryka Rzewuskiego. Nowele zostały wybrane przez parę prezydencką z ponad stu propozycji tytułów przesłanych do Kancelarii Prezydenta.

Lekturą Narodowego Czytania 2020 r. wybrana została „Balladyna” Juliusza Słowackiego. W związku z obostrzeniami wprowadzonymi przez pandemię korona wirusa, tamta edycja została nagrana i udostępniona online. Natomiast w roku 2021 czytaliśmy ,,Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. 3 września br. spotykamy się, aby przypomnieć sobie lata szkolne, bo któż z nas nie pamięta ze szkoły podstawowej mrocznej sceny z ,,Lilii” „Zbrodnia to niesłychana, Pani zabija pana”, albo ballady ,,Pani Twardowska” „Jedzą, piją, lulki palą” i tak dalej...

,,Ballady i Romanse’’ naszego wieszcza Adama Mickiewicza to lektura przewidziana na tegoroczne spotkanie. Zostały opublikowane w czerwcu 1822 roku w Wilnie jako główna część pierwszego tomu Poezji Adama Mickiewicza. Pisany w latach 1819–1821 cykl wierszy wyznaczył początek dziejów poezji romantycznej w Polsce, stając się dla nowej epoki jednym z najważniejszych punktów odniesienia. To zbiór nowatorski i oryginalny, a jednocześnie ujmujący naturalnością stylu i prostotą języka. Wiersze ukazują szerokie możliwości pisarskie wybitnego autora, który na tle nastrojowej przyrody wykreował fascynujący i wyjątkowy świat pełen uczuciowości, fantazji i ludowej moralności.

Zbiór Mickiewiczowskich poezji rychło stał się literackim wydarzeniem, wzbudzając wielki entuzjazm wśród miłośników literatury narodowej. Do dziś wiersze tego cyklu są niezwykle popularne, a ich współczesne znaczenie dla polskiej kultury potwierdza Rok Romantyzmu Polskiego, ogłoszony w 2022 roku z okazji dwóchsetlecia wydania zbioru.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Błażowej rozpoczęła akcję „Narodowego czytania” w 2015 r. lekturą „Lalka” Bolesława Prusa i bierze udział w tej akcji już po raz siódmy.

Na zakończenie spotkania swoje wiersze z tomiku „Antidotum” zaprezentował nam Mieczysław Arkadiusz Łyp – mąż Pani Hanny.

Serdecznie dziękuję wszystkim aktorom za wspaniałe odegranie swoich ról, Pani dr Hannie Krupińskiej-Łyp - dobremu duchowi „Narodowego Czytania” oraz Panu Mieczysławowi za podzielenie się swą twórczością. Dziękuję także pracownikom błażowskiej biblioteki za pomoc w organizacji imprezy. Dziękuję bibliotekarkom za placki, Małgosi Szpali i Renacie Kacie za rogaliki. Zapraszam na kolejne spotkania organizowane przez błażowską bibliotekę.


Anna Heller


Fotorelacja

 

 

Wydarzenia kulturalne


Rzeszowskie Czwartki Literackie – Ryszard Mścisz        

Zaproszenie na Rzeszowskie Czwartki Literackie – w roli głównej Ryszard Mścisz.
Spotkanie odbędzie się 22 września 2022 r. o godz. 17:00, ul. Sokoła 13 w Rzeszowie.

Szczegóły na plakacie. 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia kulturalne


Zaproszenie na wieczór z poezją Inne cienie.


        

Zaproszenie na wieczór z poezją Inne cienie w ramach Krośnieńskich Spotkań Literackich.
Spotkanie odbędzie się 23 września 2022 r. (piątek) o godz. 17:00, Piwnica Pod Cieniami, Rynek 5.

Szczegóły na plakacie. 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia kulturalne


Zmarł Prezydent Tadeusz Ferenc


        

W minioną sobotę 27.08.2022r., zmarł Pan Tadeusz Ferenc, wieloletni Prezydent i Honorowy Obywatel Miasta Rzeszowa, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej IV kadencji, człowiek bezgranicznie oddany pracy na rzecz samorządu terytorialnego i społeczności lokalnych, a przede wszystkim wielce zasłużony dla dynamicznego rozwoju Rzeszowa.

Władze samorządowe i mieszkańcy Rzeszowa pożegnali zmarłego Prezydenta w trakcie uroczystości pogrzebowych, które odbyły się w piątek, 2 września br.

Rzeszowski Oddział ZLP podziela powszechne przekonanie o wielkiej stracie dla Rzeszowa, jakie łączy się ze śmiercią prezydenta Tadeusza Ferenca. Twórcy zrzeszeni w Oddziale patrzą na tę stratę oczywiście także z własnej subiektywnej perspektywy. Prezydent Ferenc rozumiał potrzeby i honorował kulturę, a w szczególności twórców literatury. Tak jubileusz 50-lecia Oddziału jak i wiele mniejszej rangi wydarzeń z życia literackiego spotykały się z wydatnym wsparciem, często także w wymiarze materialnym, ze strony prezydenta Ferenca. Jesteśmy i pozostaniemy Mu niezmiernie za to wdzięczni – a pamięć żyje bardzo długo, jeśli nie wiecznie.

Rodzinie Zmarłego Prezydenta składamy najszczersze kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia.

W imieniu Zarządu i wszystkich członków prezes Oddziału złożyła wpis do księgi kondolencyjnej.


CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!

Zarząd i członkowie ZLP o/Rzeszów

 

Fot: Dominik Ćwik.

 

 

 

 Wydarzenia kulturalne


Zaproszenie na Jubileusz 35-lecia twórczości literackiej Teresy Paryny.


        

Centrum Kulturalne w Przemyślu oraz Autorka zapraszają serdecznie na Jubileusz 35-lecia twórczości literackiej.

Szczegóły na załączonym plakacie.

Spotkanie odbędzie się w dniu 15.09.2022 r. o godz. 17.00, Centrum Kulturalne w Przemyślu, ul. S. Konarskiego 9. 

 

 

 

 

 

 

 Wydarzenia kulturalne


Zaproszenie na XIV Festiwal Natchnieni Bieszczadem.


        

Patronat honorowy ZLP O/Rzeszów dla festiwalu "Natchnieni Bieszczadem"
W malowniczej Cisnej spotkają się ludzie kochający turystykę górską, bieszczadnicy, jak również całe rodziny. W programie liczne koncerty, wystawy oraz warsztaty rzemiosła, degustacje wyrobów regionalnych, atrakcje dla dzieci i wiele więcej.
Szczegóły na załączonym plakacie.

Festiwal odbędzie się w dniach 19 - 20.08.2022 r. od godz. 10.00, Cisna.

Zapraszamy! 

 

 

 

 

Wydarzenia kulturalne


Zaproszenie na spotkanie Życie jest twórczością.


        

RSTK Przemyśl serdecznie zaprasza na wieczór "spotkanie z pisarzem"

Szczegóły na załączonym plakacie.

Spotkanie odbędzie się w dniu 27.07.2022 r. o godz. 18.00, sala koncertowa Towarzystwa Muzycznego w Przemyślu, ul. Rynek 5. 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia kulturalne


Nagroda Marszałka Województwa Podkarpackiego “Znak Kultury” w 2022 roku - dla Teresy Paryny.

Hasło: „ZNAK KULTURY’ (Nagroda ‘2022)

W imieniu nagrodzonych twórców oraz własnym, pragnę serdecznie podziękować Panu Marszałkowi Władysławowi Ortylowi jak też Zarządowi Urzędu Marszałkowskiego za odznaczenia, nagrody i stypendia, które są dowodem uznania dla naszej twórczości.

Choć tworzymy bardziej z potrzeby serca niż dla aplauzu, czy nagród, to każdy przejaw zrozumienia, serdeczności czy pomocy oczywiście nas bardzo cieszy, zachęca do dalszej pracy, stawiania sobie coraz wyższych wymagań, czy też przyjmowania nowych wyzwań – po prostu nas uskrzydla.

To dowody na to, że jesteśmy potrzebni a nasz twórczy wysiłek ma sens. Cieszymy się, że poprzez naszą wieloraką artystyczną działalność, możemy rozsławiać nasz piękny podkarpacki region i nie tylko. Jesteśmy świadomi wartości kultury, jej doniosłej roli w dziejach naszej Ojczyzny jak i obecnie.

