Wydarzenia kulturalne

Rzeszów

Preambuła statutu ZLP


Związek Literatów Polskich jest zawodową organizacją pisarzy. Jego członkowie, w swojej twórczości i działalności, nawiązują do humanitarnych tradycji myśli ogólnoludzkiej, które w kulturze polskiej zawsze były zespolone z troską o dobro kraju i narodu. Kontynuacja tych tradycji oraz wszechstronny rozwój współczesnej literatury polskiej stanowią przedmiot starań i pracy wszystkich członków i władz Związku Literatów Polskich.Związek Literatów Polskich

Menu


Wydarzenia kulturalne 2015W KWARTALNIKU „KRYNICA”

W dwóch ostatnich numerach z 2015 r. wydawanego w Kijowie kwartalnika „Krynica” zaznaczyli swą obecność autorzy z Podkarpacia, członkowie ZLP O/Rzeszów. W numerze 89 gościli ze swoimi utworami Wiesław Hop („Krajobrazy słowem malowane”) i Mirosław Welz (cykl wierszy „Trzeba pilnować słów”). Natomiast w numerze 90, podejmującym tematykę zimową i bożonarodzeniową, zaprezentowali swe utwory Małgorzata Żurecka („Babciu, ratuj!”) i Edward Guziakiewicz („Do siego roku!”). W tym samym numerze znalazły się ponadto wiersze Edwarda Marszałka („Z głową pełną lasu”), który otrzymał w 2015 r. nagrodę Zarządu Rzeszowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich za popularyzację wartości natury.

Kwartalnik „Krynica” jest pismem mniejszości polskiej na Ukrainie. Redakcją tego polonijnego periodyku kieruje Dorota Jaworska.Wydarzenia kulturalne


WIESŁAW HOP W ODCINKACH

E-miesięcznik Kresowy Serwis Informacyjny od grudniowego numeru 12/2015 (53) rozpoczął w odcinkach druk opartej o wydarzenia autentyczne powieści sensacyjnej Wiesława Hopa „W pułapce życia”. Książka porusza ważne nie tylko dla Polaków problemy. Jest próbą literackiego zmierzenia się z trudną historią. A w kontekście odradzającego się na Ukrainie kultu Bandery i wojny z Państwem Islamskim na Bliskim Wschodzie może stanowić ostrzeżenie przed tym, do czego mogą doprowadzić lekkomyślni i krótkowzroczni politycy, także światowych mocarstw, którzy dla osiągnięcia własnych doraźny celów i korzyści nie wahają się rozbudzać groźnych dla narodów i świata faszystowskich i terrorystycznych ruchów.Wydarzenia kulturalne


Z NIEGO MY WSZYSCY… — W HOŁDZIE WIESZCZOWI

W piątek, dnia 27 listopada br. o godz. 12.00 odbyła się — tak jak to bywało w latach ubiegłych — krótka uroczystość tzw. Zaduszek Mickiewiczowskich pod pomnikiem Adama Mickiewicza w Rzeczycy Okrągłej. Uczestniczyli w niej: pani Helena Staniek, malarka, córka twórcy pomnika śp. Józefa Kuczmana, delegacja młodzieży szkolnej z Zespołu Szkół w Rzeczycy Długiej pod wodzą dyrektora, pana Jacka Bochniaka, oraz delegacja stalowowolskich literatów ze Stowarzyszenia Literackiego WITRYNA, które od 2010 r. sprawuje nad tymi mickiewiczowskimi spotkaniami patronat.

Zapalono pod pomnikiem znicze i złożono wiązanki w barwach narodowych.

Spotkanie otworzyli razem Małgorzata Żurecka, poetka, od początku inicjatorka i organizatorka tych literackich Zaduszek, oraz Mirosław Grudzień, wiceprezes Stowarzyszenia. Małgorzata Żurecka podkreśliła wyjątkowość rzeczyckiego pomnika Mickiewicza, który jako monument zlokalizowany w przestrzeni autentycznie wiejskiej jest unikatem w skali całej Polski. Nawiązała przy tym do wyrażonego w „Panu Tadeuszu” marzenia Poety, aby jego dzieła „zbłądziły pod strzechy”.

Piotr Sikorski, znany stalowowolski poeta i bard, odczytał swój wiersz pt. „Moja wolność”.

Na zakończenie Mirosław Grudzień w kilku słowach opisał okoliczności śmierci Poety przed 160 laty i odczytał przejmujący wiersz Jana Lechonia pt. „Śmierć Mickiewicza”.

Niebo sprzyjało zebranym pod pomnikiem, pogoda była słoneczna i bezwietrzna. Kamienny pomnik Wieszcza spoglądał na zgromadzonych jak gdyby z życzliwą zadumą…

(mg)


Jan Lechoń, ŚMIERĆ MICKIEWICZA

Gdy przyszli, by jak co dzień odebrać rozkazy,
Zaszli drogę im ludzie, co umarłych strzegą,
I rzekli: „Nie możemy wpuścić was do niego,
Bo ten człowiek umiera od strasznej zarazy”.
Więc wtedy oni płakać zaczęli jak dzieci
I szeptali z przestrachem: „Przed nami noc ciemna!
Ten księżyc, który teraz nad Stambułem świeci,
Patrzcie, jaki jest inny niż ten nasz znad Niemna”.
A on w tej samej chwili myślał: „Jak to blisko!
Słyszę pieśń, co śpiewano nad moją kołyską,
Widzę zioła i kwiaty nad Świtezi tonią,
I jeszcze tylko chwila, a dotknę je dłonią”…Wydarzenia kulturalne


Spotkanie z Ewą Barańską

Ewa Barańska zaprasza na spotkanie autorskie, które odbędzie się 19 listopada o godz. 9:30 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Chmielniku. Odbędzie się ono w ramach działalności młodzieżowego DKK. W spotkaniu weźmie udział literaturoznawca z Uniwersytetu Rzeszowskiego, pani dr Zofia Brzuchowska.Wydarzenia kulturalne


Spotkanie z Tadeuszem Masłykiem

Tadeusz Masłyk zaprasza na spotkanie autorskie. Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej zajazdu „Jaś Wędrowniczek” w Rymanowie w ramach Czwartkowych Spotkań Literackich dnia 19 listopada 2015 r. o godz. 17:00. Poprowadzi je Marta Świderska-Pelinko. Będzie miejsce na czytanie wierszy, rozmowy i wystawę obrazów autora. Wstęp 5 zł od osoby dorosłej. Rezerwacja pod numerem telefonu 603 364 444.Wydarzenia kulturalne


ROZMOWY Z JULIANEM PRZYBOSIEM

W dniu 19 listopada 2015 r. w zabytkowym budynku dawnego dworskiego Spichlerza w Tyczynie, w którym obecnie mieści się Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Informacji Turystycznej, odbyło się spotkanie z poezją Mieczysława Arkadiusza Łypa, zatytułowane „Rozmowy z Julianem Przybosiem”.

Mieczysław Arkadiusz Łyp jest poetą, promotorem kultury i miłośnikiem Rzeszowa. Urodził się w Radomsku. Jest członkiem założycielem Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa (1987), prezesem Stowarzyszenia Artystycznego „W Dolinie Wisłoka” (1998) i członkiem Stowarzyszenia Twórców Fotoklubu RP w Warszawie (1997). Od 1993 r. wydaje rocznik „Krajobrazy”. Opublikował monografię „Literacka młodość Rzeszowa 1945-1990”. W 2000 r. rozpoczął serię wydawniczą „Poeci Podkarpacia”. Wydał też dwa zeszyty pisma „Artyści Podkarpacia”. Autor ma na swoim koncie około piętnastu tomików własnej twórczości poetyckiej. Jest laureatem wielu nagród m.in. Oddziału ZLP w Rzeszowie „Złote Pióro» (1992, 2010), Nagrody Wojewody Rzeszowskiego (1992, 1995), Nagrody Miasta Rzeszowa (1995), Nagrody Zarządu Województwa Podkarpackiego (2012).

Spotkanie „Rozmowy z Julianem Przybosiem” rozpoczął wykład dr Anny Niewolak, która wprowadziła gości w świat poezji autora, wyjaśniając związki jego twórczości z dziełem Juliana Przybosia oraz wpływ Awangardy Krakowskiej. Zwróciła uwagę na takie cechy twórczości obu autorów jak umiłowanie przyrody, rozczarowanie cywilizacją oraz fascynacja kulturą tradycyjną i mitem solarnym. Sam autor Mieczysław Arkadiusz Łyp przywitał się z gośćmi krótką refleksją dotyczącą postaci Juliana Przybosia.

Spotkanie uświetniły występy działającego przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Tyczynie zespołu „Tyczyniacy” z instrumentalistami Zbigniewem Sztabą na akordeonie i Dorotą Ząbek na skrzypcach, przez których wykonywane utwory pięknie dopełniały czytane wiersze i tworzyły ludowy koloryt spotkania, tak istotny zarówno dla Przybosia jak i Łypa.

Autor subtelnie interpretował swoją poezję z tomiku „Rozmowy z Julianem Przybosiem”. Na zakończenie spotkania mogliśmy ponadto usłyszeć kilka wierszy z najnowszego tomiku „Wiersze na Wigilię”.

Jako organizatorzy w szczególności dziękujmy autorowi Mieczysławowi Arkadiuszowi Łypowi za umożliwienie nam zorganizowania wieczoru poetyckiego. Bardzo serdecznie dziękujemy dr Annie Niewolak, wszystkim artystom oraz gościom tego wyjątkowego spotkania z poezją i muzyką ludową.


Zakia CIEŚLICKA-MAJKASpotkanie poetyckie z Mieczysławem A. Łypem

Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Informacji Turystycznej w Tyczynie, ul. Grunwaldzka 29, 36-020 Tyczyn zaprasza na spotkanie poetyckie z Mieczysławem A. Łypem. Odbędzie się ono 19 listopada 2015 r. (czwartek) o godz. 17:00. Ponadto wykład wygłosi dr Anna Niewolak, a spotkaniu towarzyszyć będą występy muzyczne Zespołu Śpiewaczego Hermanowianki.

Serdecznie zapraszamy!Wydarzenia kulturalne


POETYCKI DIALOG

Z inicjatywy dyrekcji Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Rzeszowie i Oddziału Związku Literatów Polskich odbyła się 28 października 2015 r. promocja najnowszego zbioru poetyckiego Mieczysława A. Łypa pt. Rozmowy z Julianem Przybosiem. Uczcił tym dziełem autor wielkiego twórcę i rodaka Podkarpacia, który 45 lat temu został pochowany na gwoźnickim cmentarzu, zgodnie z jego poetyckim testamentem. W klimat wierszy Mieczysława A. Łypa, jako poetyckiego dialogu, licznie zebranych uczniów, nauczycieli, innych twórców i miłośników literatury wprowadziła dr Anna Niewolak. Na tle wystawy obrazów Zygmunta Zabłyszcza, ukazujących gwoźnickie pejzaże, młodzież szkolna zaprezentowała montaż poetycko-muzyczny Z podróży do Gwoźnicy według scenariusza Jadwigi Kupiszewskiej z wykorzystaniem wierszy Mieczysława A. Łypa. Za występ ten gromkie brawa otrzymali: Diana Beniw, Wiktoria Ostachowicz, Maciej Koźlik, Karolina Kruk, Aleksander Sikora i Seweryn Nurczyk. Na zakończenie wiersz bohatera spotkania zatytułowany Przestwór zaprezentowała Magdalena Kołodziej, nauczycielka prowadząca imprezę, zaś sam autor przeczytał utwór Etiuda niebylecka. Jadwiga Kupiszewska w ramach podziękowania za dobrą współpracę podarowała obraz pani dyrektor szkoły, Edycie Niemiec. Warto wspomnieć też o znakomitym występie Trio Galicyjskiego z Niebylca w składzie: Wiktor Bochenek (akordeon), Dominik Banaś (klarnet) i Adam Gołda (kontrabas).

