Wydarzenia kulturalne

Rzeszów

Preambuła statutu ZLP


Związek Literatów Polskich jest zawodową organizacją pisarzy. Jego członkowie, w swojej twórczości i działalności, nawiązują do humanitarnych tradycji myśli ogólnoludzkiej, które w kulturze polskiej zawsze były zespolone z troską o dobro kraju i narodu. Kontynuacja tych tradycji oraz wszechstronny rozwój współczesnej literatury polskiej stanowią przedmiot starań i pracy wszystkich członków i władz Związku Literatów Polskich.Związek Literatów Polskich

Menu


Wydarzenia kulturalne 2019


70 lat Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Błażowej


17 maja 2019 r. w czytelni M-GBP w Błażowej zebrało się zacne grono gości. Obchodziliśmy Dzień Bibliotekarza oraz 70 lecie błażowskiej biblioteki. Przybyli – marszałek województwa podkarpackiego Stanisław Kruczek, burmistrz Błażowej Jerzy Kocój, radni Rady Miejskiej z przewodniczącym Sławomirem Kowalem, prezes Zarządu Banku Spółdzielczego Mariusz Król, dyrektor GOK Andrzej Wróbel, dyrektorzy szkół Maria Kruczek i Zdzisław Chlebek, prezeski Klubu Seniora Genowefa Puzio i Towarzystwa Miłośników Ziemi Błażowskiej dr Małgorzata Kutrzeba, członkowie ZLP Mieczysław A. Łyp i Adam Decowski, czytelnicy i bibliotekarki bibliotek publicznych gminy Błażowa.
Dyrektor biblioteki Anna Heller powitała gości i zaprezentowała okolicznościowy referat poświęcony historii bibliotekarstwa na Błażowszczyźnie od 1829 r. do czasów współczesnych. Prezentacja pozwalała obejrzeć zdjęcia i dokumenty z kronik biblioteki. Swoista podróż w czasie pozwala dostrzec, jak zmieniali się ludzie, obiekty biblioteki i otaczająca rzeczywistość.
Funkcja biblioteki wedle definicji jest niezmienna - to instytucja społeczna, która gromadzi, przechowuje i udostępnia materiały biblioteczne, w tym książki, czasopisma oraz udziela wszelakich informacji. Praca bibliotekarzy zmieniała się z biegiem lat i potrzeb społeczeństwa. Trzeba zauważyć, że niegdyś nie było telewizji i Internetu. Bibliotekarze w swej ofercie musieli dostarczyć nie tylko rzetelnych informacji z kraju i świata, ale również rozrywki. Organizowane były i są różnego rodzaju wystawy tematyczne, spotkania z ciekawymi ludźmi czy różnego rodzaju konkursy. Pomimo ograniczonych możliwości ówczesnych bibliotekarzy, starali się dać czytelnikom jak najbardziej rzetelną informację.
Teraz biblioteka musi mieć coraz raz to nowsze i atrakcyjniejsze oferty, które przyciągną nie tylko czytelnika. W zależności od potrzeby staje się czytelnią, salą kinową, dyskoteką, salą komputerową, redakcją, a nawet jadalnią.
Dwie rzeczy jednak zostały bez zmian: żeby zostać bibliotekarzem, trzeba kochać książki i w bibliotece zawsze najważniejszy był i będzie czytelnik.
Miłym akcentem uroczystości były kwiaty, życzenia i podziękowania dla obecnej na uroczystości byłej dyrektor Danuty Heller, która we wrześniu 2018 r. przeszła na emeryturę. Z bibliotekarstwem gminy Błażowa związana była od 1982 r. Przyjemnie jest usłyszeć słowo dziękuję po wielu latach pracy.
Anna Heller podziękowała wszystkim za współpracę: władzom samorządowym, szkołom, GOK a w szczególności bibliotekarzom, bo to właśnie ich święto.
Szwedzki stół zapełnił się oryginalnymi potrawami przygotowanymi przez pracowników biblioteki, a Krzysztof Kulasa umilał czas grą na akordeonie.
Myślę, że ten dzień pozostanie w pamięci uczestników, jako przyjemne przeżycie.Dyrektor MGBP w Błażowej
Anna Heller


Fotorelacja ze spotkania - fot. J. Heller i M. Łyp

 

 

Wydarzenia kulturalne


Jubileusz 70-lecia MGBP w Głogowie Małopolskim

8 maja 2019 r. w Dniu Bibliotekarza odbył się jubileusz 70-lecia Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Głogowie Małopolskim. Było to święto zarówno bibliotekarzy jak i czytelników. Na jubileuszowej gali pojawili się przedstawiciele samorządu, Paweł Baj burmistrz Głogowa Małopolskiego, jego zastępca pan Piotr Niedziela, Paweł Ślęzak przewodniczący Rady Miejskiej oraz radne Barbara Madej i Anna Oczoś. Gośćmi byli również pani Barbara Chmura dyrektorka Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie i Lucyna Kloczkowska kierowniczka działu instrukcyjno-metodycznego WiMBP w Rzeszowie oraz dyrektorzy bibliotek samorządowych powiatu rzeszowskiego – Dorota Madej ze Świlczy, Grażyna Paździorny z Dynowa, Alicja Warzybok z Lubeni, Ewa Wantrych z Trzebowniska i Alicja Kustra z Tyczyna. Na uroczystość przybyły również osoby współpracujące z głogowską biblioteką, Mieczysław Łyp przewodniczący Związku Literatów Polskich oddział w Rzeszowie, Adam Decowski rzeszowski poeta i satyryk, Elżbieta Dudek-Młynarska kierowniczka Muzeum Etnograficznego im. F. Kotuli w Rzeszowie, Bartosz Kuźniar z wydawnictwa Edytorial i Justyna Adamiec właścicielka firmy Nasza Drukarnia. Uroczystość zaszczycili także swoją obecnością dyrektorzy placówek oświatowych gminy Głogów Małopolski, z którymi nasza biblioteko blisko współpracuje.