Wielki Norwid powiedział : „ Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie, dwie tylko: poezja, dobroć… i więcej nic”. Poezja, czyli piękno: w słowie, w obrazie, w muzyce, w śpiewie, w tańcu… piękno, które staramy się tworzyć i nim dzielić z innymi uwrażliwiając na wartość sztuki. Niektórzy z nas otrzymali od losu wiele grantów…

Czujemy się zaszczyceni i jeszcze raz serdecznie dziękujemy za dowody uznania dla naszej twórczości.


Teresa Paryna


Fotorelacja - Leszek Stefanik, Podkarpacki Urząd Marszałkowski (Rzeszów)

 

 

Wydarzenia kulturalne


Relacja z promocji tomiku poezji Marii Stefanik Światło z ziemi

Światło z ziemi - promocja tomiku poezji Marii Stefanik

1 lipca 2022 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jedliczu odbył się wieczór literacko-poetycki promujący najnowszy tomik żarnowieckiej poetki Marii Stefanik. „Światło z ziemi” to już ósma publikacja pisarki, oddająca w 200. rocznicę urodzin hołd wielkiemu człowiekowi jakim był Ignacy Łukasiewicz.

Wiele ciekawych oraz zapomnianych informacji z życia Honoraty i Ignacego Łukasiewiczów, podczas swojej prelekcji, przypomniał Jerzy Szczur: magister sztuki, regionalista, współautor książek o historii Zręcina i jego parafii.

Wybrane wiersze z tomiku zadeklamowali młodzi artyści: Zuzanna Florczak, Katarzyna Kochanek, Szymon Bril, Mateusz Buda.

Wyjątkowy nastrój podczas całego wydarzenia zapewniła znakomita muzyka saksofonu i pianina.

W końcowej części spotkania na „Wyprawę śladami Ignacego” zaprosił zgromadzonych Leszek Stefanik, twórca wystawy fotografii oraz autor zdjęć będących doskonałym uzupełnieniem publikacji.

Podczas wieczoru nie zabrakło wielu pięknych życzeń i chwil wzruszenia. Gratulacje i serdeczne podziękowania na ręce Pani Marii złożyła Burmistrz Gminy Jedlicze Jolanta Urbanik oraz radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego Joanna Bril. Życzenia pomyślności, natchnienia i dalszej owocnej twórczości popłynęły od wielu zgromadzonych przyjaciół, poetów oraz znakomitych gości.


Dyrektor Anna Penar


Fotorelacja - Leszek Stefanik, Wacław Turek, Urząd Gminy w Jedliczu

 

 

Wydarzenia kulturalne


Relacja z Krośnieńskich Spotkań Literackich - wieczór z poezją Dojrzewanie słowa

Krośnieńskie Spotkania Literackie

W dniu 23 czerwca br. zostały zainaugurowane Krośnieńskie Spotkania Literackie. Gościny użyczyła im Piwnica PodCieniami (Krosno, Rynek 5), a wydarzenie zorganizowały Muzeum Rzemiosła w Krośnie i Związek Literatów Polskich oddział w Rzeszowie.

Bohaterami tego pierwszego spotkania, zatytułowanego „Dojrzewanie słowa”, byli obchodzący jubileusz 75-lecia krośnieński poeta, fotografik i muzyk, Wacław Turek, a także mieszkający w Barejowie słowacki poeta, Jan Nagajda (rocznik 1949). Wydarzenie poprowadził z dużą swobodą Marek Petrykowski, wiceprezes ZLP w Rzeszowie, znakomicie posługujący się również językiem naszych południowych sąsiadów. Dodatkowym smaczkiem tego przedsięwzięcia był występ znanego aktora, Jacka Buczyńskiego, który inspirował słuchaczy zarówno swoją interpretacją wierszy dwóch wymienionych wcześniej twórców, jak i raczył ich autorską piosenką poetycką, przyjmującą niezwykle subtelną i oryginalną formę.

Po spotkaniu odbyła się interesująca dyskusja na temat spajającej roli literatury, w tym przypadku poezji, w wymiarze lokalnym i ponadregionalnym. Dyskutantami byli m.in. Zbigniew Kubit – przewodniczący Rady Miasta Krosna, Marta Rymar – dyrektor Muzeum Rzemiosła, Jan Tulik – znany, ceniony poeta i prozaik mieszkający w Miejscu Piastowym, malarka Magdalena Wyżykowska-Figura, a także Edward Marszałek – Mistrz Mowy Polskiej, poeta, członek honorowy ZLP.

Imprezę zakończyły kuluarowe rozmowy przy ciastkach, kanapkach i winie, uzmysławiające potrzebę integracji nie tylko środowisk polsko-słowackich.
Patronami imprezy byli: Piwnica PodCieniami i krośnieńskie wydawnictwo AGAZAH.

Ján Nagajda – ur. w 1949 r. Zadebiutował w 1979 roku zbiorem wierszy Między nami. W swoim dorobku posiada osiem tomów poetyckich, z których najnowszy Anioł bez skrzydeł ukazał się w 2021 roku. Autor przybliża czytelnikowi poezję współczesną, wielowątkową tematycznie, zamkniętą formalnie i precyzyjną technicznie. Jest jedną z najważniejszych osobowości współczesnej poezji słowackiej.
Wacław Turek – ur. w 1947 r. w Krośnie. Poeta, fotografik, muzyk. Opublikował dziewięć zbiorów wierszy. W latach 1999–2015 prowadził Klub Literacki, od 2001 prezes Fotoklubu w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie. Za osiągnięcia w dziedzinie kultury uhonorowany został: Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem Zasłużony dla Fotografii Polskiej, Medalem Zasłużony dla Krosna, Brązowym Medalem Zasłużony Kulturze GLORIA ARTIS. Jest członkiem Związku Literatów Polskich, Fotoklubu RP oraz Honorowym Członkiem Związku Fotografów Słowackich.
Jacek Buczyński – ur. w 1962 r. w Krośnie. Aktor, reżyser. Po ukończeniu szkoły teatralnej pracował w teatrach w Lublinie, Jeleniej Górze, a od lat dziewięćdziesiątych ub. wieku w krakowskim teatrze KTO. Współpracował przy spektaklach ulicznych z Teatrem Młodym z Kijowa.


Jan Belcik


Fotorelacja - Wacław Turek, Krzysztof Antosz

 

 

Wydarzenia kulturalne


Zaproszenie na promocję tomiku Marii Stefanik Światło z ziemi.


        

Zapraszamy do Jedlicza na promocję nowego tomiku poezji naszej Koleżanki Marii Stefanik.

Szczegóły na załączonym plakacie.

Spotkanie odbędzie się w dniu 1.07.2022 r. o godz. 17.00, GBP, Jedlicze. 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia kulturalne


Relacja ze spotkania z twórczościa Sztuka słowa dla sztuki życia

Odkrywanie sztuki słowa w Żarnowcu

W czerwcowe popołudnie 24 VI 2022 r. w Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu zagościł kolejny raz Podkarpacki Salon Literacki Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie. W spotkaniu uczestniczyli twórcy i miłośnicy poezji ze środowisk literackich na Podkarpaciu. Inicjatorką wydarzenia jest Danuta Pado, która koordynuje pracę Podkarpackiego Salonu Literackiego.

Swoją twórczość literacką zaprezentowały poetki: Zdzisława Górska ze Strzyżowa, Maria Stefanik z Żarnowca ze Związku Literatów Polskich Oddział w Rzeszowie i Jolanta Michna z Wysokiej Łańcuckiej członkini Grupy Twórczej Inspiratio z Łańcuta. Spotkanie otworzył dyrektor muzeum Paweł Bukowski witając licznie przybyłych gości z Rzeszowa, w tym dyrektora Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Roberta Godka, ze Strzyżowa burmistrza miasta Waldemara Górę, wiceprezesa ZLP O/Rzeszów Marka Petrykowskiego, oraz z Łańcuta członków Grupy Inspiratio.