W spotkaniu wzięła udział Danuta Magoń-Opalińska, która wręczyła autorowi list gratulacyjny od Władysława Ortyla, marszałka województwa podkarpackiego, a także Janusz Micał, radny Rzeszowa.


Adam DECOWSKI


Spotkanie z Mieczysławem A. Łypem w Rzeszowie

Oddział ZLP w Rzeszowie zaprasza na promocję tomiku Mieczysława A. Łypa „Rozmowy z Julianem Przybosiem” (Rzeszów 2015). Spotkanie z autorem odbędzie się dnia 28 października 2015 r. ( środa) o godz. 16:00 w ZST im. E. Kwiatkowskiego w Rzeszowie, ul. Matuszczaka 7.

W programie: 1. Poetycki dialog — Anna Niewolak. 2. Montaż poetycko-muzyczny według scenariusza Jadwigi Kupiszewskiej w wykonaniu młodzieży Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie. 3. Występ zespołu Trio Galicyjskie.Wydarzenia kulturalne


WIĘCEJ O METAFORĘ

W cyklu imprez poświęconych 45. rocznicy śmierci Juliana Przybosia, współorganizowanych przez wiele podmiotów na czele z Uniwersytetem Rzeszowskim, 17 października 2015 r. w Galerii Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie miał miejsce wernisaż malarstwa Uty Przyboś — córki Juliana, poetki i malarki oraz Zygmunta Zabłyszcza, malarza i twórcy ludowego z Gwoźnicy Górnej, utrwalającego pędzlem klimat rodzinnej wsi znakomitego polskiego poety. Wystawę o nazwie „Więcej o metaforę” w dniach 17-28 października 2015 r. współorganizowały WDK Rzeszów, Związek Literatów Polskich — Oddział Rzeszowski i Towarzystwo Miłośników Ziemi Niebyleckiej. Stąd w Galerii, oprócz głównych bohaterów, pojawili się poeci reprezentujący wszystkie znane formacje literackie z terenu Podkarpacia. W zgodnym chórze, do bogactwa malarskich treści, dodali oni bogactwo słowa.

Dostojnych gości przybyłych z bardzo odległych miejsc przywitała wicedyrektor WDK w Rzeszowie Małgorzata Hołowińska, zaś w rolę konferansjera, czuwającego nad całością prezentowanych treści i kolejnością występujących poetów, wcielił się po mistrzowsku Mieczysław A. Łyp — prezes ZLP Oddział w Rzeszowie. Swoje wiersze, poświęcone znakomitemu poecie bądź w klimacie Awangardy Krakowskiej, prezentowali: Uta Przyboś, Małgorzata Żurecka, Ryszard Mścisz, Zdzisława Górska, Mieczysław A. Łyp, Zbigniew Michalski, Andrzej Talarek, Stefan M. Żarów, Krystyna Lenkowska, Jan Belcik, Marek Petrykowski i Maria Stefanik. Reprezentowali oni ZLP Oddział Rzeszów, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Stowarzyszenie Literackie „Witryna” ze Stalowej Woli, mielecką Grupę Literacką „Słowo” i twórców niezrzeszonych. Klimat poezji Juliana Przybosia z wiersza W głąb las zaprezentowały uczennice Zespołu Szkół im. Juliana Przybosia w Gwoźnicy Górnej: Klara Borkowska z towarzyszeniem gry na flecie Łucji Borkowskiej, zaś piosenkę do słów Mieczysława A. Łypa z muzyką Franciszka Stawarza zaśpiewała Martyna Kozdraś — uczennica tej samej szkoły. W czasie całej imprezy oprawę muzyczną zapewniała mniejsza część kapeli muzycznej z Niebylca, w składzie Wiktor Bochenek (akordeon) i Dominik Banaś (klarnet).

Zbigniew MICHALSKI


Wernisaż malarstwa

ZLP O/Rzeszów i WDK w Rzeszowie zapraszają na wernisaż malarstwa Zygmunta Zabłyszcza i Uty Przyboś „Więcej o metaforę” w 45. rocznicę śmierci Juliana Przybosia. Wernisaż odbędzie się dnia 17 października 2015 r. (sobota) o godz. 12:00 w WDK w Rzeszowie, ul. Okrzei 7.

W czasie wernisażu zaprezentują wiersze poeci Podkarpacia, zaproszeni przez ZLP Oddział w Rzeszowie. Wystawa czynna będzie do 28 października 2015 r.Wydarzenia kulturalne


BIESIADA U KROŚNIEŃSKICH POETÓW

Jesienna Biesiada Poetycka przeszła do historii. Tym razem było to spotkanie obfitujące w niezwykle wzruszające chwile. Przybyli prawie wszyscy członkowie Klubu Literackiego zrzeszonego przy Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie. Swoją obecnością zaszczycili także liczni goście — przyjaciele Klubu i miłośnicy poezji. ZLP O/Rzeszów reprezentowali: Janina Ataman, Bronisława Betlej, Zdzisława Górska, Halina Kurek, Marta Pelinko, Wacław Turek. Wieczornica odbyła się na scenie na tle pięknej jesiennej dekoracji, przy zastawionych stołach. W takim otoczeniu, wśród przyjaciół, wszyscy poeci prezentowali swoje wiersze zamieszczone w piętnastym almanachu „Słowo o wielu twarzach”.

Szczególnym i niezwykle wzruszającym momentem było przekazanie opieki nad Klubem pracownicy RCKP Annie Jakubik, którą przechodzący na emeryturę Wacław Turek przedstawił wszystkim przybyłym, wyjaśniając równocześnie, że nadal pozostaje w gronie członków Klubu Literackiego. Zebrani mieli także okazję posłuchać poezji śpiewanej w wykonaniu znanego barda bieszczadzkiego — Piotra Rogali. Niezwykły to był wieczór, jak zawsze u poetów. Czas zdawał się płynąć innym torem, oniryczne frazy i piękne dusze przybyłych emanowały światłem wyjątkowym.

Na następne spotkanie z poezją i poetami czekać nam przyjdzie aż do wiosny. Do tego czasu powstanie, z całą pewnością, bardzo wiele wyjątkowych wierszy.

wt.

Jesienna Biesiada Poetycka

Klub Literacki Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie zaprasza na Jesienną Biesiadę Poetycką, która odbędzie się 15 października 2015 r. (czwartek) o godz. 17:00 na scenie RCKP w Krośnie przy ul. Kolejowej 1.

Organizatorzy zaplanowali promocję własnego wydawnictwa — Almanachu Poetyckiego „Słowo o wielu twarzach” oraz tomików wierszy członków Klubu Literackiego działającego przy RCKP. Ponadto w programie recital bieszczadzkiego barda Piotra Rogali „Rogalika”.

Zapraszamy!Wydarzenia kulturalne


PRZESTRZENIE WYOBRAŹNI — Almanach RSTK w Rzeszowie

W bieżącym roku na podkarpackim rynku wydawniczym ukazał się długo oczekiwany pierwszy na Podkarpaciu almanach otwarty na wszystkie środowiska twórcze zatytułowany: Przestrzenie wyobraźni. Almanach Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury i środowisk twórczych Podkarpacia.

Książka pod redakcją Józefa Kawałka przy współpracy redakcyjnej: Wioletty Cieleckiej, Krystyny Dworak, Jadwigi Kupiszewskiej i Stefana Michała Żarowa. Konsultacja literacka: Mieczysław Arkadiusz Łyp. Projekt okładki: Wioletta Cielecka. Opracowanie graficzne: Wioletta Cielecka i Zbigniew Noga. Korekta: Halina Krupińska-Łyp. Skład i adiustacja: Józef Kawałek i Wojciech Noga. Zdjęcia: Alicja Borowiec, Józef Gajda, Józef Homa, Adam Kus, Mieczysław Arkadiusz Łyp, Władysław Wiącek, Kazimierz Wiśniowski oraz Monika Zając-Czerkies. Fotogramy na okładce i koszulce: Wzgórze w Borku Emilii Wołoszyn, Brzozy Mieczysława A. Łypa i Pejzaż Ulany Kałagurskiej z Zespołu Lwowskiego Centrum Partnerstwa i Współpracy Kulturalnej. Rysunki: Jadwiga Kupiszewska, Adam Urman oraz Emilia Wołoszyn. Ilustracje akwarelą i poddruki: Wioletta Cielecka. Wydawca: Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury w Rzeszowie ze środków własnych przy współfinansowaniu przez: Kurię Diecezjalną w Rzeszowie, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, Drukarnię Indygo w Łące, Rzeszowską Spółdzielnię Mieszkaniową, Zakład Mięsny Smak-Górno. Druk: INDYGO Sp. z o.o. Łąka k. Rzeszowa.

Książka o starannej szacie edytorskiej, wydana w kolorze w formacje A4 zawiera 806 stron i składa się z pięciu części. Całość pracy zrecenzowali prof. dr hab. Marek Nalepa i prof. dr hab. Paweł Sierżęga.

Część I — Poezja ze wstępem prof. dr hab. Gustawa Ostasza pt. Mowy wiązanej ogrody ułagodzone i nader bujne. Zawiera biogramy, zdjęcia i utwory poetyckie: Janiny Ataman-Gasiewicz, Katarzyny Marii Błaszczuk, Beniamina Bukowskiego, Ludwiki Chmiel, Adama Decowskiego, Celiny Depy, Bronisława Dryi, Piotra Duraka, Krystyny Dworak, Stanisława Dworaka, Jadwigi Górskiej-Kowalskiej, Zdzisławy Górskiej, Józefa Janowskiego, Józefa Kawałka, Zygmunta Kiełbowicza, Anny Kocór, Stanisławy Kopiec, Stanisława Kornasiewicza, Jadwigi Kupiszewskiej, Doroty Kwoki, Kazimierza Lindy, Mieczysława Arkadiusza Łypa, Mieczysława Mularskiego, Reginy Nachacz, Ireneusza Niekowala, Agnieszki Niemiec, Katarzyny Pajdak, Edyty Pietrasz, Marii Rudnickiej, Teresy Samojednej, Zdzisława Stokłosy, Wacława Waltosia, Michała Warzochy, Stefana Michała Żarowa.

Część II — Proza ze wstępem dr Zofii Brzuchowskiej pt. Złote runo nadziei. Zawiera biogramy i utwory prozatorskie: Edwarda Bolca, Zbigniewa Dominy, Piotra Duraka, Jadwigi Górskiej-Kowalskiej, Edwarda Guziakiewicza, Włodzimierza Kłaczyńskiego, Bogusława Kotuli, Jerzego Stefana Nawrockiego, Zbigniewa Okonia, Tadeusza Rzucidły oraz zdjęcia zbiorowe ze spotkań z prozaikami.

Część III — Muzyka ze wstępem dr Anity Lechman pt. W muzycznym kręgu. Zawiera biogramy i partytury utworów muzycznych: Bogusławy Błażej, Jerzego Dyni, Tadeusza Inglota, Andrzeja Jakubowskiego, Renaty Kątnik, Zygmunta Kiełbowicza, Kazimierza Liszcza, Andrzeja Szypuły, Antoniego Walawendra, Waldemara Ludwika Wywrockiego oraz zdjęcia ze spotkań muzycznych.

Część IV — Plastyka ze wstępem Jacka Kawałka pt. Kreatorzy wyobrażeń plastycznych. Zawiera biogramy ze zdjęciami i reprodukcję obrazów, rysunków, zdjęcia rzeźb i haftów: Krystyny Arciszewskiej-Budzyń, Jakuba Atamana, Krystyny Cholewińskiej, Wioletty Cieleckiej, Łukasza Gila, Mieczysława Kołodzieja, Andrzeja Korca, Doroty Kwoki, Reginy Nachacz, Józefa Pałaca, Marii Rudnickiej, Adama Urmana, Emilii Wołoszyn oraz Aleksandry Zimny a także zdjęcia z wystaw.

