Członkowie Oddziału

Rzeszów

Preambuła statutu ZLP


Związek Literatów Polskich jest zawodową organizacją pisarzy. Jego członkowie, w swojej twórczości i działalności, nawiązują do humanitarnych tradycji myśli ogólnoludzkiej, które w kulturze polskiej zawsze były zespolone z troską o dobro kraju i narodu. Kontynuacja tych tradycji oraz wszechstronny rozwój współczesnej literatury polskiej stanowią przedmiot starań i pracy wszystkich członków i władz Związku Literatów Polskich.Związek Literatów Polskich

Menu

KRZYSZTOF KWASIŻURKrzysztof Kwasiżur

Urodzony w 1973 r. w Przemyślu. Mieszka w Furmanach pod Sandomierzem.

Poeta młodego pokolenia, prozaik, krytyk literacki (specjalizacja – poezja polska), felietonista i autor tekstów wielu piosenek. Jego nazwisko znalazło się w Antologii Poetów Polskich 2016, 2017 i Antologii Poetów Polskich 2018. Studiował socjologię w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.
Uprawiana twórczość: poezja, miniatura (opowiadanie), esej, felieton, recenzja. Współpracuje na stałe z dwutygodnikiem „Pisarze.pl”, drukowany bywa również często w „Krytyce Literackiej”, i „Własnym głosem” – warszawskim miesięczniku kulturalnym.
Nominowany do Nagrody Prezydenta Stalowej Woli Gałązka Sosny za poemat „Wrzosowisko. Poemat podkarpacki”.
Autor i reżyser wielu wydarzeń kulturalnych, spotkań poetyckich w całej Polsce, członek RSTK w Przemyślu, grupy poetyckiej Centrum Kulturalnego w Przemyślu i Stowarzyszenia Literackiego „Witryna” w Stalowej Woli. Pomysłodawca i Redaktor naczelny „Przemyskiej Loży Artystycznej” - czasopisma i Spółdzielni Artystycznej o tej samej nazwie. Autor poematu i pięciu zbiorów poezji, z których jeden – „Niebieski” został przetłumaczony na język rosyjski. Autor wielu publikacji w czasopismach społeczno-kulturalnych i literackich i wielu tekstów piosenek. Patriota lokalny zakochany w Podkarpaciu.

Debiut prasowy w „Głos znad Sanu” (2006), debiut książkowy – „Teksty najprostsze” (2010).


SPIS PUBLIKACJI:


POZYCJE ZWARTE:

1. "Teksty najprostsze", 2010, Rzeszów, Polimedia, ISBN: 978-89-927163-9-6.
2. "Tak po prostu", 2013, Multicolor Krzysztof Bujak, Przemyśl, ISBN: 979-83-7343-431-3
3. "Niebieski", 2015, Warszawa, Pisarze.pl, ISBN: 978-83-63143-35-0
4. "Tak po prostu.Wydanie II", 2016, Wydawnictwo Diecezialne i Drukarnia, Sandomierz, ISBN: 979-83-7343-431-3
5. "Ołtarz mój", 2017, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, Sandomierz, ISBN: 978-83-948127-0-6
6. "Wrzosowisko. Poemat podkarpacki", 2018, Warszawa, Wydawnictwo Pisarze.pl, ISBN: 978-83-63143-66-4

RECENZJE (wybrane):

1. "Socjologia miasta według Anny Marii Musz", pisarze.pl, 19 grudnia 2016
2. "Sonet na nowo odkryty", pisarze.pl, 20 lipca 2015
3. "O książce, która całość stanowi", pisarze.pl, 01 grudnia 2014
4. "Bronek z Obidzy", pisarze.pl, 14 lipca 2014
5. "Mobilna poezja Li Shizenga", recenzja, pisarze.pl, 14 kwietnia 2014
6. „Biskupi też wodę piją”, recenzja, pisarze.pl, 10 marca 2014
7. "Pod mocnym aniołem - krytyka krytyki", recenzja, 24 lutego 2014
8. "Lwowska Melancholia ", recenzja, pisarze.pl, 10 lutego 2014
9. "Maria Szafran w pięciu odsłonach, recenzja, pisarze.pl, 27 stycznia 2014