Prowadząca spotkanie dr Zofia Brzuchowska mottem: Sztuki słowa dla sztuki życia przedstawiła biografię Marii Konopnickiej, jej dorobek twórczy, udział w duchowej kulturze narodu oraz nurty poezji typowe dla epoki. Uwzględniła wspólny wątek literacki odniesiony w wersach obecnych na spotkaniu poetek, które zapoznały odbiorców swoimi wybranymi utworami. Dr Brzuchowska wskazała na pokrewny do dziś temat: szacunku dla matki Ziemi, wrażliwości na piękno ojczystej przyrody, religijności. Miejsce i temat okazały się szczególne, ze względu na obecny rok 2022, obchodzony pod patronatem Marii Konopnickiej.

Oprawę muzyczną zapewnił duet gitarowo – wiolonczelowy Diez Cuerdas, studentów Akademii Muzycznej we Wrocławiu, Kamila Bućko i Karoliny Kocyła. Uczestnikom spotkania wręczyli symboliczne nagrody: dyrektor muzeum i kierownik działu animacji WDK Edyta Gazda – Łuksa. Spotkanie zostało utrwalone nagraniem.


Leszek Stefanik


Fotorelacja - L. Stefanik

 

 

Wydarzenia kulturalne


Relacja z I Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego "O kwiat Tulipanowca" w Czudcu

Czudec, 25.06.2022 r.

Konkurs ogłoszony został przez Towarzystwo Ziemi Czudeckiej oraz Zespół Szkół w Czudcu w celu kultywowania tradycji Pogórza Strzyżowskiego, piękna przyrody, zabytków, pamiątek historii, współczesności, postaci związanych z tą ziemią, ze szczególnym akcentem na gminę Czudec. Jego symbolem stał się pomnik przyrody – drzewo tulipanowca, który znajduje się w zabytkowym parku wokół szkoły, liczący 300 lat. Regulamin konkursu rozpisany troską o język ojczysty i popularyzacją działań twórczych, promocją talentów, dopuszczał do udziału trzy grupy pokoleniowe: dzieci, młodzież, dorosłych. Prace napisane wierszem i prozą, objęły szeroki wybór dla odbiorcy: wspomnienia, opowiadania, listy, eseje. Konkurs objęto honorowym patronatem Oddziału ZLP w Rzeszowie i Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Ogłoszenie wyników odbyło się w dniu 25 czerwca 2022 r. w Zespole Szkół w Czudcu z udziałem organizatorów, Jury konkursu, wójta gminy Czudec Andrzeja Ślipskiego, sekretarz gminy Agnieszki Materny, sekretarz powiatu Celiny Bałchan, dyrektora Ośrodka Kultury w Czudcu Ewy Mitręga – Moskwy, dyrektora GBP w Czudcu Haliny Zaręby, prezesa ZLP O/ Rzeszów Małgorzaty Żureckiej oraz laureatów, nauczycieli i gości. Z ramienia aktywnego dla środowiska Towarzystwa Ziemi Czudeckiej duży wkład pracy w organizację konkursu włożyła p. Anna Oliwińska – Wacko.

Z członków Oddziału ZLP w Rzeszowie, którzy wzięli udział w konkursie, zostały nagrodzone dwie osoby: Maria Stefanik z Żarnowca - II nagrodą i Mieczysław A. Łyp z Rzeszowa - wyróżnienie.

Dla laureatów I nagrody w każdej kategorii zostały wręczone pamiątkowe statuetki z logo kwiatu tulipanowca. Dla wszystkich uczestników uroczystego spotkania nie zabrakło słodkiego poczęstunku, słów podziękowania, uroczystego zdjęcia pod kwitnącym w czerwcu - drzewem tulipanowca.


Maria Stefanik


Fotorelacja - Mieczysław A. Łyp
Fotorelacja - L. Stefanik

 

 

Wydarzenia kulturalne


Zaproszenie na wieczór z poezją Dojrzewanie słowa.


        

Zapraszamy do Krosna na wieczór z poezją pt: Dojrzewanie słowa.

Szczegóły na załączonym plakacie.

Spotkanie odbędzie się w dniu 23.06.2022 r. o godz. 17.00, Piwnica Pod Cieniami, ul. Rynek 5, Krosno. 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia kulturalne


Podkarpacki Salon Literacki. Zaproszenie na spotkanie z twórczościa Sztuka słowa dla sztuki życia.


        

W imieniu WDK Rzeszów informujemy o spotkaniu autorskim poetek: Zdzisławy Górskiej, Marii Stefanik i Jolanty Michny.

Szczegóły na załączonym plakacie.

Odbędzie się ono w dniu 24.06.2022 r. o godz. 16.00, Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu.

Zapraszamy.


 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia kulturalne


Wernisaż Andrzeja Korca i recital Agnieszki Opioły w fotorelacji Mieczysława A. Łypa. Światło sztuki

W dniu 2 czerwca 2022 roku w Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Informacji Turystycznej SPICHLERZ w Tyczynie miały miejsce: prezentacja malarstwa Andrzeja Korca i recital skrzypcowy Agnieszki Opioły, opatrzone pięknym tytułem: „Tyczyńskie światło”.

Andrzej Korzec, uczeń prof. Szancenbacha, absolwent krakowskiej ASP, preferuje głównie technikę olejną. Jego obrazy, rozświetlone wewnętrznym światłem, zachwycają niezwykłą kolorystyką. Zdecydowane, silne w wyrazie barwy, kreujące obraz świata, można odnieść do tradycji zarówno impresjonistów, jak i kolorystów – nie jest to jednak uzależnienie, ponieważ artysta w pełni zachowuje własną wizję, twórczo interpretując i przekształcając malarskie motywy.

Uczestnicy wernisażu mieli okazję obejrzeć dzieła o różnorodnym charakterze: kwiaty, martwe natury, portrety, pejzaże i veduty – pejzaże miejskie, których w dorobku mistrza jest wiele. Najwyraźniej fascynują go klimaty ulic, małych uliczek i zaułków miast. Są to miasta zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami – na przykład widoki Wenecji ze wspaniale uchwyconym motywem wszechobecnej tam wody.

Mieszkając w Rzeszowie Andrzej Korzec wiele razy malował to miasto posługując się różnymi technikami malarskimi. Jest artystą uznanym i cenionym, wielokrotnie nagradzanym za osiągnięcia twórcze, mającym w dorobku wiele wystaw krajowych i zagranicznych.

W pięknej sali wystawowej w Tyczynie licznie zgromadzona publiczność miała sposobność podziwiać obrazy mistrza. Spotkanie rozpoczęło się jednak od innego rodzaju doznania – od uczty muzycznej.

Skrzypaczka, Agnieszka Opioła naukę gry rozpoczęła w wieku siedmiu lat w Zespole Szkół Muzycznych w Rzeszowie. Uczęszczała do Szkoły Podstawowej w Tyczynie i Liceum Muzycznego w Rzeszowie w klasie Krzysztofa Swobody. Ukończyła studia w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie Janusza Kucharskiego i studia podyplomowe w „The Royal Scottish Akademy of Music and Drama” w Glasgow, gdzie otrzymała dyplom z wyróżnieniem. Jej ostatnim nauczycielem był Ilya Gringolts.

Od osiemnastu lat mieszka w Szkocji i ostatnio we Włoszech. Tam skupiła się na dalszym rozwoju jako muzyk. Regularnie gra recitale muzyki kameralnej (z pianistą Graeme’a McNaught), solowej (cykl koncertów Sonat i Partit J.S. Bacha), a także muzyki współczesnej. Eksperymentuje. Niezmiennie fascynuje ją tajemnica kontaktu z publicznością podczas recitali muzyki kameralnej z wykorzystaniem elementów wizualnych, tańca i innych dziedzin sztuki. Ciągłą dla niej inspiracją jest Tyczyn i okolice Doliny Strugu – ich piękno i cisza.

Na wernisażu malarstwa Andrzeja Korca artystka wystąpiła z koncertem, prezentując ciekawy i wymagający wirtuozerii program. Dominowały w nim arcydzieła niemieckich kompozytorów epoki baroku. Na początku zgromadzeni goście wysłuchali Fantasji No. 1 B-dur Georga P. Telemanna (1681 – 1767) i Sonaty No. 1 g-moll (BWV 1001) Johanna S. Bacha (1685-1750). Po przerwie znów zabrzmiała muzyka J.S. Bacha. Tym razem była to Partita No. 3 E-dur (BWV 1006) i Gavotte en Rondeaux.