Część V — Publicystyka ze wstępem prof. dr hab. Kazimierza Maciąga pt. Publicystyka w kręgu muz. Zawiera biogramy i artykuły: Stanisława Biesiadeckiego, Stefanii Budy, Stanisława Dłuskiego, Jerzego Dyni, Jadwigi Górskiej-Kowalskiej, Danuty Heller, Grety Jagiełły, Andrzeja Jakubowskiego, Jadwigi Kani, Hanny Krupińskiej-Łyp, Ryszarda Mścisza, Ireneusza Niekowala, Anny Niewolak-Krzywdy, Czesława Obacza, Bogumiły Płanety, Piotra Rędziniaka, Stanisława Rusznicy, Zygmunta Sibiga, Anny Steligi, Józefa Sudoła, Andrzeja Szypuły, Lesława Waisa, Antoniego Walawendera, Anny Wiślińskiej, Ryszarda Zatorskiego, Renaty Zabickiej i Stefana Michała Żarowa oraz zdjęcia zbiorowe ze spotkań o charakterze publicystycznym.

Aneks posiada: skany tytułowych stron wybranych czasopism podkarpackich. W tej części znajdują się również: Kronika Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Rzeszowie (1980-2015) wraz z listą członków i składem władz statutowych oraz podtytuł: W kręgu RSTK, a w nim dwa artykuły: Jadwigi Kupiszewskiej i Doroty Kwoki oraz wywiad Stanisława Rusznicy z prezesem RSTK Józefem Kawałkiem.

Wydawnictwo zawiera imponujący indeks osób składający się z 1216 nazwisk.

Jak pisze redaktor Józef Kawałek almanach pt. Przestrzenie wyobraźni, początkowo miał zawierać twórczość autorów zrzeszonych w Regionalnym Stowarzyszeniu Twórców Kultury w Rzeszowie, ale kontakty i ścisła współpraca RSTK z innymi organizacjami i środowiskami twórczymi regionu, a także zagranicy np. z Zespołem Lwowskiego Centrum Partnerstwa i Współpracy Kulturalnej wpłynęły na zaproszenie do wydawnictwa innych twórców z Podkarpacia, jak również z zachodniej Ukrainy. Uczestnikami w poszczególnych częściach almanachu są zarówno twórcy młodzi (Beniamin Bukowski, Michał Warzocha, Greta Jagiełła) czy początkujący jak i o znacznym dorobku — uznani w regionie i w kraju. Almanach zawiera materiały twórców zasłużonych dla Podkarpacia zarówno w poezji (Janina Ataman, Mieczysław A. Łyp, Adam Decowski), w prozie (Zbigniew Domino, Włodzimierz Kłaczyński, Zbigniew Okoń, Edward Guziakiewicz), w plastyce (Jakub Ataman, Emilia Wołoszyn, Łukasz Gil, Andrzej Korzec), w muzyce (Jerzy Dynia, Andrzej Szypuła, Antoni Walawender, Kazimierz Liszcz) oraz w publicystyce (Stanisław Rusznica, Andrzej Szypuła, Zygmunt Sibiga). Sięgnięto po niektórych twórców z okresu szeroko pojętej I i II Gwoźnicy (Józefa Kawałka, Bronisława Dryję, Kazimierza Lindę, Stefana M. Żarowa). Zaprezentowano także obszerne fragmenty dwóch powieści: Ten tętent koniJerzego Stefana Nawrockiego (Nagroda Miasta Rzeszowa) oraz Syberiada polskaZbigniewa Dominy (sfilmowanej i tłumaczonej na wiele języków).

W almanachu, szczególnie w części poetyckiej, można wyróżnić kilka poziomów. Utwory oparte na tradycyjnej poetyce, skierowane do masowego odbiorcy. Utwory głęboko osadzone w kulturze, przeznaczone dla czytelników uwrażliwionych na formę. Utwory przeznaczone dla czytelnika o upodobaniach innowacyjno-awangardowych czy utwory przeznaczone dla określonego wieku. Odrębne miejsce zajmuje proza. W publicystyce autorzy poruszają zagadnienia z historii, etnografii, folklorystyki, sztuki muzycznej, plastycznej, teatralnej. Wyróżnić można również esej literacki, szkic, wywiad czy relację dziennikarską. W almanachu za najbardziej typowe środowiska literackie uznano: Związek Literatów Polskich, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury w Rzeszowie. Ze środowisk muzycznych: Filharmonię Podkarpacką, Instytut Muzyczny UR, szkoły muzyczne i Centrum Wokalistyki. Ze środowisk plastycznych wyodrębniono: Biuro Wystaw Artystycznych, Klub Plastyka przy WDK i Sekcję Plastyczną RSTK. Świadomie pominięto tak ważne dziedziny sztuki jak: taniec, sztuka filmowa, radiowa i telewizyjna.

Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury w Rzeszowie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do wydania niniejszego dzieła: ordynariuszowi diecezji rzeszowskiej — ks. bpowi Janowi Wątrobie, dyrektorowi Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie — Markowi Jastrzębskiemu, prezesowi drukarni Indygo w Łące — Mariuszowi Guzowi, prezesowi Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej — Zygmuntowi Haliniakowi, kierownikowi Osiedlowego Domu Kultury ,,Karton” RSM — Józefowi Tadli, wiceprezesowi Zakładu Mięsnego Smak-Górno — Kazimierzowi Smolakowi, skarbnikowi RSTK — Alicji Borowiec i społecznej księgowej Stefanii Budzie oraz społecznemu kierowcy RSTK — Władysławowi Wiąckowi.

Stefan M. ŻARÓW


Obchody 35-lecia Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Rzeszowie

Jubileusz 35-lecia RSTK w Rzeszowie będzie świętowany dnia 14 października 2015 r. (środa) o godz. 11:00 w Klubie „Zodiak” przy ul. Mieszka I 48/50 w Rzeszowie. Spotkanie jest planowane dla osób, które otrzymały zaproszenia.

Wcześniej, tj. 12 października 2015 r. o godz. 12:00, odbędzie Msza św. w intencji RSTK w kościele pw. Św. Krzyża przy ul. 3 Maja. Po Mszy św. zostaną złożone kwiaty pod Pomnikiem A. Mickiewicza.Wydarzenia kulturalne


I TO JEST NASZE ŻYCIE…

44. Warszawska Jesień Poezji, odbywająca się w Warszawie w dniach 8-11 października 2015 r., zaowocowała — m.in. — liczącą 191 stron antologią, w której znalazły się utwory poetyckie około stu osiemdziesięciu autorów, w tym również autorów z ZLP O/Rzeszów.

Do antologii trafiły z Podkarpacia wiersze Adama Decowskiego, Zdzisławy Górskiej, Edwarda Guziakiewicza, Mieczysława A. Łypa, s. Dawidy Ryll, Marty Świderskiej-Pelinko i Joanny Turczyn (ZLP O/Rzeszów) oraz Jana Tulika i Radovana Brenkusa (autorzy niezrzeszeni).

Antologia została poprzedzona wstępem Marka Wawrzkiewicza, poświęconym Jarosławowi Iwaszkiewiczowi. W skład redakcji weszli: Jerzy Jankowski, Stefan Jurkowski i Andrzej Wołosewicz.

Podczas 44. Warszawskiej Jesieni Poezji wręczone zostały Nagrody Literackie Związku Literatów Polskich ufundowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Andrzejowi Gronczewskiemu — Nagroda im. Jarosława Iwaszkiewicza za całokształt twórczości literackiej; Ireneuszowi Szmidtowi — Nagroda im. Jarosława Iwaszkiewicza za upowszechnianie literatury współczesnej; Markowi Wawrzkiewiczowi — Nagroda im. Juliusza Słowackiego za całokształt twórczości poetyckiej.Wydarzenia kulturalne


W KWARTALNIKU „METAFORA”

Ukazał się drukiem nr 17 Kwartalnika literacko-artystycznego „Metafora” (Wydawnictwo Miniatura, Stowarzyszenie Siwobrodych Poetów, Kraków). Redaktorem tego numeru jest Kazimierz Linda ze Stowarzyszenia Literackiego „Witryna” w Stalowej Woli.

W numerze znalazły się — m.in. — utwory członków ZLP O/Rzeszów: Adama Decowskiego (faszki), Czesława Główki (proza), Mieczysława A. Łypa, Haliny Kurek, Ryszarda Mścisza, Teresy Paryny, s. Dawidy Ryll i Małgorzaty Żureckiej (poezja).

Kolejne numery tego kwartalnika mają odrębnych redaktorów, a pismo promuje autorów z różnych środowisk w kraju. Jak pisze Romana Więczaszek przy okazji jednego z wcześniejszych numerów tego periodyku, Oryginalnym pomysłem jest zainteresowanie pisarzami niepokornymi, którzy tworzą dobre dzieła, lecz są pomijani przez recenzentów i środowiska opiniotwórcze.

Zapraszamy do lektury!Wydarzenia kulturalne


W PRZESTRZENIACH POEZJI I PROZY

Uroczystość wręczenia Złotych Piór oraz Nagród Zarządu i Nagrody Prezesa Oddziału ZLP w Rzeszowie za 2014 rok odbyła się 30 września 2015 r. w hali Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Rzeszowie przy ul. Matuszczaka 7. Galę uświetnił koncert zespołu Jazz Band Niebylec pod kier. Wiktora Bochenka. Przybyłych gości powitali Edyta Niemiec, dyrektor ZST Rzeszów i Mieczysław A. Łyp, prezes ZLP O/Rzeszów, a spotkanie prowadzili Małgorzata Żurecka, ZLP O/Rzeszów i Józef Stalec, nauczyciel języka polskiego i bibliotekarz ZST Rzeszów. Sylwetki nagrodzonych twórców prezentowali: Adam Decowski, Czesław Drąg, Zdzisława Górska, Mieczysław A. Łyp, Beata Magierska, Stach Ożóg, Wacław Turek, Ryszard Zatorski, Józef Tadla i Małgorzata Żurecka, zaś ich wybrane utwory recytowali: Diana Beniw, Karolina Kruk, Justyna Starzec, Aleksander Sikora, Aleksandra Socha i Patrycja Tarnawska, uczniowie ZST.

Złote Pióra za 2014 r. otrzymali: Mirosław Welz w kategorii poezja, Magdalena Zimny-Louis w kategorii proza, Jerzy Maślanka w kategorii satyra, Stach Ożóg za promocję literatury, zaś Nagrody Zarządu: Mirosław Grudzień za najlepszy debiut poetycki Podkarpacia, Jadwiga Kupiszewska za współpracę ze szkołami Rzeszowa, Edward Marszałek za tomik wierszy popularyzujących wartość natury, Mieczysław Działowski za interesujące wątki lotnicze w wierszach i prozie wspomnieniowej. Tytuł Mecenasa Kultury przypadł w udziale Kazimierzowi Smolakowi, zaś statuetka Srebrna Kaliope, nagroda przyznana przez prezesa ZLP O/Rzeszów — Ryszardowi Zatorskiemu.

Odczytano listy gratulacyjne od Marszałka Województwa Podkarpackiego, Władysława Ortyla, Prezydenta Rzeszowa, Tadeusza Ferenca i Burmistrza Strzyżowa, Mariusza Kawy.

Na spotkanie przybyli m.in. Waldemar Szumny, reprezentujący Marszałka Województwa Podkarpackiego, Barbara Chmura, dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie, Józef Kawałek, prezes Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Rzeszowie, Zbigniew Michalski, prezes Grupy Literackiej „Słowo” w Mielcu, Agnieszka Bulicz, prezes Stowarzyszenia Literackiego „Witryna” w Stalowej Woli, Kamil A. Skwiruta, pełnomocnik części Rodzin Katyńskich, Jan Kocój z Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, Józef Laskowski, sekretarz Rotary Club Rzeszów, Urszula Pantoła, opiekunka Koła Poetów Gminy Łańcut, Jadwiga Skowron, dyrektor Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie.