Po przywitaniu gości prowadzący galę dyrektor MGBP Robert Borkowski przyjął życzenia od gości, a następnie przedstawił rys historyczny głogowskiej biblioteki i jej współczesne oblicze. Uczestnicy jubileuszu obejrzeli również specjalny film promujący czytelnictwo w naszej gminie zatytułowany „Biblioteka troszczy się o duszę”. Po filmie odbyło się wręczanie nagród dla obecnych i byłych pracowników MGBP oraz dla czytelników, którzy wyróżnili się największą ilością wypożyczanych książek. Łącznie nagrodzonych zostało 30 czytelników, w tym połowa z nich to dzieci, co jest niezwykle budujące. Na zakończenie nagrody odebrali laureaci konkursów, plastycznego i fotograficznego, zorganizowanych dla uczczenia jubileuszu. O część artystyczną zatroszczył się zespół Łubu Dubu. Po uroczystościach wszyscy mogli skosztować jubileuszowego tortu, który oczywiście przybrał postać książki oraz powspominać dawne chwile, z których składa się 70-letnia już historia głogowskiej biblioteki.(R)


Fotorelacja ze spotkania

 

Wydarzenia kulturalne


Relacja z wieczoru poetyckiego „Wilhelm Mach - życie i twórczość"

Wspomnienia o Wilhelmie Machu - pisarzu z Kamionki
           „W książkach - rozmowach los zaklinał przyjazny ludziom” (A.Bal)

Dnia 10.05.2019r. W Domu Strażaka w Kamionce odbyła się sesja literacka pt: „Wilhelm Mach – życie i twórczość”. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 1600. Pani dyrektor GCKiS w Ostrowie z/s w Kamionce, Jadwiga Łomnicka, powitała zgromadzonych gości. Na spotkanie przybyli zastępca wójta Gminy Ostrów – Jacek Róg, dyrektor ZOJO – Bogusław Wójcik, dyrektorzy szkół, nauczyciele, kierownicy bibliotek, radni, w tym przewodniczący Rady Gminy, a zarazem sołtys wsi Kamionka, Józef Bajor i członkowie Klubu Aktywnych. Naszymi honorowymi gośćmi byli: Mieczysław A. Łyp, dr Hanna Krupińska-Łyp, dr Anna Niewolak i Adam Decowski.

Po przemówieniu zastępcy wójta program o W. Machu zaprezentowała młodzież szkolna, przygotowana przez instruktora GCKiS, Renatę Dłużeń.
Następnie Aleksandra Bal, korzystając z prezentacji multimedialnej, przybliżyła biografię i twórczość literata. Wspomniała też o książkach poświęconych rodakowi, które napisała razem z Leokadią Wolak. Kolejnym punktem programu było wystąpienie dr Anny Niewolak, która omówiła najważniejsze cechy twórczości pisarza, między innymi stosowanie nowych form literackich(„Góry nad czarnym morzem”), dbałość o piękny kształt stylistyczny, eksponowanie tematyki wiejskiej. Podkreślała, że Mach był przyjacielem dla młodych adeptów pióra, a zarazem krytykiem ich prób literackich. W dalszym ciągu spotkania fragmenty utworów W. Macha odczytały następujące osoby:
Mieczysław A. Łyp fragment powieści „Życie duże i małe”, Jacek Róg fragment „Gór nad czarnym morzem”, Józef Bajor urywek z „Jaworowego domu”, Aleksandra Bal zaprezentowała reportaż „W Kamionce po latach”, Marta Gałda fragment powieści „Agnieszka córka Kolumba”.
Bardzo ciepło wspomniał też W. Macha, Mieczysław A. Łyp. Na zakończenie przygotowano w związku z obchodzonym przez M. A. Łypa jubileuszem 50-lecia działalności kulturalnej na rzecz miasta Rzeszowa i regionu miłą niespodziankę. Organizatorzy spotkania wręczyli mu pamiątkową statuetkę PEGAZA i bukiet kwiatów, a Aleksandra Bal przeczytała wiersze własnego autorstwa, przygotowane specjalnie na tę okazję. Wszyscy obecni odśpiewali jubilatowi „Sto lat”.Aleksandra Bal


Fotorelacja ze spotkania

 

Wydarzenia kulturalne


Zaproszenie na wieczór poetycki „Wilhelm Mach - życie i twórczość"

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ostrowie z/s w Kamionce serdecznie zapraszają członków Oddziału ZLP w Rzeszowie na wieczór poetycki „Wilhelm Mach - życie i twórczość", które odbędzie się 10 maja (piątek) 2019 r. o godzinie 16:00 w GCKiS w Kamionce.

Serdecznie zapraszamy


 

 

 

 

 

Wydarzenia kulturalne


74 rocznica śmierci kapitana Stanisława Betleja w Jedliczu

Uroczyste obchody 74 rocznicy śmierci Kapitana Stanisława Betleja odbyły się 24 kwietnia br. na cmentarzu komunalnym w Jedliczu.

W uroczystościach udział wzięła najbliższa rodzina, zastępca Burmistrza Gminy Jedlicze Ryszard Zagórski, przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Woźniak, prezes Wojewódzkiego Zarządu Żołnierzy Wojska Polskiego płk. Józef Mroczka, zasłużony dla Gminy Jedlicze Julian Szmyd, przedstawiciele: Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Rzeszowie, Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Jedliczu, Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu, Szkoły Podstawowej im. Wincentego Manierskiego w Jedliczu oraz 11 Gromady Zuchowej w Jedliczu.

Jedlicze miejscowość, której mieszkańcy mieli znaczący wkład w odzyskanie przez Polskę niepodległości oraz w to, że dzisiaj jesteśmy wolnym krajem. Kpt. Stanisław Betlej jest jednym z najbardziej zasłużonych – powiedział podczas uroczystego wystąpienia Ryszard Zagórski z-ca Burmistrza Gminy Jedlicze.

Wspomnienia bratanicy kapitana Elżbiety Betlej przybliżyły postać bohatera zgromadzonej podczas uroczystości młodzieży szkolnej. Stanisław Betlej był bratem znanej poetki i prozatorki, Bronisławy Betlej.

Wojskową asystę honorową tego dnia pełnił 5 Batalion Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Andrzeja Galicy z Przemyśla.

W uroczystości wzięli też udział przedstawiciele Oddziału ZLP w Rzeszowie: Maria Stefanik i Mieczysław A. Łyp. Uroczystość moderował zastępca dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu - Zygmunt Jerzyk.(R)


Fotorelacja ze spotkania

 

Wydarzenia kulturalne


Pamięci Reginy

Tak nam w sercu gra – to tytuł wieczoru literacko-muzycznego poświęconego pamięci Reginy Schönborn, który odbył się w Ośrodku Kultury w Soninie 21 marca 2019 r., w 5. rocznicę śmierci Poetki. Warto dodać, że obchodzony jest wtedy Światowy Dzień Poezji, co podkreśliła, Barbara Czechowicz, kierownik ośrodka, witając przybyłych gości.

Regina Schönborn urodziła się w Baranowiczach, na kresach II Rzeczypospolitej, ale prawie całe swoje życie związała z Rzeszowem. Jednak gdy stan zdrowia nie pozwolił jej na samodzielną egzystencję oddała się opiece rodziny na ziemi łańcuckiej. Opublikowała jedenaście zbiorów poetyckich i była zrzeszona w Związku Literatów Polskich. Za twórczość wielokrotnie ją nagradzano. Pomimo, że całkowicie utraciła wzrok nadal tworzyła, posługując się dyktafonem. Pozostawiła gotowy zbiór wierszy pt. Kwartet przyrody gra Vivaldiego. Wiersze ostatnie, o którego wydanie z wielkim zaangażowaniem zabiega rodzina.

Zebrani w skupieniu wysłuchali wierszy Reginy Schönborn w znakomitej interpretacji Urszuli Pantoły oraz Małgorzaty Hadław, córki poetki, która też zajmuje się twórczością literacką. Później mikrofon wędrował wśród publiczności, kiedy chętni czytali wiersze z różnych tomików autorki oraz mogli podzielić się wspomnieniami o Niej.

