Wydarzenia

Spotkania autorskie, nagrody i promocje


JEGO WSZYSTKIE KOBIETY [18.03.2010]


18 marca br. w WDK w Rzeszowie odbyła się impreza artystyczna w ramach Podkarpackiej Izby Poetów. Od wielu już lat ich animatorem jest Czesław Drąg. Turkusową salę wypełnili liczni goście, a wśród nich przedstawiciele ZLP: prezes rzeszowskiego oddziału Marta Świderska-Pelinko, Bogusław Kotula, Nina Ataman-Gąsiewicz, Jerzy Stefan Nawrocki, Zbigniew Domino, Adam Decowski. Przybył ze Słowacji Radovan Brenkus — poeta, translator i wydawca. Był także prezes RSTK Józef Kawałek z grupą członków tegoż stowarzyszenia.

Intymny nastrój czterech ścian, w których dokonać się miała swoista spowiedź Ryszarda Kulmana, budowaliśmy oboje ze Stachem Ożogiem spektaklem z nastrojową muzyką, aby w dalszej części spotkania spijać już wspólnie z poetą wino świata poezji. Dokonując wyboru wierszy z najnowszej książki Ryszarda Kulmana (Wszystkie kobiety, wyd. Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu, Rzeszów 2009) chcieliśmy w sposób jak najbardziej wiarygodny oddać nastrój całości tego zbiorku poetyckiego. Namalował on metaforycznym słowem obrazy świetliste, wprowadzające do komnat przepełnionych miłością także mroczne obrazy kobiety zagubionych w tradycji plemion i szczepów Afryki. Autor przyznał, że ogromny wpływ na jego twórczość wywarły podróże i zetknięcie się z różnymi kulturami i obrzędami. Czytelnik na pewno odnajdzie w tym tomiku coś, co pozostawi w nim choćby cień zadumy nad współczesnym światem feminizmu. Zauważy różnicę pomiędzy bogactwem a nędzą. Różnicę pomiędzy miłością w dzielnicach Paryża a miłością w slumsach Angoli.


Dorota KWOKA
Nasz Dom Rzeszów, kwiecień 2010, s. 12