Laureaci przyjmowali przyznane nagrody ze wzruszeniem, a w wystąpieniach podkreślano wagę tych gratyfikacji dla kultury Rzeszowa i Podkarpacia.

egzUroczystość wręczenia „Złotych Piór”

Uroczystość wręczenia „Złotych Piór” oraz Nagród Zarządu i Nagrody Prezesa Oddziału ZLP w Rzeszowie za 2014 rok odbędzie się 30 września 2015 r. (środa) o godz. 16:00 w hali Zespołu Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Rzeszowie przy ul. Matuszczaka 7.

Spotkanie uświetni koncert zespołu Jazz Band Niebylec pod kier. Wiktora Bochenka, zaś utwory nagrodzonych twórców recytować będą uczniowie ZSP. Prowadzenie: Małgorzata Żurecka (ZLP w Rzeszowie) i Józef Stalec (ZST w Rzeszowie).

Serdecznie zapraszamy!Wydarzenia kulturalne


„ROZMOWY Z JULIANEM PRZYBOSIEM” —
wieczór autorski Mieczysława Arkadiusza Łypa w Gwoźnicy Górnej


Najnowszy tomik poetycki Mieczysława Arkadiusza Łypa pod znamiennym tytułem „Rozmowy z Julianem Przybosiem” to zbiór szczególny, bo wydany w 45. rocznicę śmierci wielkiego reformatora poezji polskiej, najwybitniejszego poety Awangardy Krakowskiej. Wiersze z tego tomiku to rzeczywiście pełna poetyckiej pasji rozmowa z Julianem Przybosiem, w której łączą się odwołania do literackiej spuścizny autora „Równania serca” z obrazami jego małej ojczyzny — Gwoźnicy. Utwory te stanowią zatem najlepszy hołd, jaki żyjący poeta może złożyć swemu znakomitemu poprzednikowi, a ich przekaz staje się niezwykły, jeśli prezentowane są podczas wieczoru autorskiego zorganizowanego w rodzinnej wsi Przybosia.

Wieczór autorski Mieczysława Arkadiusza Łypa odbył się w Domu Wiejskim w Gwoźnicy Górnej 25 września br. Oprócz tego, że był on wspaniałym wydarzeniem kulturalnym, stanowił wyraz wdzięczności dla twórcy „Rozmów z Julianem Przybosiem” za jego pamięć o gwoźnickiej szkole oraz dał możliwość przybliżenia tego tomiku społeczności lokalnej, której powinien być szczególnie bliski. Organizatorami spotkania był Zespół Szkół w Gwoźnicy Górnej oraz sołtys wsi — Piotr Kozdraś.

Sam autor — jako poeta, fotografik, krytyk literacki, członek, a obecnie prezes Oddziału Rzeszowskiego Związku Literatów Polskich — dał się poznać już wcześniej społeczności Zespołu Szkół w Gwoźnicy Górnej (do której należy też pisząca te słowa), gdzie kilkakrotnie gościł podczas obchodów rocznicowych poświęconych patronowi szkoły — Julianowi Przybosiowi. Zasługą pana Łypa było m.in. nawiązanie kontaktu z Utą Przyboś — najmłodszą z córek naszego wielkiego rodaka, co zaowocowało kilkoma bardzo ważnymi, wzruszającymi spotkaniami z panią Utą w naszej szkole.

Imprezę rozpoczął o godz. 18.30 gospodarz tego miejsca — Piotr Kozdraś, który powitał przede wszystkim szanownego autora oraz gości: historyka literatury, wieloletniego pracownika naukowego WSP i Uniwersytetu Rzeszowskiego — dr Annę Niewolak, żonę poety — dr Hannę Krupińską-Łyp, przedstawicieli Związku Literatów Polskich z Wacławem Turkiem na czele, sekretarza Gminy Niebylec — dra Antoniego Chuchlę, dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Niebylcu — Wiktora Bochenka, byłą dyrektor ZS w Gwoźnicy Górnej — Małgorzatę Pryć i obecną dyrektor — Marzenę Haduch, miejscowego artystę malarza — Zygmunta Zabłyszcza, delegacje szkół z terenu gminy oraz pozostałych miłośników poezji przybyłych na to spotkanie, łącznie ok. 60 osób.

Następnie głos zabrała prowadząca wieczór — Anna Borkowska, nauczycielka języka polskiego w ZS w Gwoźnicy Górnej, prosząc o słowo wprowadzenia dr Annę Niewolak, która jest też autorką wstępu do prezentowanego zbioru. Dzięki znakomitemu wystąpieniu pani doktor zebrani poznali pokrewieństwa między poezją Mieczysława Arkadiusza Łypa i Juliana Przybosia, tak scharakteryzowane w napisanym przez nią wstępie:

„Poza uniwersalnymi w literaturze pytaniami o egzystencjalny sens ludzkiego bytowania, łączy wiersze M. A. Łypa z dziedzictwem poetyckim J. Przybosia obecny, aktualny stosunek do przeżyć minionych, prezentacja wartości związanych z pracą i twórczą działalnością człowieka, obecność motywu matki i rodziny, a nade wszystko — łączy ich Gwoźnica — miejsce urodzenia Przybosia i genius loci — magiczne miejsce Łypa.”

Wiersze, które później zabrzmiały w wykonaniu przedstawicieli środowiska lokalnego, stanowiły potwierdzenie cytowanych wyżej słów, będąc jednocześnie źródłem refleksji i niezapomnianych wrażeń artystycznych dla słuchaczy.

Prezentacje rozpoczął sam autor, odczytując „Etiudę niebylecką”. Po nim wystąpili: dyrektor Małgorzata Pryć, dr Antoni Chuchla, Piotr Kozdraś, przedstawiciele GOK-u w Niebylcu — Wiktor Bochenek i Janusz Rak, nauczyciele ZS w Gwoźnicy Górnej — Zbigniew Wolwowicz i Franciszek Stawarz oraz uczennice tej szkoły — Martyna, Klara i Łucja. Piękne recytacje przeplatane były nastrojowymi interpretacjami muzycznymi, a tło wystąpień stanowiły gwoźnickie pejzaże pędzla Zygmunta Zabłyszcza, którego twórczością inspirowanych było kilka z zaprezentowanych utworów.

Wieczór zakończyły serdeczne podziękowania złożone poecie przez dyrektor Marzenę Haduch oraz podsumowanie dokonane przez głównego bohatera wieczoru — Mieczysława Łypa. Następnie można było jeszcze nabyć tomik „Rozmów z Julianem Przybosiem” i zdobyć autograf autora oraz pogawędzić w kameralnym gronie przy słodkim poczęstunku przygotowanym przez Radę Rodziców, przedłużając na chwilę miłą atmosferę tego spotkania.

Dziękując panu Mieczysławowi Łypowi za wspaniałą przygodę w krainie poezji, jaką był jego wieczór autorski, który miałam zaszczyt prowadzić, pragnę życzyć autorowi, posługując się cytatem z jego utworu — aby nic „nie płoszyło Pańskich kolorem rozjarzonych metafor”, a Pegazy nadal przylatywały do Pańskiego ogrodu, niosąc tak piękne, ciepłe i słoneczne wrażenia jak te utrwalone w poetyckim dialogu z Julianem Przybosiem.

Anna BORKOWSKA


Spotkanie z Mieczysławem A. Łypem w Gwoźnicy

Oddział ZLP w Rzeszowie wspólnie z GOK w Niebylcu i społecznością Gwoźnicy zaprasza na spotkanie autorskie Mieczysława A. Łypa, poświęcone promocji jego tomiku poezji „Rozmowy z Julianem Przybosiem”. Spotkanie odbędzie się dnia 25 września 2015 r. (piątek) o godz. 18:30 w Domu Wiejskim w Gwoźnicy Górnej.Wydarzenia kulturalne


POECI NAGRODZENI W LUBENI

Wiersz „Niebieska kolejka” wygrał III Ogólnopolski Konkurs Poetycki imienia Stanisławy Kopiec „O Lubeński Dzwon”. Autorka Katarzyna Grzebyk mieszka w Rzeszowie ale pochodzi z Połomii — to miejscowość niedaleko Lubeni. Jak nam powiedziała, nie znała poetki, ale ceni jej twórczość. W I edycji konkursu otrzymała wyróżnienie. Teraz, zgodnie z wymogami konkursu, zgłosiła 2 wiersze. Jeden z nich poświęciła nieżyjącej babci, a drugi, o przemijaniu, nawiązujący do pierwszego tomiku Stanisławy Kopiec pod tytułem: „Niebieska wieś”.

Drugie miejsce w tegorocznym konkursie przyznano Andrzejowi Ziobrowskiemu z Nowej Huty za wiersz „Ogrody słodyczy”.

więcej ...>


  Zobacz relację  biznesistyl.pl
Gala finałowa III Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Stanisławy Kopiec

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubeni serdecznie zaprasza wszystkich pasjonatów poezji do udziału w uroczystej gali wieńczącej III edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Stanisławy Kopiec „O LUBEŃSKI DZWON”. Odbędzie się ona dnia 25 września 2015 r. (piątek) o godz. 13:00 w sali GOK w Lubeni.Wydarzenia kulturalne


W RAMACH IWONICKICH SPOTKAŃ Z POEZJĄ

W nastrojowej sali Kina „Wczasowicz” w Iwoniczu Zdroju odbyła się promocja najnowszego tomiku „Na wzór i podobieństwo” Mirosława Welza. Spotkanie odbyło się w ramach „Iwonickich Spotkań z Poezją”. Swoimi odczuciami na temat nowego dzieła poety dzielili się m.in. Jan Tulik — polski poeta, prozaik, dramatopisarz i wydawca, autor kilkunastu książek poetyckich i prozatorskich oraz Wacław Turek — poeta, fotograf, autor siedmiu tomików i zbiorów wierszy.

W spotkaniu autorskim wzięła udział Grażyna Borek, wicewojewoda podkarpacki, która pogratulowała Mirosławowi Welzowi wydania nowego tomiku, życzyła także wytrwałości, siły i satysfakcji płynącej z tworzenia poezji. Na zakończenie zebrani wysłuchali koncertu w wykonaniu Zespołu Piosenki Poetyckiej „Jak”.
Promocja tomiku poezji Mirosława Welza

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój oraz Gminny Ośrodek Kultury w Iwoniczu-Zdroju zapraszają na Iwonickie Spotkania z Poezją, które odbędą się dnia 19 września 2015 r. (sobota) o godz. 18:00 w sali kina „Wczasowicz” w Iwoniczu-Zdroju. W programie: wiersze iwonickie i nie tylko, promocja tomiku „Na wzór na podobieństwo” Mirosława Welza, koncert Zespołu Piosenki Poetyckiej „Jak”. Gośćmi wieczoru będą: Jan Tulik, Wacław Turek, Jerzy Fąfara.Wydarzenia kulturalne


NARODOWE CZYTANIE

5 września 2015 r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Błażowej odbyło się czytanie „Lalki”. Wszystkich przybyłych powitała dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Błażowej Danuta Heller. Wśród gości byli m. in. burmistrz Błażowej Jerzy Kocój, prezesi: Zarządu Banku Spółdzielczego Mariusz Król, Zarządu Gospodarki Komunalnej Franciszek Płaza, Towarzystwa Miłośników Ziemi Błażowskiej dr Małgorzata Kutrzeba, Klubu Seniora „Pogodna Jesień” Genowefa Puzio. Współorganizatora Narodowego Czytania — Związek Literatów Polskich Oddział w Rzeszowie reprezentowali: prezes Mieczysław A. Łyp, Zdzisława Górska i Adam Decowski. Przybyła też dr Anna Niewolak z Uniwersytetu Rzeszowskiego. W miłej atmosferze kawiarni literackiej płynęły teksty „Lalki”. Prowadząca imprezę dr Hanna Krupińska-Łyp potrafiła stworzyć ciepły klimat, który pozwalał przenieść się do epoki Wokulskiego i pięknej, ale bezdusznej panny Izabeli. Jako prezenterzy wybranych fragmentów powieści wystąpili: Małgorzata Kutrzeba, Barbara Kędzior, Zdzisława Górska, Ewelina Szumska, Dorota Kwoka, Anna Heller, Jerzy Kocój, Franciszek Płaza, Mariusz Król.