Grupę Twórczą Inspiratio reprezentowały: Jolanta Michna, Renata Giża i Małgorzata Mach, a Związek Literatów Polskich niżej podpisany. Imprezę muzycznie uświetnił Piotr Pantoła, śpiewając wiele nastrojowych piosenek dobrze korespondujących z poezją. Można też było nabyć tomiki Małgorzaty Hadław z cyklu Pro memoria, jako „cegiełki”, z których dochód przeznaczony jest na wydanie ostatniego zbioru wierszy Reginy Schönborn. Na zakończenie gospodarze zaprosili na poczęstunek.Adam Decowski


Fotorelacja ze spotkania

 

Wydarzenia kulturalne


Od Różewicza do Przybosia

Interesujący przebieg miało spotkanie Wojciecha Miśkówa i Mieczysława A. Łypa z seniorami osiedla Nowe Miasto w dniu 28.03.2019 r. Wojciech Miśków, znany muzyk i wykonawca piosenek literackich, przedstawił recital piosenki tego gatunku do liryki Mieczysława A. Łypa. Artysta zaprezentował ponad 12 autorskich interpretacji wierszy autora „Rozmów z Julianem Przybosiem”. Szczególnie ciepło słuchacze przyjęli takie utwory, jak: Concerto grosso, Z pól malowanych, W Naborowie Wielkim, Słuchając Chopina, Orbis pictus, Noc Pegazów, Piosnka wiosenna czy Martix.

Drugą część tego ciekawego popołudnia wypełniła opowieść Mieczysława A. Łypa o jego spotkaniu z poezją takich poetów, jak Tadeusz Różewicz i Julian Przyboś. Łyp zaakcentował fakt, że podobnie jak Różewicz urodził się w Radomsku i że w mieście tym szczególną popularnością cieszy się poezja Różewiczów i twórczość filmowa Stanisława Różewicza. Zwrócił też uwagę, że wśród członków radomszczańskiej Grupy Literackiej „Tętno”, której Łyp był współzałożycielem, duże zainteresowanie wywoływały wiersze autora „Płaskorzeźby” z lat 1945 – 1948, głównie z takich tomików, jak „Niepokój” i „Czerwona rękawiczka”. Chodzi tu między innymi o słynne wiersze „Ocalony”, „Wyobraźnia kamienna”, „Jatki”.

Łyp interesująco też opowiadał o zetknięciu się z poezją Juliana Przybosia i Gwoźnicą. Odnosząc się do miejsca urodzenia wielkiego poety przywołał historię powstania KKMP „Gwoźnica” i genezę utworzenia Oddziału ZLP w Rzeszowie w 1967 roku. Zaznaczył, że członkowie rzeszowskiego ZLP od 49 lat wspólnie ze społecznością szkolną Gwoźnicy czczą pamięć autora „Śrub”.

Mieczysław A. Łyp mówił także o swoim spotkaniu z takimi indywidualnościami artystycznymi, jak Jerzy Pleśniarowicz czy Roman Turek. Przeczytał też kilka swoich najświeższych wierszy i wskazał na odwołania zarówno do poezji autora „Nic w płaszczu Prospera”, jak i do twórcy „W głąb las”.

Nie zabrakło rozmów o „Palaczu z hrabiowskiej likierni”, rodzinie Pleśniarowiczów, o Błażowej, Futomie i Piątkowej.

Prowadząca popołudniowe spotkanie z rzeszowskimi artystami bardzo serdecznie podziękowała im za możliwość kontaktu z nimi i ich twórczością. Tymbardziej, że i Wojciech Miśków jako pracownik WZGS Rzeszów miał okazję poznać wielu rzeszowskich literatów, między innymi: Tadeusza Sokoła, Jerzego Pleśniarowicza czy Romana Turka.

Według opinii artysty fascynującym gawędziarzem był autor opowieści „Moja mama, ja i reszta”.Artur Kana


Wiersz - Z głębokości wołam do Ciebie Panie
Videorelacja ze spotkania - część 1
Videorelacja ze spotkania - część 2

 

Wydarzenia kulturalne


Nominacja do Nagrody Powiatu Stalowowolskiego dla Agaty Linek

28 marca w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli odbyła się gala Powiatowego Dnia Animatora Kultury i Sportu, podczas której wręczano nagrody starostwa powiatowego w dziedzinie kultury i sportu. Wśród nominowanych w kategorii Twórca-Osobowość Roku znalazła się Agata Linek.
W tym roku zmienił się regulamin i przyznawana jest tylko jedna nagroda w danej kategorii (w kulturze oprócz Twórcy są kategorie Animator Kultury oraz Ochrona i Promocja Tradycji Regionalnych). Nadal zgłoszeń kandydatów dokonują instytucje i organizacje pozarządowe. Kapituła wybiera najlepszych spośród złożonych wniosków.
W dziedzinie kultury Nagrodą Specjalną uhonorowano Mieczysława Parucha. Animatorem Kultury została Aneta Zakrzewska, Twórcą-Osobowością Roku Marek Gruchota (wieloletni dyrektor MDK), a w kategorii Ochrona i Promocja Tradycji Regionalnych nagrodę przyznano poetce Teresie Kowalik-Gąsce. Podczas uroczystości wręczono również Kryształowe Serca dla mecenasów kultury i sportu, nagrody z okazji 80-lecia Zakładowego Klubu Sportowego Stal Stalowa Wola, medalistom Mistrzostw Świata i Mistrzostw Polski oraz szkołom, które zdobyły pierwsze trzy miejsca w powiatowym współzawodnictwie sportowym w ramach Igrzysk Dzieci, Młodzieży Szkolnej i Licealiady.
Honorowymi gośćmi byli: wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Magdalena Gawin, senator Janina Sagatowska i poseł Rafał Weber. Obchody uświetnił koncert Andrzeja Koryckiego i Dominiki Żukowskiej pt. „Ballady rosyjskie Buława Okudżawy, Włodzimierza Wysockiego, Żanny Biczewskiej i nie tylko”.Agata Linek


Fotorelacja ze spotkania

 

Wydarzenia kulturalne


Relacja z promocji tomiku "Ulotność" Zdzisławy Górskiej

28 marca 2019r. w Bibliotece Publicznej Gminy i Miasta im. Juliana Przybosia w Strzyżowie odbyło się spotkanie autorskie poetki rzeszowskiego oddziału ZLP, Kol. Zdzisławy Górskiej, która promowała swój najnowszy tomik poetycki ,,Ulotność”. O oprawę muzyczną wieczoru zadbało ,,Studio Piosenki” przy ,,DKS Sokół” w Strzyżowie. Wiersze były prezentowane przez ich autorkę oraz zaproszonych gości. Nie zabrakło przedstawicieli władz samorządowych ze Starotą Strzyżowskim – Panem Bogdanem Żyburą oraz Burmistrzem – Panem Witoldem Górą. Nasz Odział reprezentowała liczna grupa literatów – Halina Kurek, Maria Stefanik, Wacław Turek i Marek Petrykowski oraz piszący te słowa – Mirosław Welz. Nie zawiedli także zaprzyjaźnieni poeci z Krosna – Jan Tulik i Jan Belcik.Mirosław Welz


Fotorelacja ze spotkania
Videorelacja ze spotkania - iTVP

 

Wydarzenia kulturalne


Zaproszenie na Witrynowe Powitanie Wiosny „Poeci – Gościom”

Stowarzyszenie Literackie „Witryna” w Stalowej Woli wraz z Miejską Biblioteką Publiczną im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli serdecznie zapraszają członków i sympatyków na Witrynowe Powitanie Wiosny „Poeci – Gościom”, które odbędzie się 11 kwietnia (czwartek) 2019 r. o godzinie 18:00 w czytelni Filii nr 2 MBP przy ul. Siedlanowskiego 3 w St. Woli.