Publiczność w wielkim skupieniu wysłuchała recitalu Agnieszki Opioły. Skrzypaczka grała dynamicznie i z troską o każdy detal kompozycyjny. Na szczególne podkreślenie zasługuje niebywała umiejętność pokazania złożonych struktur polifonicznych prezentowanych dzieł. Można było również zauważyć ogromną zdolność koncentracji oraz tendencję do nowoczesnych, awangardowych rozwiązań interpretacyjnych . Nic więc dziwnego, że publiczność podziękowała artystce owacją na stojąco.

Następnie oddano głos bohaterowi wernisażu. Andrzej Korzec opowiedział o swoich przygodach z malarstwem, o plenerach krajowych i zagranicznych, o pracy dydaktycznej i życiu rodzinnym.

Na zakończenie zarówno malarz, jak i skrzypaczka zostali obdarowani przez organizatorów, władze Urzędu Miasta i Gminy oraz publiczność pięknymi bukietami kwiatów.

Tytuł wystawy: „Tyczyńskie światło” trafnie nawiązywał do atmosfery tego spotkania ze sztuką.


Mieczysław A. Łyp


Fotorelacja - Mieczysław A. Łyp

 

 

Wydarzenia kulturalne


Relacja ze spotkania autorskiego Marka Petrykowskiego

Dnia 2 czerwca 2022 roku w WiMBP w Rzeszowie odbyło się spotkanie z krośnieńskim poetą, Markiem Petrykowskim. Autor ten w ostatnim czasie wydał nowy tomik wierszy, zatytułowany Fort Femina, za który ZLP uhonorował go nagrodą „Złotego Pióra”. Zamieszczone w nim utwory przynoszą wszechstronną analizę znaczeń związanych z kobietami, trudnych do zdobycia przez mężczyznę niczym tytułowy „fort”. Podjęcie przez poetę tematyki bliskiej wielu ludziom stało się okazją do postawienia przez licznych gości interesujących pytań, również takich, na jakie udzielenie jednoznacznej odpowiedzi nie było możliwe.

Nad rozmową uczestników z autorem umiejętnie panowali prowadzący spotkanie: prof. Jan Wolski, wykładowca z Uniwersytetu Rzeszowskiego, oraz Agata Zahuta z krośnieńskiego wydawnictwa AGAZAH, które opublikowało Fort Femina. Ciekawą wymianę myśli wzbogaciły zaprezentowanie wybranych wierszy Marka Petrykowskiego przez recytatora, Stacha Ożoga, a także recital Michała Szmyda (fortepian) i Dominiki Syrek (śpiew).

Impreza została przeprowadzona w ramach inicjatywy „Rzeszowskie Czwartki Literackie”, a jego współorganizatorem obok Biblioteki był również ZLP dddział w Rzeszowie, reprezentowany przez Prezes Małgorzatę Żurecką.


Aleksandra Smusz


Fotorelacja - Józef Bilski

 

 

Wydarzenia kulturalne


Relacja z wręczenia nagród ZŁOTYCH PIÓR za rok 2021

Honorowe Nagrody Związku Literatów Polskich „Złote Pióra” wręczone.

W dniu 28 maja 2022 r. w ODK „Karton” w Rzeszowie odbyło się uroczyste wręczenie Honorowej Nagrody Literackiej „Złote Pióro” oraz Nagrody Książka Roku za 2021 r., które zostały przyznane przez Związek Literacki Polskich Oddział w Rzeszowie. Powyższe nagrody mają na celu docenienie twórczości literackiej autorów związanych z Podkarpaciem, jak również działaczy, animatorów kultury Podkarpacia oraz debiutantów.

Tegorocznymi laureatami „Złotych Piór” zostali: Marek Petrykowski z Krosna za tomik wierszy: „Fort Femina”, Józef Bilski związany z Przemyślem za tomik wierszy: „Miejsce”. W dziedzinie prozy – nagrody nie przyznano.
W kategorii krytyka literacka (inne) laureatem „Złotego Pióra” został: Stefan M. Żarów z Mielca za zbiór: „Podkarpackie ślady Pegaza”. Jednocześnie Nagrodą Książka Roku 2021 uhonorowano: Teresę Parynę z Przemyśla za tomik wierszy: „Przy porannej kawie”, Wiesława Hopa z Birczy za powieść: „O północy w Bieszczadach”. Nagroda ta stanowi promocję twórczości literackiej autorów zrzeszonych w ramach ZLP.
Ponadto przyznano dodatkowo Nagrody Honorowe Zarządu Oddziału. Za debiut literacki dla młodych twórców: Gabrieli Rokosz z Monasterza za powieść: „Ostatnie istnienie”, Małgorzaty Kaczkowskiej z Jabłonicy Polskiej za tomik wierszy: „Gołębi na Rynku nikt już nie karmi” oraz za pozostałą działalność literacką dla: Zbigniewa Michalskiego z Mielca za tomik poezji: „Klangor złotych myśli”, Patrycji Machowskiej z Dębowca w kategorii blog literacki: „Lawendowa Polana Książek”, Zofii Dziedzic ze Świlczy za działalność samorządową na rzecz kultury, ś.p. Barbary Mazurkiewicz z Lubaczowa (pośmiertnie) za całokształt twórczości literackiej, Agaty Zahuty wydawnictwo AGAZAH z Krosna za promocję ambitnej literatury.
Nagrodę Honorową Prezesa Oddziału ZLP w Rzeszowie otrzymała: Katarzyna Michno z Rzeszowa za popularyzację twórczości poetyckiej ś.p. Zofii Tadli i wkład w kulturę Podkarpacia, Album poetycko – fotograficzny: „Z innej gliny” Zofia Tadla. Nagrodzonym wręczono pamiątkowe statuetki, dyplomy upamiętniające okoliczność, a laureatom „Złote Pióro”.

W kolejnej - 25 już odsłonie Nagrody „Złote Pióro” doceniono różnorodne talenty literackie twórców, którzy powiększają duchowy dorobek Podkarpacia. Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił duet: Dominika Syrek (śpiew) oraz Michał Szmyd (akompaniament).


Maria Stefanik


Fotorelacja - Józef Bilski

 

 

Wydarzenia kulturalne


Zaproszenie na spotkanie autorskie z MARKIEM PETRYKOWSKIM


        

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie oraz ZWIĄZEK LITERATÓW POLSKICH Oddział w Rzeszowie zapraszają na spotkanie autorskie ze MARKIEM PETRYKOWSKIM.
Odbędzie się ono w dniu 2.06. /czwartek/ 2022 r. o godz. 17.00, WIMBP, ul. Sokoła 13 w Rzeszowie.

Zapraszamy.


 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia kulturalne


Uroczystość wręczenia nagród ZŁOTE PIÓRO 2022


        

Zapraszamy na uroczystość wręczenia ZŁOTYCH PIÓR za rok 2021, która odbędzie się 28 maja o godz. 12:00 w ODK KARTON. Bedzie to również miła okazja do naszego wspólnego spotkania.

Szczegóły na plakacie i zaproszeniu.

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia kulturalne


Relacja z III Podkarpackiej Wiosny Literackiej

„Cała sala... – śpiewał niegdyś słynny piosenkarz Jerzy Połomski o balu „co się pamięta latami”’.

III Podkarpacka Wiosna Literacka zrodzona przed pandemią w ODK „Karton”, teraz realizowana wspólnie z Oddziałem Związku Literatów Polskich w Rzeszowie pod jego patronatem, okazała się podobnym balem, ale dla twórców literatury z całego Podkarpacia. Stalowa Wola, region Brzozowa, Leżajski, Mielec i okolice, twórcy z Przemyśla. Znane w województwie kulturotwórcze organizacje i osoby.

Ten wiosenny bal literatury był godzien Stolicy Regionu i jej roli w woj. Podkarpackim. Wzięła w nim udział Zastępca Prezydenta Rzeszowa ds. Kultury – Krystyna Stachowska. Z Mielca zaś przybył Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej – Janusz Chojecki. Przybyła też do Rzeszowa Prezes OZLP Małgorzata Żurecka. Powitani zostali również m.in. przez prowadzącego całość imprezy Józefa Tadlę wraz z przywódcami poszczególnych grup literackich – zasłużony dla spraw Słowa, emerytowany wykładowca Uniwersytetu Rzeszowskiego Stach Ożóg oraz członkowie Rady Nadzorczej RSM – Józef Uryniak i Michał Ziemliński.