Z okazji tegorocznej odsłony Narodowego czytania z Kancelarii Prezydenta RP przysłano okolicznościową pieczęć, która posłużyła do składania pamiątkowego stempla na przyniesionych przez uczestników egzemplarzach „Lalki” Bolesława Prusa.

Akcja przebiegała pod Honorowym Patronatem Pary Prezydenckiej Andrzeja Dudy i Agaty Kornhauser-Dudy.

W ten sposób wrześniowy wieczór spędziliśmy inaczej niż zwykle, łącząc przyjemne z pożytecznym.


Anna HELLER


Zaproszenie do Błażowej

W ramach akcji zainicjowanej przez Prezydenta RP „Narodowe Czytanie”, 5 września cała Polska czyta „Lalkę” Bolesława Prusa, zapraszamy do biblioteki w Błażowej. 5 września 2015 r., godz. 17:00. Organizatorzy: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Błażowej, Związek Literatów Polskich Oddział w Rzeszowie.Wydarzenia kulturalne


Natchnieni Bieszczadem

Tegoroczny Muzyczny Festiwal „Natchnieni Bieszczadem” w Cisnej ma się odbywać w dniach 6-8 sierpnia. W siódmej już edycji tej imprezy uczestniczyć będzie czynnie Mirosław Welz, członek ZLP O/Rzeszów. W pierwszym dniu festiwalu, w czwartek 6 sierpnia, poprowadzi on przy ognisku spotkanie, w czasie którego promowany będzie tomik poezji Poza dotykiem świata prof. Mariana Rapowicza. Będzie to wieczór z utworami zaproszonych muzyków.

Zachęcamy do udziału!Wydarzenia kulturalne


W HUSOWIE

W Husowie w gminie Markowa w gościnnym gospodarstwie wiejskim Grażyny Sordyl, poetki i malarki, odbyła się — 14 lipca 2015 r. — całodzienna biesiada, zorganizowana przez Podkarpacką Izbę Poetów WDK w Rzeszowie i Koło Poetów Gminy Łańcut. Piknik Poetycki zgromadził twórców z różnych środowisk Podkarpacia. Z WDK w Rzeszowie przyjechali: Czesław Drąg, Danuta Pado i Katarzyna Furmańska. Związek Literatów Polskich Oddział w Rzeszowie reprezentowali: Janina Ataman-Gąsiewicz, Edward Guziakiewicz, Mieczyław Arkadiusz Łyp (prezes) i Marta Pelinko, a Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury w Rzeszowie: Jadwiga Kupiszewska, Barbara Śnieżek i Stefan Żarów (wiceprezes). Z Łańcuta przybyli: Roman Skomra, przewodniczący Rady Gminy Łańcut i Andrzej Łobaza, dyr. Centrum Kultury Gminy Łańcut. Koło Poetów Gminy Łańcut obok Grażyny Sordyl prezentowało się w składzie: Jan Baran, Alfred Budzyński, Maria Fleszar, Maria Lorenc, Jolanta Mach, Jolanta Michna, Roman Skomra i Urszula Pantoła, która prowadziła spotkanie. Było też szereg innych osób, m.in. Radovan Brenkus ze Słowacji.

Przy suto zastawionym stole gawędzono na tematy intrygujące twórców, przedstawiano się i recytowano wiersze. W programie między drugim śniadaniem a obiadem było miejsce na wycieczkę do chałupy Jana Raka, żyjącego w XIX wieku tutejszego włościanina i poety ludowego. W porze poobiedniej spotkanie ubarwili akordeonista Zdzisław Głuszek i Katarzyna Furmańska (śpiew). Miłym akcentem było podziękowanie, złożone odchodzącemu na emeryturę Czesławowi Drągowi. Przypomniano o latach pracy na rzecz promocji artystów regionu i wręczono mu szereg upominków.

Godne odnotowania jest to, że Husów, wieś w powiecie łańcuckim, doczekała się olbrzymiej, niemal encyklopedycznej monografii, liczącej setki stron, jak również szeregu innych ciekawych publikacji. Z tej wsi wywodzi się wiele znakomitości życia publicznego.

egz


Piknik Poetycki

Podkarpacka Izba Poetów WDK Rzeszów i Koło Poetów Gminy Łańcut zapraszają na Piknik Poetycki, który odbędzie się w rodzinnej posesji malarki i poetki Grażyny Sordyl — Husów 753 dnia 14 lipca 2015 r. o godz. 10:00.

W programie prezentacje własne uczestników i spotkanie towarzyskie.Wydarzenia kulturalne


LIRYCZNA OPOWIEŚĆ S. DAWIDY RYLL

Przepięknym spotkaniem autorskim w dniu 11 lipca 2015 r. w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu z s. Dawidą Ryll zakończyła pierwszą część dziewiątego sezonu Grupa Literacka „Słowo”, działająca przy Towarzystwie Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera w Mielcu. Członkini Związku Literatów Polskich, Oddział Rzeszów, polonistka i katechetka, sekretarz generalny i rzecznik Zgromadzenia Sióstr św. Michała Archanioła, pochodząca z Dąbrówki k. Ulanowa, poetka i prozatorka, redaktorka kwartalnika „Zwiastun”, zaprezentowała znakomitą poezję z tomiku „Czytanie z księgi lat” (2012), a ponadto tomik „Ścieżki niedalekie” oraz powieść „Dom w cieniu skrzydeł” opartą na biografii Służebnicy Bożej Matki Anny Kaworek, założycielki Zgromadzenia.

Z ramienia MBP powitała zgromadzonych gości Ewa Salamaga. Śpiewająco, w dwóch odsłonach, rozpoczęła imprezę Julia Kożuszna. Ciekawe opinie o poezji siostry, po zwyczajowym powitaniu gości, przedstawił prezes mieleckiej formacji literackiej Zbigniew Michalski. Wspaniałą, jak zawsze, recytację wybranych wierszy z tomiku zaprezentował Stach Ożóg. Swój krótszy niż zazwyczaj występ zakończył, oddając głos s. Dawidzie.

Goszcząca po raz pierwszy w Mielcu michalitka przeczytała wiele swoich utworów. Wtórował jej na harmonijce ustnej drugi z wykonawców, pochodzący ze Stalowej Woli, tegoroczny maturzysta Kacper Kuraś, trzykrotnie występując w antraktach pomiędzy kolejnymi wątkami wypowiedzi nietuzinkowej literatki. Równie ciekawa była dyskusja jaka wywiązała się na koniec spotkania. Wzięli w niej udział: Andrzej Talarek, Zbigniew Michalski, dyrektor rzeszowskiej „Caritas” ks. Stanisław Słowik, Stefan Żarów, Edward Guziakiewicz i inni.

W spotkaniu uczestniczyli literaci z ZLP: Edward Guziakiewicz i Małgorzata Żurecka z Oddziału Rzeszowskiego oraz Włodzimierz Kłaczyński z Oddziału Kieleckiego.

Osobiste rozmowy twórców i gości uczestniczących w spotkaniu były kontynuowane, kiedy autorka podpisywała swoje książki. Z imprezy powstał film DVD w firmie „Aga-Video” Janusza Kipy, a także znacząca kolekcja udanych fotografii.

Zbigniew MICHALSKI


Spotkanie z s. Dawidą Ryll

Miejska Biblioteka Publiczna w Mielcu, Grupa Literacka „Słowo” przy TMZM im. Wł. Szafera w Mielcu zapraszają na spotkanie autorskie s. Dawidy Ryll. W programie: recytacja — Stach Ożóg, harmonijka ustna — Kacper Kuraś, śpiew — Julia Kożuszna.

Spotkanie odbędzie się 11 lipca 2015 r. (sobota) o godz. 16:00 w Czytelni MBP Mielec, ul. Kusocińskiego 2.Wydarzenia kulturalne


NOWE WYDANIA E-BOOKÓW EDWARDA GUZIAKIEWICZA

Na przełomie czerwca i lipca 2015 r. za pośrednictwem Wydawnictwa Internetowego E-bookowo.pl na rynek księgarski trafiły dwadzieścia dwa wydania książek elektronicznych z fantastyką Edwarda Guziakiewicza.

W poszerzonej ofercie, która w ubiegłym roku obejmowała jedenaście wydań w PDF, znalazły się te same tytuły, ale w formatach EPUB i MOBI. Są to formaty, obsługiwane przez czytniki.

BanitaBunt androidówEkscytozaGenesisMisja: EuropaPrzerwany lotPrzyloty na ZiemięSupernowaSyreny z Cat IslandWinda czasuZdrada strażnika planety.

Biorąc pod uwagę zaznaczające się obecnie standardy, trafiająca na rynek książka powinna posiadać wydanie papierowe, wydania elektroniczne (PDF, EPUB, MOBI lub inne) oraz wydanie AUDIO.


Wydarzenia kulturalne


SPOTKANIE AUTORSKIE Z MARTĄ ŚWIDERSKĄ-PELINKO

17 czerwca 2015 r. w budynku WiMBP w Rzeszowie przy ul. Sokoła 13 odbyło się spotkanie autorskie z Martą Świderską-Pelinko. Gości przywitała Monika Ohar-Pawiak — zastępca dyrektora WiMBP w Rzeszowie, która przybliżyła sylwetkę i twórczość pisarki, poetki, krytyka i tłumacza tekstów literackich, nagradzanej w wielu ogólnopolskich konkursach literackich.

Na początku autorka wraz z poetką Jadwigą Kupiszewską i prozaikiem Jerzym Nawrockim zaprezentowali jej ostatnią książkę „Tam gdzie łkają skrzypce”, poprzez odczytanie fragmentów, wzbogacone dźwiękami pieśni żołnierskich i muzyki klasycznej. (...)

więcej ...>


Wydarzenia kulturalne


BIESZCZADY POEZJA I BLUES W RZESZOWIE

Dnia 12 czerwca 2015 r. w Rzeszowie w ODK Karton odbyło się spotkanie autorskie poety, Mirosława Welza, laureata nagrody ZŁOTE PIÓRO 2014 w kategorii poezja. Spotkanie otworzyli wiceprezesi Rzeszowskiego Oddziału ZLP, Małgorzata Żurecka i Wacław Turek oraz współprowadzący, sekretarz Oddziału Jerzy S. Nawrocki, który przedstawił program poety, a także bohaterów wieczoru. Mirosław Welz o moderację poprosił poetę i krytyka literackiego, Jana Tulika, a oprawę muzyczną stanowiły piosenki do tekstów laureata nagrody. Wykonywał je bieszczadzki bard — Piotr Rogala ,,Rogalik”.

Prezentacja wierszy autora, rozmowy o poezji oraz bieszczadzkie ballady sprawiły, że spotkanie trwało o wiele dłużej niż planowali to jego organizatorzy.Tekst i fot. Wacław TUREK


Spotkanie z Mirosławem Welzem

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Mirosławem Welzem, laureatem Złotego Pióra za 2014 r. i jego nagrodzonym tomikiem poezji Po drodze oraz tegorocznym Bieszczady Poezja i Blues. Spotkanie odbędzie się dnia 12 czerwca 2015 r. (piątek) o godz. 18:00 w Osiedlowym Domu Kultury „Karton” RSM, ul. Ofiar Katynia 6 w Rzeszowie.Wydarzenia kulturalne


W ŚWIECIE WARTOŚCI

Z okazji Tygodnia Bibliotek Filia nr 4 WiMBP w Rzeszowie gościła Ewę Barańską, regionalną autorkę, m.in. wielu powieści obyczajowych i psychologicznych dla młodzieży. Na spotkanie przybyli zaprzyjaźnieni czytelnicy i uczniowie kl. III Zespołu Szkół nr 3 z klasami integracyjnymi w Rzeszowie wraz z nauczycielami oraz dorośli sympatycy twórczości zaproszonej pisarki. W spotkaniu uczestniczyła również Barbara Chmura, dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie oraz Renata Pasternak, kierownik działu Udostępniania WiMBP w Rzeszowie.

więcej ...>

Spotkanie z Ewą Barańską

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie Filia nr 4 zaprasza na spotkanie autorskie z Ewą Barańską, scenarzystką, autorką książek dla dzieci i młodzieży, powieści obyczajowych, sensacyjnych i fantastycznych.