WSTĘPY I POSŁOWIA:

1. 1. T.J Żuchowska, A. Morańska-Röder, M. Mikołajczyk, "Pomocne słowo. Antologia. Odsłona 2", 2015, Wydawnictwo Komograf, ISBN: 978-83-62769-99-5
2. J. Hajduga, M. Kuczara, "Współbrzmienie", MK, Kraków/Drezdenko, 2016, ISBN: 978-83-944364-0-7
3. A. Skakowska, Śni ni się Polska", ADAMANT, Kielce, 2017, ISBN: 978-83-89027-97-9
4. M. Grzyb, ""

ARTYKUŁY W PRASIE I CZASOPISMACH (wybrane):

1. "Absztyfikanci Grubej Berty – czyli o wulgaryzmach w wierszu", esej, pisarze.pl, marzec 2015
2. "Przecież z tego się nie strzela!", felieton, Latarnia Morska, Luty 2015
"Krzysztof Kwasiżur - wiersze", wiersze, Głos znad Sanu, lato 2012
"Krzysztof Kwasiżur - wiersze", Nasz Przemysl,
3. "Wysyp kiepskich poetów etnometodologicznie uzasadniony", esej, Krytyka Literacka Nr 4/2014
4. "Wiersz, jako niespodzianką", Szkic, pisarze.pl, 22 grudnia 2014
5. "Rzeczowniki, na które trzeba zapracować", felieton, pisarze.pl, 22 grudnia 2014
"Krzysztof Kwasiżur - Wiersze", pisarze.pl, 22 grudnia 2014
6. "Z okien pociągu", esej, pisarze.pl, 24 listopada 2014
7. "Drzewo do lasu – czyli o emocji w poezji", publicystyka, pisarze.pl, 13 października 2014
8. "Cukierek", felieton, pisarze.pl, poniedziałek, 08 września 2014
"Mój Everest", proza, pisarze.pl, 04 sierpnia 2014
9. "W okrągłych ogniach, w klatkach z lin – czyli logika w poezji", pisarze.pl, 21 kwietnia 2014
10. "Bryll z kosza wygrzebany (Mój Bryll codzienny)", felieton, pisarze.pl, 17 marca 2014
11. "Z wątrobą na wierzchu – czyli erotyk po nowemu", felieton, pisarze.pl, 27 stycznia 2014
12. "Krzysztof Kwasiżur - wiersze", wiersze, pisarze.pl, 26 stycznia 2015

UDZIAŁ W ANTOLOGIACH I ZBIORACH:

1. "ANTOLOGIA POETÓW POLSKICH 2016", 2016, Warszawa, Wydawnictwo Pisarze.pl, ISBN: 978-83-63143-43-5
2. "XVII Doroczne Spotkanie Poetów", Przemysl, 2011, Centrum Kulturalne w Przemyslu, ISBN: 978-83-927757-9-9
3. XVIII Spotkanie Poetów", Przemyṥl, 2012, Centrum Kulturalne w Przemyslu, ISBN: 978-83-927757-2-0
4. "XX Doroczne spotkanie Poetów", Przemysl, 2014, Centrum Kulturalne w Przemyslu, ISBN: 978-83-927757-7-5
5. "Spojrzenia 6. Almanach Stowarzyszenia Literackiego Witryna w Stalowel Woli", Stalowa Wola, 2017, SL Witryna, ISBN: 978-83-947904-1-7
6. "ANTOLOGIA POETÓW POLSKICH 2017", 2017, Warszawa, Wydawnictwo Pisarze.pl, ISBN: 978-83-63143-62-6
7. "ANTOLOGIA POETÓW POLSKICH 2018", 2019, Warszawa, Wydawnictwo Pisarze.pl, ISBN: 978-83-63143-61-9


Kontakt elektroniczny

www: krzysztofkwasizur.pl

facebook: facebook.com/kwasizur.officialW świecie poezji

Krzysztof Kwasiżur

OŁTARZ MÓJ

Ja z gliny wspomnień ołtarz ulepiłem
na który zewsząd jaskółki zlatują,
słomą pamięci dach tam poczyniłem,
bo chcę mieć pewność, że się nie zmarnują.

