Konkursy literackie

Rzeszów

Preambuła statutu ZLP


Związek Literatów Polskich jest zawodową organizacją pisarzy. Jego członkowie, w swojej twórczości i działalności, nawiązują do humanitarnych tradycji myśli ogólnoludzkiej, które w kulturze polskiej zawsze były zespolone z troską o dobro kraju i narodu. Kontynuacja tych tradycji oraz wszechstronny rozwój współczesnej literatury polskiej stanowią przedmiot starań i pracy wszystkich członków i władz Związku Literatów Polskich.Związek Literatów Polskich

Menu


Konkursy literackie 2019VII Ogólnoposki Konkurs Poetycki im. Stanisławy Kopiec "O lubeński dzwon"


REGULAMIN


Karta zgłoszenia - niepełnoletni

Karta zgłoszenia - pełnoletni


Zaproszenie do udziału w konkursie

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubeni oraz Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, Gmina Lubenia startuje z VII Ogólnoposkim Konkursem Poetyckim im. Stanisławy Kopiec "O lubeński dzwon" Zapraszamy do udziału w konkursie poświęconemu pamięci poetce Stanisławie Kopiec. 

 

 

 

Konkursy literackie

KONKURS POEZJI BIESZCZADZKIEJ im. Bieszczadzkiego Grajka - 2019


REGULAMIN


Zaproszenie do udziału w konkursie

KONKURS POEZJI BIESZCZADZKIEJ im. Bieszczadzkiego Grajka, jest wydarzeniem cyklicznym organizowanym przez Fundację "Karpaty Naturalnie", w ramach Przeglądu Muzyczno - Poetyckiego pod nazwą Chmielowe Bieszczady Poezja i Blues, w ośrodku "Bogdanka" w Kalnicy. Konkurs poezji został objęty honorowym patronatem przez Związek Literatów Polskich, Oddział w Rzeszowie. 

 

Konkursy literackie

X Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O kwiat dziewięćsiła” 2019


REGULAMIN


Zaproszenie do konkursu

X Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O kwiat dziewięćsiła” Skomielna Czarna 2019, pod patronatem Wójta Gminy Tokarnia organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Tokarni, filia Skomielna Czarna. 

 

 

 

Konkursy literackie

 

Związek Literatów Polskich