Prosimy aby na wiosenne spotkanie Członkowie SL „Witryna” przynieśli ze sobą maksymalnie po 3 wiersze zaś Sympatycy po 1 wierszu. Liryki mogą być swojego autorstwa lub ulubionych poetów, w których tematami przewodnimi są wiosna i natura.

Prosimy również do 5 kwietnia (piątek) 2019 r. o potwierdzenie kto z Państwa będzie chciał zaprezentować się podczas spotkania w celu ustalenia kolejności czytania wierszy.

Kontakt z Prezesem Grzegorzem Męcińskim (telefon 504184674), Wiceprezes Agnieszką Bulicz (telefon 697130040) lub z Sekretarzem Beatą Sudoł – Kochan (pod adresem e-mail slwitryna@vp.pl )

Serdecznie zapraszamy, Zarząd SL „Witryna”


 

Wydarzenia kulturalne


Relacja z obchodów 118. rocznicy urodzin Juliana Przybosia.

Szczepić na pniu słowa*, czyli obchody 118. rocznicy urodzin Juliana Przybosia w Szkole Podstawowej w Gwoźnicy Górnej

7 marca br. stał się w Szkole Podstawowej im. Juliana Przybosia w Gwoźnicy Górnej okazją do świętowania Dnia Patrona, czyli 118. rocznicy urodzin wybitnego poety i rodaka, przypadającej 5 marca. Uczczono ten dzień uroczystą akademią, w której - już tradycyjnie - oprócz nauczycieli i uczniów uczestniczyli goście – poeci, członkowie Związku Literatów Polskich Oddziału w Rzeszowie: prezes Związku – Mieczysław A. Łyp, Maria Stefanik, Edyta Pietrasz i Adam Decowski. Do szkoły zawitali również Wiktor Bochenek – muzyk, kierownik kapeli „Jany” i Jazz Bandu Niebylec, były dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Niebylcu oraz zasłużona, długoletnia dyrektor szkoły – Małgorzata Pryć.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 11.00 powitaniem wszystkich przybyłych przez dyrektor Renatę Salamon-Szczur. Następnie zebrani obejrzeli występ przygotowany przez grupę uczniów klasy 6 pod kierunkiem Barbary Leszczak. W programie znalazły się ciekawe, często nieznane informacje o gwoźnickich epizodach życia Juliana Przybosia oraz prezentacje kilku wybranych wierszy poety. Z zainteresowaniem wysłuchano informacji o roli brata Jana w życiu autora „Śrub”.

Później głos zabrali szanowni goście, którzy zaprezentowali swoje utwory. Mieczysław A. Łyp podzielił się również refleksjami na temat życia i twórczości Juliana Przybosia, a także jego wpływu na swoją późniejszą twórczość poetycką. Odwołał się do wiersza Tadeusza Różewicza „Rocznica” (1983) i dialogu, jaki Przyboś prowadził z turpistami, tj. z Różewiczem, Grochowiakiem i Białoszewskim. Jak wiadomo, „Oda do turpistów” (1962) autorstwa Przybosia, wywołała słynny spór o zasadność stosowania w poezji estetyki brzydoty. Przyboś nigdy nie podzielił przekonania Różewicza, że „śmietniki są pełne życia”.

Należy też odnotować, że na początku swojego wystąpienia M. A. Łyp przytoczył fragment wywiadu ze znanym mistrzem cukierniczym, Kazimierzem Rakiem, jaki ukazał się na łamach „Naszego Domu Rzeszowa” (2019 nr 2). Kazimierz Rak w latach powojennych miał okazję dobrze poznać Gwoźnicę i pozytywne opinie jej mieszkańców na temat rodziny Przybosiów. W ubr. uczestniczył w obchodach 117. rocznicy urodzin Przybosia. We wspomnianym wywiadzie K. Rak wyraził swoje uznanie dla społeczności szkolnej Gwoźnicy, szczególnie dla jej zaangażowania na rzecz zachowania pamięci o autorze „Miejsca na ziemi”, ale wyraził także swoje zaniepokojenie faktem, że Muzeum Juliana Przybosia jest nieczynne i nie funkcjonuje jako obiekt muzealny. Wspaniałe urozmaicenie wystąpień stanowiły utwory zagrane przez W. Bochenka na akordeonie – to nostalgiczne, to żywe, taneczne.
Nie zabrakło oczywiście prezentów, czyli tomików wierszy z dedykacjami, najnowszego wydania „Krajobrazów” oraz pojedynczych egzemplarzy utworów, którymi obdarowani zostali przez naszych gości nauczyciele i uczniowie.

Wdzięczność poetom za ich współpracę ze szkołą wyraziła pani dyrektor, która wystąpiła na koniec, nie kryjąc wzruszenia tak piękną uroczystością. Po pożegnaniu gości uczniowie powrócili na lekcje, a przedstawiciele samorządu szkolnego udali się wraz z literatami i delegacją nauczycieli na cmentarz, aby złożyć kwiaty na grobie Juliana Przybosia.

Urodziny Patrona Szkoły uczcili również uczniowie klas 0-3, którzy tego dnia wraz z wychowawcami odwiedzili cmentarz, aby zapalić znicze na mogile najsłynniejszego gwoźniczanina i zapewne usłyszeć pierwsze informacje o nim.

Obchody naszego szkolnego święta uświadomiły nam po raz kolejny, jak wielką moc ma poetyckie słowo i jak ważne jest poczucie przynależności do swego miejsca na ziemi, o którym tak pięknie pisał Julian Przyboś.


* Z wiersza J. Przybosia Nieuświadomiona konieczność wiosenna.