Spotkanie poprowadzi dr Zofia Brzuchowska. Odbędzie się ono 12 maja 2015 r., godz. 9.00 Filia nr 4, ul. Ofiar Katynia 15.Wydarzenia kulturalne


GALA PODKARPACKICH TWÓRCÓW

W wypełnionej po brzegi sali Klubu Bohema w podziemiach Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie odbyła się 7 maja 2015 r. promocja Almanachu Podkarpackiej Izby Poetów, zawierającego prezentacje siedemnastu twórców, poetów i prozaików, z regionu Podkarpacia. Znalazły się w nim utwory: Janiny Ataman, Wiktora Bochenka, Edwarda Bolca, Adama Decowskiego, Celiny Depy, Edwarda Guziakiewicza, Mieczysława Arkadiusza Łypa, Zbigniewa Michalskiego, Jolanty Michny, Jakuba Pacześniaka, s. Dawidy Ryll, Kazimierza Smolaka, Marty Świderskiej-Pelinko, Andrzeja Talarka, Wacława Turka, Stefana Michała Żarowa i Małgorzaty Żureckiej. Publikację wydano pod redakcją Czesława Drąga i Danuty Pado, a mogła się ona ukazać drukiem dzięki wsparciu finansowemu PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów. Była to impreza promująca m.in. Związek Literatów Polskich, ponieważ dziesięciu z zaprezentowanych w Almanachu autorów należy do Rzeszowskiego Oddziału ZLP.

Gości przywitał dyrektor WDK Rzeszów, Marek Jastrzębski, a spotkanie prowadził Czesław Drąg, twórca i animator Podkarpackiej Izby Poetów. Autorzy czytali do mikrofonu fragmenty swoich tekstów z Almanachu, a ich autoprezentacje przeplatały się z występami zespołu wokalno-instrumentalnego LO im. A. Mickiewicza w Strzyżowie w składzie: Łukasz Baran, Martyna Materna, Szymon Ossowski (vocal), Weronika Zając (skrzypce) i Michał Wolan (pianino).


egz


Fot. Wacław TUREK


Promocja Almanachu Podkarpackiej Izby Poetów

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, Podkarpacka Izba Poetów zapraszają na promocję Almanachu Podkarpackiej Izby Poetów. Spotkanie odbędzie się 7 maja (czwartek) 2015 r. o godz. 17:30 w Klubie Bohema WDK Rzeszów. Oprawa muzyczna: Zespół wokalno-instrumentalny LO im. A. Mickiewicza w Strzyżowie.Wydarzenia kulturalne


Z KULTURĄ NA TY

Na łamach kwietniowego numeru Miesięcznika Społeczno-Kulturalnego „Nasz Dom Rzeszów” ukazał się wywiad z Jerzym S. Nawrockim, członkiem ZLP O/Rzeszów, przeprowadzony przez Józefa Kawałka (RSTK). W rozmowie J. Nawrocki nawiązuje — m.in. — do nagrodzonej Złotym Piórem powieści Ten tętent karych koni. Cienie, do działalności w Regionalnym Stowarzyszeniu Twórców Kultury, w którym jest kierownikiem sekcji literackiej i redaktorem biuletynu „Kultura i Pieśń”, oraz do działalności w Domu Kultury Karton RSM, przy którym prowadzi Klub Dziennikarzy Młodzieżowych i Twórców. Utalentowana młodzież, którą się opiekuje, przebija się na niwie twórczej i zdobywa nagrody.

egz» Z kulturą na ty. Z Jerzym Nawrockim — kierownikiem sekcji literackiej RSTK w Rzeszowie, redaktorem biuletynu „Kultura i Pieśń”, członkiem ZLP — rozmawia Józef Kawałek, Nasz Dom Rzeszów, Miesięcznik Społeczno-Kulturalny, nr 4 (114), kwiecień 2015, s. 7-8.Wydarzenia kulturalne


SZUKAM SEKRETU PIĘKNA

Dnia 15 kwietnia 2015 r. odbyło się spotkanie z rzeszowskim poetą, członkiem ZLP, Mieczysławem Arkadiuszem Łypem, zatytułowane „Szukam sekretu piękna”. Była to promocja tomiku poezji Moje ogrody, wydanego w 2015 r. Wieczór ten przygotowała Filia nr 9 WiMPB w Rzeszowie we współpracy z Regionalnym Stowarzyszeniem Twórców Kultury w Rzeszowie.

więcej ...>Wydarzenia kulturalne


SYBERIADA POLSKA W TVP 1


TVP 1 wyemitowała w sobotni wieczór, 11 kwietnia 2015 r., film Syberiada polska w reżyserii Janusza Zaorskiego. Jest to poruszająca opowieść o sile ludzkiego ducha, przywołująca na ekran dramatyczne losy Polaków deportowanych w latach 40. na Syberię.

Film został zrealizowany w oparciu o powieść Syberiada polska Zbigniewa Dominy. Autor jest od lat członkiem ZLP (Oddział Rzeszowski).

Po premierze filmowej w lutym 2013 r. film trafił do kin. Był wyświetlany w 2014 r. przez CANAL+.


  Obejrzyj film: Syberiada polska | 126:35


Wydarzenia kulturalne


POETYCKO I MUZYCZNIE

W siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Niebylcu, 10 kwietnia 2015 r., odbyło się spotkanie z Edytą Pietrasz, poetką zamieszkałą w uroczej miejscowości Baryczka, połączone z promocją najnowszego jej tomiku wierszy Na serwecie złotej dłoni. Prowadząca spotkanie, Renata Kozdraś, przywitała zebranych i przybliżyła sylwetkę autorki, od kilku lat członkinię Związku Literatów Polskich, a także Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Rzeszowie.

Edyta Pietrasz debiutowała w kwartalniku Głos Niebylca w 2002 r., który do dzisiaj publikuje jej twórczość. Współpracowała też ze strzyżowskim miesięcznikiem Waga i Miecz. Oprócz promowanego tomiku autorka wydała jeszcze zbiory poetyckie: Moje nocne czuwania, Na rozdrożach mojej duszy, Sekrety mojego serca i Pod baldachimem słowa. Osobiście zaprezentowała zebranym swoje ulubione wiersze z tych zbiorów. Natomiast w wykonaniu grupy teatralnej w składzie: Karolina Ćwiąkała, Joanna Sołtys i Edyta Jakubska obecni mogli wysłuchać w znakomitej interpretacji wierszy z tomiku Na serwecie złotej dłoni.

Poetka wiele swoich utworów poświęca przyrodzie, a także bliskim jej osobom. Dotyka problemów egzystencjalnych współczesnego człowieka, uwikłanego w rozmaite problemy, nie zawsze umiejącego znaleźć dystans do samego siebie. Zachęca czytelnika i prowokuje, by spojrzał krytycznie na własne życie, swymi przemyśleniami go wzrusza i pobudza do głębszej refleksji nad sobą i światem.

W spotkaniu uczestniczyła najbliższa rodzina poetki, wielu jej przyjaciół i mieszkańców Niebylca, a także przedstawiciele zarządu Oddziału ZLP w Rzeszowie, Jerzy S. Nawrocki i niżej podpisany. Jerzy S. Nawrocki wygłosił swoje refleksje dotyczące twórczości bohaterki spotkania oraz wręczył jej list gratulacyjny od prezydenta Rzeszowa, Tadeusza Ferenca. Spotkanie uświetnił siostrzany duet muzyczny: Dominika Sanecka (śpiew, gitara, klawisze) i Julia Sanecka (skrzypce). Chętni mogli nabyć tomiki poetki z dedykacją. Słowa uznania należą się Zbigniewowi Korabowi, wójtowi Gminy Niebylec oraz Wiktorowi Bochenkowi, dyrektorowi GOK za wspieranie twórczości Edyty Pietrasz.

Adam DECOWSKI


Spotkanie z Edytą Pietrasz

Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu zaprasza na spotkanie poetyckie z Edytą Pietrasz, połączone z promocją tomiku wierszy Na serwecie złotej dłoni. Spotkanie odbędzie się dnia 10 kwietnia 2015 r. (piątek) o godz. 17:30 w GOK Niebylec.Wydarzenia kulturalne


AUDIOBOOKI PODKARPACKICH AUTORÓW

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie udostępniła serwis e-biblioteka.rzeszow.pl, w którym między różnymi usługami informatycznymi oferuje również dostęp do audiobooków z tekstami utworów literackich i popularnonaukowych autorów związanych z województwem podkarpackim.

W serwisie znalazły się utwory autorów z Rzeszowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich: Edwarda Bolca (Bieg po schodach), Zbigniewa Dominy (Cedrowe orzechy i inne opowiadania oraz Czas do domu chłopaki), Edwarda Guziakiewicza (Randka i inne opowiadania), Ryszarda Mścisza (Humoryśki) i Małgorzaty Żureckiej (Ucieczka z krainy pozoru).

Nagrania, dostępne tak w wersji na płycie CD jak w wersji on-line, przygotował — na zlecenie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie — E-service Sp. z o.o. Projekt został dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Dostępna już biblioteka audiobooków będzie stopniowo się wzbogacać o teksty kolejnych autorów.Wydarzenia kulturalne


MALARSTWO I POEZJA

Malarz i poeta, dziennikarz, któremu nieobca jest rzeźba. W obu dziedzinach znaczący, nieszablonowy, odważny, poza uznanymi na ogół konwencjami. To nie on jednak, lecz konwencje „szufladek” są właśnie sprawą sztuczną. Spotkanie z poezją i malarstwem Tadeusza Masłyka, które odbyło się 27 marca 2015 r. w Domu Kultury „Karton” RSM mogło w widzów doprawdy tchnąć, szersze niż prezentowane zwykle, poglądy na metody twórczej wypowiedzi. Było interesujące niezwykle.

Wśród zaproszonych gości byli m.in. Przew. Rady Nadzorczej RSM Józef Wierzbicki, V-ce Przew. Związku Nauczycielstwa Polskiego O/Rzeszów Beata Ratajczak, znany poeta, prozaik i krytyk dr Radovan Brenkus ze Słowacji, Przew. Rady Osiedla gen. Andersa Paweł Lekacz, także Roman Małek red. Echa Rzeszowa. Wszystkich powitał prowadzący spotkanie Kier. Domu Kultury „Karton” RSM Józef Tadla, on zaprezentował również drogę twórczą Tadeusza Masłyka z Górek k. Brzozowa, która — tak w poezji jak i malarstwie rozpoczęła się w 1982 r., a wiodła od Krakowa, poprzez 17 wystaw indywidualnych malarstwa (w tym w USA, Wiedniu, Warszawie i innych miastach) przez współzałożycielstwo Grupy Twórczej IN-TI i zakładaną dwukrotnie „Galerię Jednego Obrazu” i ponad 150 udziałów w ekspozycjach zbiorowych po osiemnastą wystawę indywidualną 27 marca w rzeszowskim „Kartonie”.

W poezji ma jako członek ZLP O/Rzeszów na koncie twórczym 4 tomiki. To Kocham, Azaria, Krok do jasności i Na serdecznych strunach, którego wysokie wartości literackie zaprezentował, omawiając jednocześnie walory wierszy autora, Stach Ożóg z Uniwersytetu Rzeszowskiego, zaś odczucia dotyczące twórczości malarskiej Tadeusza Masłyka przedstawił Jerzy Nawrocki. Specjalny uroczysty e-mail w języku niemieckim dla autora z okazji otwarcia ekspozycji w „Kartonie”, przysłany ze znanej Galerii Obrazów w Wiedniu na adres Domu Kultury, odczytała Marta Pelinko — członek Komisji kwalifikacyjnej ZG ZLP i właściciel wydawnictwa „Abilion”. Zarówno poezja, jak i obrazy Tadeusza Masłyka żyją własnym życiem, są jego własnym światem postrzegania, potrzeb duchowych i odczuć. Jego poezja jest kompatybilna do jego obrazów i stanowi twórczość dla dojrzałego odbiorcy.

