Konkursy literackie

Rzeszów

Preambuła statutu ZLP


Związek Literatów Polskich jest zawodową organizacją pisarzy. Jego członkowie, w swojej twórczości i działalności, nawiązują do humanitarnych tradycji myśli ogólnoludzkiej, które w kulturze polskiej zawsze były zespolone z troską o dobro kraju i narodu. Kontynuacja tych tradycji oraz wszechstronny rozwój współczesnej literatury polskiej stanowią przedmiot starań i pracy wszystkich członków i władz Związku Literatów Polskich.Związek Literatów Polskich

Menu


Konkursy literackie 2021XII Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O kwiat dziewięćsiła” 2021


REGULAMIN


Zaproszenie do konkursu

XII Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O kwiat dziewięćsiła” Skomielna Czarna 2021, pod patronatem Wójta Gminy Tokarnia a organizowanego przez Stowarzyszenie Radia Ain Karim Dobra Fala w Skomielnej Czarnej. 

 

 

 

Konkursy literackie

 

Związek Literatów Polskich