Anna Borkowska


Fotorelacja ze spotkania

 

Wydarzenia kulturalne


Zaproszenie na wieczór autorski Barbary Śnieżek Z wiosennym wiatrem tańczę wersami

Serdecznie zapraszamy wieczór autorski Barbary Śnieżek pt. "Z wiosennym wiatrem tańczę wersami", który odbędzie się dnia 30 marca (sobota) br. o godz. 17.00 w Osiedlowym Domu Kultury "KRAK" ul. Solarza 7.
Będzie to poezja śpiewana i recytowana. Muzyk, pan Andrzej Warchoł, skomponował muzykę do kilkunastu moich wierszy, które będzie śpiewał przy własnym akompaniamencie, przeplatając moją recytację wybranych utworów z tomików.
Odtworzymy również "Rzeszowski marsz" z moimi słowami i muzyką Bożeny Słowik, z nagrania podczas koncertu "Zakochani w Rzeszowie", w wykonaniu Chóru "Cantilena" 

 

Wydarzenia kulturalne


Kompozycje muzyczne Bogumiła Soboty.

Kompozycje muzyczne Bogumiła Soboty:
       
       
       

 

Wydarzenia kulturalne


Zaproszenie na Wiosenną Biesiadę Poetycką

Regionalne Centrum Kultur Pogranicza zaprasza poetów na Wiosenną Biesiadę Poetycką

Wydarzenie odbędzie się w dniu 20 marca o godzinie 18:00, Regionalne Centrum Kultur Pogranicza, Krosno, ul. Kolejowa 1, wejście B.

Szczegóły na plakacie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia kulturalne


Mistrz dokumentu. Relacja z wernisażu o Józefie Gajdzie.

W Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa 4 marca 2019 r. odbył się wernisaż pt. Znane i nieznane fotografie rzeszowskiego dziennikarza i fotoreportera Józefa Gajdy (1933 – 2014).

Józef Gajda urodził się 12 marca 1933 r. w Grudnej Kępskiej, gmina Biecz. Zmarł 24 marca 2014 r. w Rzeszowie. Był absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UJ. W ostatnim okresie czasu pracował w UW w Rzeszowie. Po przejściu na emeryturę jako fotoreporter współpracował w prasą lokalną. Był członkiem Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa i członkiem Ruchu Stowarzyszeń Dziennikarzy RP. Jego druga pasja życiowa to filatelistyka.
Józef Gajda był człowiekiem o wysokiej kulturze osobistej. Jako fotograf preferował fotografię dokumentalną. Jego prace można znaleźć w wielu publikacjach zwartych i w prasie regionalnej.

Wernisaż zgromadził wielu znakomitych gości, w tym członków dalszej rodziny J. Gajdy, powszechnie znanego dr Mieczysława Janowskiego, prezesa Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa, dr Henryka Pietrzaka, mecenasa Andrzeja Grzywacza, dyr. Muzeum Diecezjalnego ks. Pawła Batorego. Nie zabrakło przedstawicieli prasy lokalnej: R. Małka, R. Zatorskiego, S. Rusznicy i innych. Na wernisażu był również obecny Mieczysław A. Łyp, prezes Oddziału ZLP w Rzeszowie. Spotkanie prowadził dyrektor Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa, Ryszard Winiarski.(R)


Fotorelacja ze spotkania

 

Wydarzenia kulturalne


Zaproszenie na Światowy Dzień Poezji

RSTK w Rzeszowie zaprasza poetów na Światowy Dzień Poezji

Wydarzenie odbędzie się w dniu 20 marca o godzinie 17:00, klub "Turkus WDK", Rzeszów, ul. Okrzei 7.

Serdecznie zapraszamy 

 

 

 

Wydarzenia kulturalne


Piosenka O złotych skrzypcach

Piosenka O złotych skrzypcach, słowa Mieczysław A. Łyp, muzyka Wiktor Bochenek.
       

 

Wydarzenia kulturalne


Poetyckie święto w „Turkusie”. Spotkanie ze Zbigniewem Michalskim.

Przy szczelnie wypełnionej sali Klubu „Turkus”, Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, odbyło się 21 lutego 2019 r., w ramach Podkarpackiej Izby Poezji, historyczne spotkanie „Między pogłosem obcego snu” z poetą Ziemi Mieleckiej, członkiem ZLP—Oddziału Rzeszów i prezesem Mieleckiego Towarzystwa Literackiego Zbigniewem Michalskim. Muzycznie, z akompaniamentem fortepianu, zapoczątkował je znakomicie rzeszowski muzyk Stefan Ryszkowski. W imieniu własnym powitał, wszystkich znamienitych gości, dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury, który zaproponował zmianę nazwy tej nietuzinkowej cyklicznej imprezy. Zgromadzeni gromkim aplauzem skwitowali jego propozycję. W spotkaniu brali udział członkowie stowarzyszeń literackich i grup poetyckich z terenu Rzeszowa oraz Podkarpacia, a także miłośnicy poezji. Poetyckie spotkanie prowadziła osobiście koordynatorka Izby — Danuta Pado. Wiersze gościa, z tomiku „Balans bieli i czerni”, przeczytał aktor Teatru „Maska” w Rzeszowie —Jerzy Dowgiałło. Jego interpretacja wyraźnie przypadła do gustu zgromadzonym. Świadczyły o tym owacje po każdym odczytywanym wierszu. Uzupełnieniem tego występu były liryki przeczytane Danutę Pado. Biogram mieleckiego twórcy przedstawiła Anna Czajka. Trzykrotnie jeszcze, w antraktach pomiędzy kolejnymi punktami programu, wystąpił Stefan Ryszkowski. Wiersze z tomiku „Na przekór gwiazdom” czytali także: Barbara Śnieżek i Stefan Żarów. Również bohater spotkania czytał swoje wiersze, opowiadał o działalności Mieleckiego Towarzystwa Literackiego, o planach na najbliższą przyszłość i o swojej działalności w ZLP. W ramach dyskusji zabrali głos: Urszula Pantoła z grupy twórczej „Inspiratio”, Stefan Żarów, Barbara Śnieżek i inni. Spotkanie zakończyła pamiątkowa sesja fotograficzna.Z.M.


Fotorelacja ze spotkania

 

Wydarzenia kulturalne


W rocznicę śmierci Romana Turka.

W lutym minęła 37 rocznica śmierci Romana Turka. Jako pisarz był szczególnie aktywny w latach 1961-1982. Urodził się 7 lutego 1898 r. w Woli Dalszej k. Łańcuta. W okresie I wojny światowej służył w armii austriackiej, a w latach 1918-1922 w Wojsku Polskim. Z zawodu był palaczem i konserwatorem w Łańcuckiej Fabryce Likierów.

