Konkursy literackie

Rzeszów

Preambuła statutu ZLP


Związek Literatów Polskich jest zawodową organizacją pisarzy. Jego członkowie, w swojej twórczości i działalności, nawiązują do humanitarnych tradycji myśli ogólnoludzkiej, które w kulturze polskiej zawsze były zespolone z troską o dobro kraju i narodu. Kontynuacja tych tradycji oraz wszechstronny rozwój współczesnej literatury polskiej stanowią przedmiot starań i pracy wszystkich członków i władz Związku Literatów Polskich.Związek Literatów Polskich

Menu


Konkursy literackie 2023II Ogólnopolski Konkurs Literacki „O kwiat tulipanowca”


REGULAMIN


Zaproszenie do konkursu

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Czudeckiej oraz Zespół Szkół w Czudcu zachęcają do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Literackim „O Kwiat Tulipanowca".

Celem konkursu jest kultywowanie tradycji Pogórza Strzyżowskiego - w tym gminy Czudec - wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, troska o język ojczysty oraz popularyzacja działań twórczych i promocja talentów.

Termin nadsyłania prac do 30 kwietnia 2023 r. 

 

 

 

Konkursy literackie

XVI Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Szaloma Asza


REGULAMIN


Klauzula zgody


Zapraszamy do udziału w XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Szaloma Asza na opowiadanie o tematyce dowolnej.

Celem konkursu jest propagowanie kultury literackiej i polskiej twórczości prozatorskiej. Konkurs jest integralną częścią Festiwalu Szaloma Asza stanowiącego nawiązanie do polsko-żydowskiej przeszłości Kutna oraz przywracania pamięci o Szalomie Aszu, światowej sławy pisarzu żydowskim, urodzonym w Kutnie w 1880 roku."

Termin nadsyłania prac mija 31 maja 2023 r. 

 

Konkursy literackie

 

Związek Literatów Polskich