Akces

Rzeszów

Preambuła statutu ZLP


Związek Literatów Polskich jest zawodową organizacją pisarzy. Jego członkowie, w swojej twórczości i działalności, nawiązują do humanitarnych tradycji myśli ogólnoludzkiej, które w kulturze polskiej zawsze były zespolone z troską o dobro kraju i narodu. Kontynuacja tych tradycji oraz wszechstronny rozwój współczesnej literatury polskiej stanowią przedmiot starań i pracy wszystkich członków i władz Związku Literatów Polskich.Związek Literatów Polskich

Menu

Informacje dla osób chcących wstąpić do Związku Literatów Polskich.


 
Szczegółowe warunki przyjęcia określa Statut ZLP (pkt. III, par. 15)
https://zlpinfo.eu/statut-zwiazku-literatow-polskich.html

W największym skrócie - osoby chcące wstąpić do ZLP powinny przedstawić do oceny 3 tomiki wierszy lub 2 książki prozą wraz z portfolio i wnioskiem. Ocena wniosku jest dwustopniowa - najpierw na poziomie oddziałowym – w Rzeszowie zaś później w Zarządzie Głównym w Warszawie i to decyzja ZG jest wiążąca.

Przed przesłaniem materiałów drogą pocztową (na adres oddziału) sugerujemy przesłać je najpierw drogą elektroniczną na zlp.rzeszow@wp.pl – sprawdzimy, poprawimy, doradzimy.

                                            Wniosek DOC   *   Wniosek PDF   *   wytyczne

Książki - komisja ocenia albo prozę albo poezję. Proza to wymóg 2 książek, poezja 3 książek. Można wysłać więcej/wszystkie wydane ale z zaznaczeniem/wskazaniem, które konkretnie tytuły mają podlegać ocenie.

Portfolio - powinno zawierać uporządkowaną chronologicznie działalność literacką i kulturalną. Sugerujemy by przy tworzeniu portfolio przyjąć schemat wymieniania osiągnięć i działań "od najnowszych do najstarszych". Podpowiadamy też, że owa działalność na rzecz szeroko pojętej kultury jest regulaminowo szczególnie istotna, szczególnie na 2 etapie oceny wniosku.

Druga cześć portfolio powinna być graficzna - zawierać skany (albo jpg źródłowy) kolejno:
1) książki (okładek tomików, zawartych w nich wstępów/recenzji/posłowia);
2) nagrody (wyróżniony utwór + skan dyplomu);
3) inne publikacje (gazety, antologie) - tak żeby do każdego tytułu była okładka, spis treści periodyku i treść publikacji;
4) plakaty ze spotkań autorskich;
5) dokumentacja fotograficzna tychże (tak z 2 strony / 8-10 zdjęć wystarczy);
6) plakaty z działalności kulturalnej; programy konferencji etc.

Przy drukowaniu portfolio prosimy o zwrócenie uwagi na jakość wydruku - uczulam bo zdarza się nam dostać na cieniutkich, szarych kartkach wydrukowane zdjęcia czy plakaty i zasadniczo nic nie widać.

Wniosek – jest bardzo symboliczny i niesformalizowany. Znajdziecie w nim również adres oddziału na który przesyłacie wersję „namacalną” zgłoszenia.
Przyjmujemy wnioski podpisane podpisem elektronicznym/profilem zaufanym.


Związek Literatów Polskich