W wywiadzie udzielonym Cecylii Błońskiej („Profile” 1973 nr 2) powiedział:

„Nie jest tak, jak się to czasem o mnie „w skrócie” opowiada, że zająłem się literaturą, gdy nie miałem już żadnych obowiązków. Przecież ja całe życie pisywałem wiersze. No, same po prostu wychodziły mi spod pióra. Poza tym skecze dla amatorskich zespołów wiejskich (…) Może te krótkie, kilkustronicowe dialogi nie były wiele warte, ale właśnie one wciągnęły mnie do pisania”.
W tym samym wywiadzie możemy przeczytać niezmiernie interesujące wyznanie:

„Jedyny dla mnie prawdziwie szatański nałóg – to opisywanie wszystkiego, co w życiu popełniłem. Nie widzę nic przyjemniejszego, jak pisać, jak ślęczeć bodaj nad kartką papieru i myśleć …”

Roman Turek opublikował około 10 książek. Wielki rozgłos przyniosła mu opowieść „Moja mama, ja i reszta”. Ukazała się w 1961 r. Rozeszła się błyskawicznie. Nic więc dziwnego, że wznowiono ją w 1963, 1970, 1973 i 1989 roku. Duże uznanie zyskała i druga opowieść „W służbie najjaśniejszego pana” (1962, 1964). Swoją literacką pozycję Turek ugruntował kolejną książką. Powieść „Palacz z hrabiowskiej likierni” (1977) wzbudziła wielkie zainteresowanie czytelników i krytyki literackiej.
Trzeba też powiedzieć, że fascynacja twórczością R. Turka trwała przez wiele następnych lat. Była też umiejętnie podtrzymywana przez syna Romana Turka, Zdzisława, który w 1988 r. wydał książkę pod charakterystycznych tytułem „Mój ojciec, ja i inni”.

O twórczości autora „Palacza z hrabiowskiej likierni” pisali między innymi tacy krytycy, jak: L. Sobierajski, B. Michałowska, Br. Gołębiowski, A. Kamieńska, H. Kirchner, A. Niewolak, K. Świerczewska, H. Bereza.
Entuzjastą twórczości R. Turka był Mieczysław Grad, ówczesny dyrektor Ludowej Spółdzielni Wydawniczej.

19 lutego br. przedstawiciele Oddziału ZLP w Rzeszowie uczcili pamięć autora słynnych powieści. Adam Decowski i Mieczysław A. Łyp zapalili znicze i złożyli wiązankę kwiatów na grobie pisarza.

Niestety, ZLP w Rzeszowie nie udało się zachęcić nowych władz Łańcuta do wspólnego działania w tym zakresie.

Warto odnotować, że z inicjatywy ZLP i w ramach obchodów 50-lecia Oddziału ZLP w Rzeszowie w Filii MDK w Łańcucie „Podzwierzyniec” odbył się wieczór literacki, poświęcony sylwetce twórczej R. Turka. Współorganizatorem zdarzenia był MDK w Łańcucie. Należy mieć nadzieję, że inicjatywa ta będzie w przyszłości kontynuowana i pamięć o Turku przetrwa w środowisku kiedyś mu najbliższym.(R)


Foto do artykułu

 

Wydarzenia kulturalne


Pod skrzydłami błękitnego Pegaza - relacja z promocji II tomu Wierszy zebranych.

W ODK „Tysiąclecie” przy ul. Kochanowskiego 29 w Rzeszowie w dniu 23 lutego 2019 roku odbyła się promocja II tomu Wierszy zebranych Mieczysława Arkadiusza Łypa. W pięknej, dużej sali widowiskowej zasiedli przy stolikach licznie zgromadzeni uczestnicy imprezy. Serdecznie powitał wszystkich autor promowanego tomiku, po czym prowadzenie przejęła Urszula Pantoła, prezes Grupy „Inspiratio” z Łańcuta. Goście wysłuchali wspaniałych kompozycji muzycznych autorstwa obecnego na sali Bogumiła Soboty: „Kumple z ulicy Pańskiej” i „Na rzeszowskim rynku”. Prezes Oddziału ZLP w Rzeszowie, Mieczysław Łyp, wspólnie z Małgorzatą Żurecką dokonali wręczenia Honorowych Nagród Zarządu Oddziału ZLP w Rzeszowie osobom, wyróżnionym za działania promujące kulturę i sztukę Podkarpacia. Okolicznościowe puchary otrzymali:
- Kazimierz Linda ze Stalowej Woli – laudację wygłosił Grzegorz Męciński, prezes Stowarzyszenia „Witryna” w Stalowej Woli;
- Jadwiga Łomnicka z Kamionki – laudację wygłosił Grzegorz Ożóg, wójt Gminy Ostrów;
- Zofia Matys z Tyczyna – laudację wygłosiła viceprezes Tow. Przyjaciół Ziemi Tyczyńskiej, Zofia Domino;
- Zofia Migała z Sędziszowa Małopolskiego – laudację wygłosił Mieczysław Szabaga, prezes RSTK w Przemyślu, ponadto złożył laureatce gratulacje i wręczył list okolicznościowy od burmistrza Sędziszowa Małopolskiego sekretarz Urzędu Gminy, Jan Maroń;
- Maria Sowa z Futomy – laudację wygłosiła Małgorzata Drewniak, radna Miasta i Gminy Błażowa, sołtys wsi Futoma.
Składanym laureatom gratulacjom towarzyszyły kwiaty i gorący aplauz uczestników imprezy.

Janusz Bogaczewicz, profesjonalny akordeonista, doskonale odegrał melodie Myriana Meesa: „Amigos”, H. Diedericha: „Ivanica”, J. Bilka: „Argentyńska siesta”.

Po tej chwili muzycznego relaksu dr Anna Niewolak przedstawiła najistotniejsze wyróżniki i cechy warsztatu poetyckiego promowanego autora w wystąpieniu: Poezja natury i sztuki. O liryce Mieczysława A. Łypa. Stwierdziła między innymi, że poeta: Swe fascynacje i dociekanie przekłada na język poezji, a więc imaginacji i konkretu, realizując tym samym artystyczną i etyczną, uniwersalną w swej humanistycznej wymowie norwidowską dyrektywę poszukiwania piękna i dobra.

Następnie Wiktor Bochenek zaśpiewał własną kompozycję do słów wiersza Łypa Zaduma wigilijna, dokonując znakomitej interpretacji wymienionego liryku.
Nadeszła chwila dłuższego kontaktu z poezją. Utwory autora II tomu Wierszy zebranych zaprezentowali zaproszeni goście: Józef Bajor: Złota pogoda, Anna Heller: Zaklinanie, dr Mieczysław Janowski: Chwila jesienna, Zdzisław Kret: Tryptyk z kaczeńcami, Wojciech Kwiatkowski: Tryptyk na Wielkanoc i Gorzki wiersz. Wszyscy wyżej wymienieni dokonali ciekawych i wnikliwych interpretacji, trzeba jednak podkreślić, iż wspaniale wywiązał się z tego zadania Wojciech Kwiatkowski, znany aktor teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, zaproszony przez mecenasa Andrzeja Grzywacza.

Atmosferę ożywił dodatkowo Janusz Bogaczewicz, wykonując na akordeonie niezwykle rytmiczną kompozycję Z. Avena „Tico tico”. W dalszej części programu wiersze zaprezentowali: Grzegorz Ożóg: W płomieniu naftowej lampy, Małgorzata Żurecka: Noc Pegazów, Urszula Pantoła: Remedium.