Jednym słowem — wieczór z Tadeuszem Masłykiem był twórczą ucztą, zaś ekspozycja jego obrazów będzie dostępna jeszcze przez miesiąc. Całe spotkanie uświetnił od strony muzycznej duet ze Szkoły Muzycznej im. W. Kilara w Rzeszowie (Joanna Martowicz — skrzypce, Aleksandra Kowalska — wiolonczela), prezentujący repertuar „Muzyki dawnej”. Głównym sponsorem słodkości na szwedzkim stole była podkarpacka firma GRAN-PIK Liwocz.

NEY


Spotkanie z Tadeuszem Masłykiem

Zarząd Oddziału Związku Literatów Polskich w Rzeszowie oraz Osiedlowy Dom Kultury KARTON RSM serdecznie zapraszają na promocję tomiku poetyckiego Tadeusza Masłyka Na serdecznych strunach, opublikowanego przez Wydawnictwo i Drukarnię Towarzystwa Słowaków w Polsce (Kraków 2014). Spotkaniu towarzyszyć będzie wystawa prac plastycznych autora.

Tadeusz Masłyk debiutował na antenie Polskiego Radia w 1982 r. Dotychczas opublikował zbiory poezji: To kocham (1998), Azaria (2001) i Krok do jasności (2013). W ubiegłym roku został członkiem ZLP. Współzałożyciel Grupy Twórczej „iN-Ti” w Brzozowie, skupiającej plastyków i poetów. Uprawia grafikę, rysunek, malarstwo oraz rzeźbę. W dorobku ma siedemnaście wystaw indywidualnych, m.in. w Iwoniczu Zdroju, Krośnie, Warszawie i w USA i ponad sto pięćdziesiąt wystaw zbiorowych.

Spotkanie odbędzie się 27 marca (piątek) 2015 r. o godz. 18:00 w Osiedlowym Domu Kultury KARTON RSM w Rzeszowie, ul. Ofiar Katynia 6.Wydarzenia kulturalne


ŚWIATOWY DZIEŃ POEZJI

Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury w Rzeszowie po raz kolejny zorganizowało Biesiadę Poetycką w ramach obchodów Światowego Dnia Poezji. W tym roku spotkanie odbyło się w dniu 21 marca 2015 r. w gościnnych progach Klubu Turkus WDK w Rzeszowie. Udział wzięło ponad 30. poetów z terenu Podkarpacia, reprezentujących różne środowiska twórcze w tym: Koło Leżajskich Poetów Na Marginesie. Grupę Literacką Słowo z Mielca z udziałem twórców zrzeszonych w Sekcji Literackiej organizatorów spotkania. ZLP/O w Rzeszowie reprezentował członek Zarządu, Adam Decowski. Każdy z uczestników miał możliwość osobistego zaprezentowania swojej twórczości swoim kolegom jak również zebranej publiczności. Gościem honorowym była dr Małgorzata Sieradzka, filolog z UR, która w swoim wystąpieniu zatytułowanym Czym jest poezja? dokonała wprowadzenia w klimat spotkania w kontekście odwołania do uznanych twórców. Uczestnicy biesiady mieli również możliwość wysłuchania autorskich piosenek w języku polskim i francuskim w wykonaniu Marii Rudnickiej. Na scenie Klubu wystąpiła Grupa Wokalna RSTK. Całość spotkania prowadzili: Stanisław Dworak i piszący te słowa. Za stronę kulinarną odpowiadały: Stanisława Bylica, Ania Kocur oraz Greta Jagiełła.

Stefan ŻARÓWWydarzenia kulturalne


NIE TYLKO O POEZJI

Audycja literacka pod red. Jerzego J. Fąfary była emitowana dnia 22 marca 2015 r. w godzinach 21.00-23.00. Gościem programu była Zdzisława Górska, która mówiła o swoim dzieciństwie, twórczości, podróżach. Wiersze poetki czytała Beata Zarembianka, oprawa muzyczna — Elżbieta Lewicka.

Do stałych części magazynu literackiego, obok rozmowy z pisarzem, należy literacka kuchnia z puszki — kulinarne preferencje zaproszonego do studia autora. Podzieliła się nimi również Zdzisława Górska. Z jej galicyjskimi smakami można się zapoznać na stronie internetowej Polskiego Radia Rzeszów (Schab po koszycku i Tort makowy cioci Zosi).


W Radiu Rzeszów

Bardzo serdecznie zapraszam na audycję literacką, prowadzoną przez Pana Jerzego J. Fąfarę, do której zostałam zaproszona. Audycja nadawana w formie rozmowy, prezentacji wierszy, będzie emitowana „na żywo” dnia 22 marca 2015 r. (w niedzielę) o godz. 21.00 na falach Polskiego Radia Rzeszów.

Serdecznie zapraszam do posłuchania tej ciekawie prowadzonej audycji, promującej twórców z naszego województwa. Liczę na Państwa życzliwość i włączenie odbiorników w niedzielę o tej godzinie.

Zdzisława GÓRSKAWydarzenia kulturalne


PROMOCJA KONKRETU I WYOBRAŹNI W POLSKIM RADIU RZESZÓW

Rozgłośnia Polskiego Radia Rzeszów S.A. jest w obecnie jednym z nielicznych mediów, gdzie jeszcze się pamięta, że po ziemi nadal chodzą poeci i pisarze. Wielu członków Oddziału ZLP w Rzeszowie uczestniczyło i uczestniczy w różnych programach literackich, emitowanych na antenie tego radia. Spotkanie krytyków literackich z czytelnikami i autorami Almanachu 2014 Konkret i wyobraźnia, które odbyło się 14 marca br. w sali koncertowej im. Tadeusza Nalepy w siedzibie gościnnego medium, było najlepszym przykładem tych dobrych relacji.

Almanach 2014 Konkret i wyobraźnia zawiera utwory 38. członków Oddziału. Znalazły się w nim wiersze, opowiadania, fragmenty powieści, a także fraszki i limeryki. W skład redakcji almanachu weszli: Edward Bolec, Adam Decowski, Edward Guziakiewicz.

Spotkanie w przyjaznych literaturze murach rzeszowskiego radia otworzył Jerzy J. Fąfara, kierownik Działu Kultury Wysokiej i Publicystyki PR, który powitał wszystkich przybyłych. Edward Bolec, prezes Oddziału ZLP w Rzeszowie, przedstawił zaproszonych recenzentów: dr Zofię Brzuchowską, autorkę wstępu do Almanachu, dr Hannę Krupińską-Łyp i dra Jana Wolskiego.

W dyskusji, która toczyła się po wypowiedziach krytyków, zwracano uwagę na różnorodność gatunków literackich i niezwykle szeroki zakres tematów poruszanych przez pisarzy i poetów. Zgodzono się, że książka stanowi wartościową pozycję w dorobku środowiska literackiego Podkarpacia.

Relacje między twórcami a publicznością nigdy nie należały do łatwych, co też zostało zaznaczone tego wieczoru. Niezwykle wyraziście przedstawił to już Adam Asnyk w dwóch poematach: Publiczność do poetów oraz Poeci do publiczności. Fragmenty tych poematów zaprezentowali: Dorota Kwoka jako Poeta oraz Ryszard Mścisz jako Publiczność. Rzeszowski aktor i recytator, Jan Niemaszek, czytał natomiast wiersze Teresy Paryny i Małgorzaty Żureckiej z Almanachu 2014.


„Konkret i wyobraźnia”, to piękna, wręcz fascynująca lektura

Tragiczne powikłania ludzkich losów, zbrodnie do których ośmieliła wojna budząc hydrę ukraińskiego nacjonalizmu, opisuje z całą artystyczną rzetelnością Wiesław Hop. Autor słusznie uważa, że wybaczyć, nie znaczy — zapomnieć.” W ten sposób o moim opowiadaniu „Bieszczadzka opowieść” pisze Pani dr Zofia Brzuchowska z Uniwersytetu Rzeszowskiego, która książkę tę opatrzyła pięknym wstępem „W obronie ludzkiej wspólnoty”. Podoba mi się ten komentarz, bo trafia w samo sedno moich myśli i uczuć. Sam jednak chyba nie potrafiłbym tego tak prosto i jasno wyrazić. „Konkret i wyobraźnia”, to piękna, wręcz fascynująca lektura. Szkoda tylko, że nie można jej kupić w księgarniach, gdyż — moim zdaniem — przynajmniej na Podkarpaciu, powinna znaleźć się we wszystkich szkolnych i publicznych bibliotekach. To nieprawda, że czytanie jest dzisiaj niemodne i niepotrzebne, jak próbują nam wmówić ci, którzy o dawna usiłują nas i nasze dzieci wychować na — pozbawionych rozumu, własnej kultury, dumy narodowej i honoru — „pożytecznych” idiotów.

Wiesław HOP (blog)


Dzieło rewelacyjne i odkrywcze

Cieszę się, że mogłem wydatnie się przyczynić do powstania i wydania Almanachu Konkret i wyobraźnia — jako współredaktor i twórca składu komputerowego tej unikatowej publikacji, nawiązującej do tradycji rzeszowskich literackich almanachów, sięgającej lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia.

Znakomity wstęp do niego napisała dr Zofia Brzuchowska z Uniwersytetu Rzeszowskiego, która zajęła się również korektą. Omawiając twórczość podkarpackich autorów, ciekawie, choć niezwykle zwięźle odniosła się ona do mojej fantastyki, na którą składa się obecnie pięć powieści i tom dziewięciu mikropowieści: „Z kolei Edward Guziakiewicz sięga po konwencję science fiction i operuje dosyć przewrotnie kalkami kultury masowej, tworząc parodię postmodernistycznej obyczajowości”. W jej ocenie moje utwory, nie tracąc waloru fantastyki, mają również charakter prozy obyczajowej, choć niekiedy dość przewrotnej. Cieszy mnie jej stanowisko.

Jest to ocena dla mnie ważna, zważywszy że jestem jedynym twórcą w Oddziale Rzeszowskim ZLP, który uprawia taki profil prozy, nie zawsze zrozumiały dla autorów zajmujących się poezją, a przy tym widzącym lepiej historyczną przeszłość niż fantastyczno-naukowe meandry przyszłości.

Obecny Almanach jest dziełem na swój sposób rewelacyjnym i odkrywczym. Dowodzi, że podkarpaccy twórcy nie chodzą „ze słomą w butach” i nie są prymitywnymi chamami, jak to dawniej niekiedy usiłowano sugerować, a ich prowincjonalność jest tylko pozorna. Żyjemy w czasach globalnej wioski, więc usytuowanie geograficzne autora nie ma wpływu na jakość jego propozycji twórczych.

Szkoda tylko, że podkarpaccy literaci nie wypracowali sobie dotąd tradycji corocznych almanachów, czym może się szczycić — na przykład — Dolnośląski Oddział ZLP.

Edward GUZIAKIEWICZ


Promocja Almanachu Rzeszowskiego Oddziału ZLP

Dnia 14 marca 2015 r. (sobota) o godz. 16.00 w Studio Koncertowym im. Tadeusza Nalepy Regionalnej Rozgłośni Polskiego Radia w Rzeszowie, ul. Zamkowa 3 odbędzie się promocja wydanego przez Oddział ZLP w Rzeszowie Almanachu 2014 Konkret i wyobraźnia. Program promocji został przygotowany wspólnie z Redakcją Kultury Wysokiej i Publicystyki PR Rzeszów.

Zapraszamy!Wydarzenia kulturalne


Z BARYCZKI DO RZESZOWA

Dnia 20 lutego br. w Domu Kultury „Karton” RSM w Rzeszowie odbyło się spotkanie z poetką Edytą Pietrasz z Baryczki, członkinią Związku Literatów Polskich i Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Rzeszowie. Spotkanie zostało zorganizowane — w cyklu imprez literackich Domu Kultury „Melpomena i inne” — przez jego gospodarzy oraz Zarząd Oddziału ZLP. Miało za cel promocję piątego tomiku poezji autorki zatytułowanego Na serwecie złotej dłoni.