Salę widowiskową „Kartonu” wypełnili uczestnicy „Podkarpackiej Wiosny Literackiej”, dowodząc tym samym chęci integrowania literackiego środowiska Podkarpacia, a każdy z nich miał możność zaprezentować na scenie po dwa wiersze, bądź krótki fragment prozy. Dla sprawnego przebiegu tak licznie „obsadzonej” imprezy (około 70 osób) twórcy byli prezentowani na ogół w regionalnych i organizacyjnych grupach. Literacka (wraz ze Stachem Ożogiem) przez J. Nawrockiego, „Zgrzyt” z Brzozowa przez Prezes Katarzynę Terchę-Frankiewicz, leżajskie „Perły” przez Jerzego Welca, mieleckie „Słowo” – Aleksandra Piguła, na koniec liczne grono twórców Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury z Rzeszowa pod batutą dr Jadwigi Buczak. Wiersze znanej, a nieobecnej poetki z Przemyśla Teresy Paryny odczytała zebranym na jej prośbę Jadwiga Kupiszewska. Inny znany członek ZLP – Dorota Kwoka z oddziału w Kielcach przeczytała swoje w grupie literatów, podobnie jak Ryszard Bilski i Dominik Ćwik.

Prezentacje rozdzielały znakomite występy wokalistów z Centrum Sztuki Wokalnej dr Anny Czenczek: Dominiki Kamień, Izabele Kochman i Amelii Wilk. Zakończył je bardzo udany program Grupy Wokalnej RSTK, prowadzonej przez Andrzeja Warchoła.

„Szwedzki stół” z żurkiem i innymi przysmakami, autorstwa „Kartonu”, Oddziału ZLP i sponsorów prywatnych (m.in. właściciela SziK – H. Szydełko) z myślą o przyjezdnych też wywiązał się dobrze z niełatwego zadania.

W swoim wystąpieniu Z-ca Prezydenta Miasta Rzeszowa Krystyna Stachowska nie kryła satysfakcji z tak zorganizowanego z rozmachem przez Oddział ZLP i ODK „Karton” RSM spotkania oraz zadowolenia z jego kulturotwórczej i integracyjnej wartości.


JSN


Fotorelacja - Dominik Ćwik i Agnieszka Mrozek

 

 

Wydarzenia kulturalne


III Podkarpacka Wiosna Literacka


        

Zapraszamy na wydarzenie III Podkarpacka Wiosna Literacka.
Odbędzie się ono w dniu 29.04.2022 r. (piątek) o godz. 17.00, Osiedlowy Dom Kultury "KARTON" w Rzeszowie.

Szczegóły na plakacie.


 

 

 

 

Wydarzenia kulturalne


Spotkanie autorskie z Teresą Paryną


        

Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Przemyślu zaprasza na wieczór autorski z Teresą Paryną.
Odbędzie się ono w dniu 27.04.2022 r. (środa) o godz. 18.00, sala koncertowa Towarzystwa Muzycznego w Przemyślu, ul. Rynek 5.

Szczegóły na plakacie.


 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia kulturalne


Rzeszowskie Czwartki Literackie – kolejna odsłona


Czwartek ze Stefanem Żarowem na Sokoła

Bohaterem cyklicznych Rzeszowskich Czwartków Literackich, organizowanych przez WiMBP oraz rzeszowski Oddział Związku Literatów Polskich, był poeta, publicysta, krytyk literacki i animator kultury Stefan Żarów. Na spotkanie z mieleckim twórcą przybyła do siedziby rzeszowskiej Biblioteki liczna grupa sympatyków literatury oraz twórców – także spośród członków rzeszowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich oraz Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Rzeszowie, których Stefan Żarów jest aktywnym członkiem.

Witając licznie przybyłych gości, w tym także byłą dyrektorkę WiMBP, Barbarę Chmurę, i profesora Uniwersytetu Rzeszowskiego – Jana Wolskiego, obecna dyrektorka Biblioteki, pani Bożena Janda wyraziła radość z tak dobrej frekwencji na spotkaniu Stefana Żarowa. Przedstawiła bohatera spotkania, jego najważniejsze dokonania twórcze, w czym wsparła ją Małgorzata Żurecka – prezes rzeszowskiego Oddziału ZLP, pokazując Stefana Żarowa w ujęciu anegdotycznym: opowiadając historię związaną z początkami jego twórczej działalności. Podziękowała również panu kapelmistrzowi Grzegorzowi Mazurowi z WDK w Rzeszowie, który wcześniej zagrał na akordeonie „Czardasza” Vittorio Montiego. Następnie dyrektorka Janda oddała głos wiceprezesowi Oddziału i koledze bohatera Czwartku Literackiego – Ryszardowi Mściszowi, który poprowadził spotkanie.

Ryszard Mścisz na początku humorystycznie nawiązał do epiforycznego zwrotu, swego rodzaju refrenu, który wieńczy każdy wiersz z tomiku Stefana Żarowa „Mensura hominis”, następnie zaś zapowiedział kolejny występ Grzegorza Mazura, który zagrał walca Yanna Tiersena z filmu Jean-Pierre`a Jeuneta „Amelia”. Po koncercie prowadzący zadał bohaterowi spotkania kilka pytań, które dotyczyły jego wcześniejszej twórczości oraz szeregu działań z tym związanych i stanowiły dopełnienie wstępnej prezentacji Stefana Żarowa. Gdy przyszła kolej na najnowsze dzieło mieleckiego twórcy „Mensura hominis – dziennik małopandemiczny”, główna rola przypadła znanemu w środowisku rzeszowskim znakomitemu recytatorowi, zarazem zaś pracownikowi naukowemu UR – Stachowi Ożogowi. Wypowiedział on szereg interesujących uwag o tworzeniu w ogóle i o twórczości Stefana Żarowa, po czym zaprezentował kilkanaście wierszy z tomiku „Mensura hominis”.

Kolejne pytania zadawane przez Ryszarda Mścisza i uczestników spotkania, między innymi Jerzego Nawrockiego i Dominika Ćwika, skupiały się wokół „pandemicznego” zbiorku z 2020 roku, niekiedy także wybiegały ku doświadczeniom związanym z przeżywaniem pandemii, tym, jak wpłynęła ona na życie wszystkich. Stefan Żarów opowiedział o swoich doświadczeniach i genezie „Dziennika małopandemicznego”, snując obszerne refleksje i w ciekawy sposób dopełniając to, co w poetycki, skondensowany sposób znalazło odzwierciedlenie w kolejnych wierszach odpowiadających 61. dniom z początku pandemii (każdy wiersz odpowiadał poprzez datowanie i numerację kolejnemu dniowi panowania pandemii). Pytania dotyczyły także roli finalnego zwrotu „O, ironio”, dzieł, twórców i myślicieli, którzy twórczo zainspirowali poetę (szczególną rolę odegrała to „Dżuma” Alberta Camusa), wpływu pandemii na stan ducha i sytuację człowieka, twórcy, chrześcijanina. Były też pytania bardziej szczegółowe, dotyczące na przykład określenia „choroby współistniejące” czy „fake newsów”, pojawiło się sporo poważnych refleksji, ale także nieco humoru, odreagowania od tego, co wszyscy w ostatnich latach przeżywali.

Bardzo udane, żywe spotkania zakończyły podziękowania i kwiaty dla jego bohatera, ale także Stefan Żarów podziękował wszystkim jego uczestnikom. Pozostało podpisywanie przez twórcę egzemplarzy „Mensura hominis” dla chętnych osób i „czwartkowe” rozmowy kuluarowe uczestników spotkania w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Sokoła.Ryszard Mścisz


Fotorelacja - L. Stefanik

 

 

Wydarzenia kulturalne


Spotkanie autorskie Z Bieszczadami w tle


        

Zapraszamy na wydarzenie z udziałem Justyny Szymczak i Józefa Bilskiego. Odbędzie się ono w dniu 23.04. /sobota/ 2022 r. o godz. 17.00, Księgarnia "Kuferek" Jarosławskiego Ośrodka Kultury i Sztyki w Jarosławiu, ul. Rynek 6.