Nie wszystko perły, co tam powtykane,
bo mi nie stało pereł na gmach cały.
Krzywy ten ołtarz, szary, a nie biały,
lecz większy… A taki był mały.

Skręcone wstążki, w rozsypce cekiny,
a ciągle trzeba sprzątać i odkurzać,
nic nie pomoże szukać własnej winy,
nic nie pomoże w rozpaczy się nurzać.

I kiedy płuca ostatni dech łapią,
łaknę światłości, co nadzieję daje,
w kaprawe oczy krople światła kapią,
Chrystus, czy Budda?
Nie wiem. Nie poznaję…


*** (Ja – pijanica)

Ja - pijanica, co się ciągle płotu trzymam
i gwiazd miliony w pysk mi wiecznie świecą
dzisiaj modlitwy - czkając - do nieba wysyłam,
niechaj trzeźwieją i do góry lecą.

Nie wszystko w życiu robiłem poprawnie
albo i pięknie, czasem się wstydziłem,
ale największą zbrodnię ja nie przeciw innym
lecz przeciwko sobie i miłości popełniłem.

Ja hazardzista, wredny opój wciąż myślałem:
nie ta, to inna będzie.
I raz, za razem miłość odpychałemv a ona - jak ten pies - łaziła za mną wszędzie.


Pinokio

Pragnienia zdrewniałe
w sercu kryjesz
a po co?
Czy wielkie, czy małe
to nimi żyjesz
i nocą

gdy nikt nie patrzy,
i nikt nie pyta: „a co za
żywica
w bursztyny zastygła na
na licach?”

co noc pakujesz w plecak
mapę,
pragnienia o życiu nie takim.
i płyniesz (na gapę)

do wróżki – za horyzontem w lewo
tam i podróże
i złotodajne drzewo

tylko wyjść z domu
nie mówiąc nikomu.


nocne pociągi

jakubowe drabiny
torów
śmieci wiatr przegania
pasażer lgnie
do człowieka

pociąg urósł do rangi
wydarzenia
o skali i zakresie
megafon senny
kaszle

nocne walizek
rozmowy
lektura rozkładów czytanych
stróże prawa
powoli chadzają
parami

dłonie krótko czekają
kolejni już spieszą
na swoje
żegnanie
sprawna machina
światła w mroku
zadzwonię, napiszę


Synestezja

Słyszę światło księżyca,
czuję ból stygnących nad ogniskiem iskier.
Myślę.
Jestem łanią umierającą we wnykach, zdychającym pod kontenerem bezdomnym.
Psem.
Twarz owiewa mi bryza, halny, monsun, czuję.
Czuję zachwyt, ból po stracie, cierpię.
Straciłem przyjaciela, brata, matkę.
Płaczę. Jestem
Piszę.
Za siebie, za innych
za ciebie


Nie ma innego boga

Innego boga nie ma
niż w twoich, złożonych dłoniach,
niż w twym, radosnym spojrzeniu,
w pokrytych siwizną skroniach.

Nie ma innego boga
ponad takiego, co nocą
zapala srebrzysty księżyc
i gwiazdy, które migocą.

Herezją jest wielbić innego,
niż ten, co oceany
opatrzył w toń zdradliwą
i wiry, w potężne bałwany.

Co mnie tam kosmos obchodzi
(choć kosmos też ponoć on stworzył),
skoro mi Ciebie uczynił
i oczy na Ciebie otworzył?

 

Związek Literatów Polskich