Spotkanie prowadził kierownik Domu Kultury „Karton” Józef Tadla, który na wstępie przywitał przybyłą na spotkanie rodzinę Edyty Pietrasz. W promocji wzięli udział — m.in. — Józef Uryniak, przewodniczący Komisji Kultury Rady Osiedla „Baranówka” RSM, Adam Decowski i Jerzy S. Nawrocki (ZLP O/Rzeszów), Wiktor Bochenek, dyrektor GOK w Niebylcu i Stefan Żarów, wiceprezes RSTK. Ten ostatni w ciekawym i głęboko profesjonalnym wystąpieniu omówił twórczość autorki. Wiersze z tomiku Na serwecie złotej dłoni zaprezentowała Dorota Kwoka (ZLP O/Kielce), zaś te z poprzednich tomików przedstawiła zebranym sama autorka. List gratulacyjny przesłał prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc.

Poetka prowadzi w Baryczce ze swoją mamą nieduże gospodarstwo rolne i tam mieszka. Jej wiersze wpisane są więc w wiejski pejzaż, opiewają miłość i wyrażają szacunek dla uznanych ludzkich wartości.

Jak należy podkreślić, twórcy tacy jak ona cieszą się przychylnością i wsparciem niebyleckiego Urzędu Gminy i jej wójta, Zbigniewa Koraba, któremu leży na sercu promowanie lokalnej kultury. Stąd pomoc przy wydaniu tomiku.

NEYSpotkanie z Edytą Pietrasz

Zarząd Oddziału ZLP w Rzeszowie oraz Osiedlowy Dom Kultury KARTON RSM serdecznie zapraszają na promocję nowego tomiku poetyckiego Edyty Pietrasz Na serwecie złotej dłoni, wydanego przez Krośnieńską Oficynę Wydawniczą.

Spotkanie odbędzie się 20 lutego (piątek) 2015 r. o godz. 18:00 w Osiedlowym Domu Kultury KARTON RSM w Rzeszowie, ul. Ofiar Katynia 6.Wydarzenia kulturalne


POETYCKI KARNAWAŁ NA ŚNIEGU

Karnawałowe rekolekcje poetyckie, jak nazwał to spotkanie Czesław Drąg, odbyły się na Ziemi Strzyżowskiej w Zespole Parkowo-Dworskim i Folwarcznym Mycielskich w Wiśniowej, gdzie mieści się od kilku lat strzyżowskie Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki. Rekolekcje dlatego, że sporo z prezentowanych wierszy Jolanty Michny z Łańcuta, która promowała tu swoje tomiki poetyckie (recytowała wiersze obok samej autorki Danuta Pado), miało charakter religijny, w tym papieski. W dyskusji przypomniano m.in., że honorowym obywatelem Strzyżowa jest Jan Paweł II.

Program wyjazdowej sesji Podkarpackiej Izby Poetów WDK Rzeszów obejmował, obok spotkania autorskiego przedstawicielki Gminnego Koła Poetów z Łańcuta, zwiedzanie ośmiohektarowego parku, obiad w Oparówce przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich oraz kulig, jako że nie brakowało śniegu.

Z Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie przybyli: dyr. Marek Jastrzębski, Czesław Drąg, czuwający nad całością imprezy, Danuta Pado i Katarzyna Furmańska. Związek Literatów Polskich Oddział w Rzeszowie reprezentowali: Adam Decowski, Edward Guziakiewicz, Bogusław Kotula i Zdzisława Górska, a Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury w Rzeszowie: Stefan Żarów, jego wiceprezes oraz Jadwiga Kupiszewska. Byli przedstawiciele lokalnych władz z Janem Stodolakiem, wicestarostą strzyżowskim i twórcy kultury tego regionu. Towarzyszyła wyprawie do Wiśniowej z mikrofonem w ręku Irena Markowicz z Polskiego Radia Rzeszów.


egz

 Kulig poetycki | Galeria fotograficzna

Kulig poetycki

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, Powiat Strzyżowski, Ośrodek Kultury w Wiśniowej, Gminna Biblioteka Publiczna w Wiśniowej w ramach Podkarpackiej Izby Poetów zapraszają na Kulig poetycki, w ramach którego odbędzie się spotkanie autorskie z Jolantą Michną pt. „...nie sposób przejść obojętnie”. Czas i miejsce spotkania: 5 lutego 2015 r. (czwartek), godz. 10:00, Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej (Zespół Parkowo-Dworski i Folwarczny Mycielskich w Wiśniowej).Wydarzenia kulturalne


MIECZYSŁAW A. ŁYP WŚRÓD LAUREATÓW KONKURSÓW POETYCKICH

W grudniu 2014 r. dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie, Andrzej Szpunar ogłosił decyzję o przyznaniu nagród w III Międzynarodowym Konkursie O Złote Pióro Papuszy.

Konkurs jest organizowany przez Muzeum Okręgowe w Tarnowie i Tarnowskie Towarzystwo Kulturalne. Jury obradowało pod kierunkiem znanego poety krakowskiego Leszka Długosza. Do sekretariatu konkursu wpłynęło 290 utworów od 126 autorów. Jurorzy podkreślają, że większość utworów była przemyślana, zarówno formalnie, jak i treściowo. Widać w nich głębszą znajomość tematyki romskiej.

Autorzy nadesłanych tekstów zwracali uwagę odbiorcy na takie elementy kultury cygańskiej jak muzyka, taniec, kwieciste spódnice, wróżbiarstwo czy topos tęsknoty za lasem, naturą, wędrówką i szerzej — za wolnością.

Jury w składzie: Anna Szałapak, Teresa Mirga, Leszek Długosz — przewodniczący przyznało nagrodę Złote Pióro Papuszy Jarosławowi Jędraszczykowi. II miejsce przyznano rzeszowskiemu poecie Mieczysławowi Arkadiuszowi Łypowi za wiersz „Wspomnienie II” oraz Agnieszce Marek za zestaw wierszy. III miejsce zajęli: Andrzej Wołosewicz, Małgorzata Zielińska-Januszewska i Jerzy Frycowski. Jury przyznało także trzy wyróżnienia.

Rozstrzygnięto również XV Ogólnopolski Agon Poetycki „O Wieniec Akantu” — Bydgoszcz 2014. Redakcja Miesięcznika Literackiego „Akant” poinformowała, że jury obradujące pod przewodnictwem Stefana Pastuszewskiego drugie miejsce przyznało Mieczysławowi Arkadiuszowi Łypowi za zestaw 3 wierszy.

Nagrodzone utwory są prezentowane w najświeższym tomiku laureata pt. „Moje ogrody” (Rzeszów 2015). To jego 15. publikacja poetycka. Autor jest dwukrotnym zdobywcą Nagrody Oddziału ZLP w Rzeszowie „Złote Pióro” (1992, 2010), Nagrody Wojewody Rzeszowskiego (1992, 1995) i Nagrody Miasta Rzeszowa (1995). W czerwcu 2012 r. za całokształt działalności w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury otrzymał Nagrodę Zarządu Województwa Podkarpackiego.

Danuta HELLER


Wydarzenia kulturalne


WIECZÓR AUTORSKI POETY I SATYRYKA Z RZESZOWA

W siedzibie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie odbyło się — dnia 28 stycznia 2015 r. — spotkanie z Adamem Decowskim promującym nowy tomik fraszek, limeryków i aforyzmów Myślą, mową i uczynkiem. Pozycję, ilustrowaną grafikami Wojciecha Atamana, wydało Wydawnictwo Miniatura z Krakowa.

Wieczór autorski poety i satyryka z Rzeszowa otworzyła Barbara Chmura, dyrektor WiMBP w Rzeszowie. Z wyborem wierszy i utworów satyrycznych zapoznał słuchaczy Stach Ożóg, znany recytator i poeta. Stefan Żarów, krytyk literacki i poeta przybliżył obecnym w recenzji postać Adama Decowskiego jako satyryka, a sam bohater tego wieczoru przeczytał słuchaczom wybrane przez siebie teksty z ostatniego zbioru.

W spotkaniu uczestniczyli z rzeszowskiego środowiska literackiego i naukowego, m.in. dr Zofia Brzuchowska, dr Hanna Krupińska-Łyp, dr Jan Wolski. Przybyli także Czesław Drąg, kierownik Działu Upowszechniania Sztuki i Współpracy z Samorządami WDK w Rzeszowie, Józef Tadla, kierownik Osiedlowego Domu Kultury Karton RSM, dziennikarze: Ryszard Zatorski i Stanisław Rusznica, poeci i pisarze oraz duża grupa czytelników i przyjaciół autora.

Rzeszowski grafik, Emilia Wołoszyn, podarowała Adamowi Decowskiemu wykonany przez siebie portret poety. Po zakończeniu spotkania do Adama Decowskiego ustawiła się długa kolejka sympatyków jego twórczości z kwiatami i po autografy na kartach jego nowego tomiku.

Promocja książki Adama Decowskiego

Barbara Chmura, Dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie zaprasza na promocję książki Adama Decowskiego Myślą, mową i uczynkiem.

Spotkanie odbędzie się dnia 28 stycznia 2015 r. (środa) o godz. 17:00 w budynku WiMBP w Rzeszowie, ul. Sokoła 13. Wstęp wolny!


Wydarzenia kulturalne


W MIELECKIM ROCZNIKU LITERACKIM

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mielcu odbyło się 10 stycznia 2015 r. spotkanie Grupy Literackiej „Słowo”, w czasie którego promowano trzeci numer Mieleckiego Rocznika Literackiego „Artefakty”. Licząca blisko 300 stron publikacja została poświęcona dokonaniom literackim członków GL „Słowo”, odniesionym sukcesom i związanym z ich działalnością wydarzeniom kulturalnym. Nie zabrakło w niej akcentów zetelpowskich. W dziale „Prezentacje literackie” znalazł się fragment prozy Edwarda Guziakiewicza, prozaika z Mielca (z przygotowywanej powieści SF A jeśli jutra nie będzie) wraz z jego biogramem i zdjęciem. W kalendarium wydarzeń literackich odnotowano spotkanie autorskie Adama Decowskiego, mające miejsce w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mielcu 11 stycznia 2014 r. Pamiętano o konkursie poetyckim organizowanym corocznie przez Włodzimierza Gąsiewskiego. Przywołano też inne spotkania z udziałem członków ZLP O/Rzeszów i członków Grupy Literackiej „Słowo”, głównie w związku z plenerami literackimi organizowanymi przez Podkarpacką Izbę Poetów (WDK Rzeszów). Przypomniano jednodniówki wydawane przy tych okazjach, a redagowane przez członków ZLP O/Rzeszów. Został omówiony VII Festiwal Poezji Słowiańskiej (cykliczna międzynarodowa impreza organizowana przez Aleksandra Nawrockiego z ZLP), której jeden z przystanków miał miejsce w Mielcu.

Redaktorem trzeciego numeru „Artefaktów”, podobnie jak poprzednich, jest Zbigniew Michalski, prezes Grupy Literackiej „Słowo”.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Włodzimierz Kłaczyński (ZLP O/Kielce), Włodzimierz Gąsiewski i Edward Guziakiewicz (ZLP O/Rzeszów) oraz Stefan Żarów (wiceprezes RSTK w Rzeszowie).


W Mielcu promocja „Artefaktów”

Mielecka Grupa Literacka „Słowo” zaprasza na promocję „Artefaktów” — Mieleckiego Rocznika Literackiego Nr 3 (2014), która odbędzie się 10 stycznia 2015 r. (sobota) o godz. 16:00 w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu przy ul. Kusocińskiego 2.

Wystąpią: recytacje — Barbara Augustyn i Jan Stępień, śpiew — Przemo Pawłowski i Anna Magdalena Pietryka „Cantica Romanza”.Wydarzenia kulturalne
 

Związek Literatów Polskich