Szczegóły na plakacie.


 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia kulturalne


Koncert BIESZCZADZKI


        

Zapraszamy na kolejne wydarzenie z udziałem Justyny Szymczak i Józefa Bilskiego. Odbędzie się ono w dniu 24.04. /niedziela/ 2022 r. o godz. 16.00, Kawiarnia Libera w Przemyślu.

Szczegóły na plakacie.


 

 

 

 

 

Wydarzenia kulturalne


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia kulturalne


Wiersze i pieśni dla Ukrainy


W dniu 6 kwietnia 2022 r. Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie wspólnie z Klubem Literackim zorganizowało uroczysty program: Wiersze dla Ukrainy, pod honorowym patronatem Związku Literatów Polskich Oddział w Rzeszowie, wyrażający duchową więź z narodem ukraińskim. Koncert słowno – muzyczny miał za zadanie ukazać utwory liryczne, pieśni poetów ukraińskich a także lokalnych twórców zaangażowanych tematycznie.

Powitania wszystkich gości – w tym obecnych gości z Ukrainy dokonali: Anna Jakubik opiekun Klubu Literackiego oraz Marek Petrykowski wiceprezes rzeszowskiego oddziału Związku Literatów Polskich, prowadzący spotkanie.
Wzniosłą uroczystość zaszczycili: Zbigniew Kubit - przewodniczący Rady Miasta Krosna, Piotr Przytocki - prezydent Miasta, Grzegorz Półchłopek - naczelnik Wydziału Kultury i Sportu UM w Krośnie, Marta Rymar - dyrektor Muzeum Rzemiosła w Krośnie, Dorota Cząstka - dyrektor RCKP w Krośnie oraz Małgorzata Żurecka - prezes ZLP oddział w Rzeszowie, Józef Tadla - kierownik ODK „Karton” w Rzeszowie, Wołodymyr Romaniw - artysta malarz z Ukrainy, także przedstawiciele mediów zaangażowanych w nagłośnienie spotkania.
Obecna na sali pani Kateryna Novikova dokonywała bieżącego tłumaczenia na język ukraiński.
Jednocześnie dokonano otwarcia wystawy fotograficznej Przemysława Niepokój – Hepnara z Krosna, który uwiecznił obiektywem ostatnią podróż do Ukrainy.

Wspólnoty wyznaniowe reprezentowali: ks. Roman Jagiełło proboszcz Parafii Polskokatolickiej w Łękach Dukielskich, o. Paweł Tokarz z Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Krośnie i ks. mitrat Julian Felenczak z Parafii Prawosławnej w Morochowie, dziekan sanocki.

Rozpoczęła się recytacja wzniosłych wierszy poetów ukraińskich i polskich jak: Tarasa Szewczenko, Wasyla Stusa, Liny Kostenko, Wisławy Szymborskiej, Zbigniewa Herberta, Doroty Jaworskiej przez lokalnych gości, w interpretacji na język ukraiński przez Julię Doszna, pieśniarkę z Łosia. Jej wielki talent i głos uświetnił ten wieczór wykonywaniem pieśni w oryginalnym łemkowskim wydaniu, także dźwięk saksofonu znanego krośnieńskiego muzyka Jarosława Seredy. Akompaniament fortepianu Michała Szmyda przybrał występ solistki Dominiki Syrek, a utwór „Podaj rękę Ukrainie” zaangażował do śpiewu dwie ukraińskie uczennice.

Oprawę muzyczną przeplatały dalej wiersze poetów: Wacława Turka, Marka Petrykowskiego, Małgorzaty Żureckiej, Marii Stefanik, Haliny Kurek, Marii Brzozy członków ZLP oddział w Rzeszowie, Agaty Zahuty, Jana Belcika, Tomasza Wcisło, Izabeli Półchłopek z Klubu Literackiego RCKP w Krośnie oraz Doroty Długosz, Katarzyny Tercha- Frankiewicz, Agnieszki Mrozek z grupy poetyckiej „Zgrzyt” w Brzozowie.

Czuły nastrój wieczoru udzielił się wszystkim, skłonił do wypowiedzi obecnych gości. Swoimi i męża przeżyciami, który został przy pracy w elektrowni w Kijowie podzieliła się Kateryna Statsenko, dziennikarka. O swojej drodze artystycznej w Polsce opowiedział Wołodymyr Romaniw, który od 10 lat tworzy w Krośnie.

Uroczystość zakończyła ekumeniczna modlitwa kapłanów w intencji poległych obrońców Ukrainy, zwieńczona śpiewem Julii Doszny. Długo udzielał się nastrój tego wieczoru, by zamieszkać nocą w naszych przeżyciach – na stałe…Maria Stefanik


Fotorelacja - Leszek Stefanik i Wacław Turek

 

 

Wydarzenia kulturalne


Zaproszenie na spotkanie autorskie ze STEFANEM ŻAROWEM


        

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie oraz ZWIĄZEK LITERATÓW POLSKICH Oddział w Rzeszowie zapraszają na spotkanie autorskie ze STEFANEM ŻAROWEM. Odbędzie się ono w dniu 21.04. /czwartek/ 2022 r. o godz. 17.00, WIMBP, ul. Sokoła 13 w Rzeszowie.

Zapraszamy.


 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia kulturalne


RZESZOWSKIE CZWARTKI LITERACKIE - inauguracja


Wieczorem poezji Mirosława Welza promującym Jego najnowszego tomik ”Rzeczy” (2021), zostały zainaugurowane „Rzeszowskie Czwartki Literackie” – cykl spotkań autorskich prezentujących twórców Oddziału ZLP w Rzeszowie - we współorganizacji: Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie oraz rzeszowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. Spotkania mają na celu przybliżenie twórczości literatów regionalnych - z Rzeszowa i Podkarpacia, członków ZLP O/Rzeszów.

W budynku biblioteki przy ul Sokoła 13 w Rzeszowie, 7 kwietnia 2022 r. z Mirosławem Welzem spotkali się czytelnicy i zaproszeni goście. Inauguracyjnego powitania dokonały panie - dyrektor WiMBP w Rzeszowie Bożena Janda i prezes ZLP O/ Rzeszów Małgorzata Żurecka. Spotkanie prowadził dr Jan Wolski w formie merytorycznej rozmowy z autorem, do której włączali się obecni na sali, głos zabrali – Dominik Ćwik, analizując kilka wierszy z tomiku „ Rzeczy” , Małgorzata Żurecka i Edward Bolec.

Obecni też byli: Katarzyna Błajdo z działu Informacyjno - Bibliograficznego oraz emerytowana dyrektor WiMBP w Rzeszowie Barbara Chmura, Józef Tadla – kierownik ODK KARTON Os. Baranówka w Rzeszowie, jak również członkowie Oddziału ZLP O/Rzeszów – Adam Decowski i Józef Bilski.
Spotkanie przebiegło w atmosferze interesujących rozważań i dyskusji literackich, wierszy czytanych przez samego autora i w miłej atmosferze.M.Ż.


Fotorelacja

 

 

Wydarzenia kulturalne


Zaproszenie na spotkanie autorskie z MIROSŁAWEM WELZEM


        

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie oraz ZWIĄZEK LITERATÓW POLSKICH Oddział w Rzeszowie zapraszają na spotkanie autorskie z MIROSŁAWEM WELZEM. Odbędzie się ono w dniu 7.04. /czwartek/ 2022 r. o godz. 17.00, WIMBP, ul. Sokoła 13 w Rzeszowie.

Zapraszamy.


 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia kulturalne


Spotkanie z poezją ukraińską


        

Zapraszamy do udziału w Spotkaniu z poezją ukraińską.

