Konkursy literackie

Rzeszów

Preambuła statutu ZLP


Związek Literatów Polskich jest zawodową organizacją pisarzy. Jego członkowie, w swojej twórczości i działalności, nawiązują do humanitarnych tradycji myśli ogólnoludzkiej, które w kulturze polskiej zawsze były zespolone z troską o dobro kraju i narodu. Kontynuacja tych tradycji oraz wszechstronny rozwój współczesnej literatury polskiej stanowią przedmiot starań i pracy wszystkich członków i władz Związku Literatów Polskich.Związek Literatów Polskich

Menu


Konkursy literackie 2023XIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O kwiat dziewięćsiła” 2023


REGULAMIN


KARTA ZGŁOSZENIA


Zaproszenie do konkursu

XIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O kwiat dziewięćsiła” Skomielna Czarna 2023, pod patronatem Wójta Gminy Tokarnia a organizowanego przez Stowarzyszenie Radia Ain Karim Dobra Fala w Skomielnej Czarnej.Wyniki XIV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O kwiat dziewięćsiła pod patronatem Wójta Gminy Tokarnia:
Komisja konkursowa w składzie:Kazimierz Burnat (Wrocław) – przewodniczący komisji, Marian Cieślik (Skomielna Czarna), Lesław Urbanek (Gdańsk), postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

UTWORY W KATEGORII GŁÓWNEJ:
I. MIEJSCE: Magdalena Cybulska (Łódź), godło: BERBERYS
II. MIEJSCE: Donata Witkowska-Kowal (Starachowice), godło: teka
III. MIEJSCE: Bogdan Stangrodzki (Nowa Wieś k. Dobczyc), godło: Tymoteusz
WYRÓŻNIENIE: Marek Kubicki (Łódź), godło: PanTałyk

UTWORY O NAGRODĘ WÓJTA GMINY TOKARNIA:

WYRÓŻNIENIE: Magdalena Cybulska (Łódź), godło: BERBERYS ― wiersz Babia Góra

UTWORY WYBRANE DO PUBLIKACJI W ALMANACHU w 2024 r
Tadeusz Dejnecki (Płock), godło: ROSS ― wiersz Przemijanie
Andrzej Wróblewski (Warszawa), godło: MIDUR ― wiersz Pingpongiści


 

 

 

Konkursy literackie

II Ogólnopolski Konkurs Literacki „O kwiat tulipanowca”


REGULAMIN


Zaproszenie do konkursu

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Czudeckiej oraz Zespół Szkół w Czudcu zachęcają do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Literackim „O Kwiat Tulipanowca".

Celem konkursu jest kultywowanie tradycji Pogórza Strzyżowskiego - w tym gminy Czudec - wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, troska o język ojczysty oraz popularyzacja działań twórczych i promocja talentów.

Termin nadsyłania prac do 30 kwietnia 2023 r. 

 

 

 

Konkursy literackie

XVI Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Szaloma Asza


REGULAMIN


Klauzula zgody


Zapraszamy do udziału w XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Szaloma Asza na opowiadanie o tematyce dowolnej.

Celem konkursu jest propagowanie kultury literackiej i polskiej twórczości prozatorskiej. Konkurs jest integralną częścią Festiwalu Szaloma Asza stanowiącego nawiązanie do polsko-żydowskiej przeszłości Kutna oraz przywracania pamięci o Szalomie Aszu, światowej sławy pisarzu żydowskim, urodzonym w Kutnie w 1880 roku."

Termin nadsyłania prac mija 31 maja 2023 r. 

 

Konkursy literackie

 

Związek Literatów Polskich