Władze Oddziału

Rzeszów

Preambuła statutu ZLP


Związek Literatów Polskich jest zawodową organizacją pisarzy. Jego członkowie, w swojej twórczości i działalności, nawiązują do humanitarnych tradycji myśli ogólnoludzkiej, które w kulturze polskiej zawsze były zespolone z troską o dobro kraju i narodu. Kontynuacja tych tradycji oraz wszechstronny rozwój współczesnej literatury polskiej stanowią przedmiot starań i pracy wszystkich członków i władz Związku Literatów Polskich.Związek Literatów Polskich

Menu

Zarząd Oddziału Rzeszowskiego ZLPW dniu 29 lutego 2020 r. na Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym członkowie Oddziału Rzeszowskiego Związku Literatów Polskich wybrali na czteroletnią kadencję nowe władze.
Obecnie w ich skład wchodzą:


Zarząd Oddziału

Małgorzata Żurecka — prezes
Ryszard Mścisz — wiceprezes
Marek Petrykowski - wiceprezes
Agata Linek — sekretarz
Maria Stefanik — skarbnikKomisja Rewizyjna

Adam Decowski — przewodniczący
Zdzisława Górska — członek komisji
Halina Kurek — członek komisjiSąd Koleżeński

Jerzy Stefan Nawrocki - przewodniczący
Zbigniew Michalski – wiceprzewodniczący
Wacław Turek – sekretarz


W Zarządzie Głównym ZLP

Małgorzata Żurecka — członek
 

Związek Literatów Polskich