Termin: 6 kwietnia 2022, godz. 17.00
Miejsce: Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, hall (2 piętro), ul. Kolejowa 1, Krosno

Wiersze dla Ukrainy

Spotkanie z poezją ukraińską
Wiersze dla Ukrainy - utwory poetów Klubu Literackiego RCKP oraz gości
Poezja ukraińska w interpretacji zaproszonych gości
Julia Doszna - śpiew, interpretacja wierszy
Dominika Syrek - śpiew
Małgorzata Syrek - śpiew
Michał Szmyd - instrumenty klawiszowe
Jarosław Sereda - saksofon
Wystawa fotografii „Ukraina”. Przemysław Niepokój-Hepnar

Honorowy patronat Związku Literatów Polskich - Oddział w Rzeszowie

 

 

Wydarzenia kulturalne


Relacja ze spotkania autorskiego Dominika Ćwika

JESZCZE ZDĄŻĘ

Klub Kultury „Karton” RSM jest miejscem, gdzie poeci, literaci, malarze prezentują swoją twórczość, gdzie można usłyszeć dobrą muzykę, piosenkę. Tak było i tym razem, w dniu 18 marca 2022 r., gdy 40. rocznicę pracy twórczej świętował poeta Dominik Ćwik, członek honorowy Związku Literatów Polskich Oddział w Rzeszowie oraz członek Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Rzeszowie. Kierownik klubu Józef Tadla zaprosił na ten magiczny wieczór solistów, którzy doskonalą swój warsztat pod skrzydłami dr Anny Czenczek w Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie.

Dominik Ćwik, poeta, animator kultury promował tomik „Cierpliwość niespokojna”, książkę, która została wyróżniona nagrodą „Złote Pióro” za rok 2020. O Jego szerokiej działalności mówiła prezes ZLP Małgorzata Żurecka. W poetycki świat Dominika, wprowadził słowem Stach Ożóg. Cierpliwość niespokojna, jak tytuł książki, to osobowość poety, który wszelkie wartości wyniósł z rodzinnego domu i wspomnienia, które przeplatają się w wierszach, a także w przygotowywanej, ciągle jeszcze pisanej powieści pt. Kuźnia, fragmenty której czytał Stach Ożóg. Przeniosły one słuchaczy w świat, którego już nie ma. Opis tego „kiedyś” powraca w twórczości Dominika smugą dymu zmienionych jesienią kartoflisk, niezebranych owoców, wracających na łono ziemi. W wierszu, zadedykowanym Rodzicom, wspomina pracę ojca i zwisające ze struga złote pukle wiór, gdy ojciec tworzył swoje arcydzieła pachnące żywicą, wspomnieniem jest cierpki smak tarnin zbieranych do małego chlebaczka, floksy kwitnące kolorowym stadem pod niskim, małym okienkiem, a także dziadkowa kuźnia zasnuta welonem dymu. „Już od bardzo dawna nie znalazłem na drodze podkowy” – napisze w wierszu, który zdobył pierwszą nagrodę w Kamionce w 1999 r. oraz wyróżnienie w Tarnowie w 2003 r. Nagrodzonych wierszy w tomiku ”Cierpliwość niespokojna” jest więcej. Podążając za treścią wspomnianego wiersza, przywołana podkowa z kuźni dziadka, jest jak poszukiwanie skarbu, który w pamięci dziecka zatrzymał wspomnienie gorącej kuźni, a teraz jak w bajce, szukać go trzeba „za siódmą górą, za siódmą rzeką”. A przecież nie musi go szukać. Dominik ten skarb ma w sercu.

W każdym fragmencie czytanej przez Stacha Ożoga, pisanej przez Dominika powieści, znajduje się przypomnienie, że „korzenie przodków wrosły (we mnie) pamięcią i wiarą”. Stefan Żarow, odnosząc się do powieści Dominka, podkreślił wartości pisania o przeszłości, o latach ciężkiej pracy pokoleń, o życiu, które odchodzi w zapomnienie.

„Wiosno, nie zabieraj zieloności/błękitu mych źrenic/nie odchodź już nigdy” – napisze autor w bardzo pięknym wierszu, który znajduje się w tomiku. Na scenie w „Kartonie” Jerzy Nawrocki, Stach Ożóg, Dominik Ćwik, czytając wybrane wiersze, przenosili słuchaczy, a byli wśród nich poeci, ludzie pióra, wrażliwi, kochający dobrą twórczość, w „troski odziany/ czas/ ja idę wolniej/ bo ciągnę za sobą Wielki Wóz/ a muszę jeszcze zabrać Tych, którzy zostali za mną”. I te optymistyczne słowa: „wiem, że jeszcze zdążę wykroić kawałek błękitu”. Przesłaniem z wiersza „ ciągle wypatruję spadającej gwiazdy/ skoro potrafię cieszyć się każdą przypadkowo napotkaną tęczą” żegnaliśmy się w „Kartonie” ciepłymi życzeniami dla autora, z przekonaniem na następne jubileusze.Jadwiga Kupiszewska


Fotorelacja

 

 

Wydarzenia kulturalne


Ekumenicznie o pokój w Ukrainie

W sobotę 12 marca br. w Parafii Polskokatolickiej w Łękach Dukielskich przedstawiciele czterech wyznań chrześcijańskich wzięli udział w nabożeństwie o pokój w Ukrainie zorganizowanym przez ks. Romana Jagiełłę - proboszcza parafii pw. Dobrego Pasterza.

- Najważniejszym przesłaniem tego nabożeństwa jest jego ekumeniczny charakter. Pokazujemy w praktyce, że w trudnych sytuacjach kościoły różnych wyznań potrafią się zjednoczyć na wspólnej modlitwie. Ważnym aspektem jest też pomoc duchowa i nie tylko dla uchodźców. Łączymy się dzisiaj w braterstwie z naszymi siostrami i braćmi, uchodźcami wojennymi z Ukrainy - powiedział ks. Roman Jagiełło, zwracając się do uczestników nabożeństwa licznie zgromadzonych w kościele w Łękach Dukielskich.
Z zaproszenia ks. proboszcza skorzystał JE ks. infułat Antoni Norman - administrator Diecezji Krakowsko-Częstochowskiej Kościoła Polskokatolickiego z Bukowna, ks. Marek Gocko z Kościoła Autokefalicznego Cerkwi Prawosławnej z Komańczy, ks. dziekan Andrzej Żuraw z Kościoła Greckokatolickiego z Komańczy, pastor Mirosław Harasim z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, a także ks. Bartosz Norman z Parafii Polskokatolickiej w Krakowie.

W nabożeństwie wzięli udział również samorządowcy - prezydent Miasta Krosna - Piotr Przytocki, burmistrz Dukli - Andrzej Bytnar, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - Piotr Węgrzyn oraz sołtys Łęk Dukielskich Małgorzata Tomkiewicz. Posłankę Joannę Frydrych reprezentował - Krzysztof Józefek.

Na prośbę ks. Romana Jagiełły ks. infułat Antoni Norman podjął ważną decyzję, na mocy której w kościele polskokatolickim w Łękach Dukielskich będą mogły odbywać się nabożeństwa w liturgii Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

- Duchowny prawosławny ks. Marek Gocko będzie sprawował liturgię w języku ukraińskim po raz pierwszy w sobotę 19 marca 2022 r. o godz. 10.00. Będą mogły w nim uczestniczyć osoby nie tylko z naszej gminy, ale również z innych miejscowości w powiecie krośnieńskim, czy sąsiednich - poinformował zebranych ks. Roman Jagiełło.

Administrator Diecezji Krakowsko-Częstochowskiej Kościoła Polskokatolickiego przekazał także na ręce proboszcza z Łęk Dukielskich kwotę trzech tys. zł na zakup niezbędnych rzeczy dla uchodźców ukraińskich przebywających na terenie parafii w Łękach Dukielskich.

Na znak solidarności z Ukrainą w nabożeństwie wzięli również udział przedstawiciele środowisk literackich Podkarpacia, odczytując swoje wiersze w duchu protestu przeciw wojnie i troski o pokój na świecie. Związek Literatów Polskich Oddział w Rzeszowie reprezentowali - Maria Brzoza i Marek Petrykowski. Klub Literacki Zgrzyt z Brzozowa - Katarzyna Tercha-Frankowicz, Agnieszka Mrozek i Dorota Długosz.

Wystąpienia duchownych i poetów muzycznie upiększyli - Julia Doszna, Agnieszka Słowik-Kwiatkowska i Karolina Kasprzyk.Marek Petrykowski


Fotorelacja z nabożeństwa, fot. Andrzej Józefczyk

 

 

Wydarzenia kulturalne


Zaproszenie na spotkanie autorskie z poezją DOMINIKA ĆWIKA


        

OSIEDLOWY DOM KULTURY „K A R T O N”, ZWIĄZEK LITERATÓW POLSKICH Oddział w Rzeszowie zapraszają na spotkanie autorskie z poezją DOMINIKA ĆWIKA, które odbędzie się w dniu 18.03. /piątek/ 2022 r. o godz. 18.00
w Domu Kultury „Karton” RSM ul. Ofiar Katynia 6 w Rzeszowie.

Szczegóły na plakacie.


 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia kulturalne


WIERSZE DLA UKRAINY – JESTEŚMY Z WAMI!


Zapraszamy do zapoznania się z wierszami poetów O/ZLP Rzeszów         Foto

 

 

 

 Марек Петриковські
Марія Вайно

 

Wydarzenia kulturalne


Nagroda KSIĄŻKA ROKU przyznana

1 lutego na posiedzeniu Zarządu Związku Literatów Polskich Oddz. Rzeszów zdecydowano o przyznaniu po raz pierwszy Honorowej Nagrody „Książka Roku”.

Zarząd obradujący w pełnym składzie postanowił przyznać nagrodę Teresie Parynie za tomik poetycki „Przy porannej kawie” oraz Wiesławowi Hopowi za powieść „O północy w Bieszczadach”. Obie książki zostały wydane w 2021 roku.

Teresa Paryna pochodzi z Sośnicy Jarosławskiej, a obecnie mieszka w Przemyślu. Do Związku Literatów Polskich należy od 2001 roku. „Przy porannej kawie” jest jej 18. pozycją poetycką, ale pisze również felietony, opowiadania, recenzje, artykuły. Wiersze publikowała w ponad 60 almanachach i antologiach, prasie regionalnej, ogólnopolskiej i polonijnej (USA, Wielka Brytania, Rumunia, Ukraina). Przetłumaczone zostały na języki: angielski, arabski, białoruski, czeski, niemiecki, rosyjski, rumuński, słowacki i ukraiński. „Zasłużony Działacz Kultury” (2000), laureatka „Złotego Pióra” (2002), „Człowiek Podkarpacia 99” (2000), „Zasłużony dla NSZZ Solidarność Region Ziemia Przemyska” (2010), „Zasłużony dla Miasta Przemyśla” (2015) oraz odznaczona Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2017).

Wiesław Hop urodził się w Birczy, mieszka na Pogórzu Przemyskim. Debiutował opowiadaniem „Wszystko o miłości” w ogólnopolskim czasopiśmie „Nowa Wieś” (1988). Jest autorem sześciu powieści i około osiemdziesięciu opowiadań i innych utworów publikowanych w czasopismach w Polsce i zagranicą. Jest członkiem Związku Literatów Polskich i Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury. Redaguje kwartalnik łowiecko-przyrodniczy „Łowiec Galicyjski” oraz prowadzi bloga „Wiesław Hop – opowiadania współczesne”. „Zasłużony dla kultury polskiej” (2020) i laureat „Złotego Pióra” (2021).

Konkurs na Nagrodę „Książka Roku” został ustanowiony przez Zarząd Oddz. ZLP w Rzeszowie 1 grudnia 2021 r. i jest rozstrzygany po raz pierwszy. Jego celem jest promocja książek członków Oddziału.Agata Linek-Jaroszak


Fotorelacja L. Stefanik

 

Wydarzenia kulturalne


Izabela Zubko zajęła I miejsce w konkursie poetyckim „Wrzeciono 2022”

Nasza koleżanka Izabela Zubko zajęła I miejsce w konkursie poetyckim „Wrzeciono 2022”, który odbył się w ramach XXVIII Międzynarodowych Spotkań Poetów im. Stanisławy Pudełkiewicz w Nowej Sarzynie.

Gratulujemy!


 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia kulturalne


Wywiad Teresy Paryny

Wywiad Teresy Paryny, udzielony po promocji (19 listopada 2021 r.) jej ostatniej książki poetyckiej "Rozmowa z rzeką" pani dr Bernardynie Banaś.

» wywiad

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia kulturalne


Opłatek Literacki Oddziału ZLP w Rzeszowie
Osiedlowy Dom Kultury „Karton” w Rzeszowie,
8.01.2022 r.

Opłatek Literacki Oddziału Związku Literatów Polskich w Rzeszowie obchodzony tradycyjnie przez literatów, odbył się 8 stycznia 2022 roku w ODK „Karton” w Rzeszowie 6, którego kierownikiem jest pan Józef Tadla.
Z uwagi na obowiązujące obostrzenia sanitarne zgromadził mniej uczestników w porównaniu do wcześniejszych lat. Obecni literaci i zaproszeni goście stworzyli uroczysty świąteczny nastrój dla poezji, muzyki i serdecznych życzeń noworocznych.

Powitania wszystkich zebranych członków ZLP i gości dokonali Małgorzata Żurecka, prezes rzeszowskiego Oddziału ZLP oraz Marek Petrykowski, wiceprezes.
Uroczystość swoją obecnością zaszczycili następujący goście: Agnieszka Kielar – kierownik Referatu Kultury UM w Rzeszowie, Mateusz Maciejczyk - Radny Miasta Rzeszowa, Artur Świder - kierownik Administracji Osiedla „Baranówka” RSM, Henryk Szydełko – rzeszowski biznesmen, Jadwiga Buczak prezes RSTK w Rzeszowie, Dorota Kwoka – poetka z Oddzialu ZLP w Kielcach, Zofia Migała – poetka z Sędziszowa.
Zaproszony ks. Roman Jagiełło proboszcz Parafii Polskokatolickiej odczytał Słowo Boże związane z okresem Bożego Narodzenia i poświęcił opłatki, którymi przełamała się ze wszystkimi uczestnikami Małgorzata Żurecka, z serdecznymi życzeniami zdrowia, pomyślności, dobrego okresu dla weny twórczej i pomnażania dorobku literackiego.
Prowadzący spotkanie Marek Petrykowski zaprosił do występu muzycznego Dominikę Syrek solistkę, Michała Szmyda akompaniatora na pianinie i akordeonie. Młodzi artyści wykonywali z talentem wiele kolęd, pastorałek znanych i tych mniej obsłuchanych wprowadzając wigilijny nastrój, przerywany recytacją wierszy poetów, płynących życzeń i wspomnień rodzinnych.

Osobisty akcent wygłosili w kolejności: Zdzisława Górska, Halina Kurek, Maria Stefanik, Dorota Kwoka, Dominik Ćwik, Krzysztof Kwasiżur, Jerzy Nawrocki, Wiesław Hop, Maria Łukaszewska - Brzoza, Józef Bilski, Anita Róg – Bindacz, Ryszard Jaśkowski, Tadeusz Masłyk, Izabela Zubko, Zofia Antonina Migała, Mirosław Osowski, Agnieszka Mrozek, Małgorzata Żurecka, Marek Petrykowski

Ks. Roman Jagiełło odczytał wiersz patriotyczny ks. dr Tadeusza Krause działacza polonijnego, społecznika oraz wręczył każdemu z uczestników pamiątkowy obrazek. Nagłośnił także funkcjonującą przy Polskokatolickiej Parafii w Łękach Dukielskich Izbę Muzealną, która deponuje księgozbiory, tomiki, pamiątki regionalne, historyczne związane z naszym terenem. Obecni twórcy, którzy je posiadali, złożyli swój dorobek do kolekcji.

Trwał długi występ muzyczny oprawiony w wątek literacki, przeplatany rozmową towarzyską uczestników - który to spotkanie, podwyższył nastrojową nutą. Było ciepło i przyjaźnie. Dla wszystkich zapewniono oprawę kulinarną z PSS „Społem” w Rzeszowie z ciepłym posiłkiem, wędliną, słodyczami.

Podziękowania za zorganizowanie Wigilijnego Opłatka należą się Zarządowi Oddziału ZLP w Rzeszowie, kierownikowi ODK „Karton” Józefowi Tadli, Arturowi Świdrowi kierownikowi Administracji Osiedla „Baranówka” oraz wszystkim gościom i sympatykom słowa obecnym na spotkaniu.Maria Stefanik


Fotorelacja ze spotkania - L. Stefanik

 

 

Wydarzenia kulturalne
 

Związek Literatów Polskich