Wszyscy z wielką przyjemnością wysłuchali następnych melodii granych na akordeonie: piosenki bośniackiej, „Wszystko dla Ciebie”: Tino Jeschka i bardzo znanego fragmentu opery Giuseppe Verdi’ego „Chór pielgrzymów”, po czym nastąpiły spontaniczne wystąpienia zaproszonych gości.

Atmosfera spotkania była niezwykle ciepła, swobodna i przyjacielska. Olbrzymią zasługę w tworzeniu takiego klimatu miała prowadząca całość Urszula Pantoła. Charyzmatyczna, pogodna, emanująca pozytywną energią, życzliwa dla wszystkich, uśmiechnięta, wypełniała swoje obowiązki konferansjera z wdziękiem i wspaniałym poczuciem humoru.

Wszyscy uczestnicy spotkania doskonale się bawili, a gdy akordeonista znowu zaczął grać piękne melodie, ruszono do tańca. W ciągu całej imprezy goście chętnie korzystali z bufetu, zwłaszcza ze słodyczy zakupionych w renomowanej cukierni Kazimierza Raka. Po zakończeniu oficjalnych części programu długo jeszcze trwały przy stolikach pogawędki i dyskusje z autorem promowanego zbioru poezji.

W spotkaniu udział wzięli między innymi: radny Gminy Ostrów, Józef Wolak, b. Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, płk Józef Mroczka, rzecznik Teatru im. W. Siemaszkowej, Jadwiga Skowron, prezes Jerzy Maślanka i red. Stanisław Rusznica, przew. Rady Osiedla „Tysiąclecie”, Krystyna Rogozińska, przew. Klubu Seniora, Irena Walczak, prezes RSTK Rzeszów, Stanisław Dworak, twórcy z różnych grup literackich Podkarpacia: D. Kwoka, R. Giża, J. Mach, J. Kupiszewska, B. Śnieżek, M. Grudzień oraz poeci Oddziału ZLP w Rzeszowie: A. Decowski, H. Kurek, M. Sfetanik, W. Turek, M. Welz i M. Żurecka.Adam Decowski


Fotorelacje Wacława Turka i Anny Heller

 

Wydarzenia kulturalne


Zaproszenie na promocję II tomu Wierszy zebranych Mieczysława A. Łypa

Oddział ZLP w Rzeszowie oraz ODK "Tysiąclecie" w Rzeszowie zaprasza na promocję II tomu Wierszy zebranych Mieczysława A. Łypa

Wydarzenie odbędzie się w dniu 23 lutego o godzinie 12:00, ODK "Tysiąclecie", Rzeszów, ul. Kochanowskiego 29

Serdecznie zapraszamyOkładka i program promocji

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia kulturalne


Prezentacja prac Anny Muni

Prezentacja prac Anny Muni
Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie.
31.01.2019 r. - finisaż wystawy

Anna Munia, slawistka, dziennikarka, malarka. Pracowała w tygodniku „Podkarpacie”, TVP Rzeszów. Obecnie jest na emeryturze. Uczestniczy w licznych plenerach malarskich. Maluje farbami olejnymi, akrylami, akwarelami. Jej prace znajdują się w licznych zbiorach poetyckich. Ostatnio wiele publikowała w „Krajobrazach”.

W finisażu wystawy wziął udział m. in. znany poeta i fotograf, Wacław Turek.

Poniżej prezentujemy prace Anny Muni i fotograficzną relację W. Turka.(R)


Fotorelacja ze spotkania

 

Wydarzenia kulturalne


Zaproszenie na Miłosny dialog

Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Przemyślu zaprasza na Miłosny dialog

Wydarzenie odbędzie się w dniu 14 lutego (czwartek) o godzinie 18:30, Sala Koncertowa Towarzystwa Muzycznego, Rynek 5, Przemyśl – wstęp wolny.

Szczegóły na plakacie

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia kulturalne


Wieczór autorski dwóch prozaików w Stalowej Woli (Mirosława Osowskiego i Ryszarda Mścisza).

W miniony czwartek, 24 stycznia w Stalowej Woli odbył się zorganizowany przez tutejszą Miejską Bibliotekę Publiczną im. M. Wańkowicza łączony wieczór autorski dwóch znanych prozaików– Mirosława Osowskiego i Ryszarda Mścisza – obejmujący prezentacje ich najnowszych zbiorów opowiadań – ŻYCIE (U)DAJE SZKOŁĘ (R.Mścisz) oraz ŚWINIOBICIE I NOWE OPOWIADANIA (M.Osowski).

W przypadku książki M.Osowskiego – jest to reedycja ze zmianami , pewna przeróbka zbioru wydanego w 2003 roku. Obecne wydanie z 2018 roku różni się od tamtego poprzedniego na tyle, że można je uznać za dwie odmienne książki. Niektóre opowiadania z wydania 2003 roku zostały usunięte, zaś na to miejsce weszły nowe (Matejko od aniołków, Zbrodnia, Smok, Cudzołożnica, Madame Bovary z Grabkowa). Zbiór obejmuje 19 opowiadań na 150 stronach.

Autor w żywej gawędzie z publicznością wspomniał, że ten zbiór, a ponadto także wznowione i poszerzone wydanie w tymże 2018 roku książki autobiograficznej o charakterze wspomnieniowym (W KRAINIE DZIECIŃSTWA) – jest odpowiedzią na oczekiwania miłośników jego twórczości, jeśli się weźmie pod uwagę, że poprzednie wydanie rozeszło się bardzo szybko.To nowe wydanie wspomnień poszerzone zostało o epizod pracy autora w kopalni węgla.

Z kolei Ryszard Mścisz przedstawił swój obecny zbiór 56 mikroopowiadań na 230 stronach, jako do pewnego stopnia kontynuację wcześniej wydanego zbiorku humoresek (ZEZEM NA ŚWIAT, 2012 r.).Między oboma zbiorami są jednak pewne różnice doboru tematycznego i koncepcji.

Jak autor wspomina we wstępie, za tworzywo zarówno wspomnianego poprzedniego tomiku, jak i tego obecnego posłużyły ulotne tekściki-opowiastki zamieszczane przez lata w gazetce szkolnej POST SCRIPTUM w Jeżowem, gdzie autor mieszka i pracuje jako nauczyciel języka polskiego. Większość z nich dotyczy życia szkolnego, niektóre zaś interesującej i bogatej w ciekawe postaci historii wsi Jeżowe.

Autor opowiedział publiczności o okolicznościach i kulisach powstawania tych tekstów, kształtowania ich formy ostatecznej i końcowym zebraniu w prozatorski zbiór książkowy. Zdradził też, że nosi się z zamiarem zestawienia zbioru kolejnych 40 opowiastek z POST SCRIPTUM.

Autorzy , znani również jako doświadczeni i wytrawni krytycy literaccy, czytali też teksty recenzyjne, każdy o tomiku tego drugiego kolegi. Jak stwierdzili, ich drogi przeplatają się od niemal 20 lat, jest to swoista współpraca polegająca na wzajemnym recenzowaniu swoich książek, wymianie krytycznych refleksji, pogłębionym rozumieniu procesu twórczego – dopiero teraz doszło jednak do ich wspólnego wieczoru autorskiego.

Do dyskusji, która się następnie wywiązała, dorzucił kilka myśli m.in. niezależny publicysta i recenzent literacki Mirosław Grudzień. Zadał on autorom kilka pytań dotyczących tych samych wątków tematycznych pojawiających się w zbiorkach obydwu autorów lecz bardzo odmiennie ujmowanych –m.in. elementów bajkowych, fantastycznych i wizyjnych, mimo zasadniczo realistycznej tonacji opowiadań w obydwu prezentowanych zbiorach. Nieco inne były też jego zdaniem sposoby narracji – w opowiadaniach Osowskiego przeważała metoda prozatorska typowa dla pisarzy autentystów, o pewnych cechach opisu naturalistycznego, niekiedy groteski. Natomiast w zbiorze Mścisza niektóre teksty zawierały wielki ładunek emocji i liryzmu, na granicy prozy poetyckiej.

Oprawę muzyczną wieczoru stanowiły 4 utwory z zakresu muzyki klasycznej , wykonane przez młodego akordeonistę Mikołaja Wybacza ze stalowowolskiej Państwowej Szkoły Muzycznej.Mirosław Grudzień


Fotorelacja ze spotkania

 

Wydarzenia kulturalne


Zaproszenie na Spotkanie z poezją Zbigniewa Michalskiego

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, Podkarpacka Izba Poetów zaprasza na Spotkanie z poezją Zbigniewa Michalskiego

Wydarzenie odbędzie się 21 lutego 2019 r. o godz. 17.00, Klub Turkus WDK Rzeszów.

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia kulturalne


Relacja ze spotkania opłatkowego połączonego z wieczorem autorskim stalowowolskiego poety i członka SL „Witryna” Ryszarda Jaśkowskiego.

17 stycznia 2019 r. w czytelni filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. M. Wańkowicza w Stalowej Woli Stowarzyszenie Literackie „Witryna” w Stalowej Woli zorganizowało dla swoich członków oraz sympatyków noworoczne spotkanie opłatkowe połączone z wieczorem autorskim stalowowolskiego poety i członka SL „Witryna” Ryszarda Jaśkowskiego. Przy dźwiękach kolęd oraz muzyki klasycznej w wykonaniu uczennic Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. I. J. Paderewskiego w Stalowej Woli, których opiekunem jest pani Małgorzata Chojnacka, poeci łamali się opłatkiem życząc sobie weny twórczej i dalszych sukcesów literackich. W dalszej części wydarzenia prezes SL „Witryna” Grzegorz Męciński poprowadził wieczór poezji Ryszarda Jaśkowskiego na którym został zaprezentowany jego najnowszy tomik „Wiersze wybrane”.

Ryszard Jaśkowski ukończył studia prawnicze w filii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Rzeszowie. Po ich ukończeniu zatrudnił się w „Społem” PSS w Stalowej Woli, przechodząc wszystkie szczeble kariery zawodowej do stanowiska prezesa włącznie. Obecnie kieruje Krajowym Związkiem „Społem” w Warszawie, który skupia ponad 240 polskich spółdzielni. Swoje wiersze drukował m.in. w „Prometeju”, „Nowinach”, „Wiadomościach Podkarpackich”, „Profilach”, „Sztafecie”, „Tygodniku Nadwiślańskim”, a także w antologiach i almanachach literackich. Dwukrotnie publikowany w Antologii Warszawskiej Jesieni Poezji (2009 r. i 2010 r.). Należał do grup literackich „Spatium” i „Gwoźnica”.
Od 2004 r. jest członkiem Związku Literatów Polskich a w rodzinnym mieście należy do SL „Witryna”. „Wiersze wybrane” to już piąty tomik autora. Dotychczas ukazały się tomiki poezji takie jak: - „Dojrzewanie słowa” (1997), - „Siedem koszów obfitości” (2000 – Złote Pióro nagroda Rzeszowskiego Oddziału ZLP), -„Łaknienie” (2003 - literacka nagroda Prezydenta Stalowej Woli Gałązka Sosny, - „Trudno obudzić nadzieję” (2009).

Podczas wieczoru autorskiego wiersze poety w języku polskim czytali: Agnieszka Bulicz – wiceprezes SL „Witryna” i Grzegorz Męciński zaś w języku angielskim Natalia Męcińska. Na wydarzenie przybyli zaproszeni goście: Małgorzata Żurecka – sekretarz Związku Literatów Polskich Oddział Rzeszów, Mariusz Bajek – artysta, rysownik, Radny Rady Miejskiej w St. Woli, Dionizy Garbacz - publicysta i dziennikarz, rodzina, przyjaciele i znajomi poety a także media. Nie zabrakło wspomnień z młodzieńczych lat poety a także rozmów i pytań związanych z jego dorobkiem literackim i planami na przyszłość.Beata Sudoł - Kochan


Fotorelacja ze spotkania

 

Wydarzenia kulturalne


Opłatek Literacki Oddziału ZLP w Rzeszowie

Zgodnie z tradycją, jak zwykle w styczniu nowego roku, odbyło się spotkanie członków Oddziału Związku Literatów Polskich w Rzeszowie. Zorganizowany w dniu 12 stycznia o godzinie 12:00 w pięknej sali ODK „Tysiąclecie” w Rzeszowie przy ul. Kochanowskiego 29 Opłatek Literacki został zaanonsowany świątecznym programem – bardzo kolorowym, ozdobionym wizerunkami aniołów autorstwa Doroty Zielińskiej oraz wierszami wigilijnymi Teresy Paryny, Edyty Pietrasz, Ryszarda Mścisza, Mieczysława Szabagi i Małgorzaty Żureckiej.

Zgromadzonych licznie gości powitali organizatorzy spotkania: Ewa Baran z Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Mieczysław A. Łyp. Na imprezę przybyli: wielokrotny prezydent Rzeszowa i europoseł, dr Mieczysław Janowski; przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa, Andrzej Dec; burmistrz Błażowej, Jerzy Kocój; dyr. GMBP w Błażowej, Anna Heller; przedstawicielka dyrekcji Teatru im. Wandy Siemaszkowej, Jadwiga Skowron; prezes firmy Tablitex, Bogumił Sobota; prezes firmy Optyk, Wiesław Kwaśniak; mecenas kultury, Józef Laskowski; prezes Naszego Domu Rzeszowa, Jerzy Maślanka oraz dziennikarze – Ryszard Zatorski i Ryszard Lechforowicz oraz Krystyna Rogozińska, przewodnicząca Rady Osiedla Tysiąclecie.


Pełna relacja (tekstowa) ze spotkania

         • Listy gratulacyjne
         • Fotorelacja ze spotkania - fot. A. Heller 

Wydarzenia kulturalne


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenia kulturalne
 

Związek